І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл icon

І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл
Скачати 210.03 Kb.
НазваІ. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл
Дата06.09.2012
Розмір210.03 Kb.
ТипДокументи

Вінницький національний медичний університет

імені М.І. Пирогова


Наукова бібліотека


Псоріаз: причини, симптоми, лікування

(рекомендаційний список літератури)


Вінниця, 2012


Псоріаз (лускатий лишай) – це хронічне захворювання шкіри, нігтів, суглобів. При цьому на шкірі утворюється висип, що супроводжується свербінням. Вважається, що це одне з найпоширеніших хронічних захворювань шкіри у всіх широтах земної кулі.

Небагато знайдеться дерматозів, які мають настільки старовинну, цікаву і драматичну історію, як псоріаз. Опис клінічної картини псоріатичної хвороби (від грецького – страждати на шкірну хворобу) відомий ще з епохи Гіппократа і Цельса.

Псоріаз протягом тисячоліть і практично до наших днів розглядався як чисто “шкірне захворювання”, яке завдає хворим не стільки фізичних, скільки душевних страждань. Історія дерматології наглядно показує, як повільно, з великим опором змінювалася оцінка лікарями загального статусу хворих на псоріаз. Якщо ще на початку нашого сторіччя в літературі вказувалося на те, що “псоріатики” в основному здорові та міцні люди, то в подальшому ця точка зору змінилася і стало ясно, що проблема пізнання псоріазу виходить за рамки дерматологічної патології.

За даними Міжнародної Федерації Асоціації Псоріазу (IFPA), поширеність захворювання у різних країнах світу приблизно три відсотки і, судячи з цього, в Україні на сьогодні реально існує близько 1,5 мільйона хворих на псоріаз.

Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 6 років, наявну у фондах бібліотеки. Даний список розрахований на студентів та викладачів медичного університету.


616.51.5

Г 14 Гайдучок І. Г. Псоріатична хвороба (лускатий лишай) як повільна інфекція. Погляди на етіологію, патогенез та лікування псоріатичної хвороби: гіпотези, факти, рекомендації та їх інтерпретація / І. Г. Гайдучок ; Львів. МІ ім. Данила Галицького. - Л. : Вид-во Мс, 2007. - 256 с. : іл.


616.51.5

К 69 Корсун В. Ф. Псориаз. Старинные и современные методы лечения : монография / В. Ф. Корсун, А. П. Суворов, В. С. Дмитрук. - М. : Центрополиграф, 2005. - 301 с.


616.51.5

П 86 Псориаз и псориатический артрит / В. А. Молочков [и др.]. - М. : Тов-во научных изд. КМК; Авторская академия, 2007. - 300 с. : ил.


Аль Рамлаві Хішам Джаміль. Порушення психоемоційного стану в пацієнтів, які страждають на псоріатичну хворобу / Рамлаві Хішам Джаміль Аль // Дерматологія та венерологія. - 2006. - № 2. - С. 52-55.


Анализ международного опыта изучения коморбидности псориаза и метаболического синдрома / С. Г. Ткаченко [и др.] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2011. - № 2. - С. 29-36.


Андрашко Ю. В. Сучасний погляд на місце кератолітика в комплексному лікуванні псоріазу / Ю. В. Андрашко, І. Й. Шаркань // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010. - № 3. - С. 42-46.


Андрашко Ю. В. Імунобіологічна терапія блокатором ФНП-а: новий стандарт лікування псоріазу із середньотяжким та тяжким перебігом / Ю. В. Андрашко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 2. - С. 35-36.


Андрашко Ю. В. Современные подходы к этапной наружной терапии при псориазе / Ю. В. Андрашко, Б. В. Литвиненко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 1. - С. 16-19.


Анфілова М. Р. Дослідження залежності показників систем анти- та прооксидантів при псоріазі від вікового чинника та корекція їх комплексним лікуванням / М. Р. Анфілова // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 1. - С. 48-51.


Артеменко А. Ф. Особенности сексуальности при псориазе у мужчин / А. Ф. Артеменко // Международный медицинский журнал. - 2011. - T. 17, № 3. - С. 23-26.


Асцатуров Г. Є. Досвід використання вузькоспектрального середньохвильвого УФ-випромінювання при лікуванні хворих на псоріаз / Г. Є. Асцатуров // Практична медицина. - 2011. - Т.17, № 1. - С. 106-109.


Асцатуров Г. Є. Клініко-імунологічне обгрунтування ефективності мазі кальцитріолу у лікуванні хворих на псоріаз / Г. Є. Асцатуров, Ю. В. Андрашко, О. І. Літус // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 4. - С. 24-26.


Аффинолейкин в комбинированной терапии псориаза / А. Н. Мац [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2007. - № 4. - С. 32-38.


Бадокин В. В. Псориатический сакроилиит и псориатический анкилозирующий спондилоартрит / В. В. Бадокин // Concilium medicum Ukraina. - 2009. - № 5. - С. 3-6.


Бакулев А. Л. Применение гепатопротекторов при псориазе: сравнительня клинико-лабораторная и ультрасонографическоя оценка эффективности / А. Л. Бакулев, С. С. Кравченя // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 1. - С. 112-117.


Беловол А. Н. Нарушение регуляторных механизмов апоптоза в патогенезе псориаза / А. Н. Беловол, Н. А. Рыжкова // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 1. - С. 31-35.


Белоусова Т. А. Наружные глюкокортикостероидные препараты: критерии выбора с позиции эффективности и безопасности / Т. А. Белоусова, М. В. Горячкина // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 6. - С. 93-100.


Белякин С. А. Клинический опыт терапии псориаза инфликсимабом / С. А. Белякин, Г. Н. Тарасенко, Е. С. Васильева // Военно-медицинский журнал. - 2010. - № 12. - С. 53-56.


Бишарова А. С. Псориаз у детей / А. С. Бишарова // Лечащий врач. - 2006. - № 9. - С. 14-17.


Блокатори ФНП-альфа - нова ера в лікуванні ревматичних захворювань і псоріазу // Медицина світу. - 2007. - Т. 23, № 10. - С. 273-274.


Болотная Л. А. "ЭЛОКОМ-С" и "ЭЛОКОМ" - препараты этапной топической терапии при хронических дерматозах / Л. А. Болотная // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 4. - С. 41-43.


Броше Е. А. Роль мелатонина в патогенезе псориаза / Е. А. Броше, Г. И. Губина-Вакулик, Т. В. Горбач // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 1. - С. 20-22.


Бутарева М. М. Опыт применения узкополостной средневолновой УФ-терапии с длиной волны 311 нм в лечении больных распространенным псориазом / М. М. Бутарева // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 4. - С. 40-42.


Буянова О. В. Ефективність препарату "Псорікап" у монотерапії хворих з обмеженими формами псоріазу / О. В. Буянова, І. Г. Цідило // Укр. журн. дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 2. - С. 43-45.


Буянова О. В. Комплексне лікування псоріазу з використанням "Кверцетину" та "Ербісолу" / О. В. Буянова, І. Г. Цідило // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 4. - С. 39-41.


Васенова В. Ю. Психологический статус у больных псориазом / В. Ю. Васенова, А. В. Карпова, Ю. С. Бутов // Российский медицинский журнал. - 2010. - № 5. - С. 25-28.


Виноградов С. Бой в два раунда / С. Виноградов // Здоровье. - 2009. - № 6. - С. 34-35.


Височанська Т. П. Особливості макро- та мікроелементного складу біологічних субстратів у хворих на хронічні рецидивуючі дерматози (псоріаз, екзему) / Т. П. Височанська, О. І. Денисенко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 3. - С. 9-13.


Владимирова И. С. Возможности повышения эффективности комплексной терапии псориаза / И. С. Владимирова, К. Н. Монахов // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 2. - С. 58-63.


Влияние озонотерапии на иммунные нарушения у больных псориазом / Р. М. Загртдинова, М. А. Иванова, Д. Е. Колодкин [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 2. - С. 22-24.


Выбор генов, ассоциированных с эксцизионной системой репарации ДНК. Разработка протокола исследования для изучения прогнозирования эффективности и безопасности ультрафиолетовой терапии больных псориазом / М. Б. Жилова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 6. - С. 59-66.

Выпуск на рынок "Стелары" - первого иммунобиологического препарата нового класса, который обеспечивает устойчивую эффективность лечения у пациентов с псориазом при приеме четырех доз в год // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 101.


Галникіна С. О. Біологічна терапія як перспективна технологія в лікуванні псоріатичної хвороби / С. О. Галникіна // Ліки україни. - 2008. - № 5. - С. 77-78.


Галникіна С. О. Ефективність поєднаного застосування Діаформіну та Кверцетину в лікуванні хворих на дисемінований псоріаз з метаболічним синдромом / С. О. Галникіна, М. В. Козлова // Ліки України. - 2011. - № 1. - С. 82-86.


Галникіна С. О. Псоріаз у дітей і підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / С. О. Галникіна, Г. Б. Голяченко, В. Ф. Шутурма // Ліки україни. - 2008. - № 4. - С. 68-73.


Генетические аспекты псориаза / Н. Л. Каганова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 4. - С. 20-26.


Генетические факторы этиологии и патогенеза псориаза / Н. В. Кунгуров [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 1. - С. 23-27.


Гистологические и иммуногистохимические изменения кожи больных псориазом при лечении ПУВА-ваннами / В. А. Волнухин [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 2. - С. 3-7.


Гринюк С. М. Деякі особливості лікування псоріазу на сучасному етапі / С. М. Гринюк // Ліки україни. - 2008. - № 5. - С. 69-70.


Данилова А. А. Результаты исследования клинической эффективности и безопасности препарата Цинокап крем / А. А. Данилова, И. М. Косорукова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 6. - С. 107-113.


Динамика трансформирующего роста-в при УФ-терапии с длиной волны 311 нм у больных псориазом / А. А. Кубанова, М. М. Бутарева, М. В. Савватеева // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 5. - С. 53-55.


Динаміка деяких показників ендотоксикозу у хворих на тяжкі та хронічні розповсюджені дерматози в процесі використання комплексного методу ендоекологічної реабілітації та корекції / С. А. Бондар, І. Н. Ляшенко, Т. І. Труніна // Дерматологія та венерологія. - 2006. - № 2. - С. 48-51.


Дифференцированная топическая терапия больных псориазом. Медицинская технология №ФС-2007/086-У от 3 мая 2007 года // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 5. - С. 56-62.


Дмитренко С. В. Особливості будови тіла мешканців Поділля, хворих на різні форми псоріазу / С. В. Дмитренко // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. - 2008. - Т. 12, № 1. - С. 14-18.


Дмитренко С. В. Особливості перебігу псоріазу на Вінниччині / С. В. Дмитренко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 2. - С. 15-18.


Дмитренко С. В. Показники дерматогліфіки як маркери для побудови математичних моделей ризику виникнення псоріазу / С. В. Дмитренко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 1. - С. 12-16.


Дмитренко С. В. Долонна дерматогліфіка при різних формах псоріазу / С. В. Дмитренко, Л. А. Клімас // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2008. - № 10. - С. 115-119.


Дмитрук В. С. "Карталин" - препарат выбора в наружной терапии хронических дерматозов / В. С. Дмитрук // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 5. - С. 99-101.


Дмитрук В. С. Применение средства "Карталин" в терапии псориаза / В. С. Дмитрук, М. Г. Карталов, В. М. Солятова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2008. - № 4. - С. 76-78.

Дмитрук В. С. Лечение больных псориазом сочетанным применением мази "Карталин" и КВЧ-терапии / В. С. Дмитрук // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 6. - С. 65-67.


Довжанский С. И. Генетические и иммунные факторы в патогенезе псориаза / С. И. Довжанский, И. Я. Пинсон // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 1. - С. 14-19.


Знаменская Л. Ф. Протеомные технологии в изучении патогенеза псориаза (обзор литературы) / Л. Ф. Знаменская // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 3. - С. 27-33.


Изменения гормонального статуса у пациентов с очаговым вульгарным псориазом / А. Г. Васильев [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 5. - С. 88-90.


Изменения ультраструктуры кожи больных псориазом при лечении ПУВА-ваннами / И. В. Кравцова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 5. - С. 4-9.


Иммуные механизмы псориаза. Новые стратегии биологической терапии : обзор / А. А. Кубанова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 1. - С. 35-47.


Использование омегалицина при лечении псориаза / Р. Н. Павлова [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2011. - № 7. - С. 17-20.


К вопросу о патогенезе псориаза / И. Я. Пинсон, С. И. Довжанский, А. М. Берщанская // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 2. - С. 24-27.


Каденко О. А. Мазь "Форкал" - новый негормональный препарат для длительного наружного патогенетического лечения больных псориазом/ О. А. Каденко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 1. - С. 23-25.


Каденко О. А. Особливості психічного стану хворих на псоріаз, що перебувають на стаціонарному лікуванні / О. А. Каденко, І. В. Томаржевська // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2011. - № 1. - С. 34-39.


Каленська О. В. Псоріаз: етіологія, патогенез, клініко-морфологічна картина, принципи лікування / О. В. Каленська, Л. В. Каленська, О. Г. Курик // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 5-9.


Катунина О. Р. Противовоспалительные цитокины ИЛ-1 и ФНО-а в очагах пораженной кожи больных псориазом / О. Р. Катунина, А. В. Резайкина // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 4. - С. 25-30.


Катунина О. Р. Исследование пораженной кожи больных псориазом в процессе лечения инфликсимабом (морфологический анализ) / О. Р. Катунина, Л. Ф. Знаменская, Ю. И. Матушевская // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 3. - С. 58-62.


Катунина О. Р. Роль врожденного и адаптивного иммунитета в патогенезе псориаза (обзор литературы) / О. Р. Катунина // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 5. - С. 43-48.


Катунина О. Р. Роль распознающих рецепторов в инициации иммунного воспаления в коже больных псориазом / О. Р. Катунина, А. В. Резайкина, О. И. Колыхалова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 5. - С. 84-91.


Катханова О. Использование природных и преформированных факторов в восстановительном лечении детей, страдающих псориазом / О. Катханова // Врач. - 2008. - № 3. - С. 64-65.


Клинико-экономический анализ применения устекинумаба (стелара) у пациентов с тяжелыми клиническими формами псориаза / М. В. Сура [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 3. - С. 63-70.


Клинический эффект эссенциальных фосфолипидов (препарата "Ливенциале форте") в комплексном лечении некоторых форм псориаза / О. А. Притуло, Г. А. Винцерская, Н. Ю. Ткачева // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 2. - С. 39-40.


Коляденко В. Г. Вибір стратегії лікування хворих на псоріаз з обмеженими висипами / В. Г. Коляденко, П. В. Чернишов // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2006. - № 4. - С. 23-26.


Коляденко В. Г. Оцінка якості життя хворих на псоріаз у процесі лікування препаратом "Дайвобет" / В. Г. Коляденко, В. В. Короленко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 1. - С. 13-15.


Коляденко К. В. Псоріаз. Нові можливості виправдати надії (18-19 жовтня 2007 р., Київ) / К. В. Коляденко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 4. - С. 101.


Комплексная терапия больных псориазом препаратами "Дайвобет" и "Дайвонекс" / Н. Филимонкова [и др.] // Врач. - 2008. - № 1. - С. 33-34.


Комплексная терапия больных распространенным псориазом с применением мембранного плазмафереза и полиоксидония / А. Н. Беловол [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2011. - № 1. - С. 31-33.


Короткий Н. Г. Современная наружная терапия хронических воспалительных заболеваний кожи у детей (опыт клинического применения препарата Скин-Кап) / Н. Г. Короткий, А. А. Тихомиров, Б. Н. Гамаюнов // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2008. - Т. 87, № 4. - С. 92-97.


Кочергин Н. Г. К стероидной терапии тяжелых дерматозов / Н. Г. Кочергин, Л. М. Смирнова, Н. П. Теплюк // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 5. - С. 93-97.


Кочергин Н. Г. Псориаз, атопический дерматит и циклоспорин / Н. Г. Кочергин, Л. М. Смирнова // Клиническая фармакология и терапия. - 2007. - № 4. - С. 79-82.


Кочергин Н. Г. Последние тренды в лечении псориаза / Н. Г. Кочергин, Л. М. Смирнова // Лечащий Врач. - 2011. - № 5. - С. 42-44.


Кочергин Н. Современная наружная терапия псориаза / Н. Кочергин, А. Африкян // Врач. - 2008. - № 1. - С. 38-42.


Кочергин Н. Г. Как улучшить качество жизни больного псориазом / Н. Г. Кочергин, Л. М. Смирнова // Клиническая фармакология и терапия. - 2008. - № 2. - С. 43-46.


Кривко С. В. Опыт применения мази "Форкал" в комбинации с фототерапией при лечении больных псориазом / С. В. Кривко, А. А. Франкенберг, В. А. Шевченко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 20-22.


Кубанов А. А. Опыт применения препарата инфликсимаб в лечении больных тяжелыми формами псориаза / А. А. Кубанов, Ю. И. Матушевская // Вестник дерматологии и венерологии. - 2008. - № 6. - С. 75-80.


Кубанов А. А. Оценка эффективности внедрения новой медицинской технологии лечения хронических дерматозов, основанной на применении активированного пиритиона цинка / А. А. Кубанов, Ф. И. Петровский // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 5. - С. 141-147.


Кулагин В. И. Особенности течения атопического дарматита и псориаза у больных, страдающих психоличностными нарушениями / В. И. Кулагин, О. В. Павлова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 1. - С. 16-19.


Кутасевич Я. Ф. Терапевтическая эффективность и переносимость лефлуномида в лечении кожных проявлений псориаза и псориатического артрита / Я. Ф. Кутасевич, И. А. Олейник // Український ревматологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 37-41.


Куценко И. В. Современные подходы к лечению десквамативных дерматозов волосистой части головы / И. В. Куценко, Е. Н. Куценко // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2007. - № 1. - С. 24-27.


Лазер против псориаза // Здоровье. - 2009. - № 4. - С. 59.


Лифшиц Е. Г. Патоморфологические особенности кожи при различных формах псориаза / Е. Г. Лифшиц // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 5. - С. 35-36.


Лісницька А. І. Ближні результати таласотерапії псоріазу на Азовському морі та їх покращання препаратом "Топікрем СОС" / А. І. Лісницька, Д. І. Рубцов // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 67-71.


Маннанов А. М. Адаптол в комплексной терапии псориаза у детей / А. М. Маннанов, Т. Т. Шахабиддинов, К. Н. Хаитов // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2010. - T. 89, № 6. - С. 127-130.


Маркеры эффективности инфликсимаба у больных псориазом / А. А. Кубанова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 5. - С. 64-69.


Матусевич С. Л. Эффективность курсового использования лактулозы в составе комплексной терапии больных псориазом / С. Л. Матусевич, И. В. Медведева // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 1. - С. 86-90.


Мендрік О. А. Аналіз даних доказової медицини про інноваційні лікарські засоби для лікування псоріазу / О. А. Мендрік, О. М. Заліська // Фармацевтичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 22-25.


Миронюк І. С. Реактивна психологічна тривожність з приводу дерматологічної патології при псоріазі / І. С. Миронюк // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2006. - № 2. - С. 33-35.


Моисеева С. В. Индукционная и поддерживающая терапия инфликсимабом при псориазе / С. В. Моисеева // Клиническая фармакология и терапия. - 2006. - № 4. - С. 87-90.


Молекулярные маркеры в прогнозировании клиничской эффективности инфликсимаба у больных псориазом / И. Н. Лесная [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 1. - С. 57-66.


Молочков В. Клиника и лечение псориаза / В. Молочков, А. Ермилова, Г. Шувалов // Врач. - 2006. - № 8. - С.11-14.


Мурашкин Н. Н. Современные клинические особенности течения псориаза и псориазиформных состояний в детском возрасте / Н. Н. Мурашкин, А. А. Кубанова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 2. - С. 38-43.


Недобой Б. П. Сочетанное применение блокад новокаином, фонофереза и аналогов витамина Dз в комплексном лечении при псориазе / Б. П. Недобой, П. Н. Недобой // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010. - № 4. - С. 27-32.


Некоторые аспекты патогенеза псориаза и особенности комплексного лечения больных / И. Б. Трофимова, Л. М. Барденштейн, Я. Ю. Воронина [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 1. - С. 32-35.


Нечаенко Е. Без вины виноватые. Как справиться с псориазом? / Е. Нечаенко, А. Семенов // Здоровье. - 2008. - № 3. - С. 110-112.


Ніколаєва З. Л. Удосконалена комплексна, індивідуалізована терапія псоріазу з урахуванням системних порушень в організмі хворих / З. Л. Ніколаєва, В. І. Степаненко, Т. С. Брюзгіна // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2006. - № 3. - С. 41-55.


Новые возможности наружной терапии псориаза / Ю. К. Скрипкин, П. Г. Богуш, Л. С. Круглова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 3. - С. 33-36.


О дифференциальной диагностике рупиоидных поражений кожи / А. Б. Яковлев, К. Н. Суворова, С. С. Аветикян [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2006. - № 3. - С. 37-39.


Олисова О. Ю. Фототерапия псориаза / О. Ю. Олисова, К. В. Смирнов, И. Я. Пинсон // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 3. - С. 38-42.


Ольховська Ю. О. Комплексна терапія хворих на псоріаз із застосуванням глутоксиму / Ю. О. Ольховська // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 2. - С. 37-39.


Опыт терапии ладонно-подошвенного псориаза / Л. Ш. Тогоева [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 1. - С. 91-95.


Патогенетические аспекты обмена жирных кислот с короткой цепью и продукции цитокинов в пораженных участках кожи при псориазе / Ε. В. Фалько [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - № 1. - С. 33-35.


Перламутров Ю. Н. Российский опыт применения современных комбинированных топических препаратов при лечении псориаза / Ю. Н. Перламутров, К. Б. Ольховская, С. С. Землякова // Лечащий врач. - 2008. - № 9. - С. 74-76.


Персонализированный подход к выбору терапии больных псориазом с учетом результатов молекулярно-генетических исследований / Л. Ф. Знаменская [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 5. - С. 77-83.


Пинсон И. Я. Эффективность фототерапии УФВ-лучами узкого спектра эксимерного лазера при лечении различных клинических форм псориаза / И. Я. Пинсон // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 1. - С. 19-21.


Поиск потенциальных биомаркеров хронических дерматозов с помощью протеомного анализа (обзор литературы) / Е. В. Братцева [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 2. - С. 13-19.


Поліщук Д. С. Карнітин і тилорон у комплексному лікуванні хворих на псоріаз / Д. С. Поліщук, С. Й. Поліщук // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 17-19.


Препараты кальципотриола в терапии псориаза / И. М. Корсунская, С. Е. Зеленцова, Е. А. Василевская [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 3. - С. 45-46.


Приймак А. В. Вплив комплексного лікування із застосуванням Віта-мелатоніну та лазерної терапії на показники про- й антиоксидантної систем крові у хворих на псоріаз / А. В. Приймак // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 4. - С. 73-77.


Применение препарата Скин-кап (активированный пиритион цинка) в терапии хронических дерматозов. Медицинская технология № ФС-2009/414 от 28 декабря 2009 г. // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 1. - С. 48-55.


Проценко Т. В. Устекинумаб (стелара): новые возможности иммунобиологической терапии псориаза / Т. В. Проценко // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 2. - С. 93-96.


Психологические аспекты качества жизни больных псориазом / Т. В. Раева [и др.] // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 4. - С. 32-35.


Псориаз: коморбидности и комедикации / Н. Кочергин [и др.] // Врач. - 2009. - № 5. - С. 15-20.


Псориаз: причины, симптомы, лечение // Фармацевт практик. - 2011. - № 7/8. - С. 38-40.


Ранній початок дії та ефективність комбінації кальципотріолу і бетаметазону дипропіонату при псоріазі / K. A. Papp, L. Guenther, B. Boyden // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 1. - С. 49-53.


Рахматов А. Б. Принципы дезинтоксикационной терапии больных псориазом / А. Б. Рахматов, Е. М. Баклыкова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2011. - № 3. - С. 22-31.


Рациональный выбор топической терапии псориаза / Л. Т. Тогоева [и др.] // Лечащий Врач. - 2007. - № 5. - С. 47-51.


Рекомендации по лечению бляшечного псориаза // Клиническая фармакология и терапия. - 2009. - № 2. - С. 55-61.


Рекомендации по наружному лечению бляшечного псориаза // Клиническая фармакология и терапия. - 2008. - № 2. - С. 47-53.


Ретроспективная оценка достижения PASI 50 и PASI 75 при использовании мази, содержащей кальципотриол и бетаметазона дипропионат / A. V. Anstey, K. Kragballe // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 2. - С. 50-55.

Роль коферментов и некоторых витаминов группы В в патогенезе и в комплексном лечении псориаза / А. Л. Тищенко [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 4. - С. 34-36.

Роль полиморфных генов программируемой клеточной гибели в формировании риска развития псориаза / В. Р. Хайрутдинов [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - № 4. - С. 4-8.


Рычков В. В. Плазмаферез в интенсивной терапии прогрессирующей стадии псориатической болезни / В. В. Рычков, А. П. Гончар-Зайкин, Н. А. Воробейкина // Военно-медицинский журнал . - 2009. - № 12. - С. 24-26.


Самцов А. В. Трудности дифференциальной диагностики себорейного дерматита и бляшечного псориаза на примере конкретного больного / А. В. Самцов // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 5. - С. 98-100.


Святенко Т. В. Місцева терапія при псоріазі: проблеми та шляхи їх розв'язання / Т. В. Святенко, І. Я. Возняк // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 13-16.


Сизон О. О. Клініко-діагностичні критерії для визначення фенотипу псоріатичної хвороби / О. О. Сизон, О. Ю. Туркевич // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 4. - С. 30-37.


Силина Л. В. Клинико-лабораторная оценка эффективности использования иммуномодулятора глутоксима в комплексной терапии детей, страдающих псориазом / Л. В. Силина, Е. В. Письменная // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2006. - № 3. - С. 60-64.


Синицын Б. Ф. Антигенные и аутоантигенные факторы в этиологии и иммунопатогенезе псориаза / Б. Ф. Синицын // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2010. - № 4. - С. 9-13.


Синицын Б. Ф. Антигенные и аутоантигенные факторы в иммунопатогенезе псориаза / Б. Ф. Синицын // Вестник физиотерапии и курортологии . - 2011. - № 1. - С. 15-18.


Система свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты как индикаторы активности пролиферации кератиноцитов при псориазе / Р. А. Грашин [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2010. - № 1. - С. 18-24.


Случай из практики: сочетание листовидной пузырчатки и псориаза. Вопросы диагностики / О. В. Надгериева [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 2. - С. 54-57.


Современные методы терапии больных псориазом / Л. Ф. Знаменская [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 1. - С. 11-14.


Современные представления об иммунных механизмах развития псориаза (обзор литературы) / В. Р. Хайрутдинов [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 1. - С. 3-7.


Соколова Е. Е. Психологические особенности и качество жизни больных псориазом / Е. Е. Соколова, А. А. Мартынов // Клиническая геронтология. - 2007. - Т. 13, № 10. - С. 40-43.


Солошенко Э. Н. Псориаз: этиопатогенез, стратегия терапии с учетом стадии и тяжести процесса / Э. Н. Солошенко // Международный медицинский журнал. - 2008. - Т. 14, № 3. - С. 91-95.


Состояние репродуктивной функции у женщин, страдающих псориазом / О. С. Филиппов [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2006. - № 4. - С. 27-29.


Стан ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз 11-19-и років та її корекція комплексною дезінтоксикаційною коригуючою терапією / М. Р. Анфілова [и др.] // Вісник Вінницького держ.мед.ун-ту. - 2009. - Т. 13, № 1. - С. 89-92.


Суколина О. Г. Комплексная оценка эфективности патогенетической терапии псориаза / О. Г. Суколина, Э. А. Баткаев // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 3. - С. 30-34.


Уджуху В. Ю. Лечение псориаза: новые возможности / В. Ю. Уджуху, А. А. Кубылинский // Лечащий Врач. - 2007. - № 5. - С. 73-74.


Фолацин в комплексном лечении псориаза и себорейной экземы / Ю. К. Скрипкин [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 5. - С. 51-52.


"Форкал мазь" - новый препарат для наружного лечения псориаза / Б. Т. Глухенький [и др.] // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 2. - С. 28-30.


Хайрутдинов В. Р. Генетический паспорт больного псориазом (обзор литературы) / В. Р. Хайрутдинов // Вестник дерматологии и венерологии. - 2011. - № 4. - С. 14-19.


Хамаганова И. В. Современные подходы к диагностике и терапии псориаза / И. В. Хамаганова // Лечащий врач. - 2006. - № 5. - С. 50-54.


Хлебникова А. Н. Клобетазола пропионат (Дермовейт) - новые возможности в терапии дерматозов / А. Н. Хлебникова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 5. - С. 124-134.


Чернишов П. В. Створення та міжкультурна адаптація українських версій опитувальників SKINDEX-29, SKINDEX-16 індексу недієздатності при псоріазі та подальша валідація української версії дерматологічного індексу якості життя / П. В. Чернишов // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2009. - № 1/2. - С. 95-98.


Чернишов П. В. Атопічний дерматит і псоріаз. Спільні риси у порівняльній характеристиці / П. В. Чернишов // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2008. - № 2. - С. 11-15.


Чернишов П. В. Порівняльна оцінка якості життя хворих на атопічний дерматит і псоріаз / П. В. Чернишов // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 10-12.


Чернишов П. В. Порівняльне дослідження якості життя хворих на псоріаз у Литві та в Україні / П. В. Чернишов, М. Білайте // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2010. - № 7/8. - С. 107-111.


Чистякова И. А. Особенности клинических проявлений и терапия больных пустулезным псориазом / И. А. Чистякова, Е. А. Соснина // Лечащий Врач. - 2011. - № 10. - С. 18-21.


Шульман А. Я. Возможности медико-генетического консультирования при псориазе: обзор литературы / А. Я. Шульман, О. А. Терман, Е. Н. Кухарева // Вестник дерматологии и венерологии. - 2007. - № 4. - С. 21-22.


Шульман А. Я. Генетические аспекты этиологии псориаза / А. Я. Шульман // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 5. - С. 37-38.


Экспрессия FOX3 в коже при псориазе / А. С. Бельтюкова, К. А. Сысоев, М. М. Хобейш [и др.] // Иммунология. - 2010. - Т. 31, № 6. - С. 318-321.


Эльберг Э. К. Влияние психологических особенностей больного и его отношения к болезни на процесс лечения / Э. К. Эльберг // Вопросы психологии. - 2006. - № 1. - С. 79-83.


Эффективность и безопасность лечения больных тяжелыми формами псориаза / А. Л. Бакулев [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 2. - С. 72-81.


Укладач: Дремлюга І.А.

Схожі:

І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconПерелік наукових медичних фахових видань україни
Львівський медичний часопис (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconІсаєва Г. Т. Basic English: підручник / Ісаєва Г. Т., Комар Р.І., Веселівська В. М., Сологуб Л. В., Шумська О. А. Львів : паіс, 2004 (1-е вид.), 2005 (2-ге вид., перероблене І доповнене), 350 с., 2007 (3-тє вид
Г. Т. Basic English: підручник / Ісаєва Г. Т., Комар Р.І., Веселівська В. М., Сологуб Л. В., Шумська О. А. – Львів : паіс, 2004 (1-е...
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconІнформаційний лист львівська філософська спілка «Cogito» Кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка» Кафедра філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconЛисти данила танячкевича до михайла драгоманова (1876 — 1877) зладив І видав м. Павлик. Львів, 1906. З „загальної друкарні, академічна зміст
Показчик ст ііі—IV
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconАбітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 : посіб. / В. П. Черних, І. С. Гриценко, О. М. Котенко та ін. 15-те вид., перероб та доп. Х. Вид-во нфаУ, 2010. 256 с
Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 : посіб. / В. П. Черних, І. С. Гриценко, О. М. Котенко та ін. – 15-те...
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
І. Г. Гайдучок; Львів. Мі ім. Данила Галицького. Л. Вид-во Мс, 2007. 256 с. іл iconСписок публікацій про нтб за 2011 рік
Львів, 29 верес. 2011 р. / Нац ун-т "Львів політехніка", Наук техн б-ка; [редкол.: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи