Весь жіночий склад університету вітаємо icon

Весь жіночий склад університету вітаємо
Скачати 70.81 Kb.
НазваВесь жіночий склад університету вітаємо
Дата06.09.2012
Розмір70.81 Kb.
ТипКнига

Весь жіночий склад університету вітаємо

із святом Весни !

Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться”

А. А. БлокАстма бронхиальная

616.23

П 78 Прогнозування наслідків лікування бронхіальної астми : метод. рек. / Крим. респ. установа НДІ фізичних методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. С. Г. Донич [та ін.]. - К., 2009. - 20 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


ВИЧ-инфекции

616.902.1

П 57 Попередження передачи ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих : навч.посіб. / В. М. Запорожан [та ін.]. - К. : Здоров'я, 2010. - 160 с.

Экземпляры: всего:450 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(446)


Гигиена

613.9

Г 46 Гігієна дітей та підлітків : підручник / В. І. Берзінь [ та ін.] ; ред. В. І. Берзінь; рец. І.В. Сергета. - К. : Асканія, 2008. - 304 с.

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Гипертензия

616.118

С 40 Сіренко Ю. М. Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії : довід.вид. / Ю. М. Сіренко. - К. : Здоров'я, 2009. - 240 с. : іл.

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Информационные системы

61

А 86 Артамонова Н. О. Пошук інформаційних ресурсів з радіології в Інтернеті : метод. посіб. / Н. О. Артамонова, Ю. В. Павліченко, О. В. Масіч ; Ін-т медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ. - Х., 2010. - 80 с. Экземпляры: всего:1 - ФЗ(1)


2

^ 61

А 86 Артамонова Н. О. Технологія проведення пошуку в інформаційно-пошуковій системі PubMed : метод. посіб. / Н. О. Артамонова, О. В. Масіч, Ю. В. Павліченко ; Ін-т медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ. - Х., 2010. - 117 с. Экземпляры: всего:1 - ФЗ(1)


Истории болезни составление

616.07

І- 90 Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю : метод. рек. / Ін-т медицини праці АМНУ, Львів. НМУ ім. Данила Галицького, каф. внутр. мед. №1 ; ред. О. О. Абрагамович, А. В. Басанець. - Л. : Кварт, 2010?. - 32 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Онкология медицинская

616.006

Х-98 Хурані І. Ф. Основи клінічної онкології : посібник / І. Ф. Хурані, О. Я. Какарькін, А. П. Ковальчук. - Вінниця : ТЕЗИС, 2010. - 180 с.

Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(36)


Ортодонтия

616.314-089.2

Г 61 Головко Н. В. Ортодонтия : учеб. пособие для студ. стомат. фак. : пер. с укр. Ч. 1. Развитие прикуса. Диагностика зубочелюстных аномалий. Ортодонтический диагноз / Н. В. Головко. - Винница : Нова Книга. - 2008. - 224 с. : ил. Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), НА(1), УА(18)


Остеохондрит

616.723

Д 18 Данилов И. М. Остеохондроз для профессионального пациента / И. М. Данилов. - К. : Лотос, 2010. - 416 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Профессиональные болезни

613.62

П 61 Посібник з професійних хвороб : навч. посіб. / О. В. Бродик [та ін.] ; ред. О. О. Абрагамович, М. С. Регеда ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького. - Л. : Кварт, 2010. - 186 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


3

Психотерапия

615.851

С 38 Синельников В. В. Возлюби свою хворобу. Як стати здоровим, пізнавши радість життя / В. В. Синельников. - 1-ше вид. - К. : Лотос, 2009. - 384 с. - (Таємниці підсвідомості). Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Растения лекарственные

615.3

З-93 Зузук Б. М. Ресурсознавство лікарських рослин : підручник для студ. фармац. фак. / Б. М. Зузук, Л. Б. Зузук. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 144 с. : іл. Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(36)


Словари многоязычные

61(03)

В 75 Воронова М. Н. Латинско-немецко-русский толковый словарь для стоматологов : около 1 000 терминов / М. Н. Воронова. - Д. : Инновация, 2010. - 78 с. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Терминология

61(03)

М 58 Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) = Международная анатомическая терминология = International anatomical terminology : навч. посіб. / В. Г. Черкасов [та ін.] ; ред. В. Г. Черкасов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 392 с. - Заголовок обкл. : Анатомія. Міжнародна термінологія *латинська *українська *російська *англійська

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Фармакология клиническая

615.5

К 49 Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матеріали VI Всеукр.ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клініч. фармакології, присвяч. 90-річчю проф. О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова ; ред. В. Μ. Мороз [та ін.]. - Вінниця, 2010. - 447 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Химия физическая

22.1

С 76 Стадник В. П. Деякі методи компромісу та пошуку коренів / В. П. Стадник. - Л. : НТШ, 2010. - 123 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

4

Хирургия торакальная

617.54

С 91 Торакальна хірургія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми торакальної хірургії", 21-22 жовт. 2010 р. = Thoracic surgery : International scientific-practical conference "Modern problems of thoracic surgery", 21-22 October 2010 : зб. наук. праць. Вип. 1, ч. 2 / ред. А. В. Макаров. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. - 168 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Эндокринология

616.4

У 45 Українська школа ендокринології : матеріали 54 наук.- практ. конф. з міжнар. участю, 2-4 черв. 2010 р. / ДУ Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМНУ ; ред. Ю. І. Караченцев, О. В. Козаков, І. М. Ільїна. - Х., 2010. - 165 с. Экземпляры: всего:1 - НА(1)


^ У фонд бібліотеки надійшло 45 авторефератів,

з якими можна ознайомитися в читальній залі.

книга


«Возлюби свою хворобу»

Синельников Валерій Володимирович – відомий практикуючий психотерапевт, психолог, гомеопат, автор унікальних за простотою та ефективністю цілющих психологічних методик, які допомогли тисячам людей повернути здоров’я, підвищити добробут, пізнати радість життя. Книга допоможе змінити ставлення до хвороби, зробити своє тіло здоровим, а життя – яскравим. Нова модель свідомості, розроблена автором, ефективні авторські методики і стратегії допоможуть не тільки досягти реального зцілення, але й перебороти хворобу. Як керувати своїми емоціями, читати думки, позбутися відчуття провини і жалості? Відповідь на ці та інші питання шукайте в цій книжці.

5

журнал


«Болезни и антибиотики» – спеціалізований науково-практичний журнал, заснований у 2009 році. У виданні вперше представлений науково-освітній проект Української асоціації за раціональне використання антибіотиків під загальною назвою «Университеты практических врачей». На шпальтах журналу друкуються матеріали з проблем антибіотикотерапії.

Зростання стійкості збудників хвороб до багатьох антибіотиків, які традиційно застосо-
вуються, мало суттєвий вплив на зміни у підходах до емпіричної терапії позалікарняних інфекцій. Журнал висвітлює досвід антибіоти-

котерапії інфекційних хвороб як України, так і інших країн.

Сподіваємося, що журнал буде корисним і цікавим студентам, викладачам медичного університету та практикуючим лікарям.


❖ ❖ ❖
Рада студентського товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова повідомляють, що 17-18 березня 2011 року відбудеться VIII Міжнародна наукова конференція студентів “Перший крок в науку - 2011”.

Запрошуємо студентів прийняти участь в обговоренні різноманітних питань у галузі теоретичної, експериментальної, клінічної та профілактичної медицини.

За детальною інформацією звертатися до голови СНТ

Коваленко Марії Вікторівни, телефон 0984596364.


6Шановні викладачі!


Наукова бібліотека університету пропонує нову послугу – електронну доставку вибіркової тематичної інформації із нових надходжень. Якщо ви бажаєте скористатися цією можливістю, то зверніться в інформаційно-бібліографічний відділ (І поверх) для внесення вашої електронної адреси та теми інформування у картотеку.

❖ ❖ ❖^ Висловлюємо подяку


Палію Г.К., Дякун О.О., Азарському І.М.,

Азарській О.О., Коваленку В.О., Мудрак І.Г., Мазорчуку Б.Ф., Пушкарю М.С., Салобай Р.Ю.

за книги, подаровані у фонд нашої бібліотеки


❖ ❖ ❖

Щиро вітаємо ювілярів лютого:

Борейка Миколу Романовича

Легіна Геннадія Олексійовича

Димченко Марину Павлівну

Наваленко Людмилу Володимирівну

Бажаємо всім міцного здоров’я, благополуччя і оптимізму,

творчих досягнень і натхнення у всіх справах.  • Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В.

7

Схожі:

Весь жіночий склад університету вітаємо iconВітаємо делегатів звітної конференції трудового колективу та профспілки працівників освіти І науки сумського державного університету чисельність членів профспілки СумДУ
...
Весь жіночий склад університету вітаємо iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Весь жіночий склад університету вітаємо iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік. Кафедра фізики та нанотехнологій
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Весь жіночий склад університету вітаємо icon92 від 4 березня 2011 року
Щиро вітаємо всіх жінок університету зі святом весни, любові та краси – Міжнародним жіночим днем
Весь жіночий склад університету вітаємо iconНаказ №523-д від 08. 06. 2011 р
На підставі Статуту хду та за рішеннями структурних підрозділів університету затвердити склад Конференції трудового колективу університету...
Весь жіночий склад університету вітаємо iconНаказ №523-д від 08. 06. 2011 р
На підставі Статуту хду та за рішеннями структурних підрозділів університету затвердити склад Конференції трудового колективу університету...
Весь жіночий склад університету вітаємо iconПоложення про нтса зну; Затвердження складу Ради нтса юридичного факультету; Прийняття нових членів до лав нтса; Перегляд плану заходів на другий семестр; Висновки наукової діяльності за минулий семестр
Координаційної Ради нтса юридичного. На зборах був присутній весь склад нтса факультету (33 особи). Найважливішими питаннями, винесеними...
Весь жіночий склад університету вітаємо iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки
Весь жіночий склад університету вітаємо iconСклад ради з якості Національного авіаційного університету

Весь жіночий склад університету вітаємо iconДо наказу № від 2013 р. Ефективність наукового керівництва
Прізвище, ініціали осіб, зарахованих на навчання до аспірантури університету за весь термін наукового керівництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи