С. А. Гемомікроциркуляторне icon

С. А. Гемомікроциркуляторне
Скачати 108.04 Kb.
НазваС. А. Гемомікроциркуляторне
Дата06.09.2012
Розмір108.04 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Черкасов В.Г., Ковальчук О.І., Дзевульська I.В., Павловський С.А. Гемомікроциркуляторне

русло слизової оболонки шлунка під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів 224

Погорєлов М.В., Бумейстер В.І., Ткач Г.Ф., Сікора В.З., Сікора В.В., Бончев С.Д. Мікротвердість

неушкодженної кістки, а також під час репаративного остеогенезу та при порушенні водно-сольового

балансу організму 230

Пентюк И.О. Вплив гіпергомоцистеїнеми на ультраструктуру печінки щурів з ССЦ-індукованим

фіброзом печінки 234

^ Побережець О.Л., Степанюк Г.І., Король А.П. Динаміка морфологічних змін в сенсо-моторній

корі при ішемії та її корекції вінбороном в експерименті 238

^ Дехтярь Ю.Н., Насибуллин Б.А., Костев Ф.И. Структурно-функциональные корреляты

действия эмоционально-иммобилизационного стресса на мочевыводящую систему крыс 243

^ Кузьменко Ю.Ю., Стеченко Л.О., Шевченко О.О. Морфологічні зміни паренхіми нирки під

впливом великих доз метилтретбутилового ефіру в пізні терміни експерименту 247

^ Желіба М.Д., Форманчук A.M., Лещенко Ю.М., Півторак В.І. Експериментальний тромбоз

брижової артерії 250

Шутурмінський В.Г. Дослідження стану епітелію протезного поля порожнини рота в осіб, які

користуються протезами з базисами із поліпропілену та акрилової пластмаси 253

^ Старченко И.И., Прилуцкий А.К., Белоконь С.А., Евтушенко Г.А. Структурная организация

наружного эпителия эмалевого органа зачатков молочных резцов в различные периоды одонтогенеза ............................. 257

^ Болотна І.В. Морфологічна перебудова печінки зрілих щурів при гіпергідратаційних порушеннях

водно-сольового обміну організму 260

Каленська О.В., Курик О.Г. Апудоцити при ендометріозі 263

^ Говда Р.В. Ультрамікроскопічні зміни епіфізарного хряща щурів адаптованих до позаклітинного зневоднення при

важкому ступені дегідратації та їх реадаптації залежно від типу автономної нервової системи …………………………….266

^ Харченко С.В. Сравнительный анализ изменения содержания гликогена и гликополимеров в клетках

закладок легких и почек крыс, развивающихся в норме и под влиянием парацетамола и нимесулида 270

^ Мнихович М.В. Динамика ультраструктурных изменений молочной железы при введении высоких

доз синэстрола и прогестерона (экспериментально-морфологическое исследование) ……………………………………...274

^ Шапринський Є.В., Король А.П. Морфологічні зміни печінки при гострій непрохідності

тонкої кишки на різних рівнях 279

Хіміч С.Д., Поліщук І.В., Гормаш П.П. Морфологічні особливості будови жирової тканини

фасцій та м'язів у людей з різними ступенями ожиріння 283

^ Харчук І.В., Рибальченко В. К., Карпезо Н.О., Линчак О.В., Островська Г.В. Морфологічні зміни у підшлунковій залозі щурів за умов дії 1,2-диметилгідразину та 1-(4-СЬбензил)-3-хлор-4-

(СР3-феніламіно)-1 Н-пірол-2,5-діону нового похідного мапеіміду з цитостатичними властивостями 289

^ Прокоп'юк О.В., Курик О.Г. Апудоцити передміхурової залози при світлокпітинних аденокарциномах............................. 292

Кравець В.В. Реадаптаційні можливості тонкої кишки за умов тривалого споживання важких металів .............................. 297

^ Андрушко І.І., Остапчук О.І., Кущ О.Г., Пентюк О.О. Експериментальна оцінка дії надлишку

цистеїну в раціоні щурів на морфологічну структуру серця і аорти 301

Кореньков О. В. Біомеханічні параметри травмованих довгих кісток скелета в умовах

мікроелементозу організму 304

^ Пастухова В.А. Ультраструктурні зміни елементів паренхіми яєчок щурів в пізні терміни після

дії хронічної гіпертермії 309

Приходько О.О. Морфофункціональні показники периферичної крові інтактних щурів молодого віку 312

^ Чепляка О.М. Патогістологічні зміни в підшлунковій залозі при введенні в її паренхіму калію

перманганату в експерименті 316

Галатенко Н.А., Рожнова Р.А. Дослідження впливу пролонгованої форми амізону в складі

поліуретанового носія сітчастої структури на перебіг процесів репаративної регенерації 320

^ Засаднюк О.П., Григоренко А.П., Глубоченко Л.Л. Регенерація міометрію після кесаревого

розтину у жінок 325

Гасюк Ю.А. Ультраструктура клітин багатошарового плоского епітелію справжніх голосових

складок гортані 330ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ . 2009. Т. 15, № 2.^ Погребняк I.O. Експериментальне обгрунтування оптимального способу оперативного втручання

з приводу гриж пахвинної локалізації у дітей 332

Онисько P.M. Морфологічні особливості артеріального русла тонкої кишки щура в нормі 338

^ Швець Л.В., Станіславчук М.А., Король А.П. Стан дихальних м'язів у мишей С3Н з моделлю

експериментальної склеродермії …………………………………………………………………………………………………….341

^ Вернигородський С.В., Дегтярьова Л.В. Цитотопографія рецепторів лектинів в епітеліоцитах

слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит з повною кишковою

метаплазією та рак шлунка 344

^ Черкасов В.Г., Парахін А.А., Дуплій І.С. Ультраструктуні зміни кровоносних капілярів кори півкуль

великого мозку щура під впливом метилтретбутилового ефіру 351

^ Балабай А.А., Стеченко Л.О., Козак Г.І. Морфологічні зміни компонентів нефрона

в експериментальних щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією 356

^ Матківський P.M., Головацький А.С., Пальтов Є.В. Мікроструктурна організація в нормі та зміни
провідникового апарату сідничого нерва щурів при експериментальному стрептозотоцин-індукованому

цукровому діабеті 360

^ Сафонова Ю.С. Комплексний аналіз показників щільності та мінерального складу твердих тканин

коренів молочних зубів впродож їхнього розвитку 366

Мазорчук Н.Б. Морфологічні зміни шкіри у жінок з постоваріоектомічним шнуром при комплексному

використанні фітоестрогену, омега-3-поліненасичених жирних кислот та препарату магнію 369

^ Стеченко Л.О., Чухрай С.М., Куфтирева Т.П. Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда

серця щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією на ранніх етапах постнатапьного онтогенезу 371

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сарафинюк Л.А. Особливості взаємозв'язків реографічних показників центральної гемодинаміки

з конституційними характеристиками в юнаків із мезоморфним та ектоморфним соматотипами 377

^ Біловол A.M. Фактори ризику загострень та окислювальний гомеостаз у хворих на псоріатичну

хворобу, поєднану із соматичною патологією 380

Бондар Г.В., Бондаренко М.В. Внутрішньочеревна резекція при раку проксимальних відділів

прямої кишки 388

^ Гунас І.В., Дугельний А.Г., Прокопенко С.В., Даценко Г.В. Соматотип та компонентний склад маси

тіла у здорових та хворих на хронічні вірусні гепатити "В" або "С" міських чоловіків і жінок Поділля 391

^ Харченко О.В. Динаміка проявів фенотипу дисплазій епітелію слизової оболонки шлунка у відповідності

з їх генотипом на матеріалі вивчення світлової мікроскопії та ДНК-типування за методом ISSR-PCR 396

Ізюмець С.О. Особливості клініко-гормонального моніторингу поєднаної патології: дисгормональні

захворювання молочних залоз та міома матки у жінок репродуктивного віку на фоні гіпотиреозу 402

^ Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматотилів, компонентного складу маси тіла та показників
гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого періоду, мешканців різних регіонів України ............................. 406

^ Йолтухівський М.В., Богомаз О.В. Організація ходьби у жінок при виконанні подвійних завдань 409

Палій Г.К., Кателян О.В., ХІміч С.Д., Крижановська А.В. Бактерицидна активність шкіри

у пацієнтів з ожирінням 413

^ Руденко І.В. Вміст макро-, мікроелементів у крові із пупкового канатика у новонароджених,

що мали природжені вади розвитку 416

Сархан Хуссейн Али, Лазаренко Ю.В. Состояние коагуляционного гемостаза у больных

с переломами голени 418

^ Щербина И.М. Особенности системного и локального апоптоза у женщин в перименопаузе 421

Чечуга С.Б., Лобастова Т.В. Морфологія плацентарного комплексу у жінок з гіпергомоцистеїнемією 424

^ Бойчук И.М., Горбатюк Т.Л. Морфоструктурные особенности сетчатки и зрительного нерва

у школьников с миопией 427

Бобровська О.А., Сарафинюк Л.А. Математичне моделювання нормативних параметрів

центральної гемодинаміки у міських дівчаток різних соматотипів Подільського регіону 429

^ Коберник Н.М. Варфарин у лікуванні серцевої недостатності у хворих похилого віку,

що перенесли інфаркт міокарда 434

Чайка Г.В. Гормональний профіль у соматично здорових дівчат підліткового та юнацького віку

з різним морфотипом в залежності від фаз менструального циклу 439

^ Лысенко В.В., Костев Ф.И., Ходос В.М., Старостин А.Г., Роша Л.Г. Мониторинг больных

раком предстательной железы после органосохраняющей терапии 444

^ Йолтухівський М.В., Величко Т.О. Просторово-часові параметри ходи в юнаків 449
Масна 3.3., Магльована Г.М., Рибчич І.Є., Геник І.Д., Адамович О.О., Кривко С.Ю., Сафонов А.С.

Дослідження частоти зустрічання осіб з дефіцитом чи надлишком маси тіла серед мешканців Львівщини

юнацького та зрілого віку ……………………………………………………………………………………............................453

^ Клімас Л.А., Вовчук О.М., Шевчук Ю.Г., Тихолаз В.О. Міжсистемні зв'язки: респіраторна

система - система дерматогліфіки 457

Нурметова І.К. Математичне моделювання антропометричних показників з параметрами

реоенцефалограми у міських хлопчиків підліткового віку, що проживають в Подільському регіоні

в залежності від соматотипу 463

^ Жук С.І., Дзісь Н.П., Григоренко A.M. Визначення стану органів малого тазу у жінок

з незапальною хворобою додатків матки 468

Ольхова І.В., Гумінський Ю.Й., Слободяник С.В. Особливості якісних ознак пальцевої
дерматогліфіки чоловіків і жінок першого зрілого віку, мешканців Поділля, хворих на хронічні

вірусні гепатити В або С в активній фазі процесу 471

^ Татаріна О.В., Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Вивчення швидкості атрофічних процесів в
альвеолярних відростках щелеп у хворих з великими дефектами зубних рядів в залежності від
виду протезування у хворих на шизофренію 475

МЕТОДИКИ

Черешнюк І.Л., Мельник М.Е., Степанюк Г.І. Вплив вінборону на стан гемодинаміки у внутрішніх очних артеріях в умовах неповної експериментальної ішемії ока за даними кольорової ультразвукової доплерографії 479

ОГЛЯДОВІ

Ковальчук А.П., Хурані І.Ф. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення при лікуванні раку

молочної залози (огляд літератури) 484

Хурані І.Ф., Ковальчук А.П., Ісмаіль Ф.А. Абу Салім Деякі аспекти молекулярного патогенезу

раку грудної залози 487

ХРОНІКА

"Сповідь перед майбутнім..." Доцентові Богдану Гаваті - 85 491

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи