Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 icon

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Скачати 177.54 Kb.
НазваBiomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Дата06.09.2012
Розмір177.54 Kb.
ТипДокументи

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – № 15

CONTENT

ORIGINAL ARTICLES

Марієвський Β.Φ., Жалко-Титаренко В.П., Кролевецька Η.Μ., Матошко Г.В., Рубан Η.Μ., Поліщук Л.В., Федорова Л.Μ., Брич Ο.Ι., Дяченко О., Омельченко В. Експериментальне

дослідження стійкості мікроорганізмів до дезінфектантів на клітинному та популяційному рівні 1

Палій Г.К., Ковальчук В.П., Деркач Н.М., Палій Д.В., Крижановська А.В. Ефективність

антисептичного препарату декасану ………………………………………………………………………………………...8

Дикий І.Л., Філімонова Н.І., Мухамед Мофтах Елааті Нові аспекти у використанні бактеріофагів 12

^ Климнюк С.І., Покришко О.В., П'ятковський Т.І., Ткачук Н.І. Персистенція S.aureus

у студентів медичного університету та їх чутливість до антибіотиків 14

Палій Г.К., Вовк І.М., Ковальчук В.П., Желіба М.Д., Палій В.Г., Палій Д.В., Кордон Ю.В.

Новий препарат горостен для антисептики рук 16

^ Рильський О.Ф., Підкопайло С.Ф. Вплив лимонної кислоти на пігментсинтезуючу здатність

бактерій в присутності важких металів 20

Кременчуцкий Г.Н., Степанский Д.А., Юргель Л.Г., Торопин Н.В., Бурмистров К.С., Крушинская Т.Ю., Турлюн-Матюха О.С., Шарун О.В., Кошевая И.П., Рябенко В.В. Дезинфицирующая активность вновь синтезированного средства - аналога "дезактина"

и "сульфохлорантина" ^ 23

Власенко І.Г., Палій Г.К., Власенко В.В., Лисенко О.П., Бабійчук Ю.В., Волянський А.Ю.

Прискорена детекція збудника туберкульозу з використанням середовища влакон ^ 26

Палій В.Г., Сьомко A.M., Цвігун Б.Я., Зарицький О.М., Квасневський Ю.А., Романова Н.А., Романова Е.Е. До характеристики видового спектру уропатогенів, виділених у пацієнтів

з особливостями перебігу пієлонефриту ^ 30

Власенко І.Г., Власенко В.В., Палій Г.К., Лисенко О.П., Бабійчук Ю.В., Палій В.Г.,

Волянський Ю.Л. Дослідження стійкості мікобактерій в контексті біобезпеки продуктів харчування ^ 32

Волянський Ю.Л., Назарчук О.А., Вовк І.М., Сорокоумова Л.К., Шевчук Н.М. Вивчення

протимікробних властивостей сучасних імпрегнованих антисептиками матеріалів ^ 36

Гончаренко В.В., Джораєва С.К., Кучма І.Ю., Волянський А.Ю., Волков Т.О. Особливості культивування збудників хламідіозів на перещеплюваній лінії клітин мссоу з використанням амінокислот .…………………......39

^ Лысенко А.П., Власенко И.Г., Палий Г.К., Власенко В.В., Архипов И.Η., Кучма И.Ю. Использование

куриных эмбрионов для выявления жизнеспособных форм возбудителя туберкулеза в автоклавированных препаратах ………………………………………………………………………………………………………………………. 42

Конон А.Д., Морозова А.П., Пирог Т.П. Антимікробні властивості поверхнево-активних

речовин Rhodococcus erythropolis ΕΚ-1 45

^ Кондратюк В.Μ., Ковальчук В.П., Третяков М.С., Кондратюк О.П., Кушнір В.О., Олійник В.М., Педоренко Л.В., Подолян Ю.В., Ліваковський С.С., Трофименко Ю.Ю.

Прогностичне значення ступеню мікробної контамінації сечових катетерів ^ 48

Бойко В.М., Стукан O.K., Палій Д.В., Макац Є.Ф., Присяжна С.В. Протимікробна дія та

біологічна активність антисептика декаметоксину і деяких хінолонів ^ 51

Жорняк О.І., Мруг В.М., Кучма І.Ю., Сорочан О.П. Вивчення формування резистентності

мікроорганізмів до таблетованих антисептичних препаратів 57

Фоміна Н.С., Прокопчук З.М., Іванова С.А., Зайцева В.Г. Чутливість до антибіотиків

та антисептиків мікрофлори ротової порожнини хворих на гемобластози ^ 60

Кордон Ю.В., Шевчук Н.М., Волянський Ю.Л. Вплив антисептичного препарату горостен

на морфологічну структуру шкіри 66

Палій Т.К., Кулигіна В.М., Тарасенко О. Α., Крижановська А.В. Порівняльна характеристика експериментального дослідження рівня стерилізації системи кореневих каналів зубів при

створенні різної конусності і різних алгоритмах іригації' ^ 66

Огоновський Р.З. Антимікробна активність композиційної суміші похідних γ-кротонолактону

та Zn-карнозину в інфікованій дерматомній рані за умов видозміненої реактивності організму ^ 70

Палій Г.К., Ковальчук В.П., Палій В.Г., Шевчук Н.М., Палій Д.В. Властивості антисептичного

препарату "амосепт" 73

Волянський А.Ю., Палій Д.В., Стукан O.K. Вивчення чутливості сальмонел до антибіотиків,

антисептиків ^ 78

Коваленко І.М., Лихогляд O.K., Коваленко С.В., Боцюра М.Д. Вплив антисептичних

супозиторіїв на патогенність мікроорганізмів 81

Кухарчук О.В., Грегірчак Η.Μ. Оцінка ефективності комбінованого біоциду на основі

полігексаметиленгуанідину ^ 83

Бідненко С.І., Лютко О.Б., Озерянська Н.М., Сулима О.Μ., Чуркіна Л.М. Мікрофлора навколопротезних тканин за асептичної нестабільності ендопротезу кульшового суглоба

та особливості її чутливості до антибіотиків ^ 87

Колодій С.А., Волянський Ю.Л., Власенко І.Г., Колодій B.C. Мікробіологічне обґрунтування

методу прискореного виявлення збудника туберкульозу 91

Івахнюк Т.В., Каплін М.М., Погорєлов М.В., Калінкевич О.В. Характеристика чутливості

до хітозану грибів роду Candida, виділених від вагітних жінок ^ 95

Кулигіна В.М., Димніч Л.О. Ефективність лікування захворювань слизової оболонки порожнини

рота з застосуванням препаратів декаметоксину 97

^ Філімонова Н.І., Місюрьова В.О. Вивчення впливу пробіотиків на резистентність потенційних

збудників дисбактеріозів до антибіотиків з різними механізмами дії ^ 99

Поліщук О.І., Покас О.В., Шевцова Μ.Μ. Поширення β-лактамаз розширеного спектру серед

грамнегативних бактерій, виділених від хворих хірургічного профілю ^ 102

Римша С.В., Смолко Н.М., Смолко Д.Г., Сидорук Л.А., Римша О.В. Клініко-фізіологічні

основи психосоматичних співвідношень в дитячому віці 104

Філімонова Н.І., Спірідонов Д.А. Протимікробна активність ліпофільного екстракту бруньок

тополі китайської ^ 108

Арсенюк В.В., Бартош A.M., Палій В.Г., Зарицький О.М., Гринів О.В., Місевич Д.О.

Пероральна антибіотикопрофілактика в лапароскопічній хірургії хронічного холециститу ^ 110

Мартынчук Н.А. Особеннности течения и терапии хронических аллергодерматозов

у ВИЧ-инфицированных больных 113

Філімонова Н.І., Дикий І.Л. , Рибалкін Μ.В. Бактерохімічні напрямки біотехнології при

вдосконаленні антимікробних препаратів на основі біомаси грибів Candida albicans ^ 115

Арсенюк В.В., Бартош A.M.,, Палій В.Г., Зарицький О.М., Гринів О.В., Місевич Д.О.

Алгоритм профілактики ускладнень загоєння операційної рани після герніопластики ^ 118

Бондарь С.А., Псюк С.К., Ляшенко И.Н., Гармаш Л.Л., Налижитый А.А., Пичкур О.Н., Соболев В.А. Оценка эффективности применения антифунгина в комплексном лечении

больных микробной экземой ^ 119

Ковальчук В.П., Трет'яков М.С., Кондратюк В.М., Трет'якова В.М., Трофіменко Ю.Ю.

Досвід використання декасану у лікуванні негонококових уретритів у чоловіків ^ 122

Войтович О.В., Пантюшенко Л.І., Сіліна Т.М., Пирогова Л.Η., Топол Ι.Α. Фенотипи

антибіотикорезистентності стафілококів, виділених зі слизової оболонки носу здорових людей ^ 125

Палій Г.К., Ковальчук В.П., Палій В.Г., Бобрук В.П., Кучма І.Ю., Мруг В.М., Коваленко І.М.

Характеристика лікувальних властивостей деконгестантних крапель ріносепт з антисептичною дією ^ 128

Данилейченко В.В., Шидловська Л.Й., Шикула Р.Г., Федечко Й.М. Про ймовірний

взаємозв'язок захворювань, спричинених антибіотикорезистентними стафілококами та ВЕБ-інфекції ^ 131

Русин В.В., Потапчук A.M., Петров В.О., Белей О.Л., Бойко Н.В. Перспективи використання

бацилярних біопрепаратів у стоматологічній практиці 134

^ Брехлічук П.П., Петров В.О., Переста Ю.Ю., Какурін Ю.В., Коваль Г.М. Дезінфектанти

в стоматологічній практиці: ефективність, особливості і результати застосування ^ 139

Криворутченко Ю.Л., Кирсанова М.А., Постникова О.Н., Грищковец В.И. Чувствительность

к мирамистину, амфотерицину в и таурозиду Sx1 грибов, выделенных от больных в Крыму ^ 144

Болюх Д.Б. Регресійні моделі нормативних сонографічних параметрів нирок у юнаків різних

соматотипів в залежності від антропо-соматометричних розмірів тіла ^ 149

Булавенко О.В., Левківська І.Г. Кореляції ехометричних параметрів статевих органів у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками здорових дівчаток

із мезоморфним соматотипом ^ 154

Ольхова І.В. Моделювання, за допомогою дискримінантного аналізу, можливості виникнення хронічних вірусних гепатитів "В" або "С" в залежності від особливостей пальцевої та долонної

дерматогліфіки ^ 158

Лозицкий В.П., Федчук А.С., Гридина Т.Л., Шитикова Л.И., Мудрик Л.М., Сочесло Л.В., Каташинский О.Ю., Бондаренко В.Л., Графов А.П. Противогриппозная активность инертного

газа ксенона ^ 163

Куцик Р.В., Куровець Л.М. Синергізм протимікробної дії екстрактів рослин родини вересові (Ericaceae Juss.) і цефазоліну: особливості ефекту стосовно S.haemolyticus з різними механізмами

резистентності до β-лактамних антибіотиків ^ 167

Дрозд Т.Е., Харченко П.И., Черняев С.А., Ямщиков В.В., Лукьяненко Т.Н. Математическая

модель оптимизации применения антибиотиков на примере стафилококковой инфекции ^ 173

Попов В.П., Дудник В.Μ., Гумінська Г.С., Марчук О.І., Віннічук Л.Л., Попова Л.П.,

Янковська Л.В. Структура порушень ритму серця у дітей та підлітків ^ 179

Сінчук Н.І., Дудник В.Μ., Кондратюк Л.М., Маланіна Т.Л., Старинець Л.С.

До питання діагностики целіакії 183

Чайка Г.В., Гунас І.В., Мазорчук Б.Ф. Нормограми рівня гормонів у дівчат підліткового

та юнацького віку взагалі та різних морфотипів у різні фази менструального циклу ^ 185

Ничитайло М.Ю., Медвецький Є.Б., Чепляка О.М. Обгрунтування застосування цитохрому С при експериментальному панкреонекрозі. Повідомлення 2. Визначення оптимальних термінів введення

цитохрому С за даними ультраструктурного аналізу ацинарних клітин зони демаркаційного запалення 188

Гара А.В. Погляд на атопічний дерматит через призму мультифакторіальності ^ 195

Маланіч Ю.В. Застосування військових мобільних госпіталів при ліквідації медичних

наслідків аварій на хімічно-небезпечних об'єктах 198

Сілкіна Ю.В. Кількісні характеристики гістогенезу передсердно-шлуночкового пучка

ембріонального серця людини ^ 202

Шевчук Ю.Г. Гунас І.В. Комп'ютерно-томографічні особливості параметрів бічних шлуночків

головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат із різним краніотипом 206

^ CLINICAL ARTICLES

Бартош A.M., Арсенюк В.В., Палій В.Г., Зарицький О.М., Місевич Д.О., Гринів О.В.

Антисептики та їх ефективність в профілактиці і лікуванні гнійно-септичних ускладнень

хірургічних захворювань органів черевної порожнини ^ 214

Циганенко А.Я., Пащенко Ю.В., Мішина М.М., Дубовик О.С. Мікробіологічне обґрунтування застосування діадинамофорезу протимікробних препаратів при гнійно-запальних післяопераційних

ускладненнях ^ 216

Иванова М.А., Барило А.С. Особенности течения флегмон лица и шеи при комплексной

терапии палисаном гнойного очага 219

Дудник В.М., Ізюмець О.І., Іщук І.В., Добіжа Μ.В., Паненко C.O., Сафонюк Л.В.,

Лайко Л.І. Застосування цераксону в комплексній терапії новонароджених з гіпоксично-ішемічним

пошкодженням ЦНС ^ 222

АнтонецьТ.І., Андрікевич І.І., Сторожук І.В., Сауленко Т.О., Однорогова Г.Г. Мікробіоценоз товстої кишки у дітей грудного віку при гострих бронхо-легеневих захворюваннях на фоні

прийому антибіотиків ^ 225

Гришко В.Г., Діденко Л.О., Руднєва О.В., Демченко Μ.Μ., Потєєва Т.В. Зміни показників

інтерферонової системи при хронічному пієлонефриті у дітей під впливом циклоферону ^ 228

Дудник В.М., Антонець Т.І., Мантак Г.І., Сторожук І.В., Андрікевич І.І., Сауленко Т.О., Однорогова Г.Г., Станіславчук Л.П. Характеристика клінічного перебігу та діагностики

ротавірусної інфекції у дітей молодшого віку ^ 231

Дудник В.М., Антонець Т.І., Руденко Г.М., Маланіна Т.Л. Оцінка клінічного перебігу

хронічної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у дітей ^ 234

Саволюк С.І. Особливості тактики хірургічного лікування та програми профілактики ускладнень

в ранньому післяопераційному періоді у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями ^ 236

Масловський В.Ю. Особливості структурно-функціонального стану міокарда при різних

функціональних класах серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця ^ 238

Сторожук І.В., Дудник В.М., Моравська О.А., Діденко Л.О., Шаламай М.О., Андрікевич І.І.

Стан ферментативної антиоксидантної системи у недоношених новонароджених ^ 241

Дудник В.М., АнтонецьТ.І., Фурман В.Г., Моравська О.А., Король Т.Г. Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз ………………………. 243

Шангутова Л.А., Шангутов B.C., Гумінська Г.С, Шангутов СВ., Демченко Μ.Μ.

Особливості пуринового обміну у дітей з дизметаболічними уратними нефропатіями ^ 249

Гончарук Л.М. Зміни морфофункціонального стану еритроцитів та методи їх корекції при гастродуоденопатіях, індукованих нестерощними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз............................................ 251

Ігнащук О.В. Значення інфікування Helicobacter pylori в характері перебігу

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби ^ 253

Михалко Я.О., Чопей К.І., БратасюкА.М., Маді Ю.І. Клініко-ендоскопічнахарактеристика

уражень шлунку при метаболічному синдромі 257

Солєйко О.В., Солейко Л.П. Шипіцина О.В. Роль гастроентерологічної патології

в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця 260

^ SOCIAL ARTICLES

Таран В.В. Актуальні питання розробки уніфікованих методів тестування дезінфекційних засобів 267

Зелінська О.Д., Кривов'яз Т.М., Шкарпета С.А., Дембіцька З.С., Журавель Т.Д. До проблеми

часто хворіючих дітей дошкільного віку 269

^ REVIEW ARTICLES

Горовий І.С., Гумінська Г.С., Демченко Μ.Μ., Педосенко О.Б. Дизметаболічні нефропатії у дітей 273

Шаламай М.О., Майданник В.Г. До проблеми сучасних поглядів на гастроезофагеальну

рефлексну хворобу у дітей ^ 277

Тутченко М.І., Клюзко І.В. Преперитонеальна пластика в хірургічному лікуванні пахових гриж 280

METHODICAL ARTICLES

Burlev M.Ya. Use nanotechnology in medicine 284

CHRONICLE

Иванова С.Α., Палий Г.К. К истории микробиологической школы проф. Т.А. Лобовой 286

Волянский Юрий Леонидович (к 70-летию со дня рождения) .....290

Кучма И.Ю. Идеи И.И. Мечникова и развитие современного естествознания 292

Сторожук Ι.Β., Антонець Τ.Ι., Мантак Γ.Ι., Сауленко Т.О., Однорогова Г.Г., Шаламай М.О.

Історія діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні у дзеркалі часу 301

Схожі:

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Сміюха О. А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Черкасов В. Г., Костюк О. Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconContent preventive anthropology
Гринзовський A. M. Діяльність Пироговських з'їздів у розробці нормативно-методичного
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconДокументи
1. /NZ_2.2010/10_Lavrynovych.pdf
2. /NZ_2.2010/11_Momotok.pdf
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconДокументи
1. /examen_u.doc
2. /konsp1.doc
3....

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconИ. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconА. Л. Арефьев // Высшее образование в России. 2010. № С. 125-141
Молодь в освіті: матеріали науково-методичної конференції (Суми, 25 березня 2010 року) / Редкол.: Н. Д. Світайло, В. П. Павленко....
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconДокументи
1. /IO.Т7.doc
2. /IO.Тхmр6-2.doc
Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15 iconІнформації щодо прийняття доповідей та запрошень до 30. 06. 2010 р. 20. 09. 2010 р прибуття та реєстрація учасників. 20-23. 09. 2010 р пленарне засідання, робота за напрямами
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи