Рекомендаційний список літератури icon

Рекомендаційний список літератури
Скачати 144.86 Kb.
НазваРекомендаційний список літератури
Дата06.09.2012
Розмір144.86 Kb.
ТипДокументи(Рекомендаційний список літератури)


Комбустіологія, або медицина опіків — відносно молода галузь медицини, яка вивчає важкі опікові ураження і пов`язані з ними патологічні стани, зокрема, опіковий шок, а також методи лікування таких станів.

Опік є одним з найпоширеніших травматичних уражень. Цьому сприяє подальша індустріалізація країн, розробка нових джерел енергії та широке впровадження у повсякденне побутове життя створених на їх основі приладів. Незважаючи на це неможливо з впевненістю стверджувати, що кількість обпечених, які звернулися за медичною допомогою, в окремих індустріально розвинутих країнах істотно зросла.
За останні 10 років в Україні щорічно реєструється понад 100 000 обпечених, серед яких 25 % складають діти. Спеціалізована допомога постраждалим від опіків надається у 32 обласних і міжрайонних відділеннях термічної травми і пластичної хірургії.


Впровадження у практику сучасних технологій лікування опіків, поширення арсеналу методів пластичної хірургії, створення банку заготівлі і збереження трансплантатів забезпечують зростання ефективності надання допомоги постраждалим з опіковою хворобою.

Рекомендаційний список вміщує літературу, яка знаходиться у фондах бібліотеки. Даний список підготовлений для викладачів, науковців та студентів медичного університету, які вивчають питання комбустіології.


617.16

Б59 Бігуняк В. В. Термічні ураження : посібник / В. В. Бігуняк, М. Ю. Повстяний. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 196 с.


617.16

В43 Використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у комбустіології : (метод. рек.) / укл. В. В. Бігуняк. - Тернопіль : ТДМА, 2003. - 21 с.


61(09)4Укр

В 48 Розвиток комбустіології // Вінницький обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова - 90 років : матеріали з історії лікарні. - Вінниця : Консоль, 2007. - С. 37-42.


617.16

И 40 Интенсивная терапия ожоговой болезни : монография / Е. Н. Клигуненко, Д. П. Лещев, С. В. Слесаренко и др. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 144 с. : ил.

617.16

Р22 Раннє хірургічне лікування поширених опіків : метод. рек. - Київ, 2004. - 22 с.

Активность антиоксидантных ферментов в ране при глубоких ожогах / Е. В. Михальчик, Ю. А. Питерская, В. А. Липатова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2009. - Т. 147, № 6. - С. 696-699.


Алкогольный делирий у обожженных / А. М. Зборовский, В. В. Седнев, Э. Я. Фисталь // Мистецтво лікування. - 2006. - № 12. - С. 19-23.


Бадюк О. Використання препарату еспумізан L у симпатоматичному лікуванні дітей із опіковою хворобою / О. Бадюк // Ліки України. - 2005. - № 11. - С. 62-63.


Биологическая повязка для лечения ожоговых ран III степени / А. С. Ермолов, С. В. Смирнов, В. Б. Хватов и др. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 2008. - № 10. - С. 4-9.


Бойко В. В. Нерешенные вопросы лечения поражения суставов при ожогах / В. В. Бойко, Ю. И. Исаев, В. К. Логачев // Клінічна хірургія. - 2008. - № 11/12. - С. 6.


Борисов В. С. Опыт применения раневой повязки "AQUACEL Ag" с технологией HYDROFIBER в местном лечении ожоговых ран / В. С. Борисов, С. В. Смирнов, А. В. Павлов // Медицина критических состояний. - 2008. - № 1. - С. 44-48.


Бочаров Р. В. Антикоагулянтная терапия и динамика эндотоксемии в остром периоде тяжелой ожоговой травмы у детей / Р. В. Бочаров, А. Л. Солнышко // Эфферентная терапия. - 2007. - Т. 13, № 3. - С. 53-57.


Быков П. Д. Принципы оказания медицинской помощи детям с термическими поражениями на догоспитальном этапе / П. Д. Быков, М. В. Фролов // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 5. - С. 148-152.


Вивчення ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у хворих з опіками в умовах ендогенної інтоксикації / О. І. Осадча, А. М. Боярська, А. А. Жернов, Б. С. Шейман // Нова медицина. - 2005. - № 3. - С. 68-69.


Використання А-бактерину з метою профілактики та лікування опікової інфекції / Т. І. П'ятковський, С. І. Климюк, О. Я. Бадюк, Я. І. Головатий // Вісник наук. досліджень. - 2007. - № 4. - С. 62-64.


Влияние перфторана на динамику эндогенной интоксикации у пострадавших с тяжелой термической травмой / О. В. Филиппова [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 2007. - № 3. - С. 55-57.


Влияние энтеросорбции на содержание про- и противовоспа-
лительных медиаторов при тяжелой термической травме / О. И. Осадчая, А. М. Боярская, Б. С. Шейман, Н. А. Волошина // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 3. - С. 74-76.


Влияние энтеросорбции на функциональную активность факторов антимикробной резистентности у больных с тяжелыми ожогами / Б. С. Шейман, О. И. Осадчая, Г. М. Боярская // Медицина неотложных состояний. - 2009. - № 2. - С. 91-94.


Воздвиженский С. И. Обоснование тактики местного лечения ожогов у детей с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии / С. И. Воздвиженский, Ю. С. Ужевко // Детская хирургия. - 2003. - № 4. - С. 4-6.


Воздвиженский С. И. Лазерная шлифовка послеожоговых рубцов у детей / С. И. Воздвиженский, Д. В. Смирнов // Детская хирургия. - 2003. - № 5. - С. 9-10.


Волчик И. В. Что нужно знать о бытовых термических ожогах / И. В. Волчик // Провизор. - 2008. - № 17. - С. 6-7.


Вплив трансплантації алофібробластів на рановий процес при глибоких термічних ураженнях / В. К. Гринь, Е. Я. Фісталь, Н. М. Фісталь и др. // Журнал Академії медичних наук України. - 2008. - Т. 14, № 2. - С. 382-389.


Герич І. Д. Аналіз якості раннього хірургічного лікування опечених: реконструктивний аспект / І. Д. Герич, В. С. Савин, Р. В. Яремкевич // Шпитальна хірургія. - 2003. - № 3. - С. 88-89.


Глюкокортикостероиды при термической травме / Т. А. Ушакова [и др.] // Рос. мед. журнал. - 2009. - № 2. - С. 17-19.


Грицик А. Дослідження протиопікової дії мазі з екстрактом щавлю альпійського / А. Грицик, А. Клименко, Л. Грицик // Ліки України. - 2004. - № 1. - С. 85-86.


Гуда Н. В. Антимікробна спроможність консервованої ксеношкіри / Н. В. Гуда // Шпитальна хірургія. - 2005. - № 4. - С. 127.


Гуда Н. В. Використання ліофілізованих ксенодермотрансплан-

татів для лікування дермальних опіків у потерпілих похилого і старечого віку / Н. В. Гуда, А. В. Бігуняк // Шпитальна хірургія. - 2007. - № 3. - С. 81-83.


Гуда Н. В. Регенераторні процеси в опіковій рані у хворих з дермальними опіками при використанні фотооксигенованих ксенодермотрансплантатів / Н.В. Гуда // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 3. - С. 117-119.


Диагностический эффект оценки эндогенной интоксикации у обожженных при применении лазерной гемотерапии / С. Б. Матвеев, Б. В. Давыдов, Н. В. Федорова и др. // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 9(продолжение). - С. 64.


Динаміка клітинних популяцій при репарації опікових ран у хворих з субфасціальними опіками та оголенням кісток гомілки / Д. П. Порудець, Н. М. Фісталь, О. М. Зборовський и др. // Клінічна хірургія. - 2007. - № 11/12. - С. 91-94.


Дифференциально-диагностические критерии типа рубцовой ткани у детей с последствиями термической травмы / И. В. Соболева, Л. И. Будкевич, Л. В. Шурова, В. Н. Федорова // Детская хирургия. - 2007. - № 5. - С. 30-33.


Дмитриев Д. Г. Применение различных видов кожной пластики при ожогах IV степени / Д. Г. Дмитриев, М. В. Ручин // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2005. - № 4. - С. 90-92.


Дмитрієва К. Ю. Гальмування елімінації Напроксену та Диклофенаку у хворих з опіками. Зв’язок з ендогенною інтоксикацією та запальним синдромом / К. Ю. Дмитрієва, В. І. Нагайчук // Вісн. Вінницького нац. мед. ун-ту. - 2004. - Т. 8, № 2. - С. 504-508.


Жернов О. А. Реконструктивно-відновне лікування наслідків термічної травми з використанням модифіковах комплексів тканин / О. А. Жернов // Шпитальна хірургія. - 2007. - № 2. - С. 88-91.


Жернов О. А. Сучасні проблеми хірургічного лікування контактур ліктьових суглобів після термічної травми / О. А. Жернов // Шпитальна хірургія. - 2004. - № 3. - С. 48-52.


Жернов О. А. Хірургічна тактика лікування субфасціальних термічних уражень верхніх кінцівок в гострий період / О. А. Жернов // Шпитальна хірургія. - 2003. - № 4. - С. 48-55.


Занина И. А. Прогнозирование затрат на антибактериальные препараты для лечения ожогов у детей / И. А. Занина, И. М. Раздорская, И. В. Чембарцева // Фармация. - 2009. - № 4. - С. 25-26.


Исаенко Н. П. Клиническая эффективность применения препарата "Цефпирома" у больных с ожогами / Н. П. Исаенко, Ю. А. Солодкий // Журнал практичного лікаря. - 2007. - № 2. - С. 60-64.


Італійський та індійський методи пластики в хірургічному лікуванні м'яких тканин / М. Д. Желіба, В. І. Нагайчук, А. В. Поворозник та ін. // Клінічна хірургія. - 2005. - № 11/12. - С. 27.


Клинико-инструментальная диагностика типа рубца у ожоговых реконвалесцентов / И. В. Соболева [и др.] // Рос. вестник перинатологии и педиатрии. - 2008. - Т. 53, № 5. - С. 59-64.


Клиническая эффективность препарата цебанекс у пострадавших с глубокими ожогами / Г. П. Козинец, О. И. Осадчая, А. М. Боярская и др. // Клінічна хірургія. - 2007. - № 4. - С. 46-49.


Клиническая эффективность применения препарата Повисеп-крем 6% в лечении больных с поверхностными дермальными ожогами / Г. П. Козинец [и др.] // Журнал практичного лікаря. - 2009. - № 2/3. - С. 61-64.


Клиническо-лабораторная оценка эффективности местной терапии ожоговых ран у детей препаратом "Сильведерм" / Л. И. Будкевич, Г. В. Мирзоян, С. С. Коренькова и др. // Детская хирургия. - 2005. - № 6. - С. 47-50.


Клінічна ефективність препарату Лактопротеїн з сорбітолом у хворих з глибокими та поширеними опіками / Г. П. Козинець [и др.] // Клінічна хірургія. - 2008. - № 9. - С. 31-33.


Ковальчук Л. Я. Зміни біологічних властивостей ліофілізованого ксенодермотрансплантату після фотомодифікації / Л. Я. Ковальчук, Н. В. Гуда // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 1. - С. 60-61.


Козинец Г. П. Ожоговая болезнь: современные методы лечения / Г. П. Козинец, О. Н. Коваленко, М. Ю. Повстяной // Журн. практ. лікаря. - 2004. - № 1. - С. 19-23.


Козинець Г. П. Опікова хвороба / Г. П. Козинець, О. Н. Коваленко, С. В. Слесаренко // Мистецтво лікування. - 2006. - № 12. - С. 9-15.


Козинець Г. П. Підготовка лікарів-комбустіологів України та шляхи удосконалення їх післядипломного навчання / Г. П. Козинець, Ю. М. Васильчук // Шпитальна хірургія. - 2007. - № 2. - С. 5-7.


Козловський Ю. К. Застосування пентоксифіліну у важкообпечених в периопераційному періоді / Ю.К. Козловський // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2007. - № 8. - С. 67-70.


Комплексное лечение пациентов с послеожоговыми рубцовыми деформациями молочной железы с помощью трансплантации TRAM-лоскута в сочетании с NO-терапией / К. Г. Абалмасов, М. А. Погодина, А. В. Быстров и др. // Хирургия. - 2007. - № 7. - С. 60-63.


Коптюх В. В. Прогнозування процесу приживлення клаптя, крововтрата з донорської рани та її загоювання / В. В. Коптюх, Ю. Б. Гладьо // Шпитальна хірургія. - 2005. - № 2. - С. 125-127.


Корекція показників перекисного окислення ліпідів препаратом "кріохор" при експериментальній опіковій хворобі / Н. П. Субота, М. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло, І. М. Щербак // Одеський медичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 35-37.


Лабораторный контроль эффективности озонотерапии ожогового эндотоксикоза / С. П. Перетягин, А. К. Мартусевич, И. Е. Погодин, Н. А. Квицинская // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 9(продолжение). - С. 64.


Лакатош К. О. Использование препарата Деринат при лечении больных, перенесших термическую травму / К. О. Савельев, А. С. Лакатош // Медицинская кафедра. - 2003. - № 3. - С. 76-81.


Лекманов А. У. Оптимизация антибактериальной терапии у детей с обширной ожоговой травмой, основанная на уровне прокальцитонина / А. У. Лекманов, Л. И. Будкевич, В. В. Сошкина // Вестник интенсивной терапии. - 2009. - № 1. - С. 33-38.


Лекманов А. У. Комбинированная региональная анестезия у детей младшего возраста с локальной ожоговой травмой - метод выбора анестезиологического пособия / А. У. Лекманов, С. В. Карпович, Я. В. Олейникова // Вестник интенсивной терапии. - 2005. - № 4. - С. 65-66.


Лупальцов В. И. Ожоговый шок: патофизиология, клиника, лечение / В. И. Лупальцов, Т. Г. Григорьева // Лікування та діагностика. - 2004. - № 2. - С. 33-39.


Матвеенко А. В. Клинические аспекты применения прогностической модели исхода ожоговой травмы / А. В. Матвеенко, С. А. Плотников, С. В. Шиндяпин // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2007. - Т. 166, № 4. - С. 30-34.


Матвеенко А. В. Прогнозирование исхода термических ожогов / А. В. Матвеенко // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2009. - № 6. - С. 101-104.


Матеев М. А. Тактика реконструкции послеожоговых рубцовых дефектов у детей / М. А. Матеев, Г. Ч. Шалтакова // Детская хирургия. - 2009. - № 1. - С. 38-39.


Медицинский озон в комбустиологии / Э. Я. Фисталь, В. М. Носенко, В. В. Макиенко // Мистецтво лікування. - 2006. - № 12. - С. 56-61.


Метод дистракции и реабилитации обожженных / А. В. Воробьев, Г. И. Дмитриев, С. В. Петров и др. // Международный медицинский журнал. - 2006. - Т. 12, № 3. - С. 101-104.


Миронов П. И. Диагностика и лечение сепсиса в остром периоде тяжелой термической травмы / П. И. Миронов, А. В. Лыков // Хирургия. - 2010. - № 1. - С. 22-24.

Можливості відновлення втраченого шкірного покриву при дермальних опіках / В. І. Нагайчук, Т. В. Бігуняк, Н. В. Гуда, Н. О. Старикова // Шпитальна хірургія. - 2005. - № 2. - С. 63-65.


Мониторинг азотистого баланса при термической травме / Т. А. Ушакова, М. Г. Крутиков, В. С. Демидова,А. А. Алексеев // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 9 (продолжение). - С. 65.


Нагайчук B. I. Раннє оперативне лікування хворих з поверхневими опіками / B. I. Нагайчук // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. - 2006. - Т. 10, № 1. - С. 48-50.


Нагайчук В. В. Раннє хірургічне лікування потерпілих з приводу дермальних поверхневих опіків голови та шиї / В. В. Нагайчук // Клінічна хірургія. - 2009. - № 11/12. - С. 61-62.


Нагайчук В. І. Роль раннього оперативного лікування з використанням біоактивованих ксенодермотрансплантатів в профілактиці рубців у хворих з поверхневими опіками / В. І. Нагайчук // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 2. - С. 69-71.


Нагайчук В. І. Сучасні підходи в наданні раннього оперативного лікування опечених при техногенних катастрофах / В. І. Нагайчук // Вісник Вінниц. нац. мед. ун-ту. - 2005. - Т. 9, № 1. - С. 115-118.


Нагайчук В. І. Фіксація сітчастих аутодермотрансплантантатів до гранулюючих ран з використанням методу електрозварювання біологічних тканин / В. І. Нагайчук, С. М. Бевз, О. А. Дишловий // Клінічна хірургія. - 2009. - № 11/12. - С. 62-63.


Новые подходы к хирургическому лечению глубокой ожоговой раны с применением трансплантации культивированных аллофибробластов / А. М. Хаджибаев, А. Д. Фаязов, Д. А. Джабриев, С. И. Шукуров // Клінічна хірургія. - 2003. - № 4/5. - С. 102.


Окислительный стресс при хирургическом лечении детей с ожоговой травмой / Е. В. Михальчик, Л. Ю. Пеньков, Л. И. Будкевич и др. // Детская хирургия. - 2005. - № 3. - С. 40-44.


Оптимизация нутритивной поддержки у детей с тяжелой термической травмой: можно ли делать питание более эффективным? / Н. П. Шень, Э. Ю. Ольховский, Ф. Н. Брезгин, С. А. Беляев // Вестник интенсивной терапии. - 2006. - № 1. - С. 80-84.


Опыт использования иммуноглобулинов для внутривенного введения в комплексном лечении детей с тяжелыми термическими поражениями / С. И. Воздвиженский, А. П. Продеус, Л. И. Будкевич и др. // Рос. вест. перинатологии и педиатрии. - 2003. - Т. 48, № 1. - С. 54-57.


Опыт применения препаратов "Стерофундин Г-5" и "Стерофундин изотонический" в комплексной терапии тяжелообожженных / А. А. Алексеев [и др.] // Вестник интенсивной терапии. - 2008. - № 1. - С. 47-52.


Опыт эндолимфального введения лекарственных препаратов в остром периоде ожоговой болезни / Э. Я. Фисталь, Л. Г. Анищенко, В. В. Солошенко и др. // Клінічна хірургія. - 2004. - № 11/12. - С. 99-100.


Орлик В. В. Інфузійно-трансфузійна терапія в комбустіології / В. В. Орлик, А. І. Семененко // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. - 2008. - № 2. - С. 459-462.


Осадчая О. И. Роль энтеросорбции в лечении метаболической интоксикации у больных с тяжелыми ожогами / О. И. Осадчая // Ліки України. - 2008. - № 7. - С. 56-58.


Особенности лечения глубоких ожогов стопы / В. В. Бойко [и др.] // Клінічна хірургія. - 2008. - № 11/12. - С. 6-7.


Особенности оперативного лечения трофических язв в центре термических поражений и пластической хирургии / Э. Я. Фисталь, В. В. Арефьев, С. Г. Хачатрян и др. // Клінічна хірургія. - 2005. - № 11/12. - С. 55.


Оценка клинической эффективности раннего энтерального питания в комплексной терапии тяжелой термической травмы / П. И. Миронов, М. Ш. Ченышев, С. Н. Хунафин, И. Н. Лейдерман // Вестник интенсивной терапии. - 2005. - № 1. - С. 32-34.


Поворозник А. М. Шляхи подолання дефіциту донорських ресурсів шкіри при дермальних глибоких поширених опіках / А. М. Поворозник // Клінічна хірургія. - 2009. - № 11/12. - С. 67-68.


Повстяной Н. Е. Состояние помощи больным с ожогами и их последствиями в Украине / Н. Е. Повстяной // Международный медицинский журнал. - 2003. - Т. 9, № 2. - С. 97.


Полянина Д. А. Психотерапия больных с ожогами / Д. А. Полянина, Н. М. Епифанова, С. В. Смирнов // Российский медицинский журнал. - 2005. - № 3. - С. 16-20.


Применение повязок Парапран в местном лечении ожоговых ран / А. А. Алексеев, А. Э. Бобровников, Н. Б. Малютина и др. // Хирургия. - 2006. - № 9. - С. 59-62.


Применение энтеросорбции для профилактики аутоиммунных процессов у больных с тяжелыми ожогами / Б. С. Шейман [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2009. - № 3/4. - С. 36-39.


Принципы профилактики и лечения септических осложнений у пострадавших с ожогами / Н. П. Исаенко, В. П. Цыганков, С. В. Стаскевич и др. // Клінічна хірургія. - 2005. - № 11/12. - С. 76-77.


Профілактика хірургічних ускладнень з ураженням органів травної системи у потерпілих з тяжкими опіками / І. І. Міщук, В. І. Нагайчук, Ю. К. Козловський та ін. // Клінічна хірургія. - 2007. - № 2/3. - С. 134.


Реабилитация больных с ожогами верхних конечностей на этапе восстановления кожного покрова / Д. Г. Дмитриев, Г. И. Дмитриев, А. В. Воробьев и др. // Хирургия. - 2006. - № 10. - С. 35-38.


Роль питательной смеси на основе сои в коррекции иммунного статуса больных с термической травмой / Ю. Н. Анисимова, В. Р. Боровский, Н. Г. Бычкова, В. В. Ратушняк // Лікарська справа. - 2005. - № 8. - С. 56-62.


Самойленко Г. Е. Комплексное использование антигомотоксических препаратов для лечения послеожоговых и косметических рубцов / Г. Е. Самойленко // Укр. журнал дерматології, венерології та косметології. - 2005. - № 4. - С. 60-64.


Сарыгин П. В. Местно-пластические операции в лечении тотальных послеожоговых рубцовых контрактур шеи / П. В. Сарыгин, В. Ю. Морозов, А. А. Юденич // Хирургия. - 2005. - № 10. - С. 35-39.


Системний підхід до обгрунтування технології фотоактиваційної ксенодермопластики в комбустіології / К. С. Волков, Т. В. Бігуняк, В. В. Дем`яненко, Н. В. Гуда // Трансплантологія. - 2005. - Т. 8, № 3. - С. 23-27.


Системний підхід до обгрунтування технології фотоактиваційної ксенодермопластики в комбустіології / К. С. Волков, Т. В. Бігуняк, В. В. Дем`яненко, Н. В. Гуда // Трансплантологія. - 2005. - Т. 8, № 3. - С. 23-27.


Современные методы клеточной терапии при лечении ожогов / С. В. Смирнов, И. В. Киселев, А. В. Васильев // Хирургия. - 2003. - № 12. - С. 58-62.


Современные подходы к волемическому возмещению в остром периоде тяжелой термической травмы у детей / П. И. Миронов, С. С. Куватов, А. В. Лыков, С. Н. Хунафин // Анестезиология и реаниматология. - 2005. - № 1. - С. 29-31.


Современные подходы к выбору инфузионных средств, применяемых при лечении тяжелых ранений и ожогов / В. А. Иванцов [и др.] // Военно-мед. журнал. - 2007. - № 6. - С. 39-44.


Сорокіна О. Ю. Значення динаміки рівня прозапального цитокіну інтерлейкіну-18 у хворих з тяжкими опіками / О. Ю. Сорокіна // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2010. - № 1. - С. 23-27.


Тактика оказания квалифицированной медицинской помощи тяжелообожженным. Предотвращение ошибок и осложнений / В. А. Жегалов, Д. Г. Дмитриев, А. В. Воробьев // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. - 2003. - № 3. - С. 91-97.


Технология мази «Эльтон» и исследование ее противоожоговой активности / И. В. Плетнева [и др.] // Фармация. - 2009. - № 7. - С. 32-35.


Тимченко Е. К. Оптимизация технологии хирургического лечения глубоких ожогов лица и шеи / Е.К. Тимченко // Междунар. мед. журнал. - 2003. - № 4. - С. 72-78.


Тиоцетам - мультиорганный протектор у больных со среднетяжелым и тяжелым течением острого периода ожоговой болезни / Е. Н. Клигуненко, Е. Ю. Сорокина, Г. С. Канюка и др. // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 3. - С. 61-68.


Фисталь Н. Н. Лазерная допплеровская флоуметрия при лечении ожогов / Н. Н. Фисталь, В. В. Солошенко // Хирургия. - 2008. - № 11. - С. 53-57.


Фисталь Э. Я. Диагностика и лечение ожогов у детей / Э. Я. Фисталь, Г. Е. Самойленко, С. Г. Хачатрян // Мистецтво лікування. - 2006. - № 12. - С. 80-86.


Фисталь Э. Я. Наш опыт клинического использования гидрофобных сетчатых раневых покрытий / Э. Я. Фисталь, В. В. Солошенко // Медицина неотложных состояний. - 2009. - № 1. - С. 68-70.


Фісталь Е. Я. Вибір способу трансплантації культивованих фібробластів у лікуванні хворих з опіками шкіри / Е. Я. Фісталь, А. Г. Попандопуло, Є. В. Чеглаков // Клінічна хірургія. - 2008. - № 11/12. - С. 23.


Фісталь Н. М. Вплив раннього хірургічного втручання на результат лікування обпечених / Н. М. Фісталь // Лікарська справа. - 2009. - № 7/8. - С. 76-81.


Фісталь Н. М. Шляхи оптимізації хірургічної тактики при наслідках опікової травми / Н. М. Фісталь // Шпитальна хірургія. - 2009. - № 2. - С. 45-46.


Хачатрян С. Г. Применение ксенотрансплантатов в сочетании с кондиционированной средой культивирования фибробластов в комбустиологии детского возраста / С. Г. Хачатрян, Е. В. Чеглаков, Н. Н. Фисталь // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2008. - Т. 9, № 3. - С. 281-283.


Хірургічне лікування опіків у дітей: деякі практичні аспекти / О. В. Кирик, С. Г. Пархоменко, О. М. Юркевич, О. О. Кирик // Шпитальна хірургія. - 2007. - № 2. - С. 102-103.


Шаповал О. В. Опіковий шок: особливості діагностики та лікувальної тактики з урахуванням структури опіків / О. В. Шаповал // Харківська хірургічна школа. - 2004. - № 3. - С. 41-45.


Шаповал О. Е. Ускладнений перебіг та летальність хворих на опікову хворобу: аналіз передумов керування зоною паранекрозу / О. Е. Шаповал // Харківська хірургічна школа. - 2004. - № 4. - С. 31-36.


Шень Н. П. Инфузионная терапия ожогового шока у детей / Н. П. Шень, В. М. Егоров, Ф. Н. Брезгин // Анестезиология и реаниматология. - 2006. - № 1. - С. 43-45.


Эффективность лазерной фотостимуляции в комплексном лечении детей с глубокими ожогами / Е. Гаткин [и др.] // Врач. - 2009. - № 6. - С. 58-60.


Якименко С. А. Застосування "Ербісолу" в лікуванні хімічних опіків очей / С. А. Якименко, О. М. Панько // Офтальмологический журнал. - 2003. - № 1. - С. 26-29.


Укладач Сухарєва Л.В.

Схожі:

Рекомендаційний список літератури iconРекомендаційний список літератури
Пчела дает возможность излечивать все наши болезни. Это лучший маленький друг, какой только имеется у человека на свете
Рекомендаційний список літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Рекомендаційний список літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Рекомендаційний список літератури iconМикола Куліш До 120-річчя від дня народження Рекомендаційний список літератури
Але насамперед Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку національного й світового драматичного...
Рекомендаційний список літератури iconСоціально-психологічні та біологічні проблеми людей похилого віку рекомендаційний список літератури чернігів
України. Проблема організації соціальної та медико-соціальної допомоги літнім людям перебувала й перебуває у фокусі уваги геронтологів,...
Рекомендаційний список літератури iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Рекомендаційний список літератури iconФункції спорту та його місце в системі суспільних відносин
Функції спорту та його місце в системі суспільних відносин: рекомендаційний список літератури для студентів I курсу, що включає книги...
Рекомендаційний список літератури iconФункції спорту та його місце в системі суспільних відносин
Функції спорту та його місце в системі суспільних відносин: рекомендаційний список літератури для студентів I курсу, що включає книги...
Рекомендаційний список літератури iconНаукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів
Чернігові: від колегіуму до університету : : зб матеріалів Ювіл наук конф., присвяч. 300-річчю Черніг колегіуму І 85-річчю чдпу ім....
Рекомендаційний список літератури iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи