Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο icon

Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Скачати 92.78 Kb.
НазваBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дата06.09.2012
Розмір92.78 Kb.
ТипДокументи

Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14

ORIGINAL ARTICLES

Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок

40-52 років у літню пору року………………………………………………………………………………………………1

Булавенко О.В., Левківська І.Г., Латинська О.С. Моделювання методом покрокового регресійного аналізу сонографічних розмірів статевих органів у дівчаток різних соматотипів в залежності від Х антропо-соматометричних показників………………………………………….............................…………………………………5

Николаев В.Г., Синдеева Л.В., Юсупов Р.Д., Кобежиков А.И. Этнические особенности

параметров биоимпедансометрии в юношеском возрасте ^ 12

Остапенко О.В. Динамика возрастных изменений в строении экзокринной части поджелудочной железы .. 15

Черепаха О.Л. Зв'язки показників периферичної гемодинаміки за даними реовазограми гомілки

з антропометричними параметрами у здорових хлопчиків та дівчаток мезоморфного соматотипу…………. ^ 17

Чижик В.В. Біологічний вік в оцінюванні морфофункцінального розвитку дітей шкільного віку 24

Ничитайло М.Ю., Медвецький Є.Б., Чепляка О.М. Обгрунтування застосування цитохрому С при експериментальному панкреонекрозі. Повідомлення 1. Вплив цитохрому С на ультраструктуру та морфометричні параметри мітохондрій ацинарних клітин в зоні демаркаційного запалення при

експериментальному панкреонекрозі………………………………………………………………………………………30

Чугу Т.В. Моделювання методом покрокового регресійного аналізу нормативних ультразвукових параметрів щитоподібної залози юнаків і дівчат ектоморфного соматотипу в залежності

від особливостей будови тіла ^ 36

Гунас І.В., Гавриленко О.О. Відмінності комп'ютерно-томографічних розмірів основних

ядер кінцевого мозку у міських юнаків та дівчат різних соматотипів ^ 42

Кордон Ю.В. Вивчення антимікробних властивостей та стабільності горостену 46

Ковальова І.М. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів (chiroptera) ^ 49

Ковбасенко А.Л. Динамика изменений оболочек двенадцатиперстной кишки новорожденных

крыс в раннем постнатальном онтогенезе в норме и после внутриутробного введения антигена ^ 52

Матешук-Вацеба Л.Р., Гунас І.В., Дац Р.І., Кирик Х.А. Ультраструктурні особливості війкових відростків очного яблука під впливом цукрового діабету та ендоваскулярного лазерного

опромінення крові ^ 56

Мельник А.В. Активність ензимів транссульфування та метилування в нирках за умов тривалого навантаження щурів тіолактоном гомоцистеїну, його комбінації з l-name та корекції

їх порушень вітамінно-мікроелементним комплексом ^ 58

Мігляс В.Г. Ультраструктурні аспекти формування лімфатичної тканини тонкої кишки

у пренатальному періоді онтогенезу людини 63

Островська С.С. Ультраструктурні зміни в серцево-судинній системі при дії опромінення

і солей важких металів ^ 64

Болюх Д.Б. Кореляції ультразвукових параметрів нирок із антропо-соматометричними розмірами

тіла здорових юнаків і дівчат поділля із екто-мезоморфним соматотипом ^ 68

Пилипонова В.В., Рикало Н.А. Показники кардіоінтервалографії у здорових міських

юнаків Поділля загалом та різних соматотипів 72

Сілкіна Ю.В. Мембраноасоційовані та імуногістохімічні характеристики клітин провідної

системи серця людини ^ 76

Сорокина И.В., Куприянова Л.С, Галата Д.И. Морфологическая характеристика лимфоидной популяции тимуса у плодов с признаками задержки внутриутробного развития от матерей

с сахарным диабетом І типа и преэклампсией ^ 79

Волощук Н.І. Оцінка впливу препарату ЕКСО на фармакологічну ефективність та гастротоксичність

диклофенаку натрію у самців та самок щурів 83

^ Вовчук О.М., Шевчук Ю.Г. Кореляційні зв'язки параметрів зовнішнього дихання з

антропометричними та соматотипологічними параметрами у підлітків з ектоморфним соматотипом ^ 87

П'ятницька Т.В. Морфогенетичні перетворення парамезонефричних проток в ембріональному

періоді онтогенезу 90

Сарафинюк Л.А., Гудзевич Л.С., Богачук О.П. Особливості кореляцій показників центральної

гемодинаміки з конституціональними особливостями в юнаків середнього проміжного соматотипу ^ 94

Кривов'яз CO. Зв'язки сонографічних показників селезінки з параметрами будови тіла

у здорових юнаків Поділля…………………………………………………………………………………………………….97

Азарський Ι.Μ., Процек О.Г., Азарська О.О., Корольова Н.Д., Кириченко Β.Ι., Кириченко Ι.Μ., Кравчук В.В., Поляруш В.В., Малик С.Л., Кривецька Н.В., Романюк К.А., Осатюк З.К., Корольова СО. Діагностичне й клінічне застосування "універсального діагностичного молотка" при обстеженні та лікуванні хворих дитячим церебральним паралічем з очною патологією 103

^ Popescu I., lonescu Μ., Brasoveanu V., Hrehoret D., Matei E., Dorobantu В., Zamfir R., Alexandrescu S., Grigorie M., Tulbure D., Gheorghe L., lacob S., Boros M. Liver transplantations-

romanian 10-year experience 106

Беловол А.Н. Влияние терапии ингибитором апф на гемодинамические показатели

у больных псориазом и артериальной гипертензией ^ 106

Рудь О.М., Олійник І.Ю., Курик О.Г., Андреев М.Д. Ступінь колонізації Helicobacter pylori

при хронічному неатрофічному і атрофічному гастриті 111

Дубровин А.Г., Белебезьев Г.И., Яковлева И.П. Опыт лечения и профилактики пареза

кишечника у детей в раннем послеоперационном периоде ^ 114

Масловский С.Ю., Пятикоп В.Α., Аврунин О.Г. К вопросу об эффективности расчетов

стереотаксических координат головного мозга человека 117

Зінчук О.М., Чоп'як В.В. Оцінка активізаційних маркерів лімфоцитів крові хворих

на ранній лайм-бореліоз ^ 120

Хребтій Г.І. Предиктори прогностичної ефективності комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної. терапії у чоловіків із гіпертонічною хворобою II стадії

та клініко-інструментальні критерії підбору ефективної терапії ^ 125

Биковська О.А. Роль прозапального, протизапального цитокінів, судинного ендотеліального

фактора росту у патогенезі бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей ^ 128

Макарчук О.І., Науменко Л.Ю. Динаміка якості життя у пацієнтів групи ризику

після хірургічної корекції вікових змін обличчя .131

Степанюк К.О., Ковальський О.В., Гордійчук О.О., Костюченко А.В. Нейровізуапізаційні показники при рутинному магніто-резонансному дослідженні мозку у хворих з амбулаторними

клінічними формами множинного склерозу ^ 135

Березкж О.М. Патогенетичний зв'язок анемічного синдрому порушень обміну заліза

та дефіциту еритропоетину у хворих з гострою мієлоїдною лейкемією 139

^ METHODICAL ARTICLES

Костинская Η.Ε., Салюта М.Ε., Костинский Г.Б. Развитие личности врача в процессе

обучения в медицинском вузе 146

Ческая Т.Ю., Гнатова Т.Α., Ерошенко О.А., Дмитриев Н.А. Повышение качества высшего
медицинского образования в связи с внедрением современных информационно-компьютерных
образовательных технологий 149

^ SOCIAL ARTICLES

Азарський I.M., Азарська О.О., Процек О.Г., Корольова Н.Д., Кириченко B.I., Кириченко I.M.,
Кравчук В.В., Поляруш В.В., Малик С.Л., Кривецька Н.В., Романюк К.А., Осатюк С.К.,
Черевко В.А., Корольова СО.
Система установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів з патологіями
психічного стану та опорно-рухового апарату 155

REVIEW ARTICLES

Ведешина О.Д. Затримка росту плода: невирішені питання (огляд літератури) 157

Слободянкж В.А. Сучасні методи оцінки порушення функцій нирок при гідронефрозі

та уретерогідронефрозі 162

Станіславчук М.А., Яковлева О.О., Півторак К.В. Клінічна характеристика та лікування

анемії при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона 164

CHRONICLE

Боблієнко О.П. Педагогічна діяльність М.І. Пирогова 170

Схожі:

Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Сміюха О. А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Черкасов В. Г., Костюк О. Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconBiomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Марієвський Β.Φ., Жалко-Титаренко В. П., Кролевецька Η.Μ., Матошко Г. В., Рубан Η.Μ., Поліщук Л. В., Федорова Л.Μ., Брич Ο.Ι., Дяченко...
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconContent original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б
Онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б. Динаміка змін ультраструктурної організації стінки тонкої кишки та ланок її...
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconПротокол № від 2010 р Кочерга Н. К., Передерій І. Г., Мартинюк В. М. Історія української культури. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей І форм навчання. Полтава: Полтнту, 2010. 170 с
Відповідальний за випуск – зав кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н. К. Кочерга, канд. іст наук, доцент
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconQui auront lieu du 17 au 19 octobre 2013 Les thèmes principales de la conférence
«Visnyk de l’université de LVIV. Série Langues étrangères» ayant le titre de vak de l’Ucraine en philologie. La publication est effectuée...
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconContent preventive anthropology
Гринзовський A. M. Діяльність Пироговських з'їздів у розробці нормативно-методичного
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconДокументи
1. /gusev_ratsional_i_metaphiz_cd1/GUSEV'S ARTICLES/ЛЯЙБНЦ.DOC
2. /gusev_ratsional_i_metaphiz_cd1/GUSEV'S...

Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconТеоретичні основи паралімпійського спорту”
Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Строкатов В. В. Параолімпійський спорт: Навчальний посібник. – Львів.: Арал, 2001. 141 с
Biomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи