Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти icon

Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти
Скачати 265.62 Kb.
НазваНестероїдні протизапальні препарати: за І проти
Дата06.09.2012
Розмір265.62 Kb.
ТипДокументи

Нестероїдні протизапальні препарати: за і проти

Нестероїдні протизапальні препарати широко використовуються в медицині. Основні ефекти цих лікарських засобів добре відомі лікарям різних спеціальностей: протизапальний, знеболюючий, жарознижуючий. Наукові дослідження останніх десятиліть розширили знання щодо механізму дії нестероїдних протизапальних препаратів, дали змогу пояснити очікувані побічні ефекти та обґрунтувати тактику фармакотерапії, проте високий рівень ускладнень лікування обумовлює необхідність зваженого, обережного підходу як лікарів, так і пацієнтів при використанні цих високоефективних препаратів.

У практичній роботі лікаря нестероїдні протизапальні препарати найчастіше призначаються як знеболюючі та протизапальні засоби у хворих на остеоартроз, синдром болю в нижньому відділі спини, ревматоїдний артрит та системні захворювання сполучної тканини, у лікуванні запальних процесів ЛОР-органів, нирок тощо. Проблема полягає в тому, що значна частина хворих самостійно починає прийом препаратів цієї групи. Згідно з даними статистики частота розвитку побічних реакцій при призначенні нестероїдних протизапальних препаратів складає 23-63% і залежить як від властивостей препаратів, так і від особливостей коморбідного стану пацієнта. Щороку зростає кількість госпіталізацій та смертей, обумовлених побічними ефектами нестероїдних протизапальних препаратів, перш за все – гастропатіями.

Ефективне й безпечне використання нестероїдних протизапальних препаратів можливе тільки при врахуванні фармакодинаміки, фармакокінетики препаратів, факторів ризику побічних ефектів, протипоказань.

Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 6 років, наявну у фондах бібліотеки. Даний список розрахований на студентів та викладачів медичного університету.


^ 618 А 16 Абрамченко В. В. Нестероидные противовоспалительные средства в акушерстве и гинекологии (Ингибиторы синтеза простагландинов) : руководство для врачей / В. В. Абрамченко, А. П. Прошян. - СПб. : ЭЛБИ, 2005. - 320 с.


615.7 М 54 Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту : метод. рек. / Н. Л. Герболка, О. Л. Гром. - К., 2008. - 22 с.


615.7 М 74 Модифікація фармакологічних властивостей нестероїдних проти- запальних препаратів аміноцукром глюкозаміну гідрохлоридом : метод.рек. / уклад. С. Б. Попов [и др.]. - К., 2007. - 21 с.


615.7 М 74 Модифікація фармакологічних властивостей нестероїдних проти- запальних препаратів аміноцукром глюкозаміну гідрохлоридом : метод.рек. / уклад С. Б. Попов. - Х. : Вид-во НФаУ, 2007. - 24 с.


615.7 Н 56 Нестероідні протизапальні препарати в лікуванні захворювань кістково- м'язової системи : метод. рек. / ДУ Ін-т геронтології АМНУ ; уклад. В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, М. А. Бистрицька. - К., 2008. - 26 с.


Asai T. Три клинических случая расплавления роговицы после инстилляции нового нестероидного противовоспалительного препарата / T. Asai, T. Nakagami, M. Mochizuki // Новое в офтальмологии. - 2006. - № 4. - С. 24-25.


Bekendam P. D. Клинический случай расплавления роговицы после инстилляций непафенека : пер. с англ. / P. D. Bekendam, J. Norvaez, M. Agarwal // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 2. - С. 22-22.


Brown J. Применение стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов позволяет повысить уровень выживаемости фоторецепторов после выполнения лазерной фотокоагуляции сетчатки (экспериментальное исследование) : пер. с англ. / J. Brown, H. Hacker, S. T. Schuschereba // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 2. - С. 16-18.


Caceres V. НПВС возвращаются / V. Caceres // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 4. - С. 44-46.


Karaman S. Влияние предоперационного введения лорноксикама и кетопрофена на потребление морфина при послеоперационной пациент- контролируемой анальгезии / S. Karaman, I. Gunusen, M. Uyar, V. Firat // Медицина неотложных состояний. - 2010. - № 5. - С. 49-54.


Singh G. Выбор ингибитора протонной помпы для лечения и профилактики повреждений желудочно-кишечного тракта, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / G. Singh, G. Triadafilopoulos // Сучасна гастроентерологія. - 2008. - № 1. - С. 98-104.


Young M. Нестероидные противовоспалительные средства могут предупреждать развитие помутнения задней капсулы : пер. с англ. / M. Young // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 2. - С. 37-38.


Акарачкова Е. С. Оценка эффективности мовалиса (ректальные свечи) при болевом синдроме в малом тазу у женщин в амбулаторной гинекологической практике / Е. С. Акарачкова, И. А. Захарова // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2009. - Т. 9, № 3. - С. 78-82.


Алексеев В. В. Терапия острых болевых синдромов / В. В. Алексеев // Concilium medicum. - 2011. - Т. 13, № 2. - С. 27-30.


Алексеева Л. И. Вопросы использования нестероидных противно- воспалительных препаратов в ревматологической практике / Л. И. Алексеева // Consilium medicum. - 2009. - Т. 11, № 2. - С. 95-100.


Аркоксия (эторикоксиб) - революция в лечении острой и хронической боли // Український медичний часопис. - 2010. - № 5. - С. 61-65.


Асанов Э. О. Проблемы применения НПВП в пожилом возрасте / Э. О. Асанов // Мистецтво лікування. - 2006. - № 3. - С. 82-84.


Бабак О. Я. Применение нестероидных противовоспалительных средств в терапии / О. Я. Бабак, И. И. Князькова, И. А. Нестерцова // Український терапевтичний журнал. - 2007. - № 2. - С. 4-11.


Бадокин В. В. Вольтарен как эталон нестероидных противовоспалительных препаратов в современной ревматологии / В. В. Бадокин // Клиническая фармакология и терапия. - 2007. - № 2. - С. 78-82.


Бадокин В. В. Нестероидные противовоспалительные препараты в локальной терапии ревматических заболеваний / В. В. Бадокин // Лечащий Врач. - 2010. - № 4. - С. 72-74.


Барокова В. Г. Современные аспекты применения гелей, содержащих кетопрофен, при остеоартрозе / В. Г. Барокова // Concilium medicum Ukraina. - 2009. - № 9. - С. 8-9.


Барскова В. Г. Значение для клинической практики свойств нимесулида, не связанных с подавлением циклооксигеназы-2 / В. Г. Барскова // Consilium medicum. - 2009. - Т. 11, № 9. - С. 96-100.


Безопасность НПВС и ненаркотических анальгетиков в период беременности и лактации / Е. Ушкалова [и др.] // Врач. - 2010. - № 8. - С. 10-12.


Белов Б. С. Перикардиты: ревматологические аспекты, современные подходы к диагностике и лечению / Б. С. Белов // Concilium medicum Ukraina. - 2009. - № 2. - С. 21-25.


Белова Т. П. Дисменорея в ювенильной гинекологии у лиц с вторичным иммуно- дефицитными состояниями / Т. П. Белова // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2007. - Т. 7, № 3. - С. 13-15.


Бенца Т. М. Применение Урсолизина в лечении неалкогольного стеатогепатита, индуцированного нестреоидными противовоспалительными препаратами / Т. М. Бенца // Сімейна медицина. - 2009. - № 2. - С. 18-23.


Биофармацевтическое исследование суппозиториев нестероидных противо- воспалительных средств / Т. В. Орлова [и др.] // Химико-фармацевтический журнал. - 2010. - Т. 44, № 5. - С. 33-35.


Бичков М. А. Гістологічна картина слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати / М. А. Бичков // Укр. медичний часопис. - 2011. - № 1. - С. 105-106.


Бичков М. А. Нестероїдні протизапальні препарати як чинник ризику виникнення патології стравоходу / М. А. Бичков // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - № 6. - С. 59-64.


Бичков М. А. Поширеність неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної печії серед пацієнтів ревматологічного профілю / М. А. Бичков // Сучасна гастроентерологія. - 2011. - № 3. - С. 39-41.


Бишовець С. М. Досвід застосування дексалгіну для післяопераційного знеболювання в абдомінальній хірургії / С. М. Бишовець // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2007. - № 2. - С. 57-60.


Бобров В. А. Актуальные вопросы лекарственных взаимодействий в клинической практике. Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ для больного, принимающего НПВС? / В. А. Бобров, И. В. Давыдова, О. И. Медведенко // Український медичний часопис. - 2010. - № 1. - С. 43-48.


Боль: практика лечения нестероидными противовоспалительными средствами / А. В. Наумов [и др.] // Клиническая геронтология. - 2010. - Т. 16, № 3/4. - С. 9-14.


Бочкова А. Г. Особенности применения нестероидных противовоспа- лительных препаратов при спондилоартритах / А. Г. Бочкова // Consilium medicum. - 2010. - Т. 12, № 9. - С. 15-19.


Бухтіарова Т. А. Шляхи корекції побічної дії нестероїдних протизапальних засобів / Т. А. Бухтіарова, З. П. Омельяненко, О. Є. Ядловський // Фармацевтичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 38-44.


Верещагин Е. И. Современные возможности нейропротекции при острых нарушениях мозгового кровообращения и черепно-мозговой травме / Е. И. Верещагин // Медицина неотложных состояний. - 2009. - № 2. - С. 40-48.


Вивчення впливу комбінацій НПЗП з хондропротекторами на регенерацію суглобового хряща при травматичних ушкодження та остеопорозі - шлях тривалістю в 15 років / І. А. Зупанець, Н. В. Дедух, В. В. Пропіснова, Н. П. Безугла // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2007. - № 3. - С. 34-36.


Використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП): питання серцево-судинної безпеки // Мистецтво лікування. - 2008. - № 2. - С. 104-106.


Викторов А. П. Актуальные вопросы безопасности медикаментозной терапии остеоартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / А. П. Викторов // Український ревматологічний журнал. - 2010. - № 2. - С. 76-79.


Викторов А. П. Рофекоксиб: рациональная фармакотерапия обоснована, контроль над безопасностью продолжается / А. П. Викторов, Г. А. Проценко, О. Е. Базика // Український ревматологічний журнал. - 2006. - № 2. - С. 45-53.


Викторов А. П. Фармакотерапия хронической боли: проблемы эффективности и безопасности. Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВЛС). (Часть 3) / А. П. Викторов // Провизор. - 2009. - № 8. - С. 10-15.


Викторов А. П. Фармакотерапия хронической боли: проблемы эффективности и безопасности. Побочные реакции НПВЛС и ненаркотических анальгетиков. (Часть 4) / А. П. Викторов // Провизор. - 2009. - № 9. - С. 20-26.


Викторов А. П. Фармацевтическая опека детей с простудными заболеваниями: лихорадка (в помощь фармацевту) / А. П. Викторов // Провизор. - 2009. - № 4. - С. 26-32.


Влияние противовоспалительной терапии на эффекты фотодинамического воздействия в эксперименте / Т. А. Кармакова [и др.] // Российский онкологический журнал. - 2011. - № 1. - С. 20-26.


Внутрисуставное введение нестероидных противовоспалительных препаратов: новый этап в современной ревматологии / И. В. Егоров [и др.] // Клиническая геронтология. - 2009. – Т. 15, № 8/9. - С. 126-131.


Войтенко Г. Н. Мефенаминовая кислота-Дарница: уменьшая лихорадку, активирует иммунную защиту / Г. Н. Войтенко // Український медичний часопис. - 2011. - № 1. - С. 75-78.


Волосовец А. П. Оптимизация нестероидной противовоспалительной терапии в практике современной детской кардиоревматологии / А. П. Волосовец // Современная педиатрия. - 2006. - № 2. - С. 118-119.


Галлямова Ю. А. Фотоаллергический контактный дерматит как следствие наружного применения нестероидных противовоспалительных препаратов / Ю. А. Галлямова // Лечащий врач. - 2008. - № 9. - С. 12-14.


Гастродуоденальные язвы, вызываемые антиагрегантами и нестероидными противовоспалительными препаратами: профилактика по новым рекомендациям / С. И. Пиманов [и др.] // Consilium medicum. - 2009. - Т. 11, № 8. - С. 13-20.


Гастропатия, индуцированная нестериодными противовоспалительными пре- паратами, у больных остеоартрозом: роль некоторых факторов диффузной эндокринной системы желудка в ее возникновении / И. В. Козлова, Т. Е. Липатова, Н. Г. Афонина // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2006. - Т. 16, № 1. - С. 47-53.


Гастропатия, обусловленная нестероидными противовоспалительными препаратами: от понимания механизмов развития к разработке стартегии лечения и профилактики / В. А. Ахмедов, В. А. Винжегина, А. Н. Судакова, Е. И. Розенблит // Терапевтический архив. - 2007. - Т. 79, № 2. - С. 81-85.


Гейперт Н. Нестероидные противовоспалительные препараты обеспечивают лучшее качество зрения после экстракции катаракты / Н. Гейперт // Новое в офтальмологии. - 2007. - № 3. - С. 57-59.


Герболка Н. Л. Методика аналізу конкурентоспроможності лікарських засобів на основі експертних оцінок на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів / Н. Л. Герболка // Фармацевтичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 16-23.


Герболка-Ханик Н. Л. Аналіз конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних лікарських засобів з використанням тесту Крускала-Уолліса / Н. Л. Герболка-Ханик, Г. І. Білущак, О. Л. Гром // Фармацевтичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 19-24.


Гильдеева Г. Н. Анализ воспроизведенных лекарственных средств группы НПВС методом тонкослойной хроматографии / Г. Н. Гильдеева, Б. А. Плетень, В. П. Дорофеев // Фармация. - 2010. - № 2. - С. 23-25.


Головач І. Ю. Сучасні принципи застосування мелоксикаму в клінічній практиці / І. Ю. Головач // Мистецтво лікування. - 2008. - № 2. - С. 101-103.


Гольдштейн В. Д. Отдаленные результаты лечения и прогноз больных саркоидозом / В. Д. Гольдштейн, Л. Н. Иванцова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2006. - № 4. - С. 24-28.


Давтян Л. Противовоспалительные "универсалы" / Л. Давтян // Ліки України. - 2005. - № 5. - С. 95-97.


Дамиров М. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в терапии дисменореи / М. Дамиров, Т. Полетова, К. Бабков // Врач. - 2006. - № 4. - С. 72.


Данилов А. Б. Алгоритм выбора лекарственной формы нестероидного противо- воспалительного препарата / А. Б. Данилов // Лечащий врач. - 2010. - № 7. - С. 74-76.

7

Дворжак А. Ю. Влияние фенаматов на тормозные постсинаптические токи в клетках Пуркинье мозжечка / А. Ю. Дворжак // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2008. - Т. 145, № 5. - С. 500-504.


Демецкая А. Генераторы вопросов - НПВП / А. Демецкая // Фармацевт практик. - 2010. - № 3. - С. 40-42.


Дмитриев В. А. Проблема взаимодействия антибиотиков с нестероидными противо- воспалительными средствами (миниобзор) / В. А. Дмитриев, Д. А. Сычев, В. Г. Кукес // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. - Т. 53, № 1/2. - С. 30-32.


Довтян Л. Л. Нестероидные противовоспалительные препараты : обзор литературы / Л. Л. Довтян // Фармацевт практик. - 2008. - № 3. - С. 73-74, № 4. - С. 74-76, № 5. - С. 71-73.


Дубиков А. И. Нестероидные противовоспалительные препараты: ещё раз о главном / А. И. Дубиков // Клиническая геронтология. - 2009. - Т. 15, № 8/9. - С. 7-14.


Дубиков А. И. Нестероидные противовоспалительные препараты: некоторые практические аспекты применения / А. И. Дубиков // Concilium medicum Ukraina. - 2009. - № 9. - С. 3-7.


Дубчак А. Е. Хронические воспалительные заболевания придатков матки (патогенетические подходы к лечению) / А. Е. Дубчак // Здоровье женщины. - 2009. - № 7. - С. 38-42.


Евсеев М. А. Возможность проведения терапии нестероидными противо- воспалительными препаратами у пациентов с эрозивно-язвенным поражением гастродуоденальной зоны / М. А. Евсеев, А. М. Веренок // Consilium medicum. - 2007. - Т. 9, № 8. - С. 129-134.


Евсеев М. А. Кишечная геморрагия при НПВП-индуцированном поражении пищеварительной трубки / М. А. Евсеев // Consilium medicum. - 2009. - Т. 11, № 9. - С. 82-86.


Омельченко Л. Етичні аспекти проведення клінічних випробувань нестероїдних протизапальних препаратів при ревматичних хворобах у дітей / Л. Омельченко, Л. Ковтун, В. Ніколаєнко // Вісник фармакології та фармації. - 2006. - № 2. - С. 25-29.


Ефективність і безпечність нестероїдних протизапальних препаратів // Мистецтво лікування. - 2006. - № 8. - С. 82-85.


Жолобова Е. С. Гепатотоксичность нестероидных противовоспалительных препаратов, применяемых в детской ревматологии : обзор / Е. С. Жолобова, О. Ю. Конопелько, З. В. Гешева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2009. - Т. 88, № 5. - С. 154-160.


Жолобова Е. С. НПВП-гастропатии у детей с ювенильными хроническими артритами / Е. С. Жолобова, И. Е. Шахбазян, А. В. Мелешкина // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2006. - № 6. - С. 83-88.


Завалина Д. Е. Особенности структурно-функционального состояния левых отделов сердца у больных ревматоидным артритом при лечении глюко- кортикоидами, нестероидными противовоспалительными препаратами и метотрексатом / Д. Е. Завалина, Г. Б. Колотова, И. Ф. Гришина // Российский кардиологический журнал. - 2006. - № 6. - С. 58-63.


Зайцев А. А. Лечение острых респираторных вирусных инфекций / А. А. Зайцев // Лечащий врач. - 2008. - № 8. - С. 10-12.


Зуфаров П. С. Сравнительная оценка эффективности омепразола и пантопразола при лечении гастропатии, вызванной нестероидными противо- воспалительными средствами у больных ревматоидным артритом / П. С. Зуфаров, А. В. Якубов, Д. Т. Салаева // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2009. - № 3/4. - С. 44-48.


Использование жаропонижающих препаратов у детей с острыми респираторными инфекциями / Э. Э. Локшина [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2010. - T. 89, № 2. - С. 113-119.


Кавалерский Г. М. Эффективность лимфотропного введения препаратов озона и нестероидных противовоспалительных препаратов в сочетании с артроскопией при лечении остеоартроза коленных суставов / Г. М. Кавалерский, А. Г. Нещасный, В. К. Шишло // Военно-медицинский журнал. - 2007. - № 11. - С. 53-54.


Каминный А. И. Терапия антиагрегантами и нестероидными противо- воспалительными препаратами. Соотношение риска и пользы / А. И. Каминный // Лечащий врач. - 2009. - № 7. - С. 49-54.


Канюс С. М. Сучасний підхід до лікування остеоартрозу у світлі міжнародних рекомендацій / С. М. Канюс // Сімейна медицина. - 2010. - № 3. - С. 89-92.


Каратеев А. Е. Выбор НПВП для лечения острой и хронической боли в нижней части спины / А. Е. Каратеев // Неврологический журнал. - 2009. - Т. 14, № 5. - С. 53-60.


Каратеев А. Е. Критерии оценки безопасности нестероидных противо- воспалительных препаратов / А. Е. Каратеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2011. - № 1. - С. 74-80.


Каратеев А. Е. Профилактика опасных осложнений со стороны желудочно- кишечного тракта при лечении НПВП в клинической практике: проблемы и их решение / А. Е. Каратеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2007. - № 1. - С. 81-84.


Каратеев А. Е. Развитие и рецидивирование язв желудка и двенадцати- перстной кишки у больных, принимающих нестероидные противо- воспалительные препараты: влияние стандартных факторов риска / А. Е. Каратеев, В. А. Насонова // Терапев- тический архив. - 2008. - Т. 80, № 5. - С. 62-66.


Каратеев А. Е. Традиционные нестероидные противовоспалительные препараты: место "золотого стандарта" вакантно / А. Е. Каратеев // Лечащий врач. - 2008. - № 6. - С. 76-81.


Каратеев А. Е. Экономические аспекты применения нестероидных противо- воспалительных препаратов / А. Е. Каратеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2010. - № 1. - С. 85-91.


Карпов О. И. Анальгетические эффекты нестероидных противовоспалитель- ных препаратов / О. И. Карпов // Лечащий врач. - 2006. - № 1. - С. 81-82.


Катеренчук І. П. Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря / І. П. Катеренчук // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 19-28.


Кашуба О. В. Порівняльні особливості побічних реакцій, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами диклофенаком та німесулідом / О. В. Кашуба // Український медичний часопис. - 2009. - № 2. - С. 129-135.


Квашнина Л. В. Лихорадка у детей: механизмы возникновения и лечение / Л. В. Квашнина, Ю. А. Маковкина // Перинатологія та педіатрія. - 2010. - № 3. - С. 28-34.


Клиническая динамика ювенильного ревматоидного артрита у детей / Е. Ю. Емельянчик [и др.] // Лечащий Врач. - 2011. - № 3. - С. 71-74.


Клиническая эффективность и переносимость различных НПВП при остеоартрозе с выраженным болевым синдромом / Е. А. Галушко, Е. Г. Зоткин, И. Г. Салихов [и др.] // Лечащий врач. - 2008. - № 4. - С. 82-84.


Кобеляцкий Ю. Ю. Современные подходы к периоперационной аналгезии в различных областях хирургии с доказательных позиций / Ю. Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний. - 2011. - № 1/2. - С. 41-52.


Коваленко В. Н. Нестероидные противовоспалительные препараты: роль и место в современной ревматологической практике на основе данных доказательной медицины / В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич, Г. А. Проценко // Укр. ревматологічний журнал. - 2006. - № 1. - С. 17-29.


Ковальчук В. В. Сравнительная характеристика эффективности и пере- носимости кратких курсов терапии различными нестероидными противо- воспалительными препаратами при лечении пациентов с дорсалгиями / В. В. Ковальчук, М. А. Ефимов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2010. - Том 110, № 1. - С. 55-58.


Козачок Н. Н. Лидер 21 века в лечении болевого синдрома / Н. Н. Козачок, М. Н. Селюк // Український медичний часопис. - 2010. - № 3. - С. 55-58.


Коломиец В. В. Повышение эффективности антигипертензивной терапии у больных остеоартрозом, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты / В. В. Коломиец, К. М. Междуб // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 104-107.


Комбинированное лечение язв желудка, индуцированных нестероидными противовоспалительными препаратами, результаты 4-недельного открытого контролируемого исследования по оценке эффективности комбинации ингибитора протонного насоса и висмута трикалия дицитрата / А. Е. Каратеев [и др.] // Терапевтический архив. - 2009. - Т. 81, № 6. - С. 62-67.


Корниенко В. И. Изучение анальгетической и противовоспалительной активности в ряду 7,8-ди и 1,7,8-тризамещенных 3-метилксантина / В. И. Корниенко, Б. А. Самура, И. В. Киреев // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2009. - № 2. - С. 135-139.


Корнилова Л. Е. Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения в лечении скелетно-мышечных болевых синдромов / Л. Е. Корнилова, Е. Л. Соков // Лечащий врач. - 2007. - № 8. - С. 50-51.


Кошевая Е. Г. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у лиц пожилого и старческого возраста: необходимость и последствия / Е. Г. Кошевая // Клиническая геронтология. - 2010. - Т. 16, № 3/4. - С. 45-48.


Крамаренко С. Ю. Ідентифікація та кількісне визначення мелоксикаму в лікарських формах / С. Ю. Крамаренко // Фармацевтичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 67-71.


Курт-Аметова Г. С. Вивчення жарознижуючої дії пропіленгліколевої рослинної комбінації «Фіталгін» / Г. С. Курт-Аметова, В. Й. Мамчур // Фітотерапія.Часопис. - 2011. - № 2. - С. 57-59.


Лапина Т. Л. Лечение и профилактика гастропатий, индуцированных нестероидными противовоспалительными средствами, в практике терапевта / Т. Л. Лапина // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2009. - Т. 19, № 4. - С. 13-18.


Лечение НПВП-гастропатии у пациентов с ревматическими болезнями пожилого возраста / И. В. Егоров [и др.] // Клиническая геронтология. - 2010. - Т. 16, № 3/4. - С. 40-44.


Лила А. М. Применение препарата Аэртал (ацеклофенак) в клинической практике / А. М. Лила // Український ревматологічний журнал. - 2009. - № 4. - С. 58-62.


Лисина С. В. Синтез и жаропонижающая активность новых производных салициловой кислоты / С. В. Лисина, А. К. Брель, Л. С. Мазанова // Химико- фармацевтический журнал. - 2008. - Т. 42, № 10. - С. 24-26.


Логинов А. Ф. Выбор ингибитора протонной помпы для профилактики и лечения НПВП-индуцированных поражений желудка / А. Ф. Логинов // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2009. - № 4. - С. 13-21.


Ломакин Н. В. Влияние лорноксикама на маркеры воспаления у больных с острым коронарным синдромом без подьема сегмента ST / Н. В. Ломакин, А. К. Груздев // Терапевтический архив. - 2010. - T. 82, № 12. - С. 28-32.


Лыткина К. А. Болевой синдром при остеоартрозе: проблема рациональной терапии / К. А. Лыткина, П. А. Воробьев, В. В. Цурко // Клиническая геронтология. - 2006. - Т. 12, № 2. - С. 23-28.


Людвік Т. А. До питання побічної гепатотоксичної дії нестероїдних проти- запальних засобів у хворих на ревматоїдний артрит дітей / Т. А. Людвік // Перинатологія та педіатрія. - 2007. - № 4. - С. 77-80.


Маев И. В. Место ингибиторов протонной помпы в терапии гастропатии, индуцированной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / И. В. Маев, Е. С. Вьючнова, Е. Г. Лебедева // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2006. - № 6. - С. 16-23.


Майко О. Ю. Влияние курсового лечения с применением хондропротекторов и нестероидных противовоспалительных препаратов на качество жизни больных остеоартрозом / О. Ю. Майко, Г. Г. Багирова // Клиническая медицина. - 2009. - № 4. - С. 47-54.

12

Макаренко О. В. Оксидативний стрес нервової системи за умов експериментального МФТП-індукованого паркінсонізму: шляхом корекції нестероїдними протизапальними засобами / О. В. Макаренко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2009. - № 4. - С. 100-103.


Макаренко О. В. Порівняльна характеристика болезаспокійливої дії комбінації бромокриптину з нестероїдними протизапальними засобами за умов каталепсії та тремору в експерименті / О. В. Макаренко // Одеський медичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 10-13.


Макаренко О. Інгібітори циклооксигенази - як зробити правильний вибір неопіоїдного аналгетика? / О. Макаренко, В. Мамчур // Вісник фармакології та фармації - 2007. - № 8. - С. 48-54.


Маруфханов Х. М. Вплив нестероїдних протизапальних засобів на структуру слизової оболонки дванадцятипалої кишки / Х. М. Маруфханов, И. М. Байбеко, М. Ш. Каримов // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 4. - С. 56-58.


Матвієнко Ю. О. Фармакопрофілактика мігрені / Ю. О. Матвієнко // Медицина світу. - 2007. - Т. 22, № 4. - С. 221-228.


Мачарадзе Д. Ш. Локальная противовоспалительная терапия при артрическом дерматите: современный подход / Д. Ш. Мачарадзе // Лечащий врач. - 2008. - № 5. - С. 39-44.


Микитюк О. П. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів і мелатоніну на добовий профіль артеріального тиску хворих на остеоартроз із супровідною артеріальною гіпертензією / О. П. Микитюк, О. В. Пішак // Одеський медичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 50-53.


Минушкин О. Н. Профилактика НПВС-гастропатий у больных с факторами риска желудочно-кишечных повреждений / О. Н. Минушкин, Л. В. Масловский, В. М. Леонов // Лечащий врач. - 2006. - № 2. - С. 92-94.


Мікробіологічне обгрунтування технології та складу комплексних мазей на основі антисептиків та нестероїдних протизапальних засобів / І. Л. Дикий, Ю. В. Козелкова, Л. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх // Фармацевтичний журнал. - 2006. - № 2. - С. 64-69.


Мороз Г. З. Нестероїдні протизапальні препарати: безпечне використання в амбулаторній практиці / Г. З. Мороз // Сімейна медицина. - 2009. - № 2. - С. 93-97.


Муравьев Ю. В. Нерешенные вопросы энтеропатии, индуцированной нестероидными противовоспалительными препаратами / Ю. В. Муравьев, В. В. Лебедева // Терапевтический архив. - 2009. - Т. 81, № 2. - С. 90-93.


Насонов Е. Л. Нестероидные противовоспалительные препараты в ревматологии / Е. Л. Насонов // Лечащий врач. - 2006. - № 2. - С. 50-53.


Насонов Е. Нестероидные противовоспалительные препараты: клинические рекомендации по использованию / Е. Насонов, А. Каратеев // Врач. - 2007. - № 3. - С. 8-14.


Насонова В. А. Симптоматическая терапия боли при ревматических заболеваниях: место ацеклофенака / В. А. Насонова, А. Е. Каратеев // Укр. ревматологічний журнал. - 2010. - № 3. - С. 33-40.


Наумов А. В. Стратегия лечения пациентов с болью и соматической патологией / А. В. Наумов, П. А. Семенов, А. Л. Верткин // Consilium medicum. - 2010. - Т. 12, № 9. - С. 111-114.


Наумов А. Рациональный и безопасный выбор НПВП в современной клинике / А. Наумов // Врач. - 2008. - № 12. - С. 69-72.


Нейродикловит: новый уровень безопасности НПВС-терапии // Фармацевт практик. - 2009. - № 11. - С. 35.


Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. Сообщение І. Исследование взаимосвязи "Структура - эффективность противовоспалитель- ного действия" / В. Р. Хайруллина, А. Д. Мухаметов, Л. А. Тюрина [и др.] // Биомедицинская химия. - 2007. - Т. 53, № 3. - С. 266-275.


Нестероидные противовоспалительные средства при острой и хронической боли / З. Омельяненко [и др.] // Вісник фармакології та фармації. - 2009. - № 6. - С. 8-17.


Никифоров А. С. Болевой синдром в плечелопаточной области: современные подходы к диагностике и лечению / А. С. Никифоров, О. И. Мендель // Укр. ревматологічний журнал. - 2009. - № 4. - С. 69-74.


Новиков В. Е. Гастропатия, индуцированная нестероидными противо- воспалительными препаратами, и ее профилактика / В. Е. Новиков, Н. О. Крюкова, А. В. Крикова // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2008. - Т. 71, № 5. - С. 69-72.


Новиков В. Е. Гастропротекторные свойства мексидола и гипоксена / В. Е. Новиков, Н. О. Крюкова, А. С. Новиков // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2010. - № 5. - С. 15-18.


Ногаева М. Г. Эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов в купировании воспалительного процесса при реактивном артрите / М. Г. Ногаева, Б. Г. Исаева // Клиническая геронтология. - 2010. - Т. 16, № 3/4. - С. 15-19.


Опришко В. І. Вивчення аналгетичної активності комбінації трамадолу з нестероїдними протизапальними засобами / В. І. Опришко // Одеський медичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 16-20.


Опришко В. І. Експериментальне дослідження впливу неопіоїдних аналгетиків і нестероїдних протизапальних засобів на судомну готовність мозку / В. І. Опришко // Одеський медичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 32-36.


Основні принципи та перспективи застосування локальних форм нестероїдних протизапальних препаратів у ревматологічній практиці (огляд літератури) // Укр. ревматологічний журнал. - 2010. - № 2. - С. 57-61.


Особливості застосування нестероїдних протизапальних препаратів у людей літнього віку / В. Б. Шатило [и др.] // Мистецтво лікування. - 2010. - № 2. - С. 14-19.


Оценка эффективности и безопасности нестероидных противовоспалительных препаратов при болевых синдромах в практике дежурного врача / А. Л. Верткин [и др.] // Consilium medicum. - 2010. - Т. 12, № 9. - С. 78-84.


Павлюшина Е. М. Современные методы диагностики и лечения ятрогенной ототоксичности / Е. М. Павлюшина, С. В. Морозова // Вестник оторино- ларингологии. - 2007. - № 5. - С. 38-43.


Пахомова И. Г. Эффективность нимесулида при эзофагогастропатиях и поражениях печени, ассоциированных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / И. Г. Пахомова // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2008. - № 6. - С. 23-30.


Побічні ефекти терапії ревматоїдного артриту: погляд на проблему / Є. М. Нейко, Р. І. Яцишин, О. В. Штефюк // Укр. терапевтичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 90-100.


Поворознюк В. В. Вітчизняний селективний інгібітор ЦОГ-2 ("Ревмоксикам") у лікуванні захворювань кістково-м'язової системи у пацієнтів старших вікових груп / В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, М. А. Бистрицька // Укр. терапевтичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 73-77.


Подольский В. В. О возможностях использования нестероидных противо- воспалительных препаратов в гинекологической практике / В. В. Подольский, Вл. В. Подольский // Здоровье женщины. - 2010. - № 4. - С. 90-92.


Подчуфарова Е. В. Место нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении острых скелетно-мышечных болевых синдромов / Е. В. Подчуфарова // Consilium medicum. - 2010. - Т. 12, № 9. - С. 95-100.


Попова О. І. Клінічна ефективність комбінації амізону з пробіотиком у комплексному лікуванні герпетичної інфекції порожнини рота / О. І. Попова // Современная стоматология. - 2006. - № 4. - С. 83-85.


Применение ибупрофена (суппозитории ректальные) в терапии различной инфекционной патологии у детей раннего возраста / В. Н. Тимченко [и др.] // Лечащий врач. - 2011. - № 6. - С. 103-106.


Применение парацетамола и других нестероидных противовоспалительных средств в качестве монотерапии или в сочетании с наркотическими анальгетиками для уменьшения выраженности боли при онкологических заболеваниях / E. McNicol, S. A. Strassels, L. Goudas [и др.] // Международный журнал медицинской практики. - 2006. - № 4. - С. 59-64.


Противовоспалительная активность и механизм действия препарата "Артро-актив" / А. В. Рыдловская, М. Н. Макарова, В. Г. Макаров [и др.] // Фармация. - 2007. - № 1. - С. 38-41.


Пути оптимизации терапии остеоартрита коленных суставов с учетом степени активности заболевания / А. И. Дядык [и др.] // Укр. ревматологічний журнал. - 2009. - № 2. - С. 40-45.


Путієнко О. О. Результати інтравітреальних втручань у хворих із регматогенним відшаруванням сітківки, ускладненим розвинутими стадіями задньої форми проліферативної вітреоретинопатії / О. О. Путієнко // Одеський медичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 53-57.


Ревякина В. А. Опыт применения ибупрофена у детей с аллергическими заболеваниями / В. А. Ревякина // Здоровье ребенка. - 2010. - № 1. - С. 24-26.


Ревякина В. А. Современные подходы к наружной терапии атопического дерматита у детей / В. А. Ревякина // Лечащий Врач. - 2010. - № 1. - С. 23-26.


Романенко Т. Г. Нестероидные противовоспалительные препараты: применение в гинекологии / Т. Г. Романенко // Здоровье женщины. - 2010. - № 10. - С. 159-160.


Рофекоксиб: продовжуємо контроль за безпечністю в медичному застосуванні / О. П. Вікторов, Г. В. Дзяк, О. Є. Базика [и др.] // Український терапевтичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 78-87.


Сатвалдиева Э. А. Периоперационная системная антиноцицептивная защита пациента на основе нестероидных противовоспалительных препаратов в детской хирургии / Э. А. Сатвалдиева, Н. Р. Расулева // Детская хирургия. - 2009. - № 2. - С. 43-47.


Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 на основе индометацина / А. Д. Мухаметов, В. Р. Хайруллина, Г. Г. Гарифуллина [и др.] // Вопросы биологической медицинской и фармацевтической химии. - 2006. - № 4. - С. 28-32.


Сергеев М. М. Клиническая эффективность нестероидных противо- воспалительных препаратов при некоторых ЛОР-заболеваниях у детей / М. М. Сергеев, С. Л. Коваленко // Лечащий Врач. - 2009. - № 2. - С. 69-70.


Сидельникова Л. Ф. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов для повышения эффективности обезболивания при лечении генерализованного пародонтита в фазе 1 и фазе 2 / Л. Ф. Сидельникова, П. В. Сидельников, Н. И. Григ // Современная стоматология. - 2011. - № 2. - С. 23-26.


Снегирев Ф. "Рихтер Гедеон": неизменно на переднем крае борьбы с болью / Ф. Снегирев // Український ревматологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 59-63.


Снегирев Ф. Боль и возраст: актуальные вопросы терапии / Ф. Снегирев // Укр. ревматологічний журнал. - 2010. - № 1. - С. 25-30.


Снєгірьов П. Українська ревматологічна школа-2010. Частина 2. Безпечна боротьба з болем: сучасні підходи та досягнення міжнародної науки / П. Снєгірьов // Укр. ревматологічний журнал. - 2010. - № 2. - С. 11-15.


Степанов Ю. М. Вміст синтаз оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на НПЗП-гастропатії / Ю. М. Степанов, Ю. С. Бреславець // Сучасна гастроентерологія. - 2010. - № 6. - С. 11-15.


Степанов Ю. М. Оцінка вмісту циклооксигенази 2-го типу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на НПЗП-гастропатії / Ю. М. Степанов, Ю. С. Бреславець // Сучасна гастроентерологія. - 2010. - № 5. - С. 12-16.


Тест «Растворение»: сравнение воспроизведенных лекарственных средств группы НПВС / Г. Н. Гильдеева [и др.] // Фармация. - 2009. - № 8. - С. 13-15.


Тимченко В. Н. Жаропонижающие препараты в лечении инфекционных заболеваний у детей / В. Н. Тимченко, Е. Б. Павлова // Лечащий врач. - 2008. - № 9. - С. 71-72.


Ткаченко Т. Противовоспалительные и противоревматические средства / Т. Ткаченко // Фармацевт практик. - 2011. - № 6. - С. 42-44.


Умурова Н. М. Преимущество нимесулида в скорости наступления противо- воспалительного и аналгетического эффекта при подагре / Н. М. Умурова // Медицина и качество жизни. - 2009. - № 4. - С. 23-25.


Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами / П. П. Кузів, Н. З. Ярема, Л. М. Михайлів [та ін.] // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 4. - С. 31-32.


Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії ревматоїдного артриту в умовах стаціонару / Н. Л. Герболка, О. Л. Гром, Г. М. Гриценко, Т. Я. Ханик // Фармацевтичний журнал. - 2006. - № 5. - С. 26-32.


Филаретова Л. П. Гастропротективная роль глюкокортикоидных гормонов при действии нестероидных противовоспалительных препаратов / Л. П. Филаретова // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. - 2009. - Т. 95, № 3. - С. 250-261.


Халикова Л. А. Безопасность нестероидных противовоспалительных средств в условиях экспериментального повреждения костной ткани / Л. А. Халикова, В. Й. Мамчур // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2010. - № 4. - С. 159-163.


Хиппислей Кокс Ю. Риск развития осложнений со стороны желудочно- кишечного тракта при приеме селективных и неселективных нестероидных противовоспалительных средств / Кокс Ю. Хиппислей, К. Коуплэнд, Р. Логан // Российский семейный врач. - 2006. - Т. 10, № 3. - С. 46-47.


Циммерман Я. С. Гастродуоденальные эрозивно-язвенные повреждения, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / Я. С. Циммерман, И. Я. Циммерман // Клиническая медицина. - 2008. - № 2. - С. 8-14.


Черний В. И. Применение Кетанова в периоперационном периоде и его влияние на свертывающую систему крови / В. И. Черний, Н. Н. Смирнова, Е. А. Котлова // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2007. - № 3. - С. 11-20.


Чернов Є. О. Оцінка деяких показників інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у тканинах міокарда на тлі використання нестероїдних протизапальних засобів за умов кардіоміопатії, спричиненої доксорубіцином / Є. О. Чернов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2010. - № 4. - С. 49-53.


Чичасова Н. В. Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении остеоартроза / Н. В. Чичасова // Concilium medicum. - 2006. - № 2. - С. 42-45.


Чичасова Н. В. Проблема боли при остеоартрозе / Н. В. Чичасова // Лечащий врач. - 2007. - № 2. - С. 50-56.


Чорнобай А. В. Ксефокам у лікуванні хронічного больового синдрому у хворих на злоякісні новоутворення / А. В. Чорнобай // Медицина неотложных состояний. - 2010. - № 3. - С. 57-59.


Чорноіван Н. Г. Нестероїдні антифлогістики: плюси та мінуси фармакологіч- них ефектів, шляхи їх оптимізації / Н. Г. Чорноіван // Вісник Вінницького нац. мед. ун-ту. - 2011. - Т. 15, № 1. - С. 159-163.


Шаповал О. М. Вивчення периферичної анальгетичної дії нового препарату "Анальбен-ретард" порівняно з сучасними нестероїдними протизапальними засобами / О. М. Шаповал // Фармацевтичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 84-87.


Шаров М. Н. Применение и оценка безопасности нестероидных противо- воспалительных препаратов при вертеброгенных и лицевых болевых синдромах у больных с сопутствующей соматической патологией / М. H. Шаров // Лечащий врач. - 2008. - № 8. - С. 86-88.


Шварц Г. Я. Анализ основных факторов риска гастротоксичности современ- ных нестероидных противовоспалительных препаратов / Г. Я. Шварц // Український ревматологічний журнал. - 2007. - № 3. - С. 52-57.


Шептулин А. А. Современные возможности лечения и профилактики НПВП индуцированной гастропатии / А. А. Шептулин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2006. - Т. 16, № 1. - С. 15-19.


Шептулин А. А. Хронический гастрит С: патогенез, диагностика и лечение / А. А. Шептулин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2007. - Т. 17, № 6. - С. 47-50.


Шимановский Н. Л. Нужно ли применять нестероидные противовоспалитель- ные средства для профилактики лечения злокачественных опухолей? / Н. Л. Шимановский // Международный медицинский журнал. - 2006. - Т. 12, № 1. - С. 112-116.


Ширинская Н. НПВП-гастропатия и инфекция Helicobacter pylori / Н. Ширинская, В. Ахмедов // Врач. - 2010. - № 2. - С. 37-38.


Шифрин О. Лекарственная гепатотоксичность и нестероидные противо- воспалительные препараты / О. Шифрин // Врач. - 2008. - № 9. - С. 16-18.


Ших Е. В. Клинико-фармакологические аспекты терапии болевого синдрома у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата / Е. В. Ших // Лечащий Врач. - 2011. - № 4. - С. 72-74.


Шуба Н. М. Гапатотоксичность НПВП: существует ли реальная угроза? / Н. М. Шуба, Т. Д. Воронова // Український ревматологічний журнал. - 2009. - № 1. - С. 33-39.


Шуба Н. М. Эффекты НПВП, не обусловленные ингибицией цикло- оксигеназы-2 / Н. М. Шуба // Мистецтво лікування. - 2006. - № 9. - С. 79-81.


Щербак И. Б. Простудные заболевания: профилактика и лечение с позиций доказательной медицины (по материалам библиотеки Кокрановского сотрудничества) / И. Б. Щербак // Український медичний часопис. - 2010. - № 6. - С. 76-78.


Экспериментальное обоснование повышения качества болеуспокаивающей терапии при адъювантном артрите / Е. Подплетняя, В. Мамчур, И. Мазур [и др.] // Вісник фармакології та фармації. - 2007. - № 6. - С. 40-46.


Эль-Али Ф. А. Определение теноксикама в лекарственной форме для наружного применения / Ф. А. Эль-Али, Н. М. Насыбуллина, И. А. Салахов // Фармация. - 2009. - № 3. - С. 20-23.


Ювенильные артриты - опыт диагностики и лечения / Г. А. Новик, Л. Н. Абакумова, Н. М. Летенкова [и др.] // Лечащий врач. - 2008. - № 4. - С. 23-27.


Юлиш Е. И. Патогенетические аспекты лихорадки у детей, показания и методы ее купирования / Е. И. Юлиш // Здоровье ребенка. - 2009. - № 4. - С. 71-83.


Яхно Н. Новые нестероидные противовоспалительные препараты в лечении острой боли в нижней части спины / Н. Яхно, Е. Подчуфарова // Врач. - 2007. - № 1. - С. 47-52.


Укладач Старчеус Г.М.

Схожі:

Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconЗакон України Про лікарські засоби. Загальна рецептура. Тверді лікарські форми 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми 3
Модуль «Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconЗакон України «Про лікарські засоби». Загальна рецептура. Тверді лікарські форми Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми
Модуль Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Противірусніе препарати, препарати жовчних кислот, гепатопротектори, глюкокортикоїди, цитостатики, ліпотропні засоби
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Гепатопротектори, противовірусні препарати, препарати жовчних кислот, глюкокортикоїди, цитостатики, ліпотропні засоби,анальгетики,...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconДодаток 2 Граф логічної структури теми
...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconМетодичнІ вказівки
Лікарські препарати подовженої дії. Способи подовження дії лікарських речовин. Вимоги до препаратів. Препарати повторної та підтримуючої...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconПротокол лікування шифр мкх-10 к 12. 0 Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Клінічна форма: хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Діагностичні критерії
А, В, фолієва кислота, та інші препарати, що стимулюють епіталізацію (місцево), препарати заліза по показанням
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти icon1. Вступне слово
Курс “Кваліфікація злочинів проти власності” становить собою поглиблене вивчення проблем застосування статей розділу 6 Особливої...
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconЗлочини проти життя та здоров'я особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття II
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти здоров'я людини. Запишіть принаймні 5 з них
Нестероїдні протизапальні препарати: за І проти iconЗлочини проти життя та здоров'я особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття I
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти життя людини. Запишіть принаймні 10 з них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи