Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ icon

Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Скачати 123.03 Kb.
НазваBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Дата06.09.2012
Розмір123.03 Kb.
ТипДокументи

Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2011. - №16

CONTENT ORIGINAL ARTICLES

Чорноіван Η.Γ. Порівняльний вплив диклофенаку та його комбінації з вінбороном на

перебіг ад'ювантного артриту за даними біохімічного дослідження 1

Шевчук O.K., Степанюк Г.І. Раціональне комбіноване знеболення при оперативних

втручаннях на органах черевної порожнини у щурів 4

Ходаківський О.А. Експериментальне дослідження впливу адемолу (сполуки ЮК-1)

на коронарну та системну гемодинаміку в умовах наркозу 7

^ Сміюха О.А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку

варикоцелє при деформації ниркової вени за рахунок аортомезентеріальної компресії ^ 10

Сорока Ю.В., Лісничук Н.Є., Демків І.Я., Куліцька М.І., Яворська С.І. Динаміка метаболічних

змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу ^ 13

Цублова Е.Г., Иванова Т.Г., Левов А.Н., Бакунин А.В. Влияние хитозана и его производных

на физическую работоспособность в обычных условиях 16

^ Яковлева О.О., Вітрук Т.К. Корекція окислювального стресу в слизовій оболонці тонкої кишки

в гострий період експериментально створеної опікової хвороби ^ 18

Жорняк О.І., Сухляк В.В., Король А.П., Палій І.К. Патологоморфологічне дослідження

внутрішніх органів тварин після введення антисептичних препаратів в терапевтичних дозах ^ 21

Власенко В.В., Лысенко А.П., Палий Г.К., Власенко И.Г., Палий В.Г., Волянський А.Ю., Бабийчук Ю.В., Яковлева Л.Ф., Палий И.К. Специфические маркеры латентной

туберкулезной инфекции в крови у женщин с патологией беременности ^ 24

Нарбутова Т.Е. Динамика структурно-функциональных изменений семенников мышей второго

поколения при кумуляции свинца в организме и введении альфа-токоферола ^ 27

Гаврилюк-Скиба Г.О., Волков К.С. Гістологічні і гістохімічні зміни селезінки в динаміці

експерименту при термічній травмі 31

Герасимчук М.Р. Електронномікроскопічні зміни структурних компонентів альвеол

у легенях при експериментальному гострому розлитому перитоніті при застосуванні ліпіну ^ 34

Лисенко С.Α., Болюх Б.А., Корчинський О.Г., Дика А.П., Остафійчук О.О., Шибінський В.В. Вплив комбінованого хіміопроменевого лікування на пухлинний ангіогенез інфільтруючих

карцином грудної залози ^ 37

Шерстюк С.А., Сорокина И.В. Морфологические особенности щитовидной железы детей,

умерших в возрасте до 1 года, от ВИЧ-инфицированных матерей 41

Гумінський Ю.Й., Тихолаз В.О., Шпакова Н.А., Брухнова Л.С. Особливості обхватних

розмірів тіла (периметрів) у хворих на параноїдну форму шизофренії ^ 44

Маєвський О.Є., Холодкова О.Л., Волков К.С, Пашинська О.С. Регресійні моделі ехокардіографічних функціональних показників серця у практично здорових юнаків Поділля

в залежності від особливостей будови тіла ^ 47

Стефаненко І.С., Шінкарук-Диковицька М.М. Порівняння способів індексації маси міокарда

лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які мають нормальну і надлишкову масу тіла ^ 53

Зак М.Ю., Мосійчук Л.М., Руденко А.І. Вплив жовчних кислот на морфологічний стан

шлунка у експериментальних тварин 56

Родінкова В.В., Кременська Л.В. Характер пилкування дерев у Вінниці: тенденції 1999-2000

та 2009-2010 років як маркери кліматичних змін, що мають вплив на здоров'я населення ^ 59

Благодаров В.М., Черкасов Ε.В., Благодарова О.В. Типи клітинної смерті в тимусі щурів

при опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні 64

Дацюк О.І. Експериментальне обґрунтування внутрішньо-артеріальної інфузійної терапії

з використанням тівортіну при гострому панкреатиті ^ 69

Пентюк Л.О. Вплив моексиприлу та його поєднання з фолієвою кислотою

на морфофункціональний стан серця і судин у жінок з артеріальною гіпертензією ^ 72

Черних М.О., Постоловський Л.Ю., Березовський A.M. Морфофункціональна оцінка змін

в нирках при отруєнні дипіридилфосфатом 77

Мелащенко С.Г., Чернова I.В., Шеванюк Т.П. Повторюваність результатів багатогодинного мультиканального інтралюмінального імпеданс-рН-моніторингу стравоходу та шлунка

у гастроентерологічних хворих ^ 80

Авраменко А.О., Гоженко А.І., Шухтіна І.М. Вплив внутрішньоклітинного "депо" гелікобактерної

інфекції на формування атрофічних змін у залозах слизової шлунку ^ 83

Дзись Н.П. Імунологічний профіль та характеристика екстрацелюлярного колагенового матриксу

у жінок з незапальною хворобою додатків матки 85

^ Гнатишин М.С. Динамічні зміни сенсорної функціональної асиметрії півкуль головного мозку

у хворих на шизофренію під впливом електроконвульсивної терапії ^ 89

Голобородько О. О. Динаміка показників внутрішньосерцевої гемодинаміки у прооперованих онкологічно хворих жінок з ішемічною хворобою серця під впливом раміприлу,

s(-)метопрололу (азопролу) та ліпідознижуючої терапії ^ 93

Кошля В.І., Дмитрієва С.М., Черняк В.О., Пузік С.Г., Івахненко Н.Т., Мироненко І.І.,

Сосєдкіна Η.К., Кульбачук О.С., Шватченко С.В., Левада О.А., Марченко О.О., Склярова Н.П.,

^ Кошля О.В. Варіабельність ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця та її зміни під впливом

івабрадину 96

Сакович О.О. Особливості структурної організації гена рецептора ангіотензину ІІ 1 типу у жінок післяменопаузального віку, мешканок Вінницької області, хворих на гіпертонічну хворобу

в залежності від часу виникнення та тривалості захворювання ^ 99

Мудрий С.І., Мудрий О.І. Вплив радонових вод курорту Хмільник на показники імунного

гомеостазу у пацієнтів з хронічними м'язовими болями 102

^ Палій І.К., Дідик Н.В, Лисунець О.В., Постовітенко К.П. Особливості порушення ліпідтранспортної

функції крові і варіабельності серцевого ритму у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит ^ 104

Шепель Т.Г. Зміни активності ренін-ангіотензин-альдостероновї та симпатико-адреналової систем у хворих на хронічну серцеву недостатність під впливом фозіноприлу з гіпотіазидом (фозікарду Н)

та еплеренону ^ 107

Палій І.К., Постовітенко К.П., Філенко Л.В., Дідик Н.В., Лисунець О.В. Особливості діагностики

та клінічного перебігу реактивних артритів у пацієнтів дитячого та юнацького віку ^ 110

Яворський П.В. Особливості репродуктивної системи від топографоанатомічного розташування

жирової тканини у жінок з лейоміомою матки 114

Наззаль М.Р. Стабільно-функціональний остеосинтез подвійною деротаційною пластиною

в лікуванні переломів ключиці та їх наслідків ^ 117

Ждан В.М., Кітура О.Є., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Шилкіна Л.М., Турина Л.І.,

Ткаченко М.В. Біль в спині в загальнолікарській практиці 120

Кучеренко О.Д., Брек В.В. Гормональные изменения при климактерической кардиопатии

и ишемической болезни сердца ^ 124

Слободянюк В.А. Сучасні методи лікування гідронефрозу та уретерогідронефрозу 126

Шатило В.Й., Толстанов O.K., Свиридюк В.З., Поліщук П.В., Поліщук С.П. Ендоскопічні

методи лікування рубцевих звужень стравоходу після хімічних опіків ^ 129

Гур’єв C.O., Танасієнко П.В. Антибіотикотерапія у постраждалих з інфекційними

ускладненнями політравми 132

Поліщук Д.С. Вивчення змін ліпідного обміну в крові у хворих на атопічний дерматит

на фоні проведеного лікування ^ 134

Юзвишина О.В., Баранова О.Л. Тендерні особливості порушень ритму серця у пацієнтів

з гіпертонічною хворобою та наявністю кальцифікації клапанів серця 137

Хіміч С.Д. Про основні причини летальності при тромбозі мезентеріальних судин ^ 141

Кулигіна В.М., Поліщук О.В. Дослідження гігієни порожнини рота і ступеня дисбіозу даного

біотопу та стану тканин пародонта у хворих на дисбактеріоз кишечника ^ 143

Пономаренко Ю.В., Мачерет Є.Л. Електронейроміографічна характеристика функції

спинномозкових корінців у хворих з грижами дисків попереково-крижового відділу хребта ^ 146

Григоренко A.M., Булавенко О.В., Кириченко С.М., Чечуга СБ., Сливка Е.В. Гормональний

профіль жінок з варикозною хворобою вен малого тазу 150

^ Красиленко О.П., Боднарчук Ю.А., Овчаренко Д.В. Пункційна черезшкірна вертебропластика
при компресійних переломах тіл хребців у хворих з інволютивним остеопорозом 153

^ METHODICAL ARTICLES

Булат Л.Μ., Лайко Л.І., Шевчук О.В., Курець О.О., Сокольвак О.Ю. Помилки та принципи

антибіотикотерапії при гострих респіраторних захворюваннях у дітей ^ 158

Глушко Л.В., Міщук В.Г., Чаплинська Н.В., Гавриш Т.Ю., Позур Н.З.,

Маковецька Т.І., Боцюрко Ю.В. Особливості викладання загальної практики - сімейної медицини

на додипломному етапі 160

Байло М.В. Когнітивні порушення при параноїдній шизофренії 162

^ SOCIAL ARTICLES

Барало Р.П., Кардаш Н.С, М'ялковська О.М. Вивчення проблеми нервової анорексії серед

молодих людей деяких вищих навчальних закладів України ^ 172

Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Станкевич Т.В. Адаптаційно-резервні можливості організму

як критерій оцінки умов навчання та життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями ^ 176

Костюченко А.В. Епідеміологія множинного склерозу у популяції Вінницької області 179

Орос М.М., Попович Н.В., Лемко Я.И. Епілепсія, як "стигма" для керівників підприємств 183

^ REVIEW ARTICLES

Палій І.Г., Заїка С.В., Джереловська О.В., Ясько Л.П. Місце фітотерапевтичних препаратів

в лікуванні функціональних розладів жовчовивідних шляхів та профілактиці жовчнокам'яної хвороби ^ 186

Хурані І.Ф. Перспективи застосування кверцетину в онкології 190

Мнихович М.В., Тернов Μ.Μ., Кактурский Л.В. Роль и значение сосудистого фактора, межклеточных взаимодействий, и компонентов экстрацеллюлярного матрикса в развитии

опухолей молочной железы ^ 195

Гаврилюк А.О., Андрєєв С.А., Король Т.М., Король А.П., Андреев А.Є., Андреев А.А. Морфологічні зміни легень у осіб, що загинули від травматичних крововиливів під оболонки

головного мозку (ретроспективний аналіз) 202

Гордійчук О.О. Композитна оцінка функційних можливостей хворих з множинним склерозом

MSFC: методологія та аналіз власної популяційної когорти хворих 205

Палій Г.К., Власенко В.В., Власенко І.Г., Новицький А.О., Палій І.К. Сучасні погляди

на розвиток хелікобактерної інфекції та методи її діагностики 210

Рецензія на довідник "Ревматичні хвороби та синдроми" 216

Схожі:

Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Черкасов В. Г., Костюк О. Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconBiomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Марієвський Β.Φ., Жалко-Титаренко В. П., Кролевецька Η.Μ., Матошко Г. В., Рубан Η.Μ., Поліщук Л. В., Федорова Л.Μ., Брич Ο.Ι., Дяченко...
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconContent original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б
Онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б. Динаміка змін ультраструктурної організації стінки тонкої кишки та ланок її...
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconContent preventive anthropology
Гринзовський A. M. Діяльність Пироговських з'їздів у розробці нормативно-методичного
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconQui auront lieu du 17 au 19 octobre 2013 Les thèmes principales de la conférence
«Visnyk de l’université de LVIV. Série Langues étrangères» ayant le titre de vak de l’Ucraine en philologie. La publication est effectuée...
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconOriginal Researches
М., Тorbyns'kyi А. М., Popov O. G., Коshelnik O. L., Bondariev A. I. Clinico-experimental evaluation of mechnisms of sandostatin...
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ iconContent introduction chapter

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи