Вірусні гепатити icon

Вірусні гепатити
Скачати 138.99 Kb.
НазваВірусні гепатити
Дата06.09.2012
Розмір138.99 Kb.
ТипДокументи


Вірусні гепатити:

прихована загроза


(рекомендаційний список літератури)

Вірусні гепатити(ВГ) – це група захворювань, викликаних різними типами вірусів,що характеризуються хоча й неоднаковими механізмами передачі інфекції й відмінностями в патогенезі,але об’єднані гепато-тропністю збудників та обумовленою цим схожістю основних клнічних проявів (жовтяницею, інтоксикацією, гепатоспленомегалією).

На сьогодні небезпечна навала ВГ безпосередньо загрожує людству.

Вірусні гепатити розглядаються ВОЗ як серйозна проблеми охорони здоров’я в суспільстві,що зумовлено їх глобальним поширенням,часто тривалим і тяжким перебігом,несприятливими близькими та віддаленими наслідками.

^ У різних країнах світу інфіковані сотні мільйонів людей,що значно перевищує кількість ВІЛ-інфікованих людей.

За частотою ураження населення вірусні гепатити займають друге місце після грипу і гострих респіраторних захворювань. Тривалість їхнього перебігу значно більша,зі схильністю до рецидиву і формування хронічного патологічного процесу.

Даний рекомендаційний список вміщує літературу за останні 7 років, наявну у фондах наукової бібліотеки. Він розрахований на студентів та викладачів медичного університету.


618.32

А 44 Акушерські ускладненя при вірусних гепатитах (інтегральна оцінка, профілактика та лікування). - Київ : МОЗ України, 2006. - 34 с.

616.36

А 72 Антигомотоксичні препарати в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити : метод. рекомендації. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації і патентно-ліцензійної роботи, 2006. - 27 с.

616.36

В 52 Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках : [навч. посіб. для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО] / Б. А. Герасун [ та ін.]. - Л. : Ліга-Прес, 2008. - 102 с. : іл.

Алятин Ю. С. Алкогольное поражение печени: дифференциальная диагностика с вирусными гепатитами / Ю. С. Алятин, М. Х. Турьянов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2003. - № 1. - С. 58-63.


Аутоиммунные проявления при острых вирусных гепатитах / Е.В. Волочкова, М. Н. Алленов, К. Т. Умбетова // Терапевтический.архив. - 2003. - Т. 75, № 11. - С. 11-14.


Боброва И. А. Проблемные аспекты диагностики вирусных гепатитов в Украине (взгляд клинициста) / И. А. Боброва // Сучасні інфекції. - 2007. - № 4. - С. 10-14.


Буеверов А. Сидящий в печенках / А. Буеверов // Здоровье. - 2010. - № 1. - С. 88-90.


Буеверов О. А. Некоторые аспекты изучения апоптоза при хронических вирусных гепатитах / О. А. Буевиров // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2009. - № 2. - С. 11-17.


Бурневич Э. Современный взгляд на лечение хронических вирусных гепатитов / Э. Бурневич // Врач. - 2005. - № 4. - С. 124-126.


Вирусные гепатиты у детей первого года жизни / И. А. Московская, Е . А. Григорьева, Г . Е. Холодняк, И . К. Алешин // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2003. - № 1. - С. 32-34.


Віруси гепатитів як причина внутрішньолікарняної інфекції / В . Г. Порохницький, І . В. Дзюблик, С . Г. Вороненко[ и др.] // Сімейна медицина. - 2006. - № 2. - С. 84-87.


Вірусні гепатити - актуальна проблема охорони здоров'я / А. Д. Вовк, І. В. Соляник, В .І. Янченко[ и др.] // Нова медицина. - 2004. - № 6. - С. 12-18.


Влияние преданалитического этапа на эффективность определения маркеров вирусных гепатитов / О. А. Карташова, И. Ф. Сидорова, О. Ю. Кузнецова[ и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 9(продолжение). - С. 71-72.


Вовк Л. М. Сучасні проблеми діагностики та лікування гострих та хронічних вірусних гепатитів / Л. М. Вовк // Журнал практичного лікаря. - 2007. - № 5/6. - С. 23-24.


Вовк А. Д. Патогенетичні аспекти застосування комплексних антигомотоксичних препаратів при вірусних гепатитах / А. Д. Вовк, І. В. Соляник, Б. К. Шамугія // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2006. - № 2. - С. 78-83.


Возианова Ж. И. Вирусные гепатиты в структуре хронической патологии печени / Ж. И. Возианова // Сучасні інфекції. - 2007. - № 4. - С. 4-9.


Возианова Ж. И. Применение иммунохроматографического анализа в экспресс-диагностике вирусных гепатитов / Ж. И. Возианова, О. А. Голубовская, Н. Ч. Корчинский // Сучасні інфекції. - 2005. - № 2. - С. 71-75.


Волчкова Е. Аутоиммунные нарушения при острых вирусных гепатитах различной этиологии / Е. Волчкова, М. Алленов, К. Умбетова // Врач. - 2003. - № 12. - С. 21-23.


"Гематологические маски" хронического вирусного гепатита / Н. В. Рязанцева, Э. И. Белобородова, В. И. Новицкий // Терапевтический архив. - 2003. - Т. 75, № 11. - С. 28-31.


Голубовська О. А. Експрес-діагностика вірусного гепатиту В / О. А. Голубовська, А. М. Печінка, А. В. Шкурба // Лабораторна діагностика. - 2006. - № 3. - С. 34-36.


Гураль А. Л. Сучасний стан проблеми вірусних гепатитів в Україні / А. Л. Гураль, В. Р. Шагінян, Т. А. Сергеєва // Сімейна медицина. - 2006. - № 1. - С. 14-16.


Дедишина Л. Вірусні гепатити: прихована загроза / Л. Дедишина // Фармацевт практик. - 2009. - № 11. - С. 22-24.


Добронравов В. А. Поражение почек и хронический вирусный гепатит С / В. А. Добронравов, Н. В. Дунаева // Нефрология. - 2008. - Т. 12, № 4. - С. 9-19.


Жаров С. Н. Терапия вирусных гепатитов / С. Н. Жаров, Б. И. Санин // Лечащий Врач. - 2009. - № 2. - С. 31-36.


Зайцев І. А. Швидкі тести у діагностиці вірусних гепатитів з парентеральним механізмом передачі збудників / І. А. Зайцев, В. А. Мірошніченко // Лабораторна діагностика. - 2005. - № 2. - С. 41-47.


Застосування Дуфалака™ у лікуванні дітей, хворих на хронічні гепатити вірусної етіології / Н. В. Чернега, М. Ф. Денисова, Т .О. Лисяна, О. А. Хоміцька // Перинатологія та педіатрія. - 2003. - № 4. - С. 93-97.


Захист від вірусного гепатиту. Рекомендації консультативного комітету з практичних питань імунізації // Нова медицина. - 2003. - № 2. - С. 66-68.


Итоги и перспективы изучения проблемы острых кишечных, респираторных инфекций и гепатитов у детей / А. В. Горелов [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2009. - № 2. - С. 51-57.


Калиаскарова К. С. Эффективность препарата «Урсофальк» в высоких дозах при вирусных гепатитах / К. С. Калиаскарова, С. К. Туганбекова, А. В. Нерсесов // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - № 2. - С. 50-52.


Каримов И. З. Изменение окислительной модификации белков сыворотки крови и состояние ДНК лейкоцитов при острых вирусных гепатитах / И. З. Каримов // Сучасні інфекції. - 2004. - № 3. - С. 4-9.


Каримов И. З. Изменение содержания белков острой фазы в крови больных острым вирусным гепатитом / И. З. Каримов, А. А. Одинец, А .А. Дегтярева // Сучасні інфекції. - 2003. - № 2. - С. 50-54.


Кляритская И. Л. Дыхательные тесты в оценке функции печени при хронических вирусных гепатитах / И. Л Кляритская, Мохамад Эль Хаули Кулаль, Ю. А. Мошко // Український терапевтичний журнал. - 2006. - № 4. - С. 60-64.


Ковеленов А. Ю.Перфторуглеродные соединения как новое направление патогенетической терапии тяжелых форм вирусных гепатитов / А. Ю. Ковеленов, Ю. В. Лобзин // Клиническая медицина. - 2003. - № 5. - С. 47-51.


Коррекция дисбактериоза кишечника в комплексном лечении гепатитов у детей / И. Б. Ершова, И. В. Коваленко, Л. В. Дворядкина, Н. В.Матвеева. // Современная педиатрия. - 2006. - № 2. - С. 57-60.


Корсун В. Возможности использования Полифитохола при вирусном гепатите / В. Корсун, С. Николаев, Т. Даргаева // Врач. - 2004. - № 12. - С. 62.


Корсун Е. Фитотерапия хронического вирусного гепатита / Е. Корсун, В. Корсун // Врач. - 2006. - № 14. - С. 48-51.


Крамарев С. О. Вивчення ефективності препарату "Лактофільтрум" у дітей, хворих на гострий вірусний гепатит А / С. О. Крамарев, І. В. Шпак, Л. А. Большакова // Мистецтво лікування. - 2006. - № 7. - С. 66-67.


Крючко Т. А. Коррекция метаболических расстройств у детей с хроническими гепатитами вирусной этиологии / Т. А. Крючко, И .Н. Несина // Перинатологія та педіатрія. - 2007. - № 3. - С. 108.


Лисенко Г. І. Транспортування лазерного світла при лікуванні вірусних гепатитів / Г. І. Лисенко, С. В. Данилюк, А. В. Шевченко // Сімейна медицина. - 2009. - № 3. -С. 96-97.


Лисукова Т. Е. Деонтологические проблемы при ведении больных хроническими вирусными гепатитами / Т. Е. Лисукова // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2003. - № 1. - С. 57-58.


Маевская М. В. Клинические особенности алкогольно-вирусных поражений печени / М. В. Маевская // Рос.журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2004. - Т. 14, № 2. - С. 17-21.


Маевская М. В. Лечение хронических вирусных гепатитов / М. В. Маевская // Лечащий врач. - 2005. - № 2. - С. 54-58.


Мир вирусных гепатитов: от учета к управлению инфекцией / Е. В. Чесноков [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2009. - № 2. - С. 65-67.


Мухин Н. Хронические вирусные гепатиты от этиологии к лечению / Н. Мухин, З. Апросина, В. Серов // Врач. - 2003. - № 12. - С. 4-7.


Нагоев Б. С. Показатели спонтанного НСТ-теста у детей, больных вирусными гепатитами / Б. С. Нагоев, М. Т. Кокова // Педиатрия. Журнал им. Г. Н.Сперанского. - 2003. - № 3. - С. 118.


Нагоев Б. С. Роль системы антиоксидантной защиты в патогенезе острых вирусных гепатитов / Б.С. Нагоев, М.Р. Иванова // Терапевтический архив. - 2003. - Т. 75, № 11. - С. 15-17.


Незгода І. І. Захворюваність на вірусні гепатити у дітей Вінниччини / І. І. Незгода, Н. А. Рикало // Ліки України. - 2008. - № 8. - С. 62-65.


Некоторые аспекты нарушения минерального обмена организма человека при вирусных гепатитах различного генеза / А. И. Лазарев, Д. И. Зюбан, А. С. Шевелев [ и др.] // Клинич. лабораторная диагностика. - 2007. - № 2. - С. 45-47.


Обхватні розміри тіла у здорових та хворих на хронічні вірусні гепатити "В" або "С" міських чоловіків і жінок Поділля / Г. В. Даценко [и др.] // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2009. - № 13. - С. 129-134.


Онищенко Г. Г. Распространение вирусных гепатитов как угроза национальной безопасности / Г. Г. Онищенко, Л .A. Дементьева // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2003. - № 4. - С. 93-99.


Особенности сочетанного (HBV/HCV-инфекция) вирусного поражения печени / И. В. Маев, И. Н. Никушкина, А. А. Самсонов, А.Г .Аксельрод // Терапевтический архив. - 2008. - Т. 80, № 2. - С. 57-61.


Особенности течения хронического вирусного гепатита при сочетании с хроническим описторхозом / Э. И. Белобородова, М. И. Рачковский, А. А. Шаловай, Е. В.Белобородова // Клинич. медицина. - 2004. - № 8. - С. 48-51.


Особливості етіотропічної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити / І. А. Боброва, В. Б. Шевчук, В. І. Матяш, А. О. Боброва // Нова медицина. - 2004. - № 6. - С. 30-31.


Особливості пальцевої дерматогліфіки хворих на хронічні вірусні гепатити В або С чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку з урахуванням наявності - відсутності супутньої патології / І. В. Ольхова [и др.] // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2009. - № 13. - С. 143-150.


Пак С. Г. Гуморальные и клеточные адаптационные механизмы при развитии интоксикационного синдрома у больных острыми вирусными гепатитами / С. Г. Пак, Е. В. Волчкова, К. Т. Умбетова // Терапевтический архив. - 2004. - Т. 76, № 11. - С. 61-65.


Пальцев А. И. Состояние билиарного тракта у больных хроническими вирусными гепатитами / А. И. Пальцев, М. Ф. Осипенко, Н. Б. Волошина // Терапевтический архив. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 72-76.


Печінка A. M. Вплив гельмінтозів на перебіг вірусних гепатитів / A. M. Печінка, О. В. Вінницька // Інфекційні хвороби . - 2009. - № 2. - С. 82-85.


Печінка А. М. Перспективи лікування вірусних та автоімунних уражень печінки / А. М. Печінка, О. К. Дуда, В. В. Москаленко // Журн. практичного лікаря. - 2008. - № 5/6. - С. 32-34.


Печінка А. М. Фульмінантний вірусний гепатит: питання термінології та принципи лікування / А. М. Печінка, А. В. Шкурба // Сучасні інфекції. - 2006. - № 3/4. - С. 15-20.


Платошина О. В. Риски инфицирования медицинских работников вирусами гемоконтактных гепатитов и ВИЧ и профилактика этих инфекций в стоматологических учреждениях / О. В. Платошина, А. П. Щербо // Стоматолог . - 2005. - № 5. - С. 22-23.


Под стекло. В помощь практикующему врачу // Лечащий Врач. - 2010. - № 2. - С. 46-47.


Показатели связывающей способности сывороточного альбумина в клинической оценке эндогенной интоксикации при острых вирусных гепатитах / Н. И. Хохлова, А. Б. Пупышев, Н. П. Толоконская [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 8. - С. 35-39.


Полунина Т. Е. Комплексная терапия вирусных гепатитов / Т.Е. Полунина // Лечащий врач. - 2005. - № 9. - С. 34-41.


Прудникова Т. Вирусные гепатиты - проблема номер один гепатологии / Т. Прудникова // Врач. - 2004. - № 12. - С. 34-35.


Пути и способы совершенствования вакцины против гепатита В / М. Н. Бойченко, А. А. Воробьев, М. В. Донин [ и др.] // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2006. - № 7. - С. 103-108.


Раева Г. Ю. ИФА-диагностика парентеральных гепатитов в хирургическом стационаре / Г. Ю. Раева, С. А. Картавенков // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 9. - С. 30.


Ранній неонатальний період новонароджених, у матерів яких під час вагітності спостерігалася реплікація вірусів гепатитів А, В та С / Є. В. Коханевич, Л. І. Чернишова , Р. М. Міцода, Д. В. Самарін // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 2. - С. 97-99.


Распространение маркеров вирусных гепатитов В и С среди пациентов специализированных медицинских учреждений / Н. В. Садикова, Ю .А. Шуляк, И. К. Зверяева [ и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2006. - № 7. - С. 28-33.


Рикало Н. А. Лікування хронічних вірусних гепатитів у дітей / Н. А. Рикало // Мистецтво лікування. - 2009. - № 7. - С. 62-66.


Рикало Н. А. Патоморфологічні зміни в печінці при вірусному гепатиті у дітей першого року життя / Н. А. Рикало, І. І. Незгода // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - № 3. - С. 10-15.


Роль генетически детерминированной продукции иммунорегуляторных цитокинов в иммунопатогенезе хронических вирусных гепатитов / И. О. Наследникова [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2007. - Т. 142, № 6. - С. 648-654.


Рослый И. М. Особенности биохимической адаптации при вирусных гепатитах / И. М. Рослый, С. В. Абрамов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2003. - № 4. - С. 45-48.


Рябоконь О. В. Досвід застосування препарату «Урсолізин» для патогенетичної терапії вірусних гепатитів / О. В. Рябоконь // Сучасна гастроентерологія. - 2008. - № 6. - С. 66-71.


Рябоконь Ю. Ю. Вміст інтерлейкіну-2 в сироватці крові хворих на гострі вірусні гепатити та його динаміка на фоні терапії імунофаном / Ю. Ю. Рябоконь // Інфекційні хвороби. - 2005. - № 4. - С. 46-48.


Савилов Е. Д. Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита С в условиях крупного промышленного города / Е. Д. Савилов, М. В. Мальцев // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2007. - № 1. - С. 70-72.

Самарин Д. В. Возможности использования эссенциальных фосфолипидов в лечении пациентов с вирусными гепатитами / Д. В. Самарин // Therapia = Український медичний вісник. - 2008. - № 5. - С. 54-56.


Система глутатиона в эритроцитах и плазме крови при вирусных гепатитах / В. И. Кулинский, З. А. Леонова, Л. С. Колесниченко // Биомедицинская химия. - 2007. - Т. 53, № 1. - С. 91-98.


Ситников И. Г. Оптимизация гепатопротективной терапии вирусных гепатитов с учетом нейромедиаторного звена патогенеза / И. Г. Ситников, В. В. Малеев, А. А. Шошин // Терапевтический архив. - 2006. - Т. 78, № 11. - С. 12-17.


Скворцов В. В. Проблемы современного лечения вирусных гепатитов / В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко // Лечащий Врач. - 2007. - № 10. - С. 73-77.


Собчак Д. М. Оценка показателей Т-клеточного иммунитета и медиаторов иммунного ответа у больных острым гепатитом С при комбинированной противовирусной терапии / Д. М. Собчак // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. - 2007. - № 3. - С. 92-95.


Степаненко В. М. Реабилитация больных с хроническими вирусными гепатитами на курорте / В. М. Степаненко // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. - № 2. - С. 65-71.


Суременко М. С. Кріоглобулінемія при вірусних гепатитах / М. С. Суременко, Г. С. Біла-Попович // Інфекційні хвороби . - 2005. - № 1. - С. 92-95.


Сывороточные маркеры фиброза печени у детей: диагностическое и прогностическое значение / С. Б. Чуелов [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2008. - Т. 87, № 6. - С. 67-73.


Техногенная эпидемическая вспышка вирусного гепатита А (Ч.1.) / А. В. Иваненко, Ю. П. Солодовников, Н. В. Ефремова, Б. Е. Зайцев // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. - 2006. - № 7. - С. 117-118.


Техногенная эпидемическая вспышка вирусного гепатита А (Ч.2.) / А. В. Иваненко, Ю. П. Солодовников, Н. В. Ефремова, Б. Е. Зайцев // Журнал микробиол., эпидемиол., и иммунобиол.- 2006. - № 7. - С. 119-121.


Толстанов О. К. Інноваційні технології в підготовці медичних кадрів на прикладі визначення рівня обізнаності медичних працівників з проблеми парентеральних вірузних гепатитів та удосконалення інформаційного забезпечення / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 4. - С. 42-44.


Федоров А. Маркер гепатита / А. Федоров // Здоровье. - 2008. - № 10. - С. 104-105.


Холивер в комплексной терапии хронических вирусных гепатитов у детей / Н. В. Чернега, М. Ф. Денисова, И. Н. Хохол [ и др.] // Перинатологія та педіатрія. - 2004. - № 1. - С. 73-74.


Цистатин С- биологическая роль и нарушения секреции при вирусном гепатите С и циррозе печени / Т .А. Короленко, Т .Г. Филатова, Ю .В. Юзько [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 12. - С. 18-20.


Чуйкова К. И. Оценка клинико-лабораторной эффективности препарата "Литовит" как нового средства патогенетической терапии при острых вирусных гепатитах / К. И. Чуйкова, С. В. Вожаков // Терапевтический архив. - 2005. - Т. 77, № 11. - С. 29-31.


Шамычкова А. А. Оценка внешнесекреторной функции поджелудочной железы у больных вирусными гепатитами В и/или С / А. А. Шамычкова, Е. В. Никушкин // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 2. - С. 47-49.


Шатило В. Й. Методичні підходи до профілактики хронічних парентеральних вірусних гепатитів в умовах лікарняних закладів / В. Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - № 2. - С. 35-39.


Шатило В. Й. Організація медичної допомоги, диспансерний нагляд та профілактика парентеральних вірусних гепатитів на регіональному рівні / В. Й. Шатило // Вісник Вінницького національного медичного ун-ту. - 2005. - Т. 9, № 1. - С. 168-172.


Шевченко Ю. Л. Факторы риска заражения хирургов вирусными гепатитами / Ю .Л. Шевченко, Г .Г. Онищенко, Н. Н. Крылов // Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова. - 2005. - № 2. - С. 58-60.


Шипулін В. П. Біохімічні дослідження в оцінці ефективності лікування хворих на хронічний гепатит / В. П. Шипулін // Лабораторна діагностика. - 2006. - № 4. - С. 17-21.


Шкурба А. В. Біохімічна діагностика вірусних гепатитів з позиції інфекціоніста / А. В. Шкурба // Лаб. діагностика. - 2005. - № 2. - С. 3-8.


Шкурба А. В. Експертна система діагностики і лікування вірусних гепатитів з різними варіантами їх клінічного перебігу прототипу і "підводні камені"

в роботі / А. В. Шкурба // Сучасні інфекції. - 2003. - № 3. - С. 25-29.


Шкурба А. В. Особливості сучасного перебігу вірусних гепатитів, діагностика різних варіантів їх і оптимізація лікування за допомогою комплексної комп’ютерної системи / А. В. Шкурба // Сучасні інфекції. - 2004. - № 2. - С. 13-17.


Шкурба А. В. Проблема вірусних гепатитів у практиці лікаря-інтерніста / А. В. Шкурба // Мистецтво лікування. - 2003. - № 5. - С. 34-37.


Шкурба А. В. Прототип комплексної комп’ютерної системи: процес створення і результати попереднього тестування / А. В. Шкурба // Сучасні інфекції. - 2004. - № 1. - С. 4-13.


Шукуров Б. В. Значення індукції CD-95 залежного апоптозу лімфоцитів у патогенезі парентеральних гепатитів у дітей / Б. В. Шукуров // Інфекційні хвороби . - 2007. - № 4. - С. 20-22.


Шульпекова Ю. О. Острый вирусный гепатит / Ю. О. Шульпекова // Лечащий врач. - 2005. - № 2. - С. 20-23.


Экономическое значение профилактики вирусных гепатитов / О. Е. Петручук [и др.] // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2008. - № 1. - С. 13-16.


Энтеросорбция полисорбом МП при лечении острых кишечных инфекций и вирусного гепатита / А. Пентюк, Е. Штатько, Д. Кириченко [ и др.] // Врач. - 2008. - № 1. - С. 42-44.


Эпидемиологическая оценка традиционных и современных методик взятия крови в профилактике внутрибольничного распространения парентеральных вирусных гепатитов / И. А. Храпунова, В. Ю. Филиппов, Г. И. Николаева, Н. В. Садикова // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2003. - № 1. - С. 19-21.


Ягода А. В. Влияние интерферонотерапии на функциональную активность тромбоцитов при хроническом вирусном гепатите и циррозе печени / А. В. Ягода, П. В. Корой // Терапевтический архив. - 2004. - Т. 76, № 8. - С. 72-75.

Ягода А. В. Тромбоцитарные дисфункции и возможности их дифференцированной коррекции при хроническом вирусном гепатите / А. В. Ягода, П. В. Корой // Клиническая медицина. - 2004. - № 10. - С. 41-45.


Ягода А. В. Функциональная активность тромбоцитов при хронических вирусных заболеваниях печени / А. В. Ягода, П. В. Корой, И. В. Касторная // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2004. - Т. 14, № 2. - С. 29-33.


Укладач: Горбенко О.В.

Схожі:

Вірусні гепатити iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Вірусні гепатити iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Вірусні гепатити iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Вірусні гепатити iconМіністерство охорони здоров’я україни
Суміжні дисципліни – неврологія, військово-медична підготовка, організація невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях, нейрохірургія,...
Вірусні гепатити iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Вірусні гепатити iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Вірусні гепатити iconМетодичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Вірусні гепатити iconДокументи
1. /В_РУСН_ ГЕПАТИТИ/АЛГОРИТМв_русн_ гепатити2009.doc
2. /В_РУСН_...

Вірусні гепатити iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Вірусні гепатити iconКалендарно-тематичний план лекцій
Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей. Етіологія, патогенез, клініка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи