Впровадження icon

Впровадження
Скачати 276.1 Kb.
НазваВпровадження
Дата06.09.2012
Розмір276.1 Kb.
ТипДокументи


Головною метою реформи медичної галузі є наближення медицини до кожного жителя, поліпшення здоров’я, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

Впровадження сімейної медицини дасть змогу істотно поліпшити якість надання медичної допомоги населенню, підвищити роль профілактичних заходів, спрямованих на попередження найбільш поширених захворювань і, як результат, збільшити тривалість життя населення регіону.

^ Сімейна медицина – це всебічна медична допомога, у якій особлива увага приділяється родині, за здоров’я якої відповідає лікар.

Сімейний лікар орієнтований на виконання лікувальних та профілактичних функцій, оцінку особистості пацієнта, його психічного здоров’я. Коло проблем, які вирішує сімейний лікар значно ширше, ніж у дільничного терапевта та вузького спеціаліста в поліклініці. Сімейний лікар опікується здоров’ям усіх членів сім’ї протягом їхнього життя, незалежно від характеру захворювання, стану органів та систем організму.

^ Медичне обслуговування сімейним лікарем базується на повній довірі між ним і пацієнтом і передбачає моральну і юридичну відповідальність сімейного лікаря за стан здоров’я пацієнта та відповідне ставлення пацієнта до власного здоров’я.

^ Сімейний лікар забезпечить:

- раннє виявлення захворювання;

- динамічний контроль за станом здоров’я пацієнтів і проведенням оздоровчих заходів;

- надання необхідної лікарської допомоги при невідкладних станах і гострих захворюваннях;

- проведення планових лікувальних та реабілітаційних заходів у межах його професійної компетенції;

- визначення показань для консультацій, які проводять вузькі спеціалісти, своєчасна госпіталізація хворих;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

- надання консультативної допомоги з питань планування сім’ї, етики, психології сімейних відносин, гігієни, соціальних та медико-сексуальних аспектів сімейного життя, а також вигодовування, виховання дітей, та загалом застосування профілактичних технологій.

^ Рекомендаційний список включає літературу за останні 10 років. Видання розраховане на викладачів і студентів медичного університету та лікарів загальної практики.


610.25

А 72 Антропова Т. О. Медсестринство в сімейній медицині : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закл.] / Т. О. Антропова. - М. : Медицина, 2008. - 488 с.


61:378

Г45 Гец Л. Руководство для преподавателей и врачей общей практики : пер. с норвеж. / Л. Гец, С. Вестин. - СПб. : СПбМАПО, 2005. - 352 с.

616.8.06

М 33 Матвієнко Ю. О. Первинні болі голови у практиці загального лікаря : [посібник] / Ю. О. Матвієнко. - Л. : Медицина світу, 2012. - 92 с.


616

Н 20 Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача : учеб. пособие. Ч. 2 / О. Н. Гирина

[и др.]. - Харьков : Эдена, 2009. - 324 с.


618.101

О-64 Організаційні технології профілактики перинатальних чинників ризику ускладнень вагітності та пологів у практиці сімейного лікаря : метод. рек. / Івано-Франків. ДМУ ; уклад.: Н. І. Кольцова, О. З. Децик, Н. Б. Федорків. - К., 2008. - 18 с.


610.207

П 26 Первинна медико-санітарна допомога / сімейна медицина : монографія / З. М. Митник [та ін.] ; ред. В. М. Князевич ; Укр. ін-т стратегічних досліджень. - К., 2010. - 404 с.


616.12.4

П 59 Пороки серця в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / А. С. Свінціцький [та ін.] ; ред. А. С. Свінціцький, І. М. Щуліпенко. - К. : ГОРДОН, 2010. - 444 с.


610.25:616.1/8

Р 40 Реорганізація методики післядипломної підготовки лікарів в умовах пілотного проекту реформування медицини у Вінницькій області : тези доп. метод. конф., 22 берез. 2012 р. / ред. В. Μ. Мороз, Ю. Й. Гумінський, Л. В. Фоміна. - Вінниця, 2012. - 90 с.


610.25

С 37 Сімейна медицина : енциклопедія : у 5 т. / О. Ю. Барнет, Л. В. Беш, Р. Г. Голик [та ін] ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. - К. : Здоров’я, 2005 - .


610.25

С37 Сімейна медицина. Розвиток мережі та підсумки діяльності за 1 півріччя 2005 року у Вінницькій області / Мед.-статист. інформ.-аналітичний центр. - Вінниця, 2005. - 192 с. - 23.00грн.


616

С 37 Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря : навч. посібник для сімейних лікарів, лікарів заг. практ., інтернів, педіатрів. Ч. 1 / О. М. Гиріна [та ін.]. - Х. : Едена, 2009. - 304 с.


610.25:616.1/8

Ч-49 Чернобровий В. М. Загальна практика – сімейна медицина: основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація, телемедицина : (посіб. для студ.-випускників, лікарів-інтернів, лікарів заг. практики сімейної медицини) / В. М. Чернобровий. - Вінниця : Діло, 2011. - 84 с.


Акимова С. Л. Международный конгресс / С. Л. Акимова // Российский семейный врач. - 2005. - Т. 9, № 1. - С. 55-57.


Акимова С. Л. Семейная медицина: наука, практика, преподавание / С. Л. Акимова // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 2. - С. 48-49.


Актуальні питання реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги військовослужбовцям на засадах загальної практики - сімейної медицини / С. І. Скляр [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 30-31.


Актуальні питання розвитку сімейної медицини у Вінницькій області / В. М. Чернобронвий [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 109-110.


Актуальність післядипломної підготовки фахівців сімейної медицини з питань паліативної допомоги / А. В. Царенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 15-18.


Алгоритм підготовки лікарів загальної практики сімейної медицини на додипломному етапі навчання / Л. В. Шкала [и др.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 7.


Аналіз роботи закладів загальної практики - сімейної медицини / О. І. Сердюк [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 33.


Афанасьева С. В. Программа диагностики и ведения пациентов с кардиалгией в общей врачебной практике / С. В. Афанасьева // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 9. - С. 43-46.


Березнюк В. В. Загальні принципи організації навчання лікарів-інтернів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" на кафедрі оториноларингології / В. В. Березнюк, А. В. Зайцев, О. В. Ковтуненко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - № 2. - С. 49-52.


Березняков И. Г. Бактериологические исследования в практике семейного врача / И. Г. Березняков // Сімейна медицина. - 2006. - № 3. - С. 9-12.


Білецький С. В. Сімейна медицина на Буковині - реалії та перспективи / С. В. Білецький // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 46.


Білецький С. В. Етапи й попередні результати впровадження сімейної медицини в поліклініці № 3 м. Чернівці / С. В. Білецький, В. В. Бойко, Л. Г. Крикливець // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 25-26.


Болоцких И. В. Эффективность метода микроскопии влажного и окрашенного мазков для диагностики вагинальных инфекций в практике семейного врача / И. В. Болоцких, Б. С. Джузенова // Российский семейный врач. - 2003. - Т. 7, № 3. - С. 9-11.


Бурмак Ю. Г. Головная боль напряжения у детей в практике семейного врача / Ю. Г. Бурмак, Л. П. Черепахина, Л. В. Зенина // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 64-65.


Використання візуальних методів діагностики в клінічних амбулаторних закладах загальної практики-сімейної медицини для покращення профілактики, лікування та диспансеризації населення / Л. В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 24-25.


Використання сучасних навчальних технологій та досвіду зарубіжних країн у післядипломній підготовці сімейних лікарів у НМАПО ім. П.Л. Шупика / Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко, Л. В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 21-22.


Виявлення захворювань серед населення сільських районів Харківської області в закладах загальної практики-сімейної медицини / А. Ф. Короп [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 25.


Вороненко Ю. В. Запровадження сімейної медицини як наукової спеціальності - необхідна умова розвитку сімейної медицини в Україні / Ю. В. Вороненко, Г. І. Лисенко // Український медичний часопис. - 2007. - № 6. - С. 27-32.


Вороненко Ю. В. Концептуальні основи Європейської програми наукових досліджень у загальній практиці-сімейній медицині та перспективи впровадження в Україні / Ю. В. Вороненко, Г. І. Лисенко // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 81-82.


Вороненко Ю. В. Сімейна медицина в Україні: об'єктивні та суб'єктивні чинники затримки впровадження / Ю. В. Вороненко // Журнал Академії медичних наук України. - 2005. - Т. 11, № 1. - С. 24-35.


Воронцов О. О. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства та у навчальній програмі кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини / О. О. Воронцов, В. Б. Гощинський // Медична освіта. - 2009. - № 4. - С. 46-47.


Гиріна О. М. Використання інформаційних технологій в медичній профілактиці при підготовці сімейного лікаря / О. М. Гиріна // Сімейна медицина. - 2011. - № 4. - С. 60-61.


Гиріна О. М. Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини: критерії, діагностика, клінічне ведення (повідомлення 2) / О. М. Гиріна, А. М. Пілецький, В. М. Рудніченко // Сімейна медицина. - 2010. - № 2. - С. 107-111.


Гойда Н. Г. Актуальність питань акушерства та перинеонатології для сімейного лікаря / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. - 2007. - № 4. - С. 83-86.


Гойда Н. Г. Європейська освітня концепція загальної практики/ сімейної медицини (аналітичний огляд літератури) / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха, М. В. Олійник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 4. - С. 85-89.


Гойда Н. Г. Організаційні та фінансові моделі закладів сімейної медицини / Н. Г. Гойда // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 11-13.


Голяченко А. О. Медична реабілітація на сімейних лікарських дільницях / А. О. Голяченко, І. Р. Мисула, В. Б. Коваль // Вісник наукових досліджень. - 2008. - № 4. - С. 30-31.


Голяченко А. О. Реабілітація в практичній діяльності сімейного лікаря / А. О. Голяченко, І. Р. Мисуля, В. Б. Коваль // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4. - С. 66.


Губенко І. Я. Проблемні питання підготовки фахівців сімейної медицини / І. Я. Губенко, О. Т. Шевченко, О. В. Борисенко // Медична освіта. - 2007. - № 1. - С. 16-19.


Гужва В. И. Пути оптимизации совместной работы медперсонала в АСМ / В. И. Гужва, В. Д. Гирка // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 24.


Дарій В. І. Шляхи удосконалення системи підготовки лікарів-інтернів загальної практики - сімейної медицини з питань цереброваскулярної патології / В. І. Дарій // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 17.


Дегтярева Л. Н. Некоторые различия в подходах к ведению пациентов в амбулаторных и стационарных условиях - взгляд врача общей практики / Л. Н. Дегтярева, О. Ю. Кузнецова // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 3. - С. 9-12.


Децик О. З. Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини / О. З. Децик, Н. І. Кольцова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - № 3. - С. 43-46.


Диагностика и лечение артериальной гипертонии в сочетании с сахарным диабетом в практике семейного врача / А. Н. Корж, Ю. П. Снопков, Е. В. Лаврова // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 52-53.


Діагностика і лікування метаболічного синдрому в практиці сімейного лікаря / Н. В. Скрипник [и др.] // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 4. - С. 64-67.


Досвід первинної спеціалізації за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" в умовах сільських лікувальних закладів / Л. В. Глушко [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 38-39.


Досвід підготовки сімейних лікарів на факультеті "Загальна практика-сімейна медицина" НМАПО ім. П.Л. Шупика / Г. І. Лисенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 29-30.


Досягнення цілей тисячоліття: внесок сімейної медицини / Л. В. Хіміон [и др.] // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 5-7.


Дотримання стандартів та якість обстеження й лікування хворих у закладах загальної практики-сімейної медицини / М. І. Хвисюк [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 22-23.


Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи та переходу до практики сімейного обслуговування населення / О. М. Гиріна [и др.] // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 8-10.


Єрмакович І. І. Дисліпідемії в практиці сімейного лікаря / І. І. Єрмакович, В. А. Чернишов, Ю. В. Корж // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 74-78.


Єфіменко Т. П. Обсяги спеціалізованої медичної допомоги дітям у закладах сімейної медицини Харківської області / Т. П. Єфіменко // Сімейна медицина. - 2006. - № 1. - С. 99-102.


Жадан І. А. Особливості післядипломної підготовки лікарів на циклах спеціалізації за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" / І. А. Жадан, Н. М. Гріднєва // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 28.


Жиліна Ю. В. Забезпечення доступності ПМСД на засадах загальної практики-сімейної медицини для населення сільських районів / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 58-60.


Жиліна Ю. В. Першочергові завдання вдосконалення діяльності закладів загальної практики-сімейної медицини (за результатами структурно-функціонального аналізу) / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 11-14.


Жиліна Ю. В. Про стан надання медичної допомоги в умовах упровадження загальної практики-сімейної медицини (соціологічні та статистичні дослідження) / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 75-77.


Жук О. В. Лікувальні та діагностичні технології при запальних захворюваннях статевих органів у жінок у різних типах закладів загальної практики-сімейної медицини / О. В. Жук // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 66-67.


Журавлева Т. А. Подготовка специалистов по семейной медицине / Т. А. Журавлева, Г. Н. Шеметова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2004. - № 3. - С. 26-32.


Забезпечення співпраці сімейних лікарів і фахівців служби паліативної та хоспісної допомоги / Ю. І. Губський [и др.] // Сімейна медицина. - 2011. - № 4. - С. 62-66.


Зайцев В. С. Методика преподавания оториноларингологии врачам-курсантам цикла "Семейная медицина" и пути ее совершенствования / В. С. Зайцев, Н. Д. Чухриенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. - № 3. - С. 53-54.


Зайцев О. М. Розвиток стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню сільських районів за період упровадження ЗП-СМ / О. М. Зайцев, О. А. Короп // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 61-64.


Зайцев О. М. Стан надання спеціалізованої медичної допомоги населенню Харківського регіону в умовах розвитку сімейної медицини / О.М. Зайцев // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 40-42.


Заремба Є. Х. Оптимізація профілактики серцево-судинних захворювань у практиці сімейного лікаря / Є. Х. Заремба, О. Ю. Топілко // Укр. медичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 58-61.


Зарецкий М. М. Семейный врач: миф или реальность? / М. М. Зарецкий, Е. Э. Черников, Н. М. Черникова // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. - № 7/8. - С. 10-15.


Зарецький М. М. Семейная медицина: зачем и для кого? / М. М. Зарецький, Н. М. Черникова, Е. Э. Черников // Сімейна медицина. - 2009. - № 1. - С. 11-14.


Захарова В. Л. Особенности фармакотерапии сахарного диабета в амбулаторно-поликлинической практике врача / В. Л. Захарова, Ж. М. Сизова // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. - Т. 53, № 11/12. - С. 60-65.


Захворюваність населення сільських районів і виявляємість патології в закладах загальної практики-сімейної медицини / О. М. Хвисюк [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 78-80.


Значення самостійної роботи під час навчання в інтернатурі за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" на педіатричному циклі / В. В. Бережний [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 16-17.


Изучение отношения населения к методу общеврачебной практики / Р. У. Юлдашева [и др.] // Медицина и качество жизни. - 2009. - № 1. - С. 21-22.


Ількович Ю. Ф. Проблеми розвитку сімейних цінностей в Україні та роль сімейної медицини в їхньому вирішенні / Ю.Ф. Ількович // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 124-126.


Кабачний О. Г. Вивчення споживчих переваг та витрат сім'ї на придбання лікарських засобів в умовах впровадження сімейної медицини / О. Г. Кабачний // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 15.


Ковальчук Л. Я. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних лікарів / Л. Я. Ковальчук, В. Б. Гощинський, Л. С. Бабинець // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 23-24.


Колосова Т. В. Головные боли напряжения в практике семейного врача / Т. В. Колосова // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 61-63.


Кондратюк Н. Ю. Стан розвитку сімейної медицини в Україні / Н. Ю. Кондратюк, С. В. Кравченко, Є. М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - № 4. - С. 56-59.


Корж А. Н. Значение и проблемы организации клинических исследований в семейной медицине / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 21.


Корж А. Н. Значение научных исследований в семейной медицине / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 25.


Корж А. Н. Проблеми и перспективы семейной медицины / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 26.


Корж О. М. Діагностика і лікування хронічних обструктивних захворювань легень у практиці сімейного лікаря / О. М. Корж // Нова медицина. - 2005. - № 1. - С. 28-33.


Корж О. М. Хронічний обструктивний бронхіт у практиці сімейного лікаря / О. М. Корж // Нова медицина. - 2004. - № 1. - С. 39-42.


Короп А. Ф. Лікувальні технології при захворюваннях дорослого населення та витрати з місцевого бюджету в різних типах закладів загальної практики-сімейної медицини / А. Ф. Короп, І. І. Павлусенко, В. В. Долгий // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 23.


Короп А. Ф. Порівняльна оцінка якості лікування дітей у різних типах закладів загальної практики - сімейної медицини / А. Ф. Короп, Т. П. Єфіменко // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 34.


Короп О. А. Хірурги про стан та шляхи розвитку хірургічної допомоги в умовах упровадження й функціонування сімейної медицини / О. А. Короп // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 38-39.


Крамарев С. А. Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей / С. А. Крамарев // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - № 1. - С. 142-144.


Крамарев С. А. Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей / С. А. Крамарев // Современная педиатрия. - 2006. - № 2. - С. 12-14.


Кривенок В. І. Особливості обстеження хворих похилого віку у практиці сімейного лікаря / В. І. Кривенок // Нова медицина. - 2005. - № 6. - С. 12-14.


Кушнір І. Е. Запальні захворювання кишечника в практиці сімейного лікаря / І. Е. Кушнір // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 7-10.

Латишев Є. Є. 12 принципів контрактних відносин - нова філософія в організації діяльності сімейної медицини та її кадрових ресурсів / Є. Є. Латишев // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 20-21.


Латишев Є. Є. Концептуальні підходи щодо формування кадрових ресурсів сімейної медицини на макрорівні / Є. Є. Латишев // Одеський медичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 9-21.


Латишев Є. Є. Семіотичний диференціал кадрового потенціалу кафедр сімейної медицини / Є. Є. Латишев // Одеський медичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 13-19.


Латишев Є. Є. Система управлінського обліку: комплекс сучасних інструментів щодо ефективного управління сімейною медициною та її персоналом на основі економічних методів / Є. Є. Латишев // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 12-13.


Латишев Є. Є. Управління кадровими ресурсами вітчизняної галузі охорони здоров'я на шляху до європейської інтеграції: Огляд / Є. Є. Латишев // Одеський медичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 109-115.


Левенець С. О. Роль лікаря загальної практики-сімейної медицини у виявленні розладів функції статевої системи та їх профілактика в дівчаток і дівчат-підлітків / С. О. Левенець, В. В. Перевозчиков // Сімейна медицина. - 2011. - № 2. - С. 97-99.


Лехан В. М. Концепція розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні / В. М. Лехан // Нова медицина. - 2004. - № 2. - С. 9-10.


Лисенко Г. І. Концепція та логіка вирішення задач сімейної медицини / Г. І. Лисенко, О. П. Мінцер // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 9-10.


Лисенко Г. І. Сімейна медицина в Європі: проблеми та перспективи (за результатами проведення 15-річної Регіональної Європейської Конференції з Сімейної медицини WONCA Europe 2009) / Г. І. Лисенко, В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 82-83.


Лисенко Д. А. Анемія у онкогематологічних хворих в практиці сімейного лікаря / Д. А. Лисенко, О. М. Березюк // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2009. - № 12. - С. 33-36.


Лысенко Г. И. Внедрение семейной медицины как научной специальности - необходимое условие развития семейной медицины в Украине / Г. И. Лысенко, В. И. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 9-10.


Лысенко Г. И. Семейная медицина в Европе – прошлое, настоящее, будущее: 14-я региональная Европейская конференция по Семейной медицине Wonca Europe 2008 / Г. И. Лысенко, В. И. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 17-18.


Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання фармакотерапії у загальній практиці - сімейній медицині" // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2008. - № 10. - С. 11-324.


Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні стандарти фармакотерапії у загальній практиці - сімейній медицині" // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2009. - № 12. - С. 242-256.


Матюха Л. Ф. Актуальні проблеми на шляху впровадження сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, К. О. Надутий // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 10-11.

Матюха Л. Ф. Загальна практика - сімейна медицина: концепція освіти в Європі / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Олійник // Сімейна медицина. - 2009. - № 1. - С. 3-5.


Матюха Л. Ф. Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 19-24.


Матюха Л. Ф. Шляхи створення національної системи надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 87-88.


Мачерет Є. Л. Сирингомієлія на циклах спеціалізації за фахом загальна практика - сімейна медицина (лекція) / Є. Л. Мачерет, В. Г. Панікарський, Н. К. Мурашко // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 116-117.


Медико-социальная характеристика среднего медицинского персонала амбулатории общей практики-семейной медицины / Н. М. Коренев [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 72-74.


Мінцер О. П. Сімейна медицина та проблеми якості надання медичної допомоги населенню / О. П. Мінцер, Г. І. Лисенко, Л. І. Усенко // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 28-29.


Мітін Ю. В. Викладання оториноларингології лікарям-інтернам за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" і "Медицина невідкладних станів" / Ю. В. Мітін, В. М. Васильєв, Ю. В. Дєєва // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - № 4. - С. 65-71.


Мнушко З. М. Дослідження тенденцій формування споживчих переваг та витрат сім'ї на придбання лікарських засобів в умовах впровадження сімейної медицини / З. М. Мнушко, О. Г. Кабачний, Н. Б. Дрьомова // Ліки України. - 2009. - № 3. - С. 99-102.


Мовшович Б. Л. Врачебное целеполагание / Б. Л. Мовшович // Клиническая медицина. - 2008. - № 10. - С. 60-62.


Модель постійно діючого скринінгу доклінічних порушень вуглеводного обміну / І. М. Ільїна, О. В. Гавва, О. В. Козаков, О. А. Гончарова // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 109-111.


Морозова О. Г. Диференційна діагностика головного болю в практиці сімейного лікаря / О. Г. Морозова // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 66-70.


Мурзіна Е. О. Грибкові захворювання та їхнє лікування в практиці сімейного лікаря / Е. О. Мурзіна // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 102-104.


Надання швидкої медичної допомоги дитячому населенню за період впровадження сімейної медицини / М. М. Коренєв [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 123-124.


Надута-Скринник О. К. Аналіз кадрової ситуації в традиційній та інноваційній фінансово-організаційних моделях первинної медико-санітарної допомоги м. Комсомольська Полтавської області / О. К. Надута-Скринник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 2. - С. 52-55.


Наукове обґрунтування покращення доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини населенню Харківського регіону / О. М. Хвисюк [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 41-42.


Наш погляд на організацію підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" на кафедрі медицини катастроф та військової медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова / B. C. Тарасюк [и др.] // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. - 2010. - Т. 14, № 2. - С. 432-434.


Нематодози в практиці сімейного лікаря / A. M. Печінка [та ін.] // Сучасні інфекції. - 2007. - № 1. - С. 57-63.


Ненашева О. Досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги на муніципальному рівні / О. Ненашева // Нова медицина. - 2004. - № 4. - С. 6-8.


Нові підходи до відпрацювання практичних навичок із педіатрії в системі безперервної освіти лікарів загальної практики-сімейної медицини / О. А. Цодікова [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 76-77.


Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики - сімейної медицини в Україні // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 114.


Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики/сімейної медицини в Україні // Сімейна медицина. - 2006. - № 1. - С. 103.


Обсяг амбулаторного прийому сільських дітей у закладах загальної практики сімейної медицини / М. М. Коренєв [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - № 2. - С. 28-30.


Одринська В. А. Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району / В. А. Одринська // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 53-57.


Оказание медицинской помощи детям в общей врачебной практике / О. Ю. Кузнецова [и др.] // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 3. - С. 4-8.


Оптимізації навчання з педіатрії на циклах за фахом "Загальна практика-сімейна медицини" / В. В. Бережний [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 90-91.


Оптимізація організації самостійної роботи інтернів на циклах педіатрії під час навчання в інтернатурі за фахом ʺЗагальна практика-сімейна медицина" / В. В. Бережний [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 77.


Організація підготовки фахівців зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" на кафедрі сімейної медицини та загальної практики ОДМУ / Г. С. Попік, Г. В. Паненко, С. Ф. Коваленко, В. І. Синенко // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 23-24.


Ординскький В. Сімейна медицина - новий зміст діяльності первинної ланки охорони здоров'я / В. Ординскький // Нова медицина. - 2004. - № 4. - С. 9.


Ординський В. А. Перевага реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини (огляд літератури) / В. А. Ординський // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 4-6.


Панчук О. Ю. Організація стоматологічної допомоги у приватній клініці на засадах сімейного підходу / О. Ю. Панчук // Вісник стоматології. - 2007. - № 6. - С. 69-74.


Пасечник И. П. Аспекты преподавания педиатрии врачам-интернам по специальности "Общая практика - семейная медицина" / И. П. Пасечник // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 19.


Пасієшвілі Л. М. Шляхи підготовки викладачів із загальної практики - сімейної медицини / Л. М. Пасієшвілі, В. Є. Шапкін, Н. В. Малик // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 12.


Первинний вихід на інвалідність населення сільських районів на території обслуговування сімейними лікарями / О. М. Хвисюк [и др.] // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 20-22.


Перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів загальної практики-сімейної медицини / О. К. Асмолов [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 31.


Питання діагностики хвороби Рейтера в практиці сімейного лікаря / Л. Я. Бабиніна [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 105.


Питання розробки моделі практики сімейної медицини в Україні в контексті надання допомоги підліткам і молоді / О. І. Висоцька [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 85-86.


Підготовка лікарів-курсантів за фахом "Загальна практика – сімейна медицина" на кафедрі шкірних і венеричних хвороб / М. О. Дудченко, Л. І. Дуденко, К. Є. Іщейкін [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 28.


Післядипломна підготовка керівників медичних закладів із організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / В. М. Лобас [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 6-8.


Подолянська В. В. Основні заходи реабілітації дітей в екологічно забруднених регіонах у практиці сімейного лікаря / В. В. Подолянська, Г. В. Данилова // Сімейна медицина. - 2007. - № 4. - С. 45-47.


Попович В. І. Оптимізація методики викладання оториноларингології лікарям-курсантам за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" / В. І. Попович, Н. В. Василюк, І. В. Бачинський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - № 1. - С. 53-54.


Поцелуєв В. І. Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медицини / В. І. Поцелуєв // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 27-28.


Про подальше удосконалення моделі моніторингу розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на регіональному рівні / А. Ф. Короп [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 39-40.


Про розвиток системи охорони регіону в умовах впровадження та функціонування сімейної медицини / О. М Хвисюк, М. І. Хвисюк, А. Ф. Короп, О. М. Зайцев // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 31-33.


Проблеми реабілітації та диспансеризації хворих із імплантованими електрокардіостимуляторами в умовах сімейних амбулаторій / В. К. Гринь, О. І. Бассов, Н. В. Сергієнко, О. М. Денисова // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 74-76.


Программы международного сотрудничества – реальная помощь в развитии семейной медицины в Украине / Г. И. Лысенко, Т. Гиббс, А. Л. Косаковский, Л. В. Химион // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 19-21.


Профілактика як основа роботи лікаря загальної практики - сімейної медицини / В. К. Гринь [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 31-32.


Радченко О. М. Практика сімейного лікаря з позицій синології – науки про одужання та здоров'я / О. М. Радченко // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 86-87.


Ранняя диагностика ревматоидного артрита в практике семейного врача / В. И. Мазуров [и др.] // Российский семейный врач. - 2005. - Т. 9, № 1. - С. 34-38.


Раціональні підходи до оптимізації підготовки кадрів щодо реформування первинної медико-санітарної допомоги / Ю. Г. Бурмака [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 10-11.


Результати впровадження сімейної медицини в Полтавській області / В. М. Ждан [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 40-41.


Результати та перспективи наукових досліджень у Харківській медичній академії післядипломної освіти з питань розвитку сімейної медицини в регіоні / М. І. Хвисюк [и др.] // Главный врач. - 2005. - № 12. - С. 47-70.


Рижко П. П. Етапи формування обсягів спеціалізованої дермато-венерологічної допомоги на засадах сімейної медицини / П. П. Рижко // Дерматологія та венерологія. - 2003. - № 2. - С. 67-70.


Рижко П. П. Проблемні питання дистанційної освіти на етапах подання дерматовенерологічної допомоги в первинній медико-санітарній ланці – сімейній медицині / П. П. Рижко // Укр. журн. дерматології, венерології та косметології. - 2003. - № 3. - С. 92-95.


Розвиток первинної медично-санітарної допомоги на засадах загальної практики та сімейної медицини в Закарпатській області / І. Чопей [и др.] // Львівський медичний часопис. - 2009. - Т. 15, № 1. - С. 68-71.


Роль Общества (Ассоциации) семейной медицины в совершенствовании первичной медико-санитарной помощи в Харьковской области / Ю. П. Снопков [и др.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 26-27.


Роль сімейного лікаря в формуванні здорового способу життя / А. М. Олійник [и др.] // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 4. - С. 16-17.


Романюк Л. М. Вартість медичної допомоги на первинному рівні / Л. М. Романюк, А. О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 102-105.


Рудий В. М. Створення районних і міських центрів первинної медико-санітарної допомоги як перспективна модель організації медичної діяльності за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" / В. М. Рудий // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 22-24.


Рудіченко В. М. Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання - актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) / В. М. Рудіченко // Український журнал нефрології та діалізу. - 2011. - № 2. - С. 60-71.


Рудніченко В. М. Врахування особливостей анамнезу пацієнта з жовтяницею при підготовці сімейних лікарів на додипломному етапі / В. М. Рудніченко // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 127-128.


Семейная медицина - грядут изменения // Ліки України. - 2005. - № 3. - С. 11-12.


Семейная медицина в автономной республике Крым - настоящее и будущее / И. Л. Кляритская [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 47-49.


Семейная медицина – за и против // Российский медицинский журнал. - 2004. - № 2. - С. 3-4.


Семейная медицина: взгляд изнутри // Ліки України. - 2005. - № 4. - С. 5-6.


"Семейная медицина: наука, практика, преподавание" : тезисы конференции // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 1. - С. 21-79.


Сімейна медицина на Буковині: досягнення та перспективи / С. В. Білецький [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 115-118.


Сімейна медицина Прикарпаття: динаміка розвитку, проблеми та перспективи / Л. В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 113-115.


Скляров Є. Я. Підготовка фахівців із сімейної медицини на 6-му курсі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Є. Я. Скляров, І. В. Шалько // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 20-21.


Слабкий Г. О. Функціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини / Г. О. Слабкий, Г. Д. Сидоренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - № 3. - С. 113.


Смірнова В. Л. Сімейна медицина в умовах міста / В. Л. Смірнова, Н. Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 3. - С. 76-80.


Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача / В. Н. Ждан, Г. В. Волченко, Л. Н. Шилкина [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 29-30.


Степаненко В. І. Сучасний стан викладання дерматовенерології лікарям загальної практики - сімейної медицини згідно з примірною програмою та тимчасовими Державними нормативами: можливі негативні медико-соціальні наслідки / В. І. Степаненко, П. В. Федорич, М. А. Гарлицька // Український журнал дерматології, венерології та косметології. - 2006. - № 1. - С. 10-13.


Стратегічні підходи до розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Г. О. Сабкий [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 85.


Стречень Б. М. Економічні аспекти сімейної медицини / Б. М. Стречень, В. І. Ткачук // Одеський медичний журнал. - 2003. - № 6. - С. 4-6.


Структура профессионального и административного развития общей практики/семейной медицины в Европе // Главный врач. - 2005. - № 7. - С. 57-64.


Суліменко Л. О. Проблеми контролю якості первинної медико-санітарної допомоги в системі загальної практики - сімейної медицини / Л. О. Суліменко // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 45.

Сучасні пріоритети підготовки сімейних лікарів / О. С. Никоненко [и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 5.


Таран О. І. Інтерстиціальний нефрит в практиці сімейного лікаря / О. І. Таран // Сімейна медицина. - 2007. - № 2. - С. 6-10.


Тезисы ІІ съезда семейных врачей Украины // Главный врач. - 2005. - № 11. - С. 51-77.


Тихонова С. А. Можливості оцінки ризику розвитку артеріальної гіпертензії у чоловіків молодого віку в практиці сімейного лікаря / С. А. Тихонова // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 95-99.


Ткач С. М. Современные подходы к диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в практике семейного врача / С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 16-19.


Толстанов О. К. Впровадження загальної лікарської практики / сімейної медицини в систему охорони здоров'я сільського населення Житомирської області / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. - С. 68-73.


Толстанов О. К. Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики/сімейної медицини та перспективи їх покращення / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 98-101.


Упровадження нової навчальної програми зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" на кафедрі інфекційних хвороб із епідеміологією / Г. М. Дубинська, П. М. Козюк, О. М. Ізюмська [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 27-28.


Файда М. М. Майбутнє – за сімейним лікарем / М. М. Файда // Нова медицина. - 2004. - № 4. - С. 4-5.


Федів О. І. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднана з цукровим діабетом, у практиці сімейного лікаря / О. І. Федів, О. Ю. Оліник // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 4. - С. 8-9.


Фролов Е. В. Может ли развиваться семейная медицина как наука? / Е. В. Фролов // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 2. - С. 4-13.


Хвисюк О. М. Розвиток сімейної медицини й стан спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах сільських районів Харківської області / О. М. Хвисюк, А. Ф. Короп, О. М. Зайцев // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 28-29.


Хіміон Л. В. Інфекції, що передаються статевим шляхом, у практиці сімейного лікаря / Л. В. Хіміон, Л. Ф. Матюха // Клиническая антибиотикотерапия. - 2005. - № 3. - С. 21-24.


Частота й характер хронічної патології в дітей та підлітків сільської місцевості в практиці сімейного лікаря / М. М. Коренєв [та ін.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 73-75.


Чернієнко Л. П. Особливості організації роботи відділення сімейної медицини на базу поліклініки ЦРЛ / Л. П. Чернієнко // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С. 22.


Чухрієнко Н. Д. Стан розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області / Н. Д. Чухрієнко, Н. В. Пучкова, О. І. Гайдук // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 110-113.


Шекера О. Г. Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні / О. Г. Шекера, О. І. Висоцька // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 22.


Шишова Т. Н. Опыт внедрения семейной медицины в АРК на примере 3-го городского поликлинического объединения г.Симферополя / Т. Н. Шишова, З. Р. Макхамова // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. - С. 118-119.


Шульгай А. Г. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині / А. Г. Шульгай, Л. М. Романюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 3. - С. 80-81.


Щодо оптимізації засвоєння діагностично-лікувальних навичок та умінь лікарями-інтернами та курсанатми за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" / Н. Д. Чухрієнко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 4. - С. 24.


Якимець В. М. Система надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в умовах великого промислового міста / В. М. Якимець, Т.

В. Лобода, С. М. Іващенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 116-119.


Укладач: бібліотекар І категорії Старчеус Г.М.


Схожі:

Впровадження iconДо Положення про проведення
Техніко-економічне обґрунтування проекту (вказати очiкуванi обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту вiд впровадження,...
Впровадження iconУдк 378. 147 О. І. Яковенко
У статті розглянуто проблему впровадження компетентісного підходу у системі вищої освіти України, зазначається його методологічна...
Впровадження iconНорми часу для планування та обліку наукової роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників
Науково-виробнича перевірка та експериментальне впровадження завершених наукових розробок (наявність акта впровадження)
Впровадження iconУдк 366. 12-003. 64/003. 628 І. В. Мацишина
Реклама, як місце впровадження нових культурно-символічних образів, демонструє нам заміну традиційних ціностей новими. Даний стан...
Впровадження iconПро впровадження пластикових карток
Затвердити Положення про впровадження пластикових карток мiжнародних платiжних систем у розрахунках за товари, наданi послуги та...
Впровадження iconТема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів
Мета: Оволодіти методами визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та розрахунків чистого і повного...
Впровадження iconПрограма проведення круглого столу семінару директорів шкіл нового типу на тему „ Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес 27 жовтня 2009 р
Особистісно-орієнтоване управління навчально-виховним процесом гімназії №2: впровадження інноваційних технологій
Впровадження iconПоложення про проведення у 2011 році обласного конкурсу «Кращий молодий учений» (реєстраційний номер) (дата реєстрації) (підпис)
Техніко-економічне обґрунтування проекту (вказати очiкуванi обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту вiд впровадження,...
Впровадження iconВпровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми
У цьому контексті першочерговим завданням сучасної освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями в області...
Впровадження iconАктуальність впровадження регіональних цільових програм розвитку в корпоративному секторі економіки
Вих завдань, що мають велике практичне значення. Основним завданням регіонального розвитку є створення стимулів для впровадження...
Впровадження iconНаказ №138 Про впровадження в освітнє середовище області проекту «Шкільна академія підприємництва»
«Шкільна академія підприємництва» І впровадження в діяльність освітніх закладів області сучасних психолого-педагогічних технологій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи