Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В icon

Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В
Скачати 115.65 Kb.
НазваВісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В
Дата06.09.2012
Розмір115.65 Kb.
ТипДокументи


Вісник ВНМУ. – 2011. – Т. 15., № 2.


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Беляев Ε.В. Оцінка інтенсивності ураження зубів карієсом юнаків і дівчат, мешканців Поділля 195

Осуховська О.С. Особливості психогігієни, психопрофілактики та корекції патологічної

залежності від азартних ігор 197

Вітрук Т.К. Порушення стану мікроциркуляції тонкої кишки при експериментальній опіковій

хворобі у щурів та можливості його фармакологічної корекції 202

Сергета І.В., Гунас І.В., Мостова О.П., Шаюк А.В. Адаптаційний підхід до оцінки процесів формування

особливостей особистості сучасних школярів ^ 206

Шерстюк C.O., Сорокіна І.В. Морфологічні особливості яєчників мертвонароджених

від ВІЛ-інфікованих матерів 210

Ярош О.О. Фармакокінетичні показники антиепілептичної сполуки AGB-31 у крові щурів

при математичному моделюванні кінетичних процесів в організмі ^ 213

Булавенко О.В., Яворський П.В. Математичне моделювання ймовірності розвитку лейоміоми

матки від надлишкової маси тіла в поліморбідних пацієнтів ^ 218

Волкова Η.Μ. Характеристика реакції на несприятливу метеоситуацію фізично тренованих осіб

у віковому аспекті 221

Голубенко М.Ю. Клініко-морфологічні передумови антенатального дистресу плода у

вагітних з пієлонефритом ^ 225

Покотило П.Б., Матешук-Вацеба Л.Р. Морфологічні особливості організації ультраструктурних компонентів фільтраційного бар'єру нирки щура на 42 добу перебігу стрептозотоциніндукованого

цукрового діабету ^ 227

Сарафинюк Л.А., Лежньова О.В., Качан В.В. Вплив антропометричних розмірів на варіабельність

параметрів центральної гемодинаміки у борців 232

Тимчук Є.В. Клініко-діагностичні особливості формування надмірної маси тіла та ожиріння

у дітей раннього віку ^ 236

Ткаченко О.Є., Карацуба М.О., Бондаренко Л.Б. Наслідки застосування високих доз туберкулостатику

щодо метаболізму вільних амінокислот нирок щурів ^ 239

Хмель Л.Л. Зміни показників реограми гомілки в залежності від віку і статі у міських підлітків Поділля …......242 Якубовська О.М. Нормативні рентгенологічні параметри поперечного діаметру серця у юнаків та дівчат

різного соматотипу ^ 246

Mnikhovich M.V. Morphology pathology extracellular matrix, characteristic features of the cell microenvironment

and angiogenesis dishormonal hyperplasia, fibroadenoma and breast cancer 249

Дехтяр Ю.М., Насібуллін Б.Α., Костєв Φ.І. Вплив гормональних перебудов на стресообумовлені

зміни епітелію органів видільної й репродуктивної систем ^ 254

Побережець С.Ю., Биков А.В. Розуміння прав й обов'язків пацієнтів і виклики сьогодення 257

Маєвський О.Є. Особливості взаємозв'язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипо-

логічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських юнаків загальної групи ^ 259

Шведський В.В., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І., Черепаха О.Л., Решоткіна О.О. Вплив діакамфу

гідрохлориду на мікроморфометричні зміни кори головного мозку в щурів із моделлю церебральної

ішемії на тлі цукрового діабету 263

^ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю. Оцінка порушення гемопоезу у дітей, хворих на хронічний

гломерулонефрит 268

Калашников О.В., Майко В.М. Клінічні особливості перебігу ідеопатичного коксартрозу 271

^ Кулигіна В.М., Поліщук О.В. Порушення збалансованості факторів пошкодження і захисту змішаної

слини при ураженні тканин пародонта у хворих на дисбактеріоз кишечнику ^ 274

Гунько Б.А. Гіперчутливість до антигенних комплексів умовно патогенних грибів як критерій

стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію ^ 276

Малаховська А.О. Порівняння перебігу інтраопераційного періоду у хворих з гнійно-запальними

процесами обличчя при різних методах знеболення ^ 279

Оксюта В.М., Мазорчук Б.Ф., Дністрянська А.П. Стан менструальної функції у жінок

з безпліддям на фоні гіпотиреозу 282

Євдокимова В.В. Гени детоксикації (система детоксикації ксенобіотиків) яккандидатні гени

при генітальному ендометріозі у пацієнток після лапароскопічних оперативних втручань ^ 285

Вільчинський Г.В. Зміни плазмової концентрації в-натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального

віку, хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнилась інфарктом міокарда та мозковим інсультом ^ 288

Ковальчук Л.О. Особливості клінічного перебігу хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота .... 292 Лисенко С.Α., Кіркілевський С.І., Церковнюк Р.Г. Клінічне значення ревматологічного

паранеопластичного синдрому в діагностиці хворих на рак легені ^ 296

Лисунець О.В. Особливості терморегуляції у недоношених новонароджених високого перинатального ризику 299 Петрушенко В.В., Бурковський М.І., Шиндер А.В., Хлоп'юк Л.О., Чорнопищук P.M., Ґонтар В.В.,

Бевз В.О. Показник фактору форми нейтрофільних гранулоцитів при гострому апендициті ^ 301

Поліщук Д.С., Бондар С.А., Поліщук С.Й., Ганчева О.Є., Комарніцька B.C. Роль показників окисної модифікації білків та перекисного окислення ліпідів в розвитку метаболічної

інтоксикації при атопічному дерматиті ^ 305


Сорокман Т.В., Петрова У.Б., Сокольник С.В. Ефективність застосування мексидолу в комплексному

лікуванні ерозивно-виразкових захворювань гастродуоденальної ділянки в дітей ^ 309

Гур'єв C.O., Танасієнко П.В., Танасієнко О.М. Клініко-нозологічна характеристика інфекційних

ускладнень політравми 312

Стопінчук О.В., Барало Р.П. Медикаментозно індукований системний червоний вовчак

як результат сумації побічної реакції лікарських засобів різних фармакологічних груп ^ 315

Хурані І.Ф. Вплив кверцитину та тіотриазоліну на індуковану хіміо-променевою терапією гіпергомоцистеїнемію, активацію прозапальних, прооксидантних та профібротичних агентів

у хворих на рак грудної залози з мутаціями гену MTHFR ^ 317

Коваленко В.М., Андрушко І.І. Вплив комплексної терапії з включенням гомоцистеїн-знижувальних засобів на метаболічні фактори ризику, структурно-функціональні показники міокарда і

судин у хворих на ІХС ^ 320

Кузьмінова Н.В., Біловол О.М., Сєркова В.К. Вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії

на показники добового моніторування артеріального тиску при лікуванні резистентної артеріальної гіпертензії ^ 326

Вижга Ю.В. Клініко-епідеміологічна оцінка перебігу ювенільного ревматоїдного артриту 331

Балабуєва В.В., Годлевський А.І., Сацик О.С. Оптимізація діагностики та лікування хворих похилого

та старечого віку на гострий аліментарний панкреатит ^ 334

Григоренко A.M. Характеристика больового синдрому у жінок з тазовим венозним повнокрів'ям 337

Жук С.І., Дзісь Н.П. Особливості клініко-лабораторного дослідження при запальній та

незапальній хворобі додатків матки ^ 339

Саволюк С.І. Критичні моменти післяопераційного періоду у хворих з непухлинними обтураційними

жовтяницями після хірургічних методів зовнішньої біліарної декомпресії ^ 343

Попова О.І., Чугу Т.В. Шляхи підвищення ефективності лікування карієсу зубів у дітей 348

Супрунова Т.В. Етіотропне лікування вірус-асоційованих дисплазій епітелію шийки матки 350

Лисенко Д.А., Деркач А.Д., Деркач Д.Г., Черешнюк І.Л. Анемічний синдром як загально-клінічна проблема . 354

^ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Дорошкевич І.О, Стопінчук О.В., Жамба А.О., Благун О.Д. Фармакоепідеміологічні аспекти

цукрознижуючих лікарських засобів на Україні ^ 357

Костюченко А.В. Клінічна характеристика та особливості перебігу множинного склерозу у

Вінницькій області: результати когортного дослідження 360

Паламар І.В., Процек О.Г., Тарасюк М.Б. Динаміка дитячої інвалідності у Вінницькій області

за 1994-2010 роки 365

^ НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Хурані І.Ф., Какарькін О.Я., Ковальчук Б.А. Доброякісні пухлини грудної залози - актуальна

проблема сучасної мамології 368

^ Палій В.Г., Назарчук О.А., Поліщук Н.С, Назарчук Г.Г., Палій Д.В., Сухляк В.В.

Сучасні погляди на антимікробні перев'язувальні матеріали і нові тенденції їх створення ^ 371

Герич О.Х. Множинні механізми змін метаболізму ксенобіотиків у вагітних 381

Дацюк Л.В., Демиденко Н.А., Огінська О.М., Губанова Т.Ю., Дроненко В.Г. Профілактика стресових виразок шлунково-кишкового тракту в післяопераційному

періоді у хворих на злоякісні новоутворення ^ 385

Крахмалова О.О., Гетьман О.А. Стероїди в лікуванні важкої негоспітальної пневмонії 388

МЕТОДИКИ

Якименко О.Г., Стахов В.В. Спосіб експериментального моделювання інвагінації кишок ^ 393

Шатило В.Й., Толстанов O.K., Свиридюк В.З. Наукове обґрунтування доцільності використання

методів обстеження у пацієнтів з поєднаною патологією ^ 396

Ісакова Н.М., Філімонов Ю.В., Зєлінський А.Л. Інтерактивний метод навчання студентів дитячій

хірургічній стоматології 401

Делікатний О.В. Бар'єрність одноразових операційних покриттів - гарантія ефективності в боротьбі з

гнійною післяопераційною інфекцією та внутрішньолікарняною інфекцією 404

Булавенко О.В., Супрунова Т.В. Методика проведення та контролю виробничої практики з

акушерства та гінекології в підготовці сімейного лікаря у Вінницькому національному

медичному університеті ім. Μ.І. Пирогова 406

ХРОНІКА

Рикало Н.А., Березняк М.А., Цюнь М.П. До 75 річчя від дня заснування кафедри патологічної

фізіології присвячується 409

До 75-річчя професора Гордія Кіндратовича Палія 410

Схожі:

Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В. Морфологічні зміни у внутрішніх
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В iconОригінальні дослідження
move to 0-15452867
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи