Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й icon

Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Скачати 100.79 Kb.
НазваВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Дата06.09.2012
Розмір100.79 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ – 2011. – Т. 17, №2

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Булько І.В., Гумінський Ю.Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів

білої пульпи селезінки при опіковій хворобі 227

Ашукіна Н.О., Бенгус Л.М. Морфологічні особливості регенерації стегнової кістки щурів

в умовах екзогенного L-тироксину 230

Бессалова Е.Ю. Динамика прироста массы крыс при парентеральном введении ксеногенной

спинномозговой жидкости в различные периоды онтогенеза ^ 234

Білошицький В.В., Михальський С.Α., Квітницька-Рижова Т.Ю. Структурні зміни мітохондрій клітин гіпокампа при експериментальній черепно-мозковій травмі та генній терапії з використанням

генуапоЕЗ ^ 238

Черкасов Ε.В. Ультраструктура тілець тимуса (тілець Гассаля) при експериментальній

опіковій хворобі у щурів 245

Дацюк О.І. Деякі клініко-патогенетичні аспекти та безпечність внутрішньоартеріальної інфузійної

терапії при гострому панкреатиті: експериментальне дослідження ^ 248

Галичанська О.М. Індивідуальна анатомічна мінливість органів і структур верхнього

середостіння у плодів 7 місяців 252

Герасимчук М.Р. Електронно-мікроскопічні зміни структурних компонентів альвеол у легенях при

експериментальному гострому розлитому перитоніті при застосуванні церулоплазміну ^ 255

Гетманюк І.Б., Волков К.С. Морфологічні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній

термічній травмі в умовах застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів ^ 258

Головащенко B.C. Ультраструктурні зміни ранових макрофагів під впливом лідокаїну 262

Хурані І.Ф. Вплив кверцитину та тіотриазоліну на постхіміопроменеві легеневі пошкодження в експерименті....^ 267 Кузів І.Я., Герасимюк І.Є. Рентгенангіографічна характеристика судин матки і яєчників білих

лабораторних щурів при експериментальному ожирінні та аліментарній дистрофії ^ 272

Нечипорук В.М. Взаємозв'язок між обміном білків, вуглеводів та ліпідів і метаболізмом

сірковмісних амінокислот при гіперглюкокортикоїдемії ^ 275

Пасєчко Н.В., Свистун І.І., Волков К.С. Ультраструктурні зміни печінки при експериментальному

тиреотоксикозі 278

Покотило П.Б. Ультраструктурні зміни фільтраційно-реабсорбційного бар'єру нирки щура на

28 добу перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету ^ 281

Семененко А.І., Пушкар М.С., Король А.П., Семененко А.І., Пушкар М.С., Король А.П. Морфологічні особливості печінки щурів на ранніх стадіях опікової хвороби при інфузійній

терапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами ^ 285

Торянік Е.Л., Шевцов І.І. Дослідження кісткової системи плодів вагітних самиць щурів з

артеріальною гіпертензією 290

Трач Росоловська С.В. Вікові особливості ремоделювання лівого шлуночка у щурів при

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті заданими гістостереометричного дослідження серця ^ 293

Вітрук Т.К., Яковлева О.О. Ефективність інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% щодо корекції окислювального стресу в слизовій оболонці тонкої кишки при

опіковій хворобі у щурів ^ 298

Волошин В.М. Показники маси тимуса щурів після інгаляційного впливу на організм толуолу та

можливість корекції виявлених змін 301

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Воронов В.Т., Гунас И.В., Гуминский Ю.И., Черкасов С.В. Оценка индивидуальных особенностей организма при судебно-медицинской квалификации телесного повреждения (логико-философский

системный анализ) ^ 306

Калашніков А.В., Коваленко СВ., Тяжелое О.А., Яресько О.В. Математичне моделювання напружено-деформованого стану у системі "кістка-фіксатор" при остеосинтезі переломів

проксимального відділу плечової кістки ^ 314

Іванов В.П., Фальштинський М.В., Бухтіярова І.О. Динаміка структурно-геометричного стану
міокарда в чоловіків із гіпертонічною хворобою іі стадії на тлі 6-місячного лікування раміприлом
і лосартаном, предиктори антиремоделюючого ефекту ^ 317

Черепаха О.Л., Сергета I.В., Жуковський В.Т. Моделювання нормативних показників реовазограми гомілки у підлітків різних соматотипів в залежності від особливостей будови

тіла на підставі використання статистичних моделей 323

Бабочкина А. Р. Особенности клинических проявлений пролапса митрального клапана по

материалам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Η .М.Амосова ^ 327

Бородій О.Μ., Бовкун Ю.А., Костюченко А.В., Андрушко Л.В. Оцінка значущості впливу

деяких екзогенних факторів на ризик розвитку множинного склерозу в популяції Вінницької області ^ 329

Даценко Г.В. Моделювання індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових міських

дівчат Поділля ендо-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей будови й розмірів тіла ^ 333

Гріжимальська К.Ю. Етіологічна структура бактеріальних кон'юнктивітів новонароджених

та чутливість збудників до протимікробних засобів 338

Гур'єв CO., Допіряк О.В. Клініко-анатомічна характеристика поранень серця при відкритій травмі ^ 340

Калашников О.В., Майко В.М. Клініко-анамнестичні ознаки дисплазії сполучної тканини

у хворих на коксартроз 344

Коваленко В.М., Андрушко І.І., Талаєва Т.В. Вміст гомоцистеїну, цистеїну, аргініну

та активність параоксонази в сироватці крові у здорових осіб з обтяженою по серцево-судинним

захворюваннях спадковістю ^ 348

Кулигіна В.М., Поліщук О.В. Результати дослідження вмісту мінеральних компонентів

у крові у хворих на дисбактеріоз кишечника 352

Маєвський О.Є. Особливості ехокардіографічних розмірів лівого шлуночка, лівого передсердя

і аорти у юнаків і дівчат Поділля різного віку ^ 356

Поліщук Д.С. Вивчення змін ліпідного обміну в крові у хворих на атопічний дерматит

на фоні проведеного лікування 359

Борис О.М., Суменко В.В., Камінський А.В., Гак І.О., Малишева І.В. Лікування

бактеріального вагінозу та мікст-інфекцій у жінок із фоновими процесами епітелію шийки матки ^ 361

Григоренко A.M. Особливості гомеостазу факторів росту у жінок з варикозним

розширенням вен малого тазу 368

Коваленко Д.А. Особливості сонографічних лінійних розмірів, товщини паренхіми, об'єму та індексу форми нирок у загальних групах чоловіків і жінок першого зрілого віку

та представників різних соматотипів ^ 371

Кузьмінова Н.В., Сєркова В. К. Предиктори розвитку резистентної артеріальної гіпертензії.

Частина 1. Клініко-інструментальні предиктори 377

Потапов В.О., Степанова Д.Ю., Еллумі Мутана Особливості цитокінового профілю

у жінок репродуктивного віку на етапах лікування лейоміоми матки ^ 382

Сарафинюк П.В. Вікові зміни розмірів шлуночків серця в підлітковому періоді онтогенезу 386

Майко В.М. Роль ультразвукового дослідження при діагностиці, профілактиці і лікуванні

тромбозу глибоких вен після тотального ендопротезування кульшового суглоба ^ 390

Семенина Г.Б. Клінічна значимість визначення 17-гідроксипрогестерону і дегідроепіандростерону

сульфату у вагітних жінок з некласичною формою вродженої гіперплазії кори надниркових залоз ^ 393

Сарафинюк Л.А., Лежньова О.В. Реографічні показники центральної гемодинаміки

у спортсменів юнацького віку різних видів спорту 397

^ Сергета І.В., Мостова О.П. Особливості фізичного розвитку школярів 15-17 років та їх

зв'язок з провідними корелятами функціонального стану організму дівчат і юнаків ^ 401

Сєркова В.К., Альзуби Амер Махмуд, Романова В.А. Молекулы адгезии как маркер

эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической болезнью 404

^ Вовчук І.М., Годлевська Н.А., Бондар В.В., Вознюк О.В. Порушення імунного статусу

у хворих на гострий деструктивний панкреатит ускладнений гострою печінковою недостатністю 407

ОГЛЯДОВІ

Мнихович М.В., Тернов Μ.Μ. Роль нарушений механизмов "пролиферация-апоптоз" при

развитии фиброкистозных изменений молочной железы ^ 411

Колесник В.В., Олійник І.Ю. Бічні шлуночки головного мозку в онтогенезі людини:

сучасні погляди та перспективи дослідження 415

Коновалова Н.В., СтопінчукО.В., Шевага І.М. Гемотоксичність противірусної терапії гепатиту С 420

^ ХРОНІКА

До 70-річчя з дня народження М.Д.Андреева 426

Юрію Богдановичу Чайковському - 60 років 427

Москаленко В.Ф., Захараш М.П., Черкасов В.Г. Видатне ім'я в історії вітчизняної медичної

освіти та науки (до 200-річчя від дня народження Володимира Опанасовича Караваева) 429

Гунько П.М., Антощук К.Ф., Юкальчук М.І. Зв'язки М.І.Пирогова з відомими

зарубіжними ученими-медиками 432

Мнихович М.В., Кактурский Л.В., Вернигородский СВ., Каминская Н.А., Мигляс В.Г.

Болезнь, смерть, бальзамирование и сохранение тела Николая Ивановича Пирогова

(к 130-летию со дня смерти Н.И.Пирогова) 441

Схожі:

Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В. Морфологічні зміни у внутрішніх
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В
Беляев Ε. В. Оцінка інтенсивності ураження зубів карієсом юнаків І дівчат, мешканців Поділля 195
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
move to 0-16826679
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
Ушаков А. В., Шаповалова Е. Ю. Локализация рецепторов лектинов в миокарде человека в норме и при сахарном диабете 9
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи