Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків icon

Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків
Скачати 118.38 Kb.
НазваАнтибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків
Дата06.09.2012
Розмір118.38 Kb.
ТипДокументи
Антибиотики

615.34

Т 15 Тактика вибору антибіотиків : навч. посіб. для студ. мед. навч. закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів / О. О. Яковлева [та ін.] ; ред. О. О. Яковлева ; ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 200 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), НА(7)


Астма бронхиальная

616.23

Д 67 Донич С. Г. Прогнозирование обострений бронхиальной астмы : [моногр.] / С. Г. Донич, С. С. Солдатченко, В. М. Савченко. - Днепропетровск : ИМА-пресс, 2010. - 192 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Биофизика

612.014

П 16 Панаіт Т. І. Медична і біологічна фізика : метод.вказівки до лаб. робіт для студ. мед. ф-ту / Т. І. Панаіт, Г. Д. Пуга, В. М. Різак ; рец. М. І. Фатула, В. Т. Маслюк ; Ужгород. НУ МОЗ України, кафедра твердотільної електроніки. - Ужгород : Говерла, 2008. - 224 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Биоэтика

610.25

С 91 Сучасні проблеми біоетики / Національний НЦ з медико-біотехнічних проблем НАНУ ; ред. Ю. І. Кундієв [та ін.]. - К. : Академперіодика, 2009. - 278 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Воспаление

616.002

В 77 Воспаление : [пособие] / Т. Н. Слободянюк, Н. А. Рыкало ; ВНМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра патофизиологии. - Винница, 2009. - 16 с.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Гипертензия

616.118

Д 11 Діагностика метаболічного синдрому у пацієнтів з артеріальною гіпертензією : метод.рек. / Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, Т. М. Амбросова ; рец. Ю. М. Сіренко. - К., 2009. - 16 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


2

616.118

П 26 Первинна артеріальна гіпертензія у осіб різних вікових категорій : діагностика, лікування : навч. посібник / Ю. Г. Бурмак [та ін.]. - Луганськ : Луганський ДМУ, 2009. - 159 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Голодание

616.008

А 50 Алиментарное голодание : пособие / Т. Н. Слободянюк, В. В. Пилипонова ; ВНМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра патофизиологии. - Винница, 2008. - 20 с. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Грибковые болезни кожи

616.51.2

С 91 Сучасні особливості етіології, патогенезу, клініки і лікування грибкових захворювань : метод.рек. / Р. Ф. Айзятулов, Б. Г. Коган ; рец. М. О. Дудченко, О. В. Буянова ; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [Донец. нац. мед. ун-т МУ ім. М. Горького]. - К., 2010. - 12 с. Экз.: всего:1 - ЧЗ(1)


Здоровая пища

615.854

К 32 Квасьнєвскі, Ян. Оптимальне харчування. Принципи і кулінарні рецепти : [наук.-практ. видання] / Ян Квасьнєвскі ; [пер. з польської мови Надії Романчук]. - Л. : Добра справа, 2007. - 192 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Информатика медицинская компьютерная

61:378

В 75 Вороненко Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія : [навч.посіб. для викладачів ВМНЗ] / Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. В. Краснов ; НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2009. - 160 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Кардиопульмональная реанимация

617.961

У 74 Усенко Л. В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация : практическое рук. / Л. В. Усенко, А. В. Царев ; Днепропетровская ГМА, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Днепропетровск, 2008. - 48 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


Контрацепция

615.4

Ф 24 Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції : навч. посіб. для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. П. Вдовиченко [та ін]. - К : Книга плюс, 2010. - 176 с.

Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), НА(1), УА(18) 3

Криопрезервация

615.38

С 40 Система контролю якості кріоконсервованих ядровмісних клітин пуповинної крові для алогенного застосування : метод. рек. / Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [ДУ Ін-т гематології та трансфузіології АМНУ] ; [уклад. П. М. Перехрестенко [та ін.] ; рец. С. М. Гайдукова]. - К., 2009. - 21 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Крови консервирование

615.38

Р 85 Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови / ВОЗ ; рец. Abu Amin Noryati, Bhasin Rama, Boukef Kamel [и др.]. - Женева : ВОЗ, 2009. - 115 с. - (Безопасная кровь и продукты крови). Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Легких болезни

616.2

О-93 Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы : пер. с польск. / ред.: Януш Ковальский, Антоний Козёровский, Лешка Радван. - Варшава : Институт туберкулеза и болезней легких, 2008. - 428 с. : ил.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Новообразования

616.006

Б 81 Бондар Г.В. Переможемо рак разом : попередження та лікування онкологічних захворювань / Г. В. Бондар. - Донецьк : Донеччина, 2008. - 208 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.006

Г 85 Гриневич Ю.А. Новообразовательный процесс и стрессовая патология : [моногр.] / Ю. А. Гриневич, В. А. Барабой. - К. : Логос, 2010. - 155 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Образование медицинское

61:378

В 80 "Впровадження новітніх медичних технологій в навчання і медичну практику в контексті кодексу лікаря України", навчально-методична конференція (2010; Вінниця). "Впровадження новітніх медичних технологій в навчання і медичну практику в контексті кодексу лікаря України", 16 лютого 2010 р. : тези доповідей навч.-метод. конф. / ВНМУ ім. М.І. Пирогова ; ред. В. М. Мороз [ та ін.]. - Вінниця, 2010. - 100 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


4

61:378

В 80 "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, (Тернопіль, 20-21 трав. 2010 р.) / МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти ; Тернопільский ДМУ ім. І.Я. Горбачевського ; [відп. за вип. І. Р. Мисула]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. - 494 с. Экземпляры: всего:1 - НА(1)


Перинатология

610.215

М 74 Моделі покращення перинатального здоров`я в Україні : узагальнення досвіду роботи 2005-2007 рр. / Україно-Швейцарська Програма " Здоров'я матері та дитини". - К. : Логос, 2009. - 188 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Психические расстройства

616.89

І- 73 "Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних хвороб", науково-практична міжрегіональна конференція (2; 2010; Вінниця). Друга науково-практична міжрегіональна конференція "Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних хвороб", 2010 : тези доповідей / ВНМУ ім. М.І. Пирогова ; Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенка ; відп. за вип. Н. Г. Пшук, М. С. Гнатишин. - Вінниця, 2010. - 124 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Радиационная гигиена

616.073.1

П 81 Пропозиції щодо вдосконалення заходів медичного, соціального та протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій (за наслідками моніторингу медико-демографічної ситуації) : метод.рек. / М. І. Омельянець, Н. В. Гунько, Н. Ф. Дубова ; рец. В. А. Приліпко ; [Науковий центр радіаційної медицини АМНУ], Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - К., 2009. - 24 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Реаниматология

617.961

Н 46 Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация : [моногр.]. Т. 1 / ред. Л.В. Усенко, Л.А. Мальцева ; Л. А. Мальцева [и др.]. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС. - 2008. - 296 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


5

617.961

Н 46 Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация : [моногр.]. Т. 2 / ред. Л.В. Усенко, Л.А. Мальцева ; Л.А. Мальцева [и др.]. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС. - 2008. - 278 с. : вкл. л.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Респираторные инфекции

616.921.053

І- 60 Індивідуальна оцінка адаптаційних резервів у дітей та підлітків з частими респіраторними захворюваннями : метод.рек. / Р. О. Моісеєнко [та ін.] ; рец. Т. В. Фролова ; [Харківська МА післядипломної освіти МОЗ України], Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМНУ]. - К., 2009. - 12 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.921.053

О-93 Оцінка стану системи імунного захисту у дітей дошкільного та раннього шкільного віку з частими гострими респіраторними захворюваннями : метод.рек. / Р. О. Моісеєнко [та ін.] ; рец. Т. В. Фролова ; [Харківська МА післядипломної освіти МОЗ України], Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - К., 2009. - 12 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.921.053

П 78 Прогнозування частих гострих респіраторних захворювань у дітей : метод.рек. / Р. О. Моісеєнко [та ін.] ; рец. Т. В. Фролова ; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [Харківська МА післядипломної освіти МОЗ України]. - К., 2009. - 12 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.921.053

Т 38 Технологія індивідуалізованої корекції порушень здоров`я дітей з низьким рівнем резистентності організму : метод.рек. / Р. О. Моісеєнко [та ін.] ; рец. Т. В. Фролова ; [Харківська МА післядипломної освіти МОЗ України], Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМНУ]. - К., 2009. - 12 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Терапия (метод)

616

В 60 Внутрішня медицина в протоколах та стандартах, Подільська науково-практична конференція, присвячена 75-ій річниці кафедри внутрішньої медицини №1 та пам'яті професора Р.Й. Мікуніс : матеріали Подільської наук.-практ.ї конф., (Вінниця, 25-26 січня 2010 р.) / ВНМУ ім. М.І. Пирогова ; ред. В. М. Мороз [та ін.]. - Вінниця, 2010. - 76 с.

Экземпляры: всего:1 - НА(1)


^ 6

Технология фармацевтическая

615.4

М 54 Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної практики з промислової технології лікарських засобів для студентів IV курсу фармацевтичного факультету спеціальність - Фармація : метод. рек. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра фармації ; уклад. В. П. Бобрук [та ін.] ; рец. Т. А. Грошовий, К. Ф. Ващенко. - Вінниця, 2010. - 20 с.

Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), УА(14)


Токсикология

615.9

Б 87 Брахнова И.Т. Токсикология тугоплавких соединений : [моногр.] / И. Т. Брахнова, М. В. Яковенко ; Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Институт медицины труда. - К. : Гнозис, 2010. - 288 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Урогенитальные инфекции

616.57

К 63 Комплексне лікування хронічної урогенітальної інфекції у чоловіків і жінок : метод. рек. / Р. Ф. Айзятулов, Б. Г. Коган ; рец. А. Д. Дюдюн, М. М. Лебедюк ; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, [Донецький НМУ ім. М. Горького МОЗ України]. - К., 2010. - 12 с. Экз.: всего:1 - ЧЗ(1)


Уролитиаз

616.61

К 82 Крикун А.С. Почечнокаменная болезнь : докаменный и каменный нефролитиаз: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение / А. С. Крикун. - К. : ФАДА, 2009. - 500 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Фармацией управление

615.1

П 84 Професійне навчання персоналу фармацевтичних організацій : метод.рек. / [Національний фармацевтичний університет МОЗ України], Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. В. М. Толочко, Л. В. Галій ; рец. О. Ф. Пімінов, А. В. Кабачна. - К., 2010. - 28 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Химия органическая

24

З-62 Зіменковський Б.С. Біоорганічна хімія : підручник для студ., які навчаються за мед. спеціальностями у вищих медичних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації / Б. С. Зіменковський, В. А. Музиченко. - Л. : Кварт, 2009. - 402 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

7

книга


«Тактика вибору антибіотиків» – навчальний посібник присвячений клінічним аспектам вибору антибіотиків при різних клінічних ситуаціях. Наведено загальні риси найбільш актуальних груп антибіотиків, приділено увагу контролю ефективності та профілактиці ускладнень від хіміотерапії, висвітлено проблеми резистентності мікрофло-ри. Усі ці інформаційні дані необхідні лікарю для адекватного вибору протимікробних засобів. Вони націлюють фармакотерапію на конкретного хворого, що повинно забезпечувати максимальну ефективність лікування.


«Прогнозирование обострений бронхи-альной астмы» – в монографії наведені загальні та окремі питання прогнозування розвитку бронхіальної астми (БА). Показана роль факторів ризику у виникненні загострень і запропонована модель прогнозування цих загострень. Авторами визначені фактори, які впливають на результат лікування БА. Представлена математична модель прогнозу результатів лікування БА у вигляді трьох рівнів контролю протікання хвороби, яка дозволяє провести своєчасну корекцію фармацевтичного лікування, покращити якість життя хворих на БА.


8

журнал


«Міжнародний ендокринологічний журнал» – спеціалізований науково-практичний журнал, заснований у 2005 році. Виходить 8 разів на рік.

Журнал публікує статті з проблем ендокрино-логії, приділяє увагу клініці, діагностиці і лікуванню цукрового діабету, метаболічного синдрому, патології щитоподібної залози. На шпальтах видання обговорюються оригінальні дослідження з ендокринології, надаються практичні рекомендації, представлена інформація з окремих питань даної галузі.

Журнал розрахований на викладачів і студентів медичних університетів, а також практикуючих ендокринологів.


^ Шановні науковці!

Система “Консультант врача. Электронная медицинская библиотека” пропонує безкоштовний доступ на 30 днів до повнотекстової медичної інформації. На сайті www.rosmedlib.ru представлені клінічні рекомендації, керівництва для безперервної медичної освіти, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, інформація для пацієнтів. Матеріали, які увійшли в систему “Консультант врача”, базуються на принципах доказової медицини і підготовлені за участю провідних професійних товариств Росії, науково-дослідних інститутів і медичних вузів.

Можливість доступу та додаткову і детальну інформацію можна отримати в довідково-бібліографічному відділі (І поверх бібліотеки).


9

^ 30 вересня в рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек за ініціативи деканату медичного факультету №2 та наукової бібліотеки ми розпочинаємо довгострокову акцію «Учителю, подаруй студенту книгу!».

Мета акції – спільне виховання у наших студентів смаку до читання, власного вибору, які будуть пробуджувати подальше пізнання світу.

Форма роботи – всі бажаючі передають власні книги та періодичні видання наукового, науково-популярного, художнього спрямування до бібліотеки, яка їх відбирає, оформляє спеціальною наклейкою від кого це видання, розподіляє по гуртожитках у міні-бібліотечки для добровільного використання студентами.

Запрошуємо шановне товариство долучитися до цієї акції!


Дякуємо


Рикало Н.А., Квятковському Є.Л., Азарському І.М., Пшук Н.Г., Бараєву Т.М., Покидько М.І., Грешило М.С., Родіоновій Н.В., Пухлику Б.М., Колібабі С.С., Чернобровому В.М., Заїка С.В., Палію Г.К., Цимбалюку В.І., Регеді М.С., Мішиній Л.Г., Гуцол Л.П., Бориско О.С.

за книги, подаровані у фонд нашої бібліотекиШанованого
^ ВАСИЛЯ МАКСИМОВИЧА МОРОЗА

вітаємо з присвоєнням звання

академіка АМН України.

Бажаємо міцного здоров`я, невичерпної енергії, наукових звершень та здійснення творчих задумів і мрій!


^ 10

❖ ❖ ❖

Щиро вітаємо ювілярів вересня-жовтня:

Тертишну Олену Володимирівну

Сулим Ольгу Григорівну

Годлевського Аркадія Івановича

Бойко Анну Андріївну

Пшука Ярослава Івановича

Жуковського Вячеслава Тимофійовича

Іванову Світлану Андріївну

Гармаш Ларису Леонідівну

Пушкаря Михайла Степановича

Сандера Сергія Володимировича

Зичимо вам здоров’я і достатку. Нехай добро і щастя колоситься на вашій життєвій ниві.

❖ ❖ ❖


Вітаємо всіх шанувальників КНИГИ

із Всеукраїнським Днем бібліотек !

Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
Нема прекрасніших доріг,
Ніж в цей вселюдський

храм науки!  • Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В.

Схожі:

Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconМетодика «Мотиви вибору професії» Для визначення провідного типу мотивації в процесі вибору проводиться опитування «Мо­тиви вибору професії»
Психолог. У бланку відповідей наведені твердження, що ха­рактеризують будь-яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconТематичний план практичних занять з хірургії для студентів 5 курсу медичного факультету №2
Диференційна діагностика. Лікувальна тактика. Види новокаїнової блокади при закритій травмі грудної клітки. Переломи ребер. Флотуючий...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconСиндром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Методи експрес-діагностики. Основні клініко-патогентичні варіанти. Тактика терапевта. Актуальність теми
Двз-синдром ускладнює та є чинником прогнозу ряду форм акушерської патології, інфекційно-токсичних захворювань, травм, опіків, оперативних...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconЛімфаденопатії. Класифікація. Діагностичні критерії. Лікарська тактика, вимоги до біопсії лімфатичних вузлів. Лейкемоїдні реакції. Агранулоцитоз. Тактика терапевта. Актуальність теми
Термін «агранулоцитоз» використовують для визначення гострого симптомокомплекса при значеннях рівня лейкоцитів нижче за 1 х 10 3/мкл...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconРозрахунок на механічну міцність сталеалюмінієвих проводів. Розстановка опор по профілю траси пл. Особливості проектування пл напругою до 1 кВ. Проектування кабельних ліній
В; методику вибору силового електрообладнання підстанцій; рекомендації стосовно вибору оперативного струму підстанції; основні задачі...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconБаза 2012 Іноземні студенти
Хворий 65 роківна цукровий діабет. Тз приводу пневмонії. Почав прийом антибіотиків та
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconНоскова Світлана
Вирішення проблем ефективного функціонування підприємства залежить, насамперед, від вибору факторів та критеріїв ефективності. Питання...
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconПрограма днів студентської науки на природничо-географічному факультеті
Чутливість до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, що виділені від безсимптомних носіїв
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconДиспансеризація. Аортальні вади тактика лікаря-терапевта методи лікування прогноз диспансерізація
Мітральні вади. Тактика лікаря-терапевта методи лікування прогноз. Диспансеризація
Антибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків iconАмпутація пульпи постійних зубів Матеріальне забезпечення
Пасти для покриття культі пульпи (на основі антисептиків, антибіотиків, гідроокису кальцію)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи