Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц icon

Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц
Скачати 111.74 Kb.
НазваБібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц
Дата06.09.2012
Розмір111.74 Kb.
ТипДокументи


Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу”

Готфрід Лейбніц


Адгезия

616.38

П 48 Покидько М. І. Спайкова хвороба. Прогнозування, профілактика, лікування / M. I. Покидько, О. М. Шевчук. - Кіровоград, 2010. - 245 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Акромегалия

616.4

А 40 Акромегалия и гигантизм : монография / Ю. И. Караченцев [и др.]. - К. : Старт-98, 2010. - 132 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Антропология культуры

63.5(4Укр)

І-29 Ідентичність і пам`ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine : монографія / ред. М. Антонович. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Биология

28

Б 63 Біологія: від молекули до біосфери : матеріали IV міжнар. конф. молодих науковців, (17-21 листоп. 2009 р.). - Х. : Нове слово, 2009.-372 с.

Экземпляры: всего:1 - НА(1)

Биоэтика

610.25

О-75 Особистість, духовність та біоетичні аспекти сучасної медицини : науково-практична конференція, (Вінниця, 14 трав.) / ВНМУ ім. М.І. Пирогова ; ініціатор В. Μ. Мороз, Симеон (архієпископ Вінницьк. і Мог.-Под.). - Вінниця, 2009. - 56 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Бронхит

616.2.053

Е 88 Етіопатогенетична терапія рецидивуючих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку з персистуючими інфекціями : метод. рек. / Донец. НМУ ім. М. Горького ; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. Є. І. Юліш, С. Г. Гадецька, І. В. Баличевцева. - Донецьк, 2009. - 35 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


2

Внутренние болезни

616

П 27 Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини : підручник. Т. 3. Диференціальний діагноз і ведення хворих у клініці внутрішніої медицини. Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова Книга. - 2010. - 1006 с. : іл.

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(96)

Гастроэнтерология

616.3.053

А 64 Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 2-го наук. симп., (21 трав. 2010 р.) / ред. Ю. Т. Ахтемійчук ; рец. Ю. Й. Гумінський. - Чернівці, 2010. - 176 с. Экземпляры: всего:1 - НА(1)

Гепатология

616.36

Е 68 Епонімні назви в гепатології : [довідник ; навч. посібник] / ред. О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович. - Вид. 1-е. - Л. : Кварт, 2009. - 125 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Гистология

611.018

Г 51 Гістологія людини : підручник для студ. ВМНЗ / О. Д. Луцик [ та ін.]. - Вид. 4-те, доопр. і випр. - К. : Книга плюс, 2010. - 584 с.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)

Здоровый образ жизни

61

Б 43 Белкания Г. С. Основы валеологии и начала медицины / Г. С. Белкания, Л. Г. Пухальска, Л. Р. Диленян. - Винница ; Нижний Новгород ; Варшава, 2009. - 500 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Здравоохранение

610.207

Е 45 Економіка охорони здоров`я : підручник / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, В. В. Таран ; ред. В. Ф. Москаленко. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 288 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


610.2(И)

М 64 Мировая статистика здравоохранения. 2010 год / Всемирная организация здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2010. - 177 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


3

Легких болезни обструктивные

616.24

В 43 Використання галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : метод. рек. / Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. О. І. Лемко, І. С. Лемко, Т. О. Задорожна. - К., 2010. - 24 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Лекарственная гиперсенсибилизация

616.093.2

П 90 Пухлик Б. М. Лекарственная аллергия в стоматологии : [моногр.] / Б. М.Пухлик, С. М. Пухлик, М. В. Анисимов. - Одесса, 2010. - 112 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Медицинское обследование обязательное

616.34.006

С 45 Скрининг предраковых заболеваний и рака толстой кишки : метод. рек. / М. П. Захараш, Н. В. Харченко, С. В. Музыка ; НМУ им. А.А. Богомольца, НМА последипломного образования им. П.Л. Шупика, Больница современной онкологической помощи "ЛИСОД". - К. : Медицина, 2010. - 18 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Мозг головной

612.821

В 93 Высшие интегративные функции головного мозга : учеб. пособие /

В. Μ. Мороз [и др.] ; Винницкий НМУ им. Н.И. Пирогова, каф. нормальной физиологии. - Винница, 2009. - 96 с. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)

Мониторинг амбулаторный

617.3

Ф 79 Формалізація медичних даних як перший етап створення інформа-
ційних систем і архетипів при моніторингу хворих з ушкодженнями хребта і великих суглобів, що застосовують апарат «Екзоскелетон» : метод. рек. / Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, ДУ Київський НУ ім. Тараса Шевченка ; уклад. О. П. Мінцер [та ін.]. - К., 2009. - 28 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Мочеполовая система

611.6

К 32 Квятковская Т. А. Строение и функция верхних мочевых путей = Будова і функція верхніх сечових шляхів : [моногр.] / Т. А. Квятковская. - Днепропетровск : Днепр-VAL, 2009. - 416 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

4

Нанотехнологии

615.8

А 35 Азарский И. Н. Домашний доктор - здоровье и долголетие от нанотехнологий / И. Н. Азарский, А. А. Азарская. - К. ; Хмельницкий : ХмЦНТЭИ, 2009. - 134 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Неврология

616.8-077346

А 43 Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології : матеріали наук. симп. та пленуму наук.-практ. т-ва неврологів, психіатрів та наркологів України, (2 - 3 груд. 2009 р.) / ДУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ ; ред. П. В. Волошин. - К. ; Х., 2009. - 205 с.

Экземпляры: всего:1 - НА(1)


Патологические состояния

616

Н 20 Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача : учебн . пособие. Ч. 2 / О. Н. Гирина [и др.]. - Харьков : Эдена, 2009. - 324 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


^ 616

С 37 Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря : навч.посібник для сімейних лікарів, лікарів заг. практ., інтернів, педіатрів. Ч. 1 / О. М. Гиріна [та ін.]. - Х. : Едена, 2009. - 304 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


Персоналии-Пирогов Н. И.

617(092)

Б 24 Бараев Т. М. "В святых местах искания истины": (Пирогов в Одессе ; к 200-летию со дня рождения) / Т. М. Бараев. - Одесса : Фаворит : Печатный дом, 2010. - 212 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Персоналии-Регеда М. С.

91.9:61

Р 32 Регеда Михайло Степанович - вчений, лікар, педагог. До 50-річчя від дня народження / В. М. Фрайт. - Л., 2010. - 116 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Психология медицинская

612.821

М 42 Медицинская психология : учебно-метод. пособие для иностран. студ. / Н. Г. Пшук, А. И. Кондратюк, Л. В. Стукан ; Винницкий НМУ им. Н.И. Пирогова , каф. мед. психологии и психиатрии. - Винница, 2010. – 30 с. Экземпляры: всего:15 - НА(1), ЧЗ(14)


5

612.821

М 42 Медична психологія : навч. посібник / Н. Г. Пшук [та ін.]. - Вінниця, 2010. - 136 с. Экземпляры: всего:15 - НА(1), ЧЗ(14)

Сердечно-сосудистые болезни

616.61

К 21 Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок / М. О. Колесник [та ін.]. - К., 2010. - 224 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Судебная медицина

61:34

П 26 Первинний огляд трупа на місці виявлення : навч.-метод. посіб. / В. Т. Бачинський [та ін.]. - Чернівці : БДМУ, 2010. - 212 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Туберкулез

616.0025

М 54 Методика статистичного моделювання та прогнозування захворюваності на туберкульоз : метод. рек. / Львівський НМУ ім. Данила Галицького, Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. Д. Т. Садова, О. Л. Гром. - К., 2010. - 18 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Уретроскопия

616.6.072

У 69 Уретерореноскопія : моногр. / А. Ц. Боржієвський [та ін.]. - Л. : Кварт, 2009. - 78 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Физиология

616.092

Р 64 Розвиток патофізіології в Україні / Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ ; ред. О. О. Мойбенко ; уклад. С. Б. Французова. - К. ; Чернівці, 2009. - 306 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


612

Ф 53 Філімонов В. І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях : посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456 с. : іл.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Философия

87

П 77 Причепій Є. М. Філософія : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 3-тє, стер. - К. : Академвидав, 2009. - 592 с. - (Альма-матер). Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


6

Химия фармацевтическая

615.2

М 71 Мішина Л. Г. Фармацевтична хімія. Загальна та спеціальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи : лаб.-практ. заняття : навч. посіб. / Л. Г. Мішина. - Вінниця : Едельвейс і К, 2010. - 384 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Церебральная артериовенозная мальформация

617.481

Я 93 Яцик В. А. Розриви артеріовенозних мальформацій півкуль великого мозку (клініка, діагностика, лікування) / В. А. Яцик. - К. : Генеза, 2009. - 136 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)

Церебральный паралич

616.8.01.053

І-71 Інститут дитячого церебрального паралічу і нейрореабілітації хворих (Вінницького національного медичного університету ім. М. І Пирогова) : свідоцтво на твір №11666 від 30.11.2004 року, м. Київ "Проект Закону України " Про державну систему установ соціальной реабілітації дітей-інвалідів з патологіями психічного стану та опорно-рухового апарату" / І. М. Азарський [та ін.] ; ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця ; Хмельницький, 2010. - 68 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Циркадианный ритм

28

П 36 Пішак В. П. Центральні механізми циркадіанних ритмів ссавців = Central mechanism of the circadian rhythms of the mammalians : [моногр.] / В. П. Пішак, Р. Є. Булик. - Чернівці : Медуніверситет, 2009. - 320 с. : іл.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Языкознание

81.411.1

Л 63 Лісовий Μ. І. Культура професійного мовлення : навч. посібник для студ. ВМНЗ / Μ. І. Лісовий. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 176 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


У фонд бібліотеки надійшло 86 авторефератів,

з якими можна ознайомитися в читальній залі.


7
книга


«Економіка охорони здоров’я» – підручник дає загальне уявлення щодо визначення економіки охорони здоров’я як науки, її теоретичних основ, особливостей фінансування галузі, оплати постачальників медичних послуг, механізмів їх стимулювання, функціонування ринку медичних послуг та використання методів його дослідження.

Висвітлено сутність цінової політики, економічного аналізу в охороні здоров’я, теоретичні та практичні питання планування діяльності медичних закладів.

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни, складеної згідно з вимогами експериментального навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів та лікарів.


Бібліотека презентує видання ВООЗ «Мировая статистика здравоохранения, 2010 год», в якому представлена щорічна підбірка даних, пов’язаних з охороною здоров’я, що надійшли з 193 держав-членів.

Статистичні дані взяті із публікацій і баз даних, які підготовили і ведуть технічні програми та регіональні бюро ВООЗ. Показники відбирались із врахуванням їх значимості для глобальної системи охорони здоров’я, наявності та якості даних, а також достовірності і відповідності складених на її основі оцінок. Цей комплекс показників всебічно характеризує теперішній стан здоров’я населення і систем охорони здоров’я, в основних її областях. Видання надає доступ до високоякісних показників національних систем охорони здоров’я.

8

журнал


«^ Medical Nature. Природная медицина» – новий науково-популярний медичний журнал видавцем якого є ТОВ “Медична газета “Здоров’я України”. В журналі публікуються дослідження, інновації, практика в галузі природної медицини. Особлива увага приділяється натуральним методам лікування різних хвороб. На сторінках видання розглядаються актуальні дискусійні питання гомеопатії, фітотерапії.

Журнал буде корисним і цікавим викладачам та студентам медичних вузів, а також практичним лікарям.


«Проблеми харчування» - науково- практичний журнал Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, заснований

у квітні 1932 р. Виходить 4 рази на рік. Публікує проблемні статті з питань сучасного харчування, безпечності харчових продуктів, історії нутриціології та інші. Містить оригінальні дослідження науковців з екогігієни, токсикології, аналітичної хімії, дієтології, харчової біотехнології і геноміки.

Журнал зацікавить викладачів і студентів медичних університетів, практикуючих лікарів та всіх, хто турбується питанням здорового харчування.


9

❖ ❖ ❖

Дякуємо


Палію Г.К., Левчук О.В., Степанюку Г.І., Салдану Й.Р., Булату Л.М., Хімічу С.Д., Гуцол Л.П., Горовому В.І., Юрчишиній О.А., Гончар О.О., Азарському І.М., Ільчишиній Н., Бєлканії Г.С., Беднарчик М.В., Смольській Л.Ю., Пикалюку В.С.

за книги, подаровані у фонд нашої бібліотеки


❖ ❖ ❖

Щиро вітаємо ювілярів грудня:

Іванову Алісу Сергіївну

Ольхова Валерія Михайловича

Шувалова Сергія Михайловича

Зичимо вам міцного здоров’я, щастя і добробуту,

творчих досягнень і натхнення у всіх справах.


10Вітаємо колектив університету з Новорічними та Різдвяними святами !


Неначе в казці добрим дивом
Хай Новий рік у дім ввійде,
Щоб цілий рік жилось щасливо
І завжди малося усе!
Хай рік Новий, Різдво Христове,
Вам подарують дні казкові,
Мов чистий сніг що землю гріє
Хай зігріває Вас надія.  • Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В.

Схожі:

Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconГотфрід Лейбніц " Книга великая вещь, пока человек умент ею пользоваться"
С 74 Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс] : эл справочник / В. П. Мицьо, А. В. Кудрявцева. М. Равновесие, 2007. 1...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconПереход Олексій Володмирович диплом за мудрість; Шафранський Аррсен Васильович диплом
Попри зміну часів І політичних систем, нині 23 лютого, як І десятиліття тому, асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconСемінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі»
Головною проблемою бібліотекознавства є вивчення сутності бібліотеки як соціального інституту, що пов’язано з вивченням головних...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconОголошення про відповідний ресурс). Після переходу по посиланню у вікні браузера відкриється стартова сторінка сайту (Рис. 1). Рис. 1 Стартова сторінка ресурсу Щоб переглянути ресурс, Вам потрібно зайти під логіном ReutersHealth27
Доступ з сайту бібліотеки за логіном та паролем з усіх арм університету та бібліотеки, підключених до Інтернет
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconРозділ 3 Регіональна економіка
В статті розглядаються регіональні диспропорції у фінансуванні людського розвитку в Україні. Наведено оцінку прогресу в рівні фінансування...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconФормування у майбутніх педагогів-дошкільників культури споживання медіа-продукції в системі медіа-освіти
Лідження. Глобалізація сучасного інформаційного світу спричинила утвердження медіа-культури практично в усіх галузях людського життя...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
Бібліотеки – це скарбниці усіх багатств людського духу” Готфрід Лейбніц iconВ. П. Решетило, Н. В. Можайкіна «Інституціональні чинники розвитку людського потенціалу в умовах трансформації»
«Інституціональні чинники розвитку людського потенціалу в умовах трансформації»: Монографія. – Харків: хнамг, 2009
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи