Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова icon

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Скачати 292.69 Kb.
НазваВінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Дата06.09.2012
Розмір292.69 Kb.
ТипДокументи
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Наукова бібліотека


Вища школа в Україні: здобутки та досягнення


Бібліографічний покажчик


Вінниця, 2011


ББК 91.9:74

В 55


Вища школа в Україні: здобутки та досягнення : бібліографічний покажчик / уклад. : Г. М. Старчеус ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця : Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2011. – 32 с.


Укладач: Старчеус Г.М., бібліотекар інформаційно-

бібліографічного відділу


Відповідальна за випуск:

Шпукал Л.І., директор бібліотеки


Майбутнє України пов'язане з Європою, тому не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Всесвітнє визнання нашої освіти та висока якість навчання – це досягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, попереднього покоління.

Нині можна з жалем констатувати, що незважаючи на природні досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система (демократичність, гнучкість, незаідеологізованість), в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському ринку праці. Це зобов'язує менше говорити про власні досягнення, а все більше аналізувати світові та європейські тенденції реформування освіти і відповідно до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу професійну сферу діяльності.

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку з суспільством в цілому, беручи на себе роль його провідника.

Модернізація системи вищої освіти в Україні (Закон «Про вищу освіту» та ряд нормативних актів Міністерства освіти і науки) має деякі спільні ознаки з Болонським процесом (уведення ступеневої системи освіти), але за більшістю напрямів вона йому не відповідає. Це пов'язано з тим, що вихідні концепції такої модернізації не були зорієнтовані на

3

інтегрування національної системи освіти в Європейський простір. Вони більшою мірою мали «внутрішній» характер і переважно зводилися до «прилаштування» системи вищої освіти до нових внутрішніх реалій. На сучасному етапі концепцію реформування вищої освіти слід докорінно переглянути і створити програму послідовного її зближення з європейським освітнім і науковим простором.

Уряд України має прийняти усвідомлене політичне рішення, яке обґрунтувалося на потребі проведення зазначених реформ та було б покладено в основу рішучої зовнішньої політики держави, спрямованої на інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в європейський простір.


Офіційні документи та матеріали


 1. Болонський процес : документи / укл. З. І. Тимошенко [и др.]. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 169 с.
 1. Болонський процес : нормативно-правові документи / укл. З. І. Тимошенко [и др.]. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 102 с.
 1. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії М-ва освіти і науки України, (21 березня 2008р., Київ) // Вища школа. - 2008. - № 4. - С. 91-112 ; № 5. - С. 88-110 ; № 6. - С. 92-125 ;

№ 7. - С. 78-125.


 1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : законы и законодательные акты / укл. М. Ф. Степко. - К., 2004. - 58 с.
 1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : [матеріал до першої лекції підготовлений науковим центром вищої освіти] / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, В. Ю. Сухарніков // Вища школа. - 2004. - № 2/3. - С. 97-125.

4

 1. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів : затверджено наказ МОН України 25.01.2008 № 34 ; зареєстровано в МЮ України 01.02.2008 за № 77/14768 / Голова Державної інспекції навчальних закладів О. М. Бурлаков // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 111-115.
 1. Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників [з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1726] : проект // Освіта України. - 2011. - 21 січня.
 1. Україна. Закони. Про вищу освіту : [зі змінами, внесеними згідно із Законом № 380-IV (380-15) від 26.12.2002 р.] // Вища школа. - 2002. - № 6. - С. 74-120.
 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року : розпорядження № 1728-Р // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 177. - 24 верес.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадського суспільства та основа інноваційного розвитку : рішення колегії // Інформ. збірник. - 2005. - № 13/14. - С. 3-16.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Департамент міжнародного співробітництва та Європейської інтеграції. Міжнародні освітні програми та проекти в Україні // Вища школа. - 2007. - № 4. - С. 88-109.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти : рішення колегії // Інформ. збірник. - 2009. - № 13. - С. 3.5

 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави : рішення комісії 23.02.06. // Інформ. збірник. - 2006. - № 10/12. - С. 3-14.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації : наказ // Освіта України. - 2006. - 18 грудня.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису : наказ № 365 від 29.04.2010 р. // Вища школа. - 2010. - № 9. - С. 116.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів : наказ № 34 від 25.01.2008 р. // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 110.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України // Інформ. збірник. - 2010. - № 32/33. - С. 6.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ № 802 від 02.09.2008 р. // Вища школа. - 2008. - № 11. - С. 68.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік : рішення колегії // Інформ. збірник. - 2010. - № 15. - С. 3-10.6

 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються під відомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету : положення // Освіта України. - 2006. - 18 груд.
 1. Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо надання освітніх послуг іноземцям : наказ // Інформаційний збірник. - 2010. - № 15. - С. 11
 1. Україна. Президент. Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в Україні : указ // Урядовий кур’єр. - 2008. - № 183. - 2 жовт.
 1. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено наказ МОН України 02.09.2008 № 802 ; зареєстровано в МЮ України 24.09.2008 р. за № 892/15583 / Директор Департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш // Вища школа. - 2008. - № 11. - С. 69-83.


Міжнародна співпраця


 1. Андрушкевич Ф. Польський “освітній прорив” та його значення для українських освітніх інновацій / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. - 2010. - № 4. - С. 103-108.
 1. Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 15-23.
 1. Воронкова Б. Особливості висвітлення становлення освіти Грузії та України – минуле і сучасне / Б. Воронкова // Вища освіта України. - 2007. - № 1. - С. 106-111.

7

 1. Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти / А. Загородній // Вища школа. - 2006. - № 4. - С. 15-22.
 1. Калашников В. Болонський процес: досвід Німеччини та реалізація в Україні / В. Калашніков // Освіта України. - 2006. - 14 лют.
 1. Каленюк І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища школа. - 2008. - № 9. - С. 55-62.
 1. Кліщ Г. І. Спільні та відмінні риси впровадження болонського процесу в Австрії та Україні / Г. І. Кліщ, А. М. Пришляк // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 33-36.
 1. Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця. Сучасний етап / О. Коваленко // Вища освіта України. - 2006. - № 4. - С. 92-97.
 1. Ковальчук Л. Я. Перспективи співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського і університетом Клемсона (США) в галузі онкології / Л. Я. Ковальчук, М. М. Корда, І. Й. Галайчук // Медична освіта. - 2010. - № 1. - С. 5-16.
 1. Корюченко М. Україна-Польща неперервна освіта в умовах полікультурності / М. Корюченко // Освіта України. - 2009. - № 70. - 18 верес.
 1. Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії – третій етап європейської інтеграції / М. Пальчук // Вища освіта України. - 2010. - № 4. - С. 96-102.
 1. Сизоненко В. Політика і стратегія інноваційного розвитку України: євроінтеграційний аспект / В. Сизоненко // Вища школа. - 2008. - № 6. - С. 29-36.

8

 1. Сиротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сиротіна // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 99-106.
 1. Степура Л. Вивчення інноваційних процесів в освіті і науці Франції та Чехії / Л. Степура, К. Буглак // Освіта України. - 2011. - № 23/24. - 28 берез.
 1. Стратегія Європи – якість освіти // Науковий світ. - 2003. - № 6. - С. 6-8.
 1. Стратегія Європи – доступність освіти // Науковий світ. - 2003. - № 7. - С. 12-13,16.
 1. Хриков Є. Порівняльний аналіз підготовки магістрів з управління освітніми установами в Україні та США / Є. Хриков, С. Бурдіна // Вища школа. - 2006. - № 3. - С. 46-56.
 1. Шулікін Д. Україна і США й надалі розвиватимуть спільні програми : [академічний обмін викладання англійської мови] / Д. Шулікін // Освіта України. - 2010. - № 26/27. - 9 квіт.


Болонський процес в Україні


 1. Алферов Ж. И. Страсти вокруг реформы / Ж. И. Алферов, В. А. Садовничий // Экология и жизнь. - 2003. - № 2. - С. 32.
 1. Аналіз проблематики переходу на кредитно-модульну систему / М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 102-105.
 1. Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "Українського прориву" / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2008. - № 2. - С. 10-17.
 1. Андрущенко В. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. Андрущенко, А. Олійник // Вища освіта України. - 2008. - № 3. - С. 5-15.

9

 1. Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2010. - № 4. - С. 5-16.
 1. Астахова В. Експеримент із запровадження безперервної освіти (З досвіду Народної української академії) / В. Астахова // Вища школа. - 2010. - № 2. - С. 5-13.
 1. Афанасьєв М. Інформаційні технології в навчальному процесі / М. Афанасьєв, Я. Ромашова // Вища школа. - 2010. - № 10. - С. 49-62.
 1. Баркалова Е. Л. Організація навчального процесу в контексті впровадження кредитно-модульної технології / Е. Л. Баркалова // Медична освіта. - 2007. - № 4. - С. 13-15.
 1. Бендера І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи / І. Бендера // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 61-78.
 1. Бірюков В. С. Індикаторна модель управління якістю освітніх технологій: вимоги до індикатора / В. С. Бірюков // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 11-13.
 1. Бобров В. Дослідження проблем економіки управління вищої освіти – стратегічне завдання перспективного періоду / В. Бобров // Вища освіта України. - 2009. - № 1. - С. 119-123.
 1. Бойко А. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції / А. Бойко // Вища освіта України. - 2009. - № 2. - С. 44-49.
 1. Болонський процес : Модель структури додатку до диплому / укл. З. І. Тимошенко [та ін.]. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 73 с.

10

 1. Болонський процес і модернізація вищої освіти України : реком. покажч. / Б-ка Вінниц. торговельно-економіч. ін-ту КНТЕУ ; уклад.: Л. В. Карпусь, Л. А. Ровінська. - Вінниця, 2007. - 31 с.
 1. Болонський процес і система організації практичної підготовки студентів / Є. М. Нейко, Л. В. Глушко, М. І. Мізюк, І. П. Вакалюк // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 56-58.
 1. Болонський процес: модернізація освіти в Україні : тези доп. навч.-метод. конф. 16 лютого 2006р. / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця, 2006. - 70 с.
 1. Буряк В. Організація модульного навчання / В. Буряк // Вища школа. - 2009. - № 7. - С. 18-31.
 1. Вакарчук І. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / І. Вакарчук // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 3-18.
 1. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. - 2009. - № 4. - С. 3-30.
 1. Василюк А. Проблеми аналізу освітніх програм / А. Василюк // Вища школа. - 2009. - № 9. - С. 76-82.
 1. Ващенко Н. М. Сучасна вища освіта в Україні : (проблеми реалізації болонського процесу в українській вищій освіті) / Н. М. Ващенко // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 48-52.
 1. Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти – ключ до успіху болонського процесу / М. Винницький // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 20-27.
 1. Виткалов В. Українська культура в системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа. - 2008. - № 10. - С. 56-65.

11

 1. Вища освіта України: вдосконалити нормативну базу і підвищити якість : [матеріали круглого столу “Майбутнє вищої освіти України”] // Освіта України. - 2011. - № 13/14. - 18 лют. - С. 4-5.
 1. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії, 21 берез. 2008 р. / М. М. Фоменко [та ін.] ; відп. за вип. Я. Я. Болюбаш ; Департамент вищої освіти. - К., 2008. - 104 с.
 1. Вища освіта України і Болонський процес : навчальна програма. - К. ; Т. : ТДПУ, 2004. - 18 с.
 1. Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти / В. Вікторов // Вища освіта України. - 2006. - № 1. - С. 54-59.
 1. Владимирська Є. Якість освіти як філософія та педагогіка розуміння доцільного / Є. Владимирська // Вища освіта України. - 2006. - № 1. - С. 108-113.
 1. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результаті, проблеми та перспективи", 20-21 трав. 2010 р. / Терноп. ДМУ ім. І.Я. Горбачевського, Центр. метод. кабінет з вищої мед. освіти ; відп. за вип. І. Р. Мисула. - Т. : Укрмедкнига, 2010. - 494 с.
 1. Врублевська С. В. Інноваційні процеси у системі освіти / С. В. Врублевська // Медична освіта. - 2007. - № 1. - С. 43-48.
 1. Гаврилюк В. Вища школа та ринок праці / В. Гаврилюк // Вінниччина. - 2006. - 14 лют.12

 1. Гліцина Л. Модернізація законодавства про вищу освіту: діяти системно, методологічні і виважено / Л. Гліцина // Освіта України. - 2010. - № 37. - 21 трав.
 1. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті Болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - 2006. - № 5/6. - С. 10-18.
 1. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 44-56.
 1. Голубенко О. Національна структура кваліфікації вищої освіти: проблеми переформатування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 50-60.
 1. Голубенко О. Стандартизация освіти: за і проти / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - 2008. - № 7. - С. 13-23.
 1. Голубенко О. Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи? / О. Голубенко, М. Смирний // Вища школа. - 2009. - № 4. - С. 39-49.
 1. Горбань Є. М. Науковий потенціал вищих навчальних закладів МОЗ України / Є. М. Горбань // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. - № 3/4. - С. 3-14.
 1. Гуржій А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта України. - 2006. - № 1. - С. 23-31.
 1. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України. - 2008. - № 4. - С. 58-64.


13

 1. Джура О. Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір / О. Джура // Вища освіта України. - 2009. - № 2. - С. 38-43.
 1. Дзвінчук Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті Європейського виміру / Д. Дзвінчук // Вища освіта України. - 2006. - № 2. - С. 20-26.
 1. До питання організації обліку, оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації / І. С. Кулянда, О. О. Кулянда, А. Г. Шульгай, О. Д. Веремчук // Медична освіта. - 2007. - № 1. - С. 25-28.
 1. Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ(Ф)НЗ України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ; (Тернопіль, 15-16 трав. 2008 р.) // Медична освіта. - 2008. - № 2. - С. 43-75.
 1. Європейський вектор освіти України // Науковий світ. - 2003. - № 5. - С. 2-3.
 1. Євтух О. Наука й освіта за крок до майбутнього / О. Євтух // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 16-28.
 1. Жильцов О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграціїї / О. Жильцов // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 40-49.
 1. Жмурський С. І. Проблеми в оцінюванні знань студентів за Болонською системою освіти / С. І. Жмурський, М. Г. Лебединець // Медична освіта. - 2007. - № 1. - С. 20-22.
 1. Жорнова О. Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні розвідки / О. Жорнова // Вища школа. - 2010. - № 9. - С. 34-47.


14

 1. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. - К. : Політехніка, 2003. - 200 с.
 1. Завдання вищих навчальних закладів України щодо продовження Болонського процесу після підписання Будапештсько-Віденської конвенції 2010 року / О. В. Олійник, О. Г. Лавра, Л. Р. Юзьків [та ін.] // Медична освіта. - 2010. - № 4. - С. 85-87.
 1. Загірняк М. Вища школа – освіта чи кваліфікація? / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища освіта України. - 2008. - № 4. - С. 53-57.
 1. Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблема підготовки / О. Заєць // Вища освіта України. - 2007. - № 4. - С. 56-62.
 1. Законодавство, організація та проведення ліцензування і акредитації : нормативно-техн. матеріал / упоряд. О. В. Ситяшенко. - К. : Задруга, 2004. - 151 с. - (Енциклопедія керівника навчального закладу).
 1. Запорожан В. М. Міжнародне науково-освітнє співтовариство як каталізатор реформування / В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, О. В. Чернецька // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 34-36.
 1. Запорожан В. Про підвищення кваліфікації викладачів у світлі євроінтеграційних процесів / В. Запорожан, В. Кресюн, О. Чернецька // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 46-48.
 1. Зіменковський Б. С. Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, І. І. Солонинко // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 37-39.


15

 1. Зіменковський Б. С. Дослідження ефективності запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, І. І. Солонинко // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 104-106.
 1. Зіньковський Ю. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища школа. - 2010. - № 3/4. - С. 36-43.
 1. Зіньковський Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю. Зіньковський // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 24-30.
 1. Європейська освіта в українському вузі // Дзеркало тижня. - 2009. - №25. - 4 липня.
 1. Інтеграція навчального процесу – основа ефективності кредитно-модульної системи навчання / П. О. Неруш, О. Г. Родинський, О. В. Мозгунов // Медична освіта. - 2008. - № 4. - С. 16-17.
 1. Інформаційні матеріали з питань підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів / ВАК України М-ва освіти і науки України. - К., 2008. - 172 с.
 1. Кадрова політика у галузі охорони здоров'я та рух вищої медичної освіти України до Європейського освітнього простору / М. Банчук, О. Волосовець, І. Фещенко, І. Булах // Медична освіта. - 2006. - № 2. - С. 6-14.
 1. Калашнікова С. Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету / С. Калашнікова // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 17-22.
 1. Каленюк І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища школа. - 2008. - № 9. - С. 55-62.

16

 1. Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа. - 2008. - № 2. - С. 46-51.
 1. Коваленко О. Закон про вищу освіту: концептуальні тонкощі / О. Коваленко // Освіта України . - 2010. - № 38/39. - 25 травня.
 1. Коваленко О. Українська освіта в світовому просторі / О. Коваленко // Освіта України. - 2006. - 18 листоп.
 1. Ковальчук Р. Л. Ліцензування та акредитація: забезпечення якості освіти / Р. Л. Ковальчук, М. М. Телеки // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 31-33.
 1. Козаченко О. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : [всеукр. наук.-практ. конф.] / О. Козаченко // Освіта України. - 2009. - № 47/48. - 26 черв.
 1. Колесник Ю. М. Болонський процес та шляхи покращання рівня підготовки фахівців / Ю. М. Колесник, Ю. М. Нерянов // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 117-119.
 1. Колесник Ю. М. На шляху до європейського освітнього простору / Ю. М. Колесник, Ю. М. Нерянов // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 44-46.
 1. Колесник Ю. Модернізація вищої медичної освіти в контексті впровадженн засад Болонського процесу / Ю. Колесник, В. Кривенко, Ю. Нерянов // Медична освіта. - 2006. - № 2. - С. 72-74.
 1. Колесник Ю. Рейтингова система як спосіб підвищення активності викладачів та роботи кафедр в контексті Болонського процесу / Ю. Колесник, Ю. Нерянов, В. Кривенко // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 52-53.


17

 1. Коломоєць М. Нові кроки медичної освіти України на шляху інтеграції в Європейський простір / М. Ю. Коломоєць, В. П. Пішак, І. В. Геруш // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 58-61.
 1. Комісії з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / ред. С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2008. - 484 с.
 1. Корлюк С. Реальна автономия ВНЗ – основна умова розвитку вищої освіти в Україні / С. Корлюк // Вища школа. - 2008. - № 9. - С. 3-11.
 1. Корсак К. Множинність міфів у освітньо-науковій сфері та їхній негативний вплив на планування змін та інновацій / К. Корсак // Вища освіта України. - 2007. - № 2. - С. 30-35.
 1. Корсак К. Наука й освіта на теренах об’єднаної Європи / К. Корсак, Л. Юрчук // Науковий світ. - 2003. - № 11. - С. 6-7.
 1. Корсак К. Освіта й виховання для суспільства знань / К. Корсак // Науковий світ. - 2006. - № 10. - С. 2-4.
 1. Корсак К. Освіта й масовий професіоналізм / К. Корсак // Науковий світ. - 2003. - № 12. - С. 4-6.
 1. Корсак К. Освіта, наука й економіка знань / К. Корсак // Науковий світ. - 2004. - № 5. - С. 2-4.
 1. Костильов О. В. Удосконалення методів навчання студентів у вищих медичних закладах освіти шляхом створення критеріально орієнтованих тестових завдань / О. В. Костильов, О. Ю. Руда, О. В. Романенко // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 92-94.
 1. Кремень В. Наукове забезпечення освіти / В. Кремень // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 74. - 21 квітня.


18

 1. Кремень В. Якість освіти – основа розвитку : [якість освіти – головна мета, пріоритет розвитку суспільства у ХХІ ст.] / В. Кремень // Урядовий кур’єр. - 2006. - № 247. - 29 грудня.
 1. Кряжев П. Зарубіжний досвід реформування освіти / П. Кряжев, К. Корсак // Науковий світ. - 2004. - № 12. - С. 8-10.
 1. Крячко Ю. Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertium non datur / Ю. Крячко // Вища освіта України. - 2008. - № 4. - С. 65-71.
 1. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування / А. Кудін // Вища школа. - 2006 . - № 1. - С. 27-34.
 1. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування / А. Кудін // Вища школа. - 2006. - № 1. - С. 27-34.
 1. Кузнецов Г. Науково-методичні та соціально-педагогічні аспекти безперервної освіти в контексті Болонського процесу / Г. Кузнецов, Т. Калюжна // Вища освіта України. - 2006. - № 1. - С. 75-79.
 1. Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 28-39.
 1. Левківський К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів – вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К. Левківський, Д. Панасевич // Вища школа. - 2009. - № 8. - С. 12-25.
 1. Левківський К. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості / К. Левківський // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 5-14.

19

 1. Лелека М. В. Роль навчальної практики з організації і економіки фармації в системі оволодіння студентами практичними навичками / М. В. Лелека, О. Б. Поляк, Г. Р. Козир // Медична освіта. - 2008. - № 1. - С. 50-51.
 1. Лісовий В. М. Сучасні системи організації навчального процесу у формуванні медико-правових знань / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, В. В. Хижняк // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 33-36.
 1. Лісовий В. М. Якість освіти в контексті болонського процесу: реалії та перспективи / В. М. Лісовий, В. А. Капустник // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 120-123.
 1. Мазур П.Є. Самостійно-пізнавальна діяльність студентів у контексті Болонського процесу / П. Є. Мазур, Л. С. Мишаківська, О. С. Кралюк // Медична освіта. - 2010. - № 4. - С. 77-79.
 1. Малахов В. Вища освіта має бути доступнішою / В. Малахов // Вища школа. - 2008. - № 8. - С. 3-11.


100. Маргуліна Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін / Л. Маргуліна // Вища освіта України. - 2010. - № 4. - С. 17-23.


101. Марценюк В. П. Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій / В. П. Марценюк // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 40-42.


102. Марцин В. Вища школа України на шляху трансформації у Європейський освітній простір / В. Марцин // Вища школа. - 2007. - № 5. - С. 27-35.


103. Медуниця Ю. Вища освіта встановлює стандарти життя / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр. - 2009. - № 175. - 24 верес.

20

104. Мисула І. Р. Про впровадження у навчальний процес ліній практичних навичок (матрикулів) / І. Р. Мисула, О. Є. Федорців // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 30-32.


105. Михайленко М. У центрі уваги – наука вищої школи / М. Михайленко // Освіта України . - 2005. - 11 берез.


106. Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості вищої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа. - 2009. - № 8. - С. 42-47.


107. Михайльова К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / К. Михайльова, Т. Зверко // Вища школа. - 2010. - № 2. - С. 34-40.


108. Міжнародні освітні програми та проекти в Україні // Вища школа. - 2007. - № 4. - С. 88-109.


109. Можливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах України / О. О. Бекас, Г. В. Даценко, О. М. Шаповал, С. В. Прокопенко // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2005. - № 4. - С. 60-63.


110. Москаленко В. Ф. Створення інноваційного навчально-виховного середовища як складової підвищення якості медичної освіти / В. Ф. Москаленко, О. П. Яворовський, Л. І. Остапюк // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 24-26.


111. Наука і освіта: поки ще не пізно : [матеріали міжгалузевої наради з питань розвитку науки у ВНЗ України] // Освіта України. - 2006. - 29 груд.


112. Науменко У. Європейський вектор розвитку: стратегія для України / У. Науменко // Вища освіта України. - 2008. - № 3. - С. 31-36.

21

113. Ніколаєнко С. Учити треба тих, у кого є розум, а не лише тих хто має гроші! / С. Ніколаєнко // Урядовий кур’єр. - 2011. - № 27 - 12 лют. - С. 10.


114. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2006. - 207 с.


115. Ніколаєнко С. Рейтингові системи – складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа. - 2007. - № 4. - С. 3-14.


116. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа. - 2006 . - № 2. - С. 3-22.


117. Никоненко О. С. Впровадження модульних технологій організації навчання у практику післядипломної освіти / О. С. Никоненко, С. Д. Шаповал, С. М. Дмитрієва // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 132-133.


118. Никоненко О. С. Проблемні питання впровадження безперервного професійного розвитку лікарів на етапі реформування системи вищої медичної освіти / О. С. Никоненко, С. Д. Шаповал, С. М. Дмитрієва // Медична освіта. - 2007. - № 4. - С. 4-6.


119. Огнев'юк В. Криза – момент істини для університетської освіти / В. Огнев'юк // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 5-16.


120. Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти / А. Олійник // Вища освіта України. - 2006. - № 4. - С. 14-20.


121. Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій / А. Олійник // Вища освіта України. - 2007. - № 1. - С. 42-49.

22

122. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах : нормативно-техн. материал / упоряд. О. В. Ситяшенко. - К. : Задруга, 2004. - 338 с. - (Енциклопедія керівника навчального закладу).


123. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи / М. І. Яблучанський, О. Ю. Бичкова, О. С. Проценко, С. О. Шерстюк // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 69-70.


124. Основні засади розвитку вищої освіти України : [наукове видання] / ред. І. О. Вакарчук ; упоряд. І. І. Бабин, В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – с. - (Інтеграція вищої освіти України у Європейський освітній простір).


125. Павко А. Болонський процес в Україні: плюси і мінуси. Яким чином його впровадження впливає на модернізацію вітчизняної системи освіти / А. Павко // Урядовий кур’єр. - 2011. - № 38. - 1 берез. - С. 8.


126. Партико З. Чи існує криза вищої освіти в Україні? / З. Партико // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 80. - 29 квіт.


127. Пашко К. Європейська якість медичної освіти стане реальністю в Україні / К. Пашко // Ваше здоров’я. - 2008. - № 48. - 12 груд.


128. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України / І. О. Крицький [и др.] // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 27-29.


129. Перепитий С. Сучасна освіта – це інноваційність / С. Перепитий // Освіта України. -2011. - № 8. - 28 січ.


23

130. Перцева Т. Шляхи вдосконалення безперервної медичної освіти в Україні / Т. О. Перцева, В. І. Снісарь // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 66-68.


131. Пінчук Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти / Є. Пінчук // Вища освіта України. - 2009. - № 1. - С. 53-59.


132. Пішак В. П. Болонський процес: крок вперед чи втрата вітчизняних надбань вищої школи? / В. П. Пішак, Р. Є. Булик, Ю. І. Бажора // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 33-35.


133. Пішак В. П. Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання в дисципліну "медична біологія": перші результати та подальші кроки / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Р. Є. Булик // Медична освіта. - 2006. - № 4. - С. 43-47.


134. Пикалюк В. Болонський процес через п’ять років після старту: на що сподівалися і що маємо / В. Пикалюк // Ваше здоров’я. - 2010. - № 17. - 30 квіт.


135. Подальші шляхи розвитку вищої медичної освіти України / В. В. Лазоришенець [и др.] // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 10-17.


136. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : [підручник для студ. ВНЗ] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.


137. Подольська Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні / Є. Подольська // Вища школа. - 2007. - № 1. - С. 48-55.


138. Полеся Т. П. Порівняльний аналіз успішності студентів за рейтинговою системою ЕСТS при впровадженні кредитно-модульної системи навчання / Т. Л. Полеся, С. П. Жученко, В. В. Швець // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 64-66.

24

139. Порівняльний аналіз систем оцінювання навчальної діяльності студентів медичних ВНЗ при кредитно-модульній організації навчального процесу / В. М. Казаков, О. М. Талалаєнко, М. Б. Первак, Е. Ф. Барінов // Медична освіта. - 2007. - № 1. - С. 12-16.


140. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів / Держ. інспекція навч. закладів МОНУ. - К., 2008. - 5 с.


141. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 111-115.


142. Приходько В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко, О. Ясєв // Вища школа. - 2009. - № 6. - С. 39-47.


143. Приходько В. Про два типи сучасних систем вищої освіти і майбутнє України / В. Приходько, В. Вікторов // Вища освіта України. - 2006. - № 3. - С. 56-59.


144. Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа. - 2008. - № 7. - С. 33-43.


145. Проблеми впровадження болонської конвенції в навчальному просторі України / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О. В. Олійник // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 111-116.


146. Проблеми ефективного впровадження КМСОНП в медичних ВНЗ / В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, Ю. І. Бажора [та ін.] // Медична освіта. - 2010. - № 2. - С. 102-104.

25

147. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 48. - К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2006. - 223 с.


148. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 49. - К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2006. - 223 с.


149. Проблеми реформування вищої освіти: якість навчання, кадри, самоврядування : круглий стіл // Голос України. - 2005. - 10 черв.


150. Прокопенко Л. Перебудова методичної роботи з працівниками освіти на діагностико-прогностичних засадах / Л. Прокопенко, О. Біда // Вища освіта України. - 2006. - № 2. - С. 78-83.


151. Прошкуратова С. Кредитування вищої освіти – крок у майбутнє / С. Прошкуратова // Освіта України. - 2009. - № 49-50. - 3 лип.


152. Рекомендації міжгалузевої наради з питань науки у вищих навчальних закладах : проект // Освіта України. – 2006. - 18 груд.


153. Різун В. Болонський процес як шокуючи терапія… / В. Різун // Урядовий кур’єр. - 2007. - № 116. - 4 лип.


154. Рудишин С. Науковець, викладач, кафедра у вищій школі України: погляд на проблему / С. Рудишин // Науковий світ. - 2007. - № 12. - С. 14-15.


155. Саварин Т. В Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ на сучасному етапі інтеграції вищої освіти України у європейський простір / Т. В. Саварин // Медична освіта. - 2006. - № 4. - С. 25-28.


156. Саєнко Т. Нова парадигма розвитку української освіти у ХХІ столітті / Т. Саєнко, О. Познанська // Вища освіта України. - 2008. - № 2. - С. 18-26.

26

157. Сахарова І. За підсумками 10-ї Грацької конференції з реформування медичної освіти / І. Сахарова, Н. Лісничук, О. Олещук // Медична освіта. - 2006. - № 3. - С. 49-52.


158. Свінціцький А. С. Впровадження концепції компонентно-орієнтованого підходу до навчання в післядипломну підготовку лікарів і провізорів в інтернатурі / А. С. Свінціцький, В. О. Дорошенко, Я. Ю. Гомза // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 57-61.


159. Семенець В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 40-57.


160. Семестрові комплексні тестові іспити – надійний критерій оцінки знань студентів / І. Р. Мисула [и др.] // Медична освіта. - 2010. - № 1. - С. 16-37.


161. Сергета І. В. Кредитно-модульна система та особливості її впливу на процеси формування окремих властивостей темпераменту і тривожності студентів / І. В. Сергета, О. Є. Алєксандрова // Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 62-65.


162. Сизоненко В. Політика і стратегія інноваційного розвитку України: євроінтеграційний аспект / В. Сизоненко // Вища школа. - 2008. - № 6. - С. 29-36.


163. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи / О. Скнарь // Вища школа. - 2006. - № 3. - С. 33-45.


164. Солодовнік О. Україна – п’ять років у Болонському процесі / О. Солодовнік // Освіта України. - 2010. - 15 черв.


165. Старовойт І. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні / І. Старовойт, Г. Миленька // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 19-23.

27

166. Створення та функціонування системи самонавчання викладачів у вищому навчальному закладі / О. Никоненко, С. Шаповал, С. Дмитрієва, В. Ординський // Медична освіта. - 2006. - № 2. - С. 64-65.


167. Створити систему якісті вищої освіти : підсумкова колегія М-ва освіти і науки // Освіта України. - 2006. - 10 берез.


168. Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя [Електронний ресурс] / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський. - Електрон. текстові дан. - Х. : ХПІ, 2004. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) ; 67,6 Мб.


169. Степко М. Болонський процес у контексті інтересів держави і громадян / М. Степко // Голос України. - 2010. - № 103. - 8 черв.


170. Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України? / М. Степко // Вища освіта України. - 2009. - № 1. - С. 43-52.


171. Степко М. Якість та ефективність вищої освіти – спільна відповідальність учасників навчального процесу / М. Степко // Вища освіта України. - 2008. - № 4. - С. 19-28.


172. Сухарніков Ю. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікацій України / Ю. Сухарніков // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 26-43.


173. Сухарніков Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа. - 2006 . - № 2. - С. 76-88.


174. Сучасні моделі міжпредметної інтеграції / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, Н. Б. Галіяш [та ін.] // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 72-74.

28

175. Сучасні питання розвитку вищої медичної освіти та кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я / М. В. Банчук [та ін.] // Медична освіта. - 2008. - № 2. - С. 5-11.


176. Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? / Ж. Таланова // Вища школа. - 2010. - № 7/8. - С. 96-106.


177. Таланова Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 29-39.


178. Таланова Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі : [Круглий стіл з проблем участі України в Болонському процесі пройшов у НАПН України] / Ж. Таланова // Вища освіта України. - 2010. - № 2. - С. 22-24.


179. Тестування як основа кредитно-модульного контролю / С. М. Геряк, І. В. Корда, Н. І. Багній [та ін.]// Медична освіта. - 2010. - №1. - С. 77-79.


180. Технології зворотного зв’язку як складова моніторингу якості навчального процесу в системі післядипломної освіти / С. Д. Шаповал, С. М. Дмитрієва, В. А. Одринський, Т. О. Ралко // Медична освіта. - 2007. - № 2. - С. 73-74.


181. Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи / О. Тимошенко // Вища освіта України. - 2010. - № 1. - С. 60-66.


182. Удосконалення законодавства про вищу освіту – вимога часу : доповідь Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О. на слуханні комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 18 червня 2008 року // Освіта України. - 2008. - 11 липня.

29

183. Україна. Міністерство освіти і науки. Положення про психологічну службу системи освіти України // Інформ. збірник - 2009. - № 33. - листоп.


184. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті болонського процесу / Г. Хоружий // Вища школа. - 2010. - № 5/6. - С. 12-24.


185. Чемерис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності і компетенції / І. Чемерис // Вища освіта України. - 2006. - № 2. - С. 84-87.


186. Швидкий О. В. Використання та перспективи ділової гри при кредитно-модульній системі організації навчального процесу / О. В. Швидкий, Н. В. Будь // Медична освіта. - 2010. - № 4. - С. 96-98.


187. Шевченко С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до болонського процесу / С. Шевченко // Вища школа. - 2008. - № 11. - С. 14-23.


188. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України / В. Шинкарук // Вища школа. - 2007. - № 5. - С. 3-16.


189. Шинкарук В. Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України / В. Шинкарук, Х. Раковський, К. Метешкін // Вища школа. - 2008. - № 9. - С. 12-28.


190. Шинкарук В. Якість освіи є справою міжнародного авторитету країни / В. Шинкарук // Голос України. - 2007. - 18 груд.


30

191.Шпак В. Українська система освіти налаштована на продукування посередності / В. Шпак // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 123. - 8 лип.


192.Щербань П. Вища школа та її роль у відродженні національної еліти / П. Щербань // Вища освіта України. - 2009. - № 2. - С. 75-82.


193.Щербань П. Національна спрямованість – неодмінна умова підвищення ефективності вищої освіти / П. Щербань // Вища освіта України. - 2006. - № 2. - С. 107-110.


194.Ющенко В. Освітні перспективи України / В. Ющенко // Вища школа. - 2008. - № 10. - С. 3-7.


195.Янишин О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу / О. Янишин // Вища освіта України. - 2010. - № 4. - С. 48-54.


31


Зміст

Передмова _____________________ 3

Офіційні документи та матеріали __ 4

Міжнародна співпраця___________ 7

Болонський процес в Україні _____ 9


32

Схожі:

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Графік проведення пмк у студентів 6 курсу на 2012-2013 н р

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМетодичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Наукова бібліотека Серія: «На допомогу бібліотечному фахівцю»
Організація І проведення конкурсів у бібліотеці (з досвіду роботи наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconСхема історії хвороби по травматології та ортопедії
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра травматології, ортопедії та хес
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього
...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова icon90 років від дня народження
Гордістю нашого краю є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, відомий у всьому світі потужною науковою базою,...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Про свою діяльність та ресурси бібліотека повинна інформувати суспільство. Подібно до бізнес-організацій вона використовує сучасні...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії
Поширеність цереброваскулярних захворювань (цвз) у всіх регіонах світу така велика, що вони наприкінці XX сторіччя увійшли в індустріально...
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Кафедра патофізіології графік консультацій та відробок на весняний семестр 2012-2013 навч року
Консультації та відробки практичних занять на кафедрі патофізіології проводяться у четвер та суботу протягом січня, лютого, березня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи