Нанотехнології в медицині icon

Нанотехнології в медицині
Скачати 101.89 Kb.
НазваНанотехнології в медицині
Дата06.09.2012
Розмір101.89 Kb.
ТипДокументи

Нанотехнології в медицині

(Рекомендаційний список літератури)


Нанотехнології, наномедицина, нанофармакологія займають особливе місце серед сучасних напрямків науково-практичної діяльності людини.

Термін «Нанотехнологія» запронований японським вченим Норіо Танігучі у 1974р. в доповіді «Про концептуальні основи нанотехнологій» на міжнародній конференції. Історія виникнення та наукового ставлення нанотехнологій (починається з другої половини ХХст.) повна геніальних передбачень і реалізації ідей, багато з яких впроваджено у різні галузі народного господарства, медичну практику, авіацію, космонавтику тощо. Нанотехнології почали впроваджуватися у різні галузі народного господарства в кінці 80-х років ХХст., після виходу у 1986р. книги співробітника Массачусетського технологічного інституту К.Е.Дрексляра «Машини творення: прихід ери нанотехнологій» (Бостон, США). Протягом останніх років вчені світу проводять інтенсивні дослідження з нанотехнологій, наноелектроніки, наномедицини, нанобіології, нанотермодинаміки, наноматеріалів, нанопрепаратів, що об’єднуються під загальним терміном «Нанонаука». Спеціалісти з нанотехнології зосередили наукові дослідження по розробці технології отримання наночастинок зі срібла, золота, міді, заліза, вісмуту, цинку, титану, фосфору, магнію. Встановлено, що наночастинки металів розміром від 5 до 60нм проявляють інші властивості, ніж такі ж більших розмірів.

Одним із важливих напрямків досліджень з нанотехнологій є застосування наночастинок як субстанції для створення нових медикаментів. Наночастинки можуть також виступати як переносники лікарських засобів. Крім того, новим напрямком нанофармакології є розробка нанопрепаратів з утворенням комплексу між відомими лікарськими засобами і наночастинками, нанотрубками, нанокапсулами, дендрімерами, що сприятиме більш глибокому проникненню таких медикаментів до патологічного процесу, зумовлюючи проведення ефективності фармакотерапії захворювання. Завдання дослідників – встановити фізико-хімічні властивості наночастинок, механізм їх дії на організм, зовнішнє середовище. Наномедицина досліджує доцільність застосування матеріалів нанотехнологій у медичній практиці для профілактики, діагностики і лікування захворювань з контролем біологічної активності, фармакологічної та токсикологічної дії отримання продуктів чи медикаментів.

Сучасні розробки з нанотехнологій, зокрема в Україні, створюють умови для впровадження у практичну діяльність людини не лише нових приладів для різних галузей промисловості, але й принципово нових високоефективних препаратів для лікування та діагностики багатьох захворювань, в тому числі тих, які на сьогодні невиліковні.

Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 10 років, наявну у фондах бібліотеки. Даний список розрахований на студентів та викладачів медичного університету.


Bakri S. J. Гистологическое исследование не выявило токсического поражения тканей глаза кролика после интравитреального введения наночастиц золота / S. J. Bakri, J. S. Pulido, Mukherjee Priyabata // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 3. - С. 17-17.


Handy R. D. Экотоксикология наночастиц и наноматериалов: современное состояние вопроса. Пробелы в знаниях, проблемы и потребности на будущее / R. D. Handy, R. Owen // Довкілля та здоров’я. - 2009. - № 3. - С. 61-70.


Lingweiler D. Нанотехнологии в сочетании с керамикой на основе полевого шпата / D. Lingweiler // Новое в стоматологии. - 2009. - № 4. - С. 100-107.


Аналитические микро- и нанотехнологии: иммунобиологические и молекулярно-биологические биочипы в лабораторной медицине // Клинич. лабораторная диагностика. - 2008. - № 9. - С. 3-4.


Антипаркинсоническое действие фактора роста нервов, сорбированного на полибутилцианоакрилатных наночастицах, покрытых полисорбитом-80 / К. Б. Курахмаева [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2008. - Т. 145, № 2. - С. 221-224.


Антиревматоидная активность метотрексата, включенного в фосфолипидные наночастицы (фосфоглив) / М. Г Зыкова [и др.] // Биомед. - 2007. - Т. 53, № 4. - С. 435-441.


Артамонова Н. О. Нанотехнології в медицині та онкології / Н. О. Артамонова, О. В. Масіч, Ю. В. Павліченко // Укр. радіологічний журнал. - 2010. – Т. 18, № 1. - С. 102-111.


Арчаков А. И. Нанотехнологии для медицинской протеомики и диагностики заболеваний / А. И. Арчаков, Ю. Д. Иванов // Клинич. лабораторная диагностика. - 2007. - № 9. - С. 3.


Бальон Я. Г. Про деякі перспективи розвитку нанотехнологій в ендокринології / Я. Г. Бальон // Ендокринологія. - 2010. - Т. 15, № 1. - С. 133-135.


Белоклицкая Г. Ф. Grandio - универсальный реставрационный материал нового поколения на основе нанотехнологий / Г. Ф. Белоклицкая, Т. И. Дзицюк // Современная стоматология. - 2006. - № 3. - С. 11-14.


Биогенные микро- и наночастицы и их аллергенное действие / Д. И. Заболотный [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2009. - № 4. - С. 2-7.


Бурлев М. Я. Нанотехнология в прикладной биотехнологии / М. Я. Бурлев // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2009. - № 13. - С. 99-101.


Величковский Б. Т. Об экспресс-методе прогнозирования возможного патологического влияния наночастиц на организм / Б. Т. Величковский // Пульмонология. - 2009. - № 4. - С. 5-9.


Гельперина С. Э. Системы доставки лекарственных веществ на основе полимерных наночастиц / С. Э. Гельперина, В. И. Швец // Биотехнология. - 2009. - № 3. - С. 8-23.


Гундорова Р. А. Нанотехнологии в диагностике и лечении патологии органа зрения: науч.-практ. конф. / Р. А. Гундорова, Е. Н. Вериго // Новое в офтальмологии. - 2008. - № 2. - С. 66-68.


Демецкая А. Нанотехнологии: польза и риск / А. Демецкая // Фармацевт практик. - 2010. - № 2. - С. 26-29.


Демина Н. Б. Фармацевтическая нанотехнология: развитие технологических дисциплин в высшем фармацевтическом образовании / Н. Б. Демина, С. А. Скатков // Фармация. - 2009. - № 2. - С. 46-50.


Доставка лоперамида в мозг с помощью полибутилцианоакрилатных наночастиц / Р. Н. Аляутдин, В. Е. Петров, К. Лангер // Эксперимент. и клинич. фармакология. - 1998. - № 1. - С. 17-20.


Дурнев А. Д. Токсикология наночастиц / А. Д. Дурнев // Бюллетень эксперимент. биологии и медицины. - 2008. - Т. 145, № 1. - С. 78-80.


Жолдакова, З. И. Общие и специфические аспекты токсических свойств наночастиц и других химических веществ с позиций классической токсикологии / З. И. Жолдакова, О. О. Синицына, Н. В. Харчевникова // Гигиена и санитария. - 2008. - № 6. - С. 12-16.


Залесский В. Н. Молекулярная медицина: применение нанотехнологий с целью молекулярной визуализации в кардиологии / В. Н. Залесский, О. Б. Дынник // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 6. - С. 103-111.


Залесский В. Н. Молекулярная медицина: нанотехнологий для молекулярной визуализации в кардиологии / В. Н. Залесский, О. Б. Дынник // Укр. мед. часопис. - 2008. - № 1. - С. 25-32.


Зубачик В. М. Обгрунтування застосування лазерного випромінування в поєднанні з наночастинками срібла для дезинфекції каналу кореня зуба / В. М. Зубачик, А. Я. Бариляк // Современная стоматология. - 2008. - № 3. - С. 27-30.


Изучение влияния наночастиц твердой составляющей сварочных аэрозолей на организм работающих / А. В. Демецкая, Т. К. Кучерук, Н. А. Сальникова, В. А. Мовчан // Довкілля та здоров’я. - 2005. - № 3. - С. 52-56.


Изучение эффектов феназепама, включенного в наночастицы / В. А. Разживина [и др.] // Фармация. - 2008. - № 8. - С. 41-43.


Изучение эффектов феназепама, сорбированного на наночастицах / В. А. Разживина [и др.] // Фармация. - 2008. - № 3. - С. 44-46.


Использование нанотехнологий при лечении и профилактике заболеваний пародонта // Стоматолог. - 2008. - № 3. - С. 16-19.


Использование олигонуклеотидов, конъюгированных с наночастицами золота и стрептавидином, для усиления сигнала оптического биосенсора при детекции теломерных повторов / С. П. Радько, С. А. Воронина, А. В. Громов // Бюллетень эксперимент. биологии и медицины. - 2009. - Т. 147, № 6. - С. 689-692.


Исследования по безопасности нанотехнологий вошли в список крупных правительственных отчислений: по материалам журн. “Nature” и “Science” при участии О. Н. Рыженковой // Биомед. химия. - 2007. - Т. 53, № 3. - С. 264-265.


Коляденко Е. В. Перспективы использования наночастиц в дерматологии / Е. В. Коляденко // Укр. журн. дерматології, венерології та косметології. - 2009. - № 3. - С. 23-24.


Кто изобрел нанотехнологии? // Биомед. химия. - 2007. - Т. 53, № 3. - С. 262-264.


Малышева А. Г. Проблемы химико-аналитических исследований при гигиенической оценке наноматериалов и нанотехнологий / А. Г. Малышева // Гигиена и санитария. - 2008. - № 6. - С. 16-20.


Михайленко В. М. Нанотехнології - перспективи застосування та ризики для здоров'я людини : [рукопись] / В. М. Михайленко, П. М. Михайленко, Л. О. Єлейко // Онкология. - 2008. - Т. 10, № 4. - С. 420-427.


Многогранность нанотехнологий // Биомед. химия. - 2008. - Т. 54, № 1. - С. 12-15.


Мовчан Б. Электронно-лучевая нанотехнология и новые материалы в медицине-первые шаги / Б. Мовчан // Вісник фармакології та фармації. - 2007. - № 12. - С. 5-13.


Нанонаука, нанотехнології, наномедицина: стан науково-практичних досліджень / М. І. Корпан [и др.] // Лікарська справа. - 2009. - № 5/6. - С. 3-7.


Нанотехнологии в диагностике и лечении патологии органа зрения, (23-24 апр. 2008 г., Москва, НИИ ГБ им. Гелъмгольца) // Глаз. - 2008. - № 3. - С. 30-35.


Нанотехнологии в медицине // Биомедицинская химия. - 2009. - Т. 55, № 2. - С. 221-225.


Нанотехнологии в онкологии сегодня и завтра (продолжение) // НМТ. Новые медицинские технологии. - 2005. - № 3. - С. 25-29.


Нанотехнологии в онкологии сегодня и завтра // НМТ. Новые медицинские технологии. - 2005. - № 2. - С. 18-19.


Нанотехнологии в пищевых производствах: перспективы и проблемы / В. Μ. Верников [и др.] // Вопросы питания. - 2009. - Т. 78, № 2. - С. 4-17.


Нанотехнологии в современном мире // Биомед. - 2006. - Т. 52, № 1. - С. 30-33.


Нанотехнологии на службе офтальмологии // Глаз. - 2007. - № 5. - С. 7-13.


Нанотехнологии - новая революция в стоматологии // Современная стоматология. - 2003. - № 2. - С. 22-24.


Нанотехнології, наномедицина: перспективи наукових досліджень та впровадження їх результатів у медичну практику / Л. Г. Розенфельд [и др.] // Український медичний часопис. - 2008. - № 5. - С. 63-68.


Нанотехнології: перспективи застосування нанопрепаратів в офтальмології / І. С. Чекман [и др.] // Український медичний часопис. - 2009. - № 4. - С. 125-127.


Наночастицы на основе производных гидрокортизона в качестве векторов для доставки генетического материала в эукариотические клетки in vivo / Е. А. Савищенко [и др.] // Биотехнология. - 2009. - № 1. - С. 31-38.


Наночастицы палладия в катализе гидрирования полупродуктов лекарственных средств / Х. М. Махкамов [и др.] // Фармация. - 2007. - № 7. - С. 42-44.


Овсянникова Л. Нанотехнологии: медицина будущего / Л. Овсянникова, А. Соловьев, И. Григоренко // Вісник фармакології та фармації. - 2007. - № 12. - С. 2-4.


Онищенко Г. Г. Правовые и теоретические предпосылки применения нанотехнологии и наноматериалов в диагностике, профилактике и лечении особо опасных инфекционных болезней / Г. Г. Онищенко, В. В. Кутырев, Д. В. Уткин // Журнал микробиол., эпидемиологии и иммунобиологии. - 2008. - № 6. - С. 93-97.


Опыт применения магнитных наночастиц в медицине и перспективы их использования в оториноларингологии / К. Г. Добрецов [и др.] // Вестник оториноларингологии. - 2009. - № 2. - С. 69-71.


Осьмак О. Нанотехнології: фантастичні перспективи й погляд у прірву / О. Осьмак // Науковий світ. - 2007. - № 10. - С. 17-18.


Пальцев Ю. П. Вопросы обеспечения безопасности лазерных изделий при использовании нанотехнологий / Ю. П. Пальцев, А. В. Левина, О. К. Кравченко // Гигиена и санитария. - 2008. - № 6. - С. 29-31.


Пасечникова Н. В. Нанотехнологии, наномедицина, наноофтальмология (сообщение 2) : обзор / Н. В. Пасечникова, Э. В. Мальцев, О. А. Мороз // Офтальмологический журнал. - 2009. - № 6. - С. 83-89.


Перспективы нанотехнологий в решении актуальных проблем военно-полевой хирургии / В. В. Бояринцев, Р. С. Баширов, А. А. Гайдаш // Военно-медицинский журнал. - 2009. - № 5. - С. 33-36.


Плятт Х. Композиты -вчера и сегодня. Ч. 2. Нанотехнология-инновация в конкретном приложении / Х. Плятт // Новое в стоматологии. - 2008. - № 6. - С. 20-22.


Полибутилцианоакрилатные наночастицы, покрытые полисорбатом 80, обеспечивают доставку сорбированного на них тубокурарина в мозг при его перфузии in situ // Эксперимент. и клинич. фармакология. - 1998. - № 2. - С. 23-26.


Применение нанотехнологически структурированного никелида титана в медицине / А. В. Федоров [и др.] // Хирургия. - 2009. - № 2. - С. 71-74.


Пыталев А. Стеклоиномеры: высокая эстетика с помощью нанотехнологий / А. Пыталев // Современная стоматология. - 2007. - № 3. - С. 34-36.


Радиационная стерилизация лекарственной формы доксорубицина на основе полибутилцианоакрилатных наночастиц / О. О. Максименко, Е. П. Павлов, Э. Г. Тушов // Химико-фармацевтический журнал. - 2008. - Т. 42, № 6. - С. 52-56.


Сивкович С. А. Применение механохимически активированных заряженных наночастиц доксорубицина при полихимиотерапии больных злокачественными лимфомами : [рукопись] / С. А. Сивкович, В. Э. Орел, Н. Н. Дзятковская // Онкология. - 2007. - Т. 9, № 3. - С. 234-237.


Симеонова М. Распределение наночастиц полибутилцианоакрилата в тканях мышей с асцитным раком Эрлиха / М. Симеонова, Т. Иванова // Экспериментальная онкология. - 2000. - Т. 22, № 4. - С. 215-218.


Скидан И. Н. Повышение активности рифампицина, ассоциированного с наночастицами из полибутилцианокрилата, в отношении бактерий, локализованных внутри клеток / И. Н. Скидан, С. Э. Гельперина, С. Е. Северин, А. Е. Гуляев // Антибиотики и химиотерапия. - 2003. - Т. 48, № 1. - С. 23-26.


Соловьев А. Перспективы нанотехнологый в фармакологии: что реально уже завтра? / А. Соловьев // Вісн. фармакології та фармації. - 2007. - № 11. - С. 11-18.


Сороковой В. И. Нанотехнологии в хирургии: современное состояние вопроса и перспективы / В. И. Сороковой, П. Н. Луксинович, С. А. Панфилов // Эндоскопическая хирургия. - 2002. - Т. 8, № 1. - С. 28-30.


Способ введения магнитных наночастиц в ткани с помощью градиента магнитного поля в эксперименте / К. Г. Добрецов, В. Ю. Афонькин, А. К. Кириченко // Бюллетень эксперимент. биологии и медицины. - 2009. - Т. 147, № 6. - С. 693-695.


Транспорт прозерина в головной мозг при помощи поли(бутил)циано-

акрилатных наночастиц, покрытых полисорбатом-80 / А. А. Басел, В. Е. Петров, В. Ю. Балабаньян и др. // Рос. медицинский журнал. - 2006. - № 4. - С. 28-32.


Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці операторів при одержанні наночасток срібла за допомогою електронно-променевої технології / О. П. Яворовський [и др.] // Журн. Академії медичних наук України. - 2009. – Т. 15, № 3. - С. 543-553.

7

Чекман И. С. Нанотехнологии и наноматериалы: применение в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / И. С. Чекман, В. А. Маланчук, М. А. Гордейчук // Український медичний часопис. - 2009. - № 6. - С. 95-97.


Чекман І. І. Нанонаука, нанотехнологія, нанофармакологія: історичний аспект / І. І. Чекман // Мистецтво лікування. - 2009. - № 2. - С. 48-51.


Чекман І. С. Річард Фейнман: історичні етапи розвитку нанонауки нанотех-

нологій / І. С. Чекман // Мистецтво лікування. - 2009. - № 2. - С. 86-89.


Чехун В. Ф. Нанотехнології в онкології від теорії до молекулярної візуалізації та керованої терапії : [рукопись] / В. Ф. Чехун // Онкология. - 2008. - Т. 10, № 4. - С. 414-419.


Шимановский Н. Л. Нанотехнологии в современной фармакологии / Н. Л. Шимановский // Междунар. медицинский журнал. - 2009. - Т. 15, № 1. - С. 131-135.


Щур Е. Нанотехнології та доля цивілізації / Е. Щур // Науковий світ. - 2007. - № 7. - С. 12-15.


Экономические и правовые проблемы изучения нанотехнологий в гигиене экологии человека / П. В. Тархов [и др.] // Гигиена и санитария. - 2008. - № 6. - С. 31-33.


Эра нанотехнологии // Фармацевт практик. - 2008. - № 2. - С. 8-10.


Укладач: Пшенична А.А.

Схожі:

Нанотехнології в медицині iconЗапитання на 1 модульний контроль з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні"
В основі яких наукових галузей лежать нанотехнології. Де знаходять застосування наноматеріали та нанотехнології?
Нанотехнології в медицині iconІнформаційне повідомлення №1 Міністерство охорони здоров’я України Національний фармацевтичний університет
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції «Нанотехнології у фармації та медицині», яка відбудеться 13-14 жовтня...
Нанотехнології в медицині iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Нанотехнології в медицині iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Нанотехнології в медицині iconДовідково-бібліографічний відділ нанотехнології – наука майбутнього
Н 25 Нанотехнології – наука майбутнього : реком список джерел (2006 – 2011) / Харків нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. О. Рибакова,...
Нанотехнології в медицині iconПовідомлення №1 Міністерство охорони здоров’я України Національний фармацевтичний університет 61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел. (057) 706-35-81, факс (057) 714-25-40 шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції «Нанотехнології у фармації та медицині», яка відбудеться 13-14 жовтня...
Нанотехнології в медицині iconМіжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
Нанотехнології в медицині iconМіжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
Нанотехнології в медицині iconМіжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
Нанотехнології в медицині iconНаноматеріали та нанотехнології
move to 1932-4250
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи