Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ icon

Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Скачати 133.9 Kb.
НазваВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Дата06.09.2012
Розмір133.9 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 14(1) 2010

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мороз В.М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О.В., Рокунець І.Л., Йолтухівський Μ.Μ.

Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1

Даценко Б.М. Обтурационная желтуха - патогенетическая основа развития гнойного холангита

и билиарного сепсиса 15

Шаповал С.Д. Антибиотикопрофилактика в хирургии. Старые истины с некоторыми интерпретациями 19

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Прогнозування розвитку тромбозу

глибоких вен у плановій хірургії при тромбопрофілактиці ^ 22

Білий В.Я., Гибало Р.В. Оцінка ефективності формування сполучнотканинного каркаса

в залежності від топографічного розташування алотрансплантату ^ 23

Бредихин СВ., Сотников А.А., Бредихина Е.Ю. Варианты строения малого дуоденального

сосочка и его кровоснабжение 25

Грищенко В.І., Криворучко І.А., Березка М.І., Ажгибесов К.Α., Гольцев К.Α., Гольцев A.M., Лавриненко P.M., Божко О.П. Ефективність застосування препарату "Гемокорд" для корекції

імунних порушень при розвитку гострого гнійного перитоніту ^ 28

Грона В.Н., Мальцев В.Η., Анастасов А.Г., Резникова Е.А., Хоменко Е.И. Опыт использования

препарата "Рекофол" в детской практической анестезиологии ^ 31

Гюльмамедов Ф.И., Нестеренко А.Н., Гюльмамедов П.Ф., Кухто А.П., Гюльмамедов В.Α., Бондаренко А.В. Оптимизация антибактериальной терапии хирургического сепсиса в условиях

роста антибиотикорезистентности госпитальных штаммов его возбудителей 34

^ Давидов Д.М., Кадочніков B.C., Надгірі Віджей Вміст циклічних нуклеотидів у хворих

на гострий холецистит 38

Десятерик В.И., Котов А.В. Основные принципы рациональной антибиотикотерапии

у больных с инфекцией панкреатобилиарной зоны ^ 41

Дмитрієв Д.В. Вплив анальгетиків на фармакологічні властивості, біотрансформацію

та токсичність пропофолу у щурів 45

Иванова М.А., Барило А.С. Видовой состав микроорганизмов гноя, изолированных

у больных с одонтофлегмонами 48

^ Кателян О.В., Жученко О.П. Результати хірургічного лікування пацієнтів з різною масою

тіла за традиційною методикою (ретроспективний аналіз) 50

Колсанов А.В., Толстов А.В., Юнусов P.P., Чаплыгин С.С. Проблемы диагностики

и лечения электротермических ожогов в Самарском регионе ^ 54

Конопліцький B.C. Ендогенна інтоксикація у дітей з хронічним товстокишковим стазом 56

Константинович Т.В. Особливості характеру та темпераменту хворих на бронхіальну астму ^ 59

Костюк О.Г. Спосіб лікування неінвазивного раку сечового міхура в експерименті 63

Кулик О.М., Чемерис О.А. Рання діагностика вродженого вивиху стегна та дисплазії

кульшового суглоба за допомогою ультразвуку 65

Вовк О.Ю. Краниометрические особенности взаимоотношений твердой оболочки головного

мозга с костями черепа в раннем онтогенезе 67

^ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фомін П.Д, Запорожан С.Й. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими

гастродуоденальними кровотечами 71

^ Бойко В.В., Криворотько И.В. Одно- и двухмоментное оперативное лечение осложненного местно-распространенного рака прямой кишки: факторы риска развития несостоятельности анастомозов …………....73

Бойко Н.І., Павловський М.П., Хом'як В.В., Довгань Ю.П., Гавриш Я.І., Кемінь Р.В.

Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу 78

^ Буренко Г.В., Мєллін В.Μ., Кіндзер С.Л., Галига Т.Μ., Кіндзер О.Μ., Кульбака B.C., Дубина В.Г., Автомєєнко О.Μ., Татарчук В.І., Крижанівський Г.В. Антибактеріальна терапія

в комплексному лікуванні синдрому "діабетичної стопи" ^ 80

Буренко Г.В., Стець М.М., Насташенко І.Л., Молнар І.М., Собко А.О., Кобзар А.Я., Мельник P.O., Кіндзер О.Μ. Комплексне хірургічне лікування хворих з обтураційною

жовтяницею, зумовленою жовчокам'яною хворобою ^ 81

Вансович В.Є., Котік Ю.М. Профілактика тромбоемболічних ускладнень після

лапароскопічної холецистектомії 85

Векгер Ι.Κ., Костів С.Я., Якимчук Ο.Α., Адарбех А.С. Системна запальна відповідь у розвитку реперфузійного синдрому при реконструкції атеросклеротичного ураження аорто-стегно-підколінного

сегменту ^ 87

Верба А.В. Комплексне лікування гнійно-запальних ускладнень жовчокам'яної хвороби

із застосуванням розробленої методики реґіонарної антибіотикотерапії ^ 88

Гончар М.Г., Пиптюк О.В., Чурпій І.К., Чурпій К.Л. Досвід лікування гнійно-некротичних

процесів нижніх кінцівок при діабетичних ангіопатіях 92

Гребенюк Д.І. Обґрунтування симптоматичних хірургічних втручань при неоперабельному

раку підшлункової залози ^ 93

Грубник В.В., Парфентьев Р.С, Аскеров Элмар, Воротынцева К.О. Лапароскопические

герниопластики вентральных грыж 95

Гюльмамедов Ф.И., Енгенов Н. М., Гюльмамедов П.Ф., Кухто А.П., Полунин Г.Е. Интраоперационные и послеоперационные осложнения лапароскопической герниопластики

при паховых и пахово-мошоночных грыжах ^ 100

Гюльмамедов Ф.И., Седаков И.Е., Полунин Г.Е., Шаламов В.И. Проктэктомия как второй этап

хирургического лечения больных с тяжелыми воспалительными заболеваниями толстой кишки ^ 104

Дейнеко І.В., Тимчук СМ., Кутовий О.Б., Люлько І.В., Ковтуненко О.В., Кравченко В.А. Розширені операції в комбінованому лікуванні хворих на рак щитоподібної залози

з ларинготрахеальною інвазією ^ 106

Запорожченко Б.С., Шишлов В.И., Зубков О.Б., Качанов В.Η., Горбунов Α.Α., Бородаев И.Е., Муравьев П.Т. Тактические и технические вопросы хирургического лечения механической

желтухи при обструктивных заболеваниях гепатопанкреатодуоденальной зоны ^ 109

Кадощук Т.Α., Каниковский О.Е., Петрушенко В.В., Стукан С.С. Комплексная терапия

и хирургическая тактика при механической желтухе опухолевого генеза ^ 110

Каніковський О.Є., Гнатюк Ю.П., Гребенюк Д.І., Росохай О.В. Обґрунтування хірургічної

корекції панкреатичного компартменту 113

Каніковський О.Є., Мосьондз В.В., Росохай О.В. Хірургічне лікування позаочеревинних

ускладнень у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит ^ 115

Ковальчук Л.Я., Гусак О.М., Господарський А.Я. Хірургічне лікування гострої товстокишкової

непрохідності пухлинної етіології 117

Косован В.М. Відновлювальні операції після перенесених обструктивних резекцій сигмоподібної

кишки в ранні терміни ^ 119

Кутовой А.Б., Пелех В.А., Самаре Э.Ф., Губарь А.С., Пимахов В.В., Мамчур Д.В.,

Баринов И.В. Диагностика и хирургическое лечение механической желтухи разного генеза ^ 122

Караваева С.Α., Горелик Ю.В., Иванов С.Л., Леваднев Ю.В., Немилова Т.К., Попов Α.Α.,

Попова Е.Б. Современный подход к лечению атрезии пишевода 125

Слєпов O.K., Риженко О.В. Особливості діагностики та лікування компресії трахеї,

обумовленої природженою та набутою патологією вилочкової залози, у дітей 128

Азарський І.М., Процек О.Г., Азарська О.О., Корольова Н.Д., Кириченко В.І., Кириченко І.Μ., Романюк К.А., Кравчук В.В., Поляруш В.В., Малик С.Л., Кривецька Η.В., Осатюк З.К.

Оксиспіруліна та її клінічне значення при лікуванні опікових хворих ^ 132

Пантьо В.І., Шимон В.М., Сливка P.M., Полянський П.А., Чундак С.С. Використання лазерної реваскуляризуючої остеотрепанації (ларот) та реґіонарної внутрішньоартеріальної терапії у лікуванні

хворих із ішемічною формою синдрому стопи діабетика ^ 134

Петрушенко В.В., Латинський Я.М., Собко B.C. Характеристика ускладнень алопластики

грижових воріт в залежності від використаних методик 137

^ Хацко В.В., Шаталов А.Д., Базиян Η.К., Павлов К.И., Лукьянец П.Л., Петренко Э.И.,

Зайцева Е.А. Результаты хирургического лечения больных с доброкачественными

очаговыми образованиями печени в отдаленном периоде 139

^ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Герич І.Д., Барвінська А.С, Мельников В.А. Гнійна хірургічна інфекція м'яких тканин:

що змінилося за 19 років незалежності України? ^ 144

Грубнік В.В., Тарабрін О.О., Буднюк О.О., Парфентьев Р.С., Косован В.М. Оцінка причин і факторів ризику порушень прохідності верхніх дихальних шляхів за оперативних втручань

на щитоподібній залозі ^ 150

Ольхов В.М., Кириченко В.В., Венцківський І.Л., Горбатюк К.І., Чирка Ю.Л. Особливості
черепно-мозкової травми на догоспітальному етапі у потерпілих аграрного регіону України 152

^ НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Василенко Л.И., Шкиренко Ю.А., Колесников Ю.В., Христуленко А.А., Морозов А.С.

К вопросу основных причин анастомозита в раннем послеоперационном периоде ^ 155

Головко СВ., Собков Я.В., Савицький О.Ф., Валерко Д.О. Застосування контактної лазерної

літотрипсії у лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу (огляд літератури) 157

МЕТОДИКИ

Балацкий Е.Р. Использование Internet-мониторинга на этапах лечения и в диспансерном наблюдении

за больными с трофическими нарушениями нижних конечностей ^ 160

Бойко В.З., Логачев В.К., Андреев Г.И. Методы повышения эффективности обтурации

несформировавшихся свищей тонкой кишки 162

Бондарчук О.И. Морфологическая обусловленность распространения патологического процесса

по забрюшинному пространству при остром панкреатите и особенности дренирования ^ 164

Вансович В.Є., Котік Ю.М. Метаболічні порушення у хворих з гострою злуковою кишковою

непрохідністю 168

Вовк В.Ю., Ткаченко К,Д. Анатомо-экспериментапьная разработка шунтирующих и пластических

операций на синусах твердой мозговой оболочки ^ 171

Велигоцкий Н.Н., Шептуха Α.Α., Горбулич А.В., Тесленко И.В., Бодрова А.Ю., Пашаев В.Р. Сравнительный анализ традиционной и модифицированной методик

хирургической коррекции ахалазии пищевода ^ 175

Воробьев Α.Α., Муха Ю.П., Баринов А.С, Колмаков Α.Α., Безбородов С.А. Новые возможности

в определении биомеханических оценок коленных суставов 178

^ Воровський 0.0., Боднарчук Ο.Ι., Карий Я.В. Особливості виконання лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі та при склерозованих формах хронічного

калькульозного холециститу ^ 181

Гнатюк М.С., Шев'як П.І., Слабий О.Б., Ковальчук М.Ф., Данилевич Ю.О. Особливості засвоєння практичних навичок з ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному

університеті імені І.Я. Горбачевського ^ 183

Годлевський А.І., Форманчук Т.В., Будяк В.В., Форманчук A.M. Вимірювання компресії

тканин всередині вузлового шва 186

Гринцов А.Г., Христуленко Α.Α., Кирьякулова Т.Г.. Совпель О.В., Пилипенко Р.В. Новые

технологии внутриартериапьной и внутрипротоковой хирургии ^ 189

Гюльмамедов Ф.И, Гюльмамедов П.Ф., Кухто А.П., Бондаренко А.В., Полунин Г.Е., Гюльмамедов В.Α., Булавицкий Ю.В. Использование одноразовых сшивающих линейных степлеров и эндовидеохирургического комплекса при восстановлении кишечной непрерывности

у больных с петлевой и двуствольной илео- и колостомой ^ 192

Гюльмамедов Ф.И., Шаламов В.И., Плахотников И.Α., Полунин Г.Е. Оценка эффективности

современных методик в хирургическом лечении прямокишечных свищей ^ 194

Діброва В.Α., Цема Є.В. Мультикаузальний підхід до формулювання структури діагнозу

на прикладі хворого з раком легені та доброякісними захворюваннями анального канапу ^ 196

Давидюк І.Α., Погорілий В.В., Бойко Г.А. Експериментальне обґрунтування способу

органозберігаючої операції при розривах селезінки 199

Дронов О.І., Ковальська І.О., Крючина Є.Α., Скомаровський О.Α., Горлач А.I.,

Швець Ю.П., Федорук В.І. Діагностика кістозних неоплазм підшлункової залози ^ 204

Жук П.М., Сархан Хуссайн Али, Лазаренко Ю.В., Фомин А.А. Прогностическое значение

Д-димера в диагностике тромбоза глубоких вен нижних конечностей в травматологической практике ^ 207

Жученко О.П., Желіба М.Д. Комплексний метод лікування післяопераційних лапаротомних ран 209

Загниборода П.К., Бондарчук О.І., Луцюк М.Б. Експериментальна розробка та результати

застосування методу інтраопераційної ентеросорбції при лікуванні гострої кишкової непрохідності 212

Азарський І.М., Процек О.Г., Азарська О.О., Кириченко В.І., Корольова Н.Д., Кириченко І.Μ.,
Поляруш В.В., Чурбанов О.В., Дарманський С.Η., Малик С.Л., Кривецька Н.В.
Оперативний
"зигзагоподібний" розріз для хірургічного лікування суглобового панариція 21

Схожі:

Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Введення в спеціальність. Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconЛютий 02 – 70 років
України (2010),  Заслужений діяч науки та техніки України (1993), академік Академії вищої школи, доктор медичних наук (1984), професор...
Вісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи