Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б icon

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б
Скачати 123.94 Kb.
НазваContent original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б
Дата06.09.2012
Розмір123.94 Kb.
ТипДокументи

BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY. – 2011. - №17


CONTENT

ORIGINAL ARTICLES

Онисько P.M., Пальтов Є.В., Брейдак Ю.Г., Фік В.Б. Динаміка змін ультраструктурної організації стінки тонкої кишки та ланок її гемомікроциркуляторного русла на різних термінах перебігу

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету 6

Федорак В.М., Попович Ю.Л. Морфологічний стан інтрамуральних нейронів товстої кишки

інтактних щурів 14

Іщенко Г.О. Моделювання нормативних параметрів показників вегетативного гомеостазу за методом

Баєвського у чоловіків і жінок із різними соматотипами в залежності від особливостей будови тіла ^ 18

Антонець О.В. Сонографічні розміри селезінки у практично здорових чоловіків Поділля першого

зрілого віку загалом і різних соматотипів 22

Черкасов Ε.В. Роль автофагії в забезпеченні виживання та смерті клітин тимуса щурів при опіковій

хворобі та її лікуванні комбінованими гіперосмолярними розчинами ^ 26

Ольхова І.В. Оцінка варіацій перебігу хронічних вірусних гепатитів в і с на основі даних

долонної дерматогліфіки 30

Чорноиван Н.Г., Бухтиарова Т.А. Компьютерное моделирование взаимодействия кверцетина и диклофенака ^ 36 Сміюха О.А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Стан венозного відтоку від яєчка та нирки після

оклюзивних операцій з приводу варикоцеле 40

Жук С.І., Дзісь Н.П. Можливості трансвагінальної ехографії в діагностиці незапальної

хвороби додатків матки ^ 43

Височанський О.В., Сергета І.В., Гунас І.В., Кириченко І.Μ. Моделювання, за допомогою регресійного аналізу, нормативних показників дикротичного та діастолічного індексу стегна у здорових міських підлітків

різних соматотипів в залежності від особливостей будови тіла ^ 46

Гунас І.В., Маєвський О.Є., Черкасова Л.А. Аналіз кореляцій сонографічних параметрів серця з

антропо-соматотипологічними показниками здорових міських дівчат Поділля загальної групи ^ 50

Григоренко A.M. Фенотипічні прояви недиференційованих форм дисплазії сполучної тканини

у жінок з варикозним розширенням вен малого тазу 53

Сергета І.В., Гара А.В., Клімас Л.А. Клінічно значущі варіанти пальцевої дерматогліфіки у хлопчиків,

хворих на атопічний дерматит ^ 57

Ткач Г.Ф., Погорєлов М.В. Хімічний склад кісток скелета в умовах гіпоосмолярної гіпергідрм,

реадаптації та фізичних динамічних навантажень 63

^ Кременська Л.В., Родінкова В.В. Аналіз впливу активності магнітосфери землі на пилкування

дерев у Вінниці у контексті покращення алергопрогнозування для населення ^ 67

Цвинтарний А.В. Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників гемодинаміки

стегна у здорових юнаків і дівчат в залежності від їх антропо-соматотипологічних характеристик ^ 71

Ковальчук В.В., Костенко М.П. Показники кардіоінтервалографії в здорових дівчат поділля з

різними типами гемодинаміки 74

Волкова Η.Μ. Дослідження автономної регуляції серцевого ритму щурів при метеоциклоні

у гострому експерименті ^ 79

Пилипонова В.В. Моделювання нормативних параметрів кардіоінтервалографії у дівчат різних

соматотипів в залежності від особливостей будови тіла ^ 82

Лежньова О.В., Сарафинюк Л.А., Стефаненко І.С Особливості антропометричних розмірів

тулуба в юнаків у залежності від спортивної діяльності 86

^ Коваленко Д.А. Особливості сонографічних показників площі поздовжнього та поперечного перерізів
нирок, синусів нирок та ниркового індексу в загальних групах чоловіків і жінок першого
зрілого віку та представників різних соматотипів 90

^ CLINICAL ARTICLES

Чепель Л.І. Вивчення клінічної ефективності лікувальних композицій з діоксидом кремнію

у хворих запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями пародонту ^ 96

Гур'єв C.O., Допіряк О.В. Клініко-епідеміологічна характеристика поранень серця при відкритій травмі

та аналіз клінічних результативних ризиків, що пов'язані з клініко-епідеміологічними характеристиками ... ^ 101

Богданова І.В. Активність нітрооксидергічної системи у хворих на хворобу Паркінсона 105

Бичков М.А., Бичкова С.В., Швидкий Я.Б. Деякі особливості показників слини при поєднанні
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ревматологічних захворювань ^ 107

Ющенко Л.О., Курець О.О., Мантак Г.І., Сокольвак О.Ю. Характеристика гіпофізарно-гонадної

системи у підлітків з функціональною диспепсією в залежності від їх клінічних категорій ^ 109

Римша О.В., Сухляк В. В. Антибактеріальна профілактика післяопераційних ускладнень 113

Дударенко О.Б., Сергета І.В., Столярчук Л.В., Браткова О.Ю. Рівень ситуативної та особистісної

тривожності у ВІЛ-інфікованих осіб на ранніх стадіях хвороби ^ 116

Голубенко М.Ю. Особливості перебігу вагітності у жінок з пієлонефритом у першому триместрі 118

Вільчинський Г.В., Франчук С.В. Структурно-функціональні зміни міокарда при дисбалансі

концентрацій вазодилятаторів-вазоконстрикторів у жінокг хворих на гіпертонічну хворобу.......... ^ 121

Шатило В.Й., Толстанов O.K., Свиридюк В.З., Данько С.М., Хорош І.Μ. Використання

ехокардіографії в діагностиці післяінфарктних аневризм лівого шлуночка ^ 124

Снісар А.В. Оцінка стану шлункової ацидності та її впливу на розвиток незадовільних

інвалідизуючих наслідків резекційних операцій з приводу ускладненої виразкової хвороби ^ 127

Беловол А.Н., Серкова В.К., Аль Зуби Амер Махмуд, Романова В.А. Взаимосвязь показателей суточного мониторирования артериального давления, критериев системного воспаления, состояния

функции эндотелия и липидного профиля крови у больных гипертонической болезнью ^ 131

Михайличенко Т.Е. Оценка результатов лечения диабетической энцефалопатии по данным

экстракраниальной допплерографии у больных сахарным диабетом 2 типа ^ 135

Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., ТанасійчукО.Ф., Педаченко Ю.Є., Боднарчук Ю.А. Малоінвазивні транспедикулярні системи стабілізації у лікуванні хворих з нестабільним спондилолістезом

поперекового відділу хребта ^ 138

Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. Мікробіоценоз шкіри обличчя у хворих на розацеа та розацеа

в поєднанні із лямбліозом та демодикозом 141

Евдокимова В.В. Перитонеапьні фагоцити (макрофаги) у хворих на зовнішній генітальний ендометріоз ^ 145

Гур'єв C.O., Танасієнко П.В. Принципи лікування відкритих внугрішньосуглобових переломів кісток,

профілактика розвитку остеомієліту у постраждалих з політравмою ^ 148

Франчук С.В., Жебель В.М. Паралелі поліморфізму гена рецептора ангіотензину іі першого типу

та змін концентрації b-натрійуретичного пептиду у жінок з різною важкістю гіпертонічної хвороби ^ 150

Кузьмінова Н.В., Біловол О.М., Сєркова В.К. Динаміка структурно-функціональних показників міокарда під впливом тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих з

резистентною артеріальною гіпертензією ^ 155

Ковальчук Л.О. Стан мукозального імунітету у хворих на хронічний кандидоз слизової

оболонки порожнини рота 161

Корчинський B.C. Ефективність фізичної реабілітації при облітеруючому атеросклерозі

судин нижніх кінцівок ^ 164

Кулигіна В.М., Поліщук О.В. Динаміка змін показників біофізичного дослідження ротової рідини,

гігієни порожнини рота і біоценозу цього біотопу у хворих з дисбактеріозом кишечника ^ 168

Хурані І.Ф. Вплив кверцитину та тіотриазоліну на постхіміо-променевий пневмофіброз у хворих

на рак грудної залози з мутаціями гену метилентетрагидрофолатредуктази ^ 172

Петрунчак Р.Г. Досвід лікування хворих на дитячий аутизм препаратом рісполєпт 176

Хурані І.Ф., Какарькін О.Я. Якість життя хворих на рак грудної залози з легеневими ускладненнями

хіміо-променевого лікування ^ 178

Семенина Г.Б. Гіперандрогенія як фактор порушення лактаційної функції у породіль із синдромом
полікістозних яєчників та некласичною формою вродженої гіперплазії кори надниркових залоз 182

^ SOCIAL ARTICLES

Благун О.Д. Маркетингове дослідження сучасного фармацевтичного ринку Вінниччини

респіраторних протимікробних лікарських засобів - макролідів та фторхінолонів ^ 187

Майко В.М., Безсмертний Ю.О. Основи комплексної реабілітації інвалідів з остеоартрозом

кульшового суглоба 194

Сергета І. В., Мостова О. П., Шаюк А.В. Концептуальні основи прогностичної оцінки особливостей

перебігу психофізіологічної та психічної адаптації учнів шкільного віку 199

СтопінчукО.В., Сивак В.Г., Левчук О.В., Чабан М.В. Кардіотоксичність лікарських засобів,

клінічні випадки 204

^ REVIEW ARTICLES

Булавенко О.В., Левкина Е.Л. Психологические аспекты в возникновении

стресс-индуцированного бесплодия у женщин 210

Хурані І.Φ., Ковальчук Б.А. Сучасні тенденції в лікуванні доброякісних пухлин грудної залози ^ 214

Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А., Оседло Г.В., Гончаренко И.Ф., Яновский Т.С.

Роль психологических факторов в патогенезе панических расстройств ^ 218

Чугу Т.В., Попова Ο.Ι. Роль глибокого фторування в системі комплексної профілактики карієсу

зубів в період змінного прикуса у дітей 222

^ Кіщук В.В., Стечишин О.О., Бондарчук О.Д., Шинкарук О.В. Матеріали для облітерації

післяопераційних трепанаційних порожнин скроневої кістки: види та перспективи ^ 224

Вакар К.В. Функціональні розлади в практиці сімейного лікаря 230

Вернигородський С.В., Дегтярьова Л.В. Метаплазія слизової оболонки шлунка:

Сучасний погляд на проблему 234

Орос М.М. Фармакогенетичні критерії ефективності ламотриджину у хворих із епілепсією ^ 239

Мельник В.М. Філософія соціальної та культурної антропології 243

Касьяненко Д.М. Порушення функції жувальних та мімічних м'язів при дистальному прикусі 257

^ METHODICAL ARTICLES

Беляев Е.В., Беляева Л.Г. Особливості навчально-методичних підходів до викладання курсу

"дентальна імплантологія" студентам-іноземцям на кафедрі ортопедичної стоматології 262

Кулик Я.М. Застосування принципів біоетики у процесі викладання педіатрії у вищих

медичних навчальних закладах 264

Бурлев М.Я. Сушилка с использованием наведенного электрического потенциала для медицинской

и фармацевтической промышленности 267

Зайцева К.А. Інтеграція з програмами третього циклу європейської вищої освіти для

міждисциплінарної передачі знань при крос-культурних дослідженнях навчального

стресу в студентських спільнотах України 269

Схожі:

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Сміюха О. А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку
Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок
Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Черкасов В. Г., Костюк О. Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при
Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconQui auront lieu du 17 au 19 octobre 2013 Les thèmes principales de la conférence
«Visnyk de l’université de LVIV. Série Langues étrangères» ayant le titre de vak de l’Ucraine en philologie. La publication est effectuée...
Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconФік фінанси І кредит

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconФік фінанси І кредит

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconOriginal Researches
М., Тorbyns'kyi А. М., Popov O. G., Коshelnik O. L., Bondariev A. I. Clinico-experimental evaluation of mechnisms of sandostatin...
Content original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б iconContent introduction chapter

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи