Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю icon

Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Скачати 132.03 Kb.
НазваВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Дата06.09.2012
Розмір132.03 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 14 (2) 2010

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кукуруза Ю.П., Погорелый В.В., Якименко А.Г., Коноплицкий B.C., Солейко Д.С, Антипина О.Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита костей тазобедренного сустава

у новорожденных 221

Лурін І.А., Сімонов С.С., Мельник В.М., Ложкін В.В. Фармакоекономічний аналіз

схем антибактеріальної терапії вентилятор-асоційованої пневмонії у хірургічних хворих 225

Малеев Ю.В., Черных А.В., Шмакова Η.Μ. Особенности хирургической анатомии паращитовидных

желез, возвратного гортанного нерва в аспекте предупреждения операционных осложнений ^ 228

Мищенко В.В., Мерлич С.В. Особенности перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной

кишки в современных условиях окружающей среды 231

^ Мосиенко Б.И. К вопросу вариабельности сократительной способности миокарда

у пациентов при расширенных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости ^ 233

Мунтян О.С. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики післяопераційних пневмоній .... 236 Орган А.Н., Струтинский Ф.А., Федаш В.В., Строкова В.Н., Дарий Μ.Η., Бодруг А.И., Полякова Л.Д., Пынтя Е.И. Анестезиологическое обеспечение органосохраняющих

операций на желудке ^ 239

Русин Β.Ι., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Левчак Ю.А., Борсенко М.І. Особливості

Флебогемодинаміки при гострому варикотромбофлебіті 242

Селянинов К.В., Малиновская И.С., Байтингер В.Ф., Баранова Е.Н. О роли

адвентициальной оболочки в регенерации стенки артерий ^ 246

Скиба В.В., Сухін І.А., Амбруш О.О., Остапенко О.М. Гідроструминна резекція

паренхіматозних органів в експерименті та клінічній практиці 248

^ Сотников А.А. Клиническая анатомия большого дуоденального сосочка и протоковой

системы поджелудочной железы в норме и при остром геморрагическом панкреонекрозе ^ 250

Сушко Ю.І., Олійник О.В. Ефективність безперервної шлункової оксигенації

в лікуванні експериментального панкреонекрозу 251

Топка Е.Г., Шарапова Е.Н. Электромиографическое исследование передней брюшной

стенки при нарушении процесса миграции яичек ^ 253

Хіміч С.Д., Поліщук І.В., Пан П.П. Доцільність виконання внутрішньом'язових

ін'єкцій традиційними голками пацієнтам з ожирінням 256

Хребтій Я.В., Гомоляко І.В., Мельничук М.О. Експериментальне дослідження

ефективності системного та катетер-спрямованого тромболізису ^ 259

Шимон В.М., Шерегій А.А. Трансплантація культивованих клітин кісткового мозку

в модельований дефект (експериментальне дослідження) 261

^ Топка Е.Т., Шарапова Е.Н. Динамика соматометрических показателей у детей

с крипторхизмом и после его гормонального и хирургического лечения 265

Яворський П.В. Стан статевих стероїдів у жінок з фіброміомою матки та ожирінням 267

^ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ничитайло М.Е., Захараш М.П., Скумс А.В., Огородник П.В., Литвиненко Α.Η.,

Захараш Ю.М., Усова Е.В. Хирургическое лечение больных раком органов панкреатодуоденальной

зоны с синдромом механической желтухи с применением миниинвазивных и электросваривающих

технологи й ^ 271

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Прогнозування розвитку тромбозу

глибоких вен у плановій хірургії при тромбопрофілактиці 275

Маркевич С.В., Кобірніченко А.А. Використання ультразвукової кавітації в комплексному

лікуванні дермоїдних кіст крижово-куприкової ділянки ^ 277

Міщук І.І., Казаков М.Ю., Оссовська А.Б., Скупий О.М., Бевз Г.В. Периопераційна фармакологічна підтримка і післяопераційна коригуюча терапія комбінованої спінально-епідуральної

анестезії-аналгезії з використанням α2-адреноагоніста клофеліну ^ 279

Пантьо В.І., Шимон В.М., Пантьо В.Α., Сливка P.M., Полянський П.А., Чундак С.С. Лікування

варикозної хвороби із використанням транскутанної ендовазальної лазерної коагуляції вен ^ 281

Петрушенко В.В., Латинський Я.М., Ковальчук В.П., Ходаківський С.В., Антонюк Є.С. Інтервенційна ендоскопія у хворих з запальною патологією гепаторопанкреатичної зони

бі ліарної етіології ^ 284

Пиптюк О.В., Чурпій І.К. Обгрунтування використання розчину декасану у хворих з перитонітом 287

Погорелый В.В., Коноплицкий B.C., Солейко Д.С., Солейко Η.П., Дымчина Ю.А.

Опыт лечения детей с парапроктитом 289

^ Росул М.В., Пацкань Б.М. Ефективність озонотерапії у хворих з виразковими ураженнями

стоп на тлі цукрового діабету 291

Сидорчук Р.І., Плегуца О.М., Багрій В.М., Білик І.І., Хомко О.Й., Плегуца І.М., Кнут Р.П.,

Паляниця А.С, Сидорчук Л.П. Системна етіотропна антибактеріальна терапія абдомінального сепсису ^ 294

Слєпов O.K., Сорока В.П., Бензар І.М., Гордієнко І.Ю., Давидова Ю.В., Слєпова Л.Ф., Джам О.П., Палкіна І.С., Пономаренко О.П., Μигуρ М.Ю. Хірургічна корекція природжених

вад розвитку передньої черевної стінки новонароджених в умовах єдиного перинатального центру ^ 297

Усенко Л.В., Макарчук О.І. Післяопераційна динаміка змін шкіри після проведення різних видів

фронтліфтингу з інтраопераційним використанням перфторану у пацієнтів групи ризику ^ 301

Хацко В.В., Шаталов А.Д., Павлов К.И., Лукьянец П.Л., Войтюк В.Н., Базиян Н.К.

Современные аспекты диагностики и хирургического лечения аденом печени ^ 305

Заруцький Я.Л., Денисенко В.М., Король C.O., Бурлука В.В., Петкау В.В.,

Пастушков О.В. Реанімаційно-хірургічні протишокові заходи при поєднаній травмі ^ 308

Коваленко А.Є., Таращенко Ю.М., Мельник М.Д. Хірургічне лікування вузлових форм зоба 312

Комісаренко І.В., Коваленко А.Є., Омельчук А.В. Хірургічне лікування папілярного

раку щитоподібної залози у дітей і підлітків ^ 316

Махмадов Ф.И., Курбонов К.М., Даминова Н.М., Хаетов A.M. Пути улучшения результатов

хирургического лечения больных эхинококкозом печени, осложненным обтурационной желтухой ^ 319

Хмельницький С.Й. Характеристика та хірургічне лікування гепатобіліарних ускладнень

хронічної дуоденальної виразки 323

Хоменко І.П., Рагушин Д.А., Ярощук Д.В. Сучасні підходи в хірургічному лікуванні

перфорацій гострих виразок дванадцятипалої кишки ^ 325

Каніковський О.Є., Гнатюк Ю.П., Бабійчук Ю.В., Гребенюк Д.І. Особливості хірургічного

лікування хронічного панкреатиту з синдромом панкреатичної гіпертензії ^ 327

Хотиняну В.Ф., Фердохлеб А.Г., Хотиняну А.В., Марга С. Комплексное хирургическое

лечение доброкачественных стриктур магистральных желчных протоков ^ 330

Чернєв В.М., Кудінов Г.В., Гибало Р.В., Рагушин Д.Α., Слободяник В.П.,

Дмитренко О.Α., Трофимчук П.П. Досвід лікування вентральних гриж в ГВМКЦ "ГВКГ" ^ 334

Трегуб В.В., Сливка Э.В., Библяк Ж.Н., Кукуруза И.Л. Эмболизация маточных артерий

при миоме матки - революционная альтернатива гистерэктомии 336

Шаталов А.Д., Хацко В.В., Базиян Н.К., Павлов К.И., Лукьянец П.Л., Петренко Э.И.,

Решетник С.А. Использование тромбоцитарного концентрата в хирургии печени ^ 339

Шкиренко Ю.А., Василенко Л.И., Шкиренко А.Ю. Сравнительная оценка ранних

послеоперационных осложнений при перфорации гастродуоденальных язв ^ 341

Захараш М.П., Пойда А.И., Мельник В.М., Кучер М.Д., Мальцев В.М., Криворук М.И.

Комплексная профилактика гнойно-септических осложнений в восстановительной хирургии

толстой кишки 344

^ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Ковальчук А.П. Порівняльний аналіз якості життя хворих на рак молочної залози,

в залежності від способу хірургічного лікування ^ 347

Кононенко М.Г., Коробова С.П., Кащенко Л.Г., Ситнік О.Л., Бугайов В.І., Пак В.Я.,

Жданов С.М. Абдомінальні пошкодження при дорожньо-транспортній травмі ^ 350

Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. Папілярний рак щитоподібної залози

з кістозними змінами 353

Ольхов В.М., Венцківський І.Л., Кириченко В.В., Горбатюк К.І., Чирка Ю.Л. Надання медичної

допомоги постраждалим з черепно-мозковою травмою сільської місцевості в умовах стаціонару ^ 355

Салюта М.Ю., Костинський Г.Б., Костинська Н.Є., Вербицька О.В. Екологія та медицина -

нова ідеологія медичної освіти 357

Ткачук О.Л., Шевчук М.Г. Постдекомпресійні дисфункції печінки у хворих на обтураційну жовтяницю.... 360

^ НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Беловол А.Н., Береговая Α.Α., Штыров И.Н. Хронические системные дерматозы

на фоне метаболического синдрома 364

Иващенко В.В., Скворцов К.К., Скворцов К.К. (мл.), Иващенко А.В. Желчнокаменная

болезнь у пациентов молодого возраста в свете 15-летнего опыта лапароскопической хирургии ^ 370

Шудрак А.А. Сучасні хірургічні методи лікування геморою 372

МЕТОДИКИ

Азарський I.M., Процек О.Г., Азарська О.О., Андреев М.Д., Кириченко В.І., Корольова Н.Д., Кириченко І.М., Поляруш В.В., Малик С.Л., Кривецька Н.В., Дарманський С.М., Чурбанов О.В. Метод діагностики гострого апендициту …………………………………………………………………………………………………………………..378

Ісакова Н.М., Філімонов Ю.В. Нові підходи до оцінювання знань іноземних студентів під

час проведення комплекного випускного державного іспиту зі стоматології дитячого віку ^ 380

Каніковський О.Є., Гнатюк Ю.П., Гребенюк Д.І. Порівняльна оцінка методів корекції

панкреатичної гіпертензії при хронічному панкреатиті 381

Капшитарь А.В., Капшитарь А.А. Особенности методики лапароскопии в неотложной

абдоминальной хирургии при различных конституциональных типах больных ^ 384

Коновалов С.В., Шапринський В.В., Леванчук С.М., Леванчук А.С. Оцінка кровообігу

при сучасних і традиційних методах лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок ^ 386

Курбаниязов З.Б., Рахманов К.Э. Выбор способа холецистэктомии 390

Куцик Б.І., Чуба В.І., Прийма С.С., Кривецький О.Ф., Прийма О.Б., Парій Т.Б. Дуплексне

обстеження і комбіноване оперативне лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок ^ 392

Лігоненко О.В., Дігтяр І.І., Кравців М.І., Чорна І.О., Зубаха А.Б., Стороженко О.В.,

Свириденко Н.П. Прогнозування перебігу загоєння гнійних ран ^ 394

Литовченко В.А., Березка Н.И., Гарячий Е.В., Аракелян А.Г., Кравченко А.С., Медушевский С.Б.,

Мишнев С.В. Использование шовных материалов с антибактериальными свойствами в лечении обширных первично инфицированных ран ……………………………………………………………………………………………...399

Машкова Т.А., Неровный А.И. Методики эвакуации экссудата из лобной пазухи

при фронтитах с учетом типа лобно-носового сообщения ^ 402

Пархисенко Ю.А., Булынин В.В. Редкие методы устранения дисфагии в пластической

хирургии пищевода 405

Петренко Г.Д., Сипливый В.А., Петренко Д.Г., Петюнин А.Г., Гузь А.Г., Менкус Б.В.

Пластические и реконструктивные операции передней стенки живота 407

^ Погорілий В.В., Кукуруза Ю.П., Шульга Д.І., Лойко Є.Є., Фомін О.О., Зябченко І.С., Федчишин О.П., Доброванов О.Є., Сасюк А.І., Череповський В.В. Малоінвазивний спосіб

лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей ^ 409

Покидько М.І., Шевчук О.М., Терещенко Н.В. Досвід лапароскопічної профілактики

та лікування черевного спайкоутворення 413

Притуляк С.Н., Киркилевский С.И. Значение шунтирующей пластики пищевода для улучшения

качества жизни больных нерезектабельным раком желудка с переходом на пищевод ^ 415

Рылов А.И. Селективная антибиотикотерапия в гипотермическом режиме тяжёлой

интраабдоминальной инфекции 419

Русин В.І., Корсак В.В., Левчак Ю.А., Попович Я.М., Воронич В.М. Можливості

реконструкційної хірургії при дистальних формах ураження стегново-підколінно-гомілкового сегмента ^ 422

Семенюк Ю.С., Генеральчук Ф.О., Штримайтіс В.Й., Заяць О.Є. Симультантні оперативні

втручання з приводу жовчокам'яної хвороби та гриж передньої черевної стінки ^ 426

Сергійчук О.Л., Кривецький В.Ф., Петрушенко В.В., Шапринський В.О., Полянчук М.А.,

Озолін В.О., Поліщук В.І. Оцінка результатів діагностики та лікування ахалазії кардії ^ 428

Тарасюк B.C., Матвійчук М.В., Корольова Н.Д., Подолян В.М., Поляруш В.В.,

Кривецька Н.В., Малик С.Л., Сидорчук Т.М. Наш погляд на організацію підготовки лікарів-інтернів

за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" на кафедрі медицини катастроф та військової

медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова ^ 432

Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А. Вибір способу

алопластики при післяопераційних грижах живота 434

^ Черенок Є.П., Крижановський Я.Й. Петльовий шов tsuge та раннє функціональне навантаження

при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті 438

Шідловський О.В., Карел О.І., Бобко В.М., Стасів М.Я., Шідловський В.О. Результати

склеротерапії кістозних вузлів щитоподібної залози 70% розчином етанолу 440

Шимон В.М., Пантьо В.І., Вайнагій О.М., Фенцик В.Л., Сливка P.M., Чундак С.С.,

Шерегій А.А. Досвід вдосконалення вивчення курсу загальної хірургії 444

Юлдашев А. Выбор оперативного доступа в случае конверсии при лапароскопической

холецистэктомии в зависимости от ее причины 447

Схожі:

Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Введення в спеціальність. Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю iconЛютий 02 – 70 років
України (2010),  Заслужений діяч науки та техніки України (1993), академік Академії вищої школи, доктор медичних наук (1984), професор...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи