Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака icon

Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака
Скачати 124.42 Kb.
НазваЧтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака
Дата07.09.2012
Розмір124.42 Kb.
ТипДокументи

Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера”

ЧаракаАпоптоз

611.018.2

Д 70 Дослідження апоптозу у радіаційній імунології : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. Д. А. Базика, Н. В. Бєляєва, І. М. Ільєнко. - К., 2010. - 27 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Астма бронхиальная

616.23

П 78 Прогнозування періодів перебігу бронхіальної астми : метод. рек. / Крим. респ. установа НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. С. Г. Доніч [та ін.]. - К., 2009. - 20 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Афоримы и пословицы

81.461

Л 55 Лігоненко О. В. Крилаті латинські вислови (українською та російською мовами) : довід.вид. / О. В. Лігоненко. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2009. - 416 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


ВНМУ-конференции

616.89

П 20 "Патоморфоз психічних і психосоматичних розладів на сучасному етапі", наук.-практ. міжрегіон. конф. (1 ; 2009 ; Вінниця). Патоморфоз психічних і психосоматичних розладів на сучасному етапі : перша науково-практична міжрегіональна конференція : тези доповідей / ред. Н. Г. Пшук, М. С. Гнатишин. - Вінниця, 2009. - 70 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Военная медицина

61(09)4Укр

Б 77

Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя : книга посвящается 250-летию Киевского военного госпиталя. Кн. 5. Диагностические и вспомогательные подразделения. Госпитальные храмы. Подготовка кадров / М. П. Бойчак. - К. : Преса України. - 2006. - 2009. - 560 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

2

Воздействие облучения

616.073.1

К 65 Контроль та визначення доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу АЕС категорії А : відомча інструкція / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. І. А. Ліхтарьов, В. В. Чумак, С. Ю. Нечаєв. - К., 2010. - 53 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Всемирная организация здравоохранения

610.2(И)

В 64 ВОЗ. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью : доклад о состоянии здравоохранения в мире / ВОЗ. - Женева : ВОЗ, 2010. - 106 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Здоровье

613.99

Ж 72 Жінка і здоров`я : у 4-х т. Т. 3 / пер. з англ. С. Альошкіна [та ін.] ; ред. Марлен Б. Голдман, Морін К. Гетч. - К. : Сфера, 2009. - 468 с. : іл.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


История

91

П 29 Симон Петлюра - провідник ідей українського народу : біобібліогр. огляд / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. М. І. Кравцова. - Вінниця, 2010. - 12 с.

Экземпляры: всего:1 - БИНТ(1)


История медицины

61(09)4Укр

У 45 Українські лікарі - уродженці Буковини (XIX ст.-перша половина XX ст.) : бібліогр. покажч. (на допомогу вивчаючим історію медицини) / Буковин. ДМУ, наукова бібліотека ; уклад. В. Ю. Третяк, С. І. Задерей. - Чернівці, 2010. - 37 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


61(09)4Укр

Ц 56 Ціборовський О. На варті здоров`я : історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров`я в Україні : до сторіччя Українського Лікарського Товариства : монографія / О. М. Ціборовський, рец. Я. В. Ганіткевич, О. М. Голяченко, Б. П. Криштопа. –

К. : Факт, 2010. - 430 с. : фото Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


3

Катастрофы, болезни вследствие катастроф

616.073.1

У 31 Удосконалення діагностики та реєстрації нервово-психічних розладів та цереброваскулярної патології у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. К. М. Логановський [та ін.]. - К., 2010. - 40 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Клинические исследования

616.071

В 43 Використання методу електронного парамагнітного резонансу в клінічних та експериментальних дослідженнях : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. Л. М. Овсяннікова, А. А. Чумак, В. В. Талько. - К., 2010. - 23 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Когнитивные расстройства

616.073.1

О-75 Особливості діагностики когнітивних розладів у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх профілактика, лікування та шляхи реабілітації : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. К. М. Логановський, К. Ю. Антипчук, Т. К. Логановська. - К., 2010. - 24 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Культура

71

К 90 Культурологія : навч.посібник / Т.Б Гриценко [та ін.] ; ред. Т. Б. Гриценко. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літ-ри, 2009. - 392 с.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Курорты

615.834

П 78 Проведение климатических процедур на приморских курортах Украины : метод. рек. / Крым. респ. учреждение НДИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И.М. Сєченова, Укр. НИИ детской курортологии и физиотерапии ; сост. В. Н. Любчик [и др.]. - Евпатория ; Ялта, 2010. - 41 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Ликвидаторы

616.073.1

О-62 Оптимізація діагностики та лікування екстрасистолічної аритмії в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : метод. рек. / І. М. Хомазюк, Ж. М. Златогорська, О. М. Настіна ; ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ. - К., 2010. - 58 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 4

Медицина

61

А 43 Актуальні питання сучасної медицини : збірник наукових робіт лікарів та вчених провідних клінік Вінниччини, присвячений 200-річчю від дня народження видатного наукового та громадського діяча М. І. Пирогова. Вип. 8 / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, Вінниц. обл. клін. лікарня ім. М.І Пирогова ; ред. В. І. Горовий, В. П. Ковальчук, рец. В. В. Петрушенко [та ін.]. - Вінниця, 2010. - 280 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Медицинская помощь первичная

610.207

П 26 Первинна медико-санітарна допомога/ сімейна медицина : монографія / З. М. Митник [та ін.] ; ред. В. М. Князевич ; Укр. ін-т стратегічних досліджень. - К., 2010. - 404 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Научные исследования

91.9:61

А 35 Азарский И. Н. Авторские научные статьи / И. Н. Азарский, А. А. Азарская. - Винница ; Хмельницький, 2008. - 32 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


91.9:61

А 35 Азарский И. Н. Научные труды академиков Азарских / И. Н. Азарский, А. А. Азарская ; ред. И. Н. Азарский ; Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова. - Винница ; Хмельницький, 2008. - 74 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Неотложные состояния

616.053

Г 56 Гнатюк А. И. Неотложные состояния у детей : научно-практическое рук. / А. И. Гнатюк. - Изд. 5-е, доп. - Винница : Глобус-Пресс, 2010. - 184 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Образование медицинское, повышение квалификации

72

П 60 Порядок підготовки документів аспірантами, докторантами та здобувачами університету до планування та подачі у спеціалізовану вчену раду / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця, 2009. - 20 с.

Экземпляры: всего:1 - БИНТ(1)

Питание

618.21

П 84 Профілактика есенціальних нутриєнтних дефіцитів у харчуванні вагітних жінок, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. І. Т. Матасар, Л. А. Горчакова, Л. М. Петрищенко. - К., 2010. - 33 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Противовоспалительные средства нестероидные

615.7

Н 56 Нестероідні протизапальні препарати в лікуванні захворювань кістково-м'язової системи : метод. рек. / ДУ Ін-т геронтології АМНУ ; уклад. В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, М. А. Бистрицька. - К., 2008. - 26 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Психические расстройства

616.89

І- 73 "Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних хвороб" : друга наук.-практ. міжрегіон. конф. : тези доповідей / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, Вінниц. обл. психоневро-
логічна лікарня ім. О.І. Ющенка, каф. мед. психології та психіатрії ; відп. за вип.: Н. Г. Пшук, М. С. Гнатишин. - Вінниця, 2010. - 124 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Радиационная медицина

613.67

П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць, Вип. 14 / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; ред. В. Г. Бебешко. - К. : ДІА, 2009. - 264 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сенная лихорадка

616.093.2

П 84 Профілактика і лікування полінозу на Південному березі Криму : метод. рек. / Крим. респ. установа НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. С. М. Бєляєва [та ін.]. - К. ; Ялта, 2009. - 20 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Спинномозговая жидкость

611.8

Л 56 Ликвор как гуморальная среда организма : монографія / В. С. Пикалюк [и др.] ; ред. В. С. Пикалюк. - Симферополь : Ариал, 2010. – 192 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

6

Судебная медицина

91.9:61

Н 34 Наукові праці кафедри судової медицини та основ права Харківського національного медичного унверситету (1992-2009 рр.) : бібліогр. покажч. / Харк. НМУ ; ред. В. М. Лісовий, В. В. М`ясоєдов. - Х., 2009. - 72 с. Экземпляры: всего:1 - БИНТ(1)


^ 61:34

С 91 Сучасні судово-медичні діагностичні критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, що пов'язані з порушенням слуха : метод. рек. / Харк. МА післядипломної освіти, Харк. НМУ. - К., 2010. - 24 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Фармакогнозия

615.3

Р 24 Растительные объекты изучения в фармакогнозии согласно кредитно-модульной системы организации учебного процесса : метод. указ. для иностр. студ. дневной формы обучения / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова, каф. фармацевт. химии ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2010. - 84 с.

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), НА(1), УА(8)


^ 615.3

Д 54 Дневник учебной практики по фармакогнозии для заочной формы обучения студента фармацевтического факультета иностранного гражданина... : метод. указ. / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2010. - 49 с.

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), НА(1), УА(8)


Фармакология клиническая

615.7

Ф 24 Фармакотерапія : підручник для студ. фармац. ф-тів / О. В. Крайдашенко [та ін.] ; ред. О. В. Крайдашенко [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 644 с. : іл. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


615.5

Я 47 Яковлева О. О. Клінічна фармакологія окремих груп лікарських засобів : навч. посібник / О. О. Яковлева, Р. П. Барало, А. І. Косован ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, каф. клін. фармації та клін. фармакології. - Вінниця, 2009. - 176 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


7

Физика

22.3

С 48 Словник фізичної термінології / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; ред. В. В. Фаворський. - Відтворення вид. 1932 року. - К., 2009. - 240 с. - (Із словникової спадщини ; вип. 10)

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Фитотерапия

615.8

Л 63 Лисенюк В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії : підручник / В. П. Лисенюк. - К. : Медицина, 2010. - 424 с. : вкл. л.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия

617

З-14 Загальна хірургія : підручник / М. Д. Желіба [та ін.] ; ред. М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


617

Х-50 Хірургічна перспектива : всеукраїнський збірник, № 4 / ДУ Ін-т загальної та невідкладної хірургії ; ред. В. В. Бойко. - Х., 2010. - 170 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Холера

616.932

Г 70 Городецкий М. М. Холера Эль-Тор = Холера Ель-Тор / М. М. Городецкий. - К. : Здоров’я, 2009. - 128 с. : іл.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Чернобыль

616.073.1

Т 38 Технологія інформаційної взаємодії державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ДРУ) та національного канцер-реєстру України (НКРУ) : метод. рек. / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; уклад. А. Є. Присяжнюк [и др.]. - К., 2010. - 18 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ У фонд бібліотеки надійшло 58 авторефератів,

з якими можна ознайомитися в читальній залі.


8


книга

^ ВОЗ. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью : доклад о состоянии здравоохранения в мире.

Міцне здоров`я життєво важливе для благополуччя людей і стійкого економічного та соціального розвитку. Країни-члени ВООЗ поставили завдання удосконалити систему фінансування охорони здоров`я. Його вирішення дасть можливість всім людям користуватися послугами медико-санітарної допомоги і при цьому захистить їх від фінансових проблем, пов`язаних із оплатою цих послуг. У даній доповіді ВООЗ роз‘яснює, що можуть зробити країни для модифікації своїх фінансових систем, щоб швидше рухатися до досягнення цієї мети – забезпечення загального охоплення населення медико-санітарною допомогою – і закріпити досягнуті успіхи. Доповідь базується на результатах нових досліджень і досвіді інших країн. В ній вміщений план дій для країн на всіх рівнях розвитку і пропонуються шляхи, які дають можливість міжнародній спільноті надавати ефективнішу підтримку зусиллям країн з низьким доходом щодо досягнення загального охоплення населення медико-санітарною допомогою і покращення результатів лікування.
журнал


«Фармацевтичний кур`єр» – інформаційно-аналітичний журнал для фахівців фармацевтичної галузі. Засновником журналу є ДП «Український фармацевтичний інститут якості». Правове регулювання фармацевтичного ринку України охоплює практично всі сфери діяльності суб`єктів господарювання, починаючи із виробництва лікарських засобів, їх ввезення на територію України і закінчуючи вимогами до місця продажу кінцевому споживачу. Все, що пов`язано з якістю і обігом лікарських засобів, суворо контролюється державними органами, тому що стосується життя та здоров`я населення.

Видання знайомить читачів із правовими основами фармацевтичної галузі, друкує загальнотеоретичні матеріали, а також міркування фахівців з окремих питань фармації.

Журнал буде корисним і цікавим студентам та викладачам фармацевтичного факультету.


❖ ❖ ❖Відділ наукової обробки документів з початку березня відкрив в службовому каталозі новий ряд, який відображає фонди наукової бібліотеки іноземними мовами. Наповнення цього розділу ведеться латиницею, кирилицею та іншими мовами. Це прискорює пошук потрібного матеріалу. Пошукова система виконана на традиційних паперових носіях, є і електронна версія.


❖ ❖ ❖^ Висловлюємо подяку


Тарасюк М.Б., Тарасюку В.С., Голубчикову М.В., Денисюку В.І., Азарському І.М., Азарській О.О., Пугачу А.Н., Барвінку А.І., Акчурину О.М.

за книги, подаровані у фонд нашої

бібліотеки


10
^ Щиро вітаємо ювілярів березня-квітня:


Іванова Олександра Никаноровича

Тищенко Людмилу Тихонівну

Луцюка Миколу Борисовича

Личик Галину Зіновіївну

Кучера Володимира Олександровича

Ващука Андрія Арсентійовича

Стратійчук Наталію Степанівну

Паламарчук Ольгу Всеволодівну

Барциховського Андрія Ігоровича

Желібу Вячеслава Трохимовича

Соловйову Людмилу Олександрівну

Темну Олену Василівну

Власенко Марину Володимирівну

Гайструка Валентина Васильовича

Степанюка Георгія Івановича

Шитову Тетяну Василівну

Руденко Ігоря Васильовича

Левадну Віру Андріївну

Бажаємо всім міцного здоров’я, благополуччя

і оптимізму, творчих досягнень і натхнення

у всіх справах


.Схожі:

Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconСв. Фома Аквинский op о правлении государей Книга I глава о том, что нужно, чтобы вместе живущими людьми кто-то правил
Рассматривая это, Соломон в Экклезиасте (IV, 9) говорит: "Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconАндрей Курпатов Средство от вегетососудистой дистонии Аннотация
Всд следует бороться средствами, способными задействовать внутренние ресурсы нашего организма. Вегетососудистая дистония излечима....
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconОлегТинько в Как стать бизнесменом
«Как заработать миллион» в городе Пхукете в Таиланде 4 ноября 2010 года, сразу понимая, что нужно придумать более оригинальное название....
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconИнтерны, ординаторы, аспиранты, соискатели, сотрудники Челгма
А в возрасте до 35 лет для очного участия и интерны, ординаторы, аспиранты, соискатели, сотрудники других медицинских вузов в возрасте...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconАнджей Кола \ Andrzej Kola
Павлищев бор и, затем, в Грязовец. Все они выжили. Остальные пропали без вести, и только в 1943 в Катынском лесу были найдены могилы...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconАвтор: Антон Макурин
Давным — давно в далёкой стране у самых Синих гор жил один молодой воин, который очень хотел стать Мастером Меча. Но по обычаям той...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconЛабораторная работа №11 Знакомство с субд ms access: работа с существующей базой данных, фильтры по данным. Вариант 10 Скопировать базу данных «Борей»
Ть базу данных «Борей» (файл nwind. Mdb) из папки M:\msoffice\Office\Samples в свою рабочую папку. Изменить свойства файла: сделать...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconЛабораторная работа №11 Знакомство с субд ms access: работа с существующей базой данных, фильтры по данным. Вариант 15 Скопировать базу данных «Борей»
Ть базу данных «Борей» (файл nwind. Mdb) из папки M:\msoffice\Office\Samples в свою рабочую папку. Изменить свойства файла: сделать...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconЛабораторная работа №11 Знакомство с субд ms access: работа с существующей базой данных, фильтры по данным. Вариант 11 Скопировать базу данных «Борей»
Ть базу данных «Борей» (файл nwind. Mdb) из папки M:\msoffice\Office\Samples в свою рабочую папку. Изменить свойства файла: сделать...
Чтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака iconЛабораторная работа №11 Знакомство с субд ms access: работа с существующей базой данных, фильтры по данным. Вариант 12 Скопировать базу данных «Борей»
Ть базу данных «Борей» (файл nwind. Mdb) из папки M:\msoffice\Office\Samples в свою рабочую папку. Изменить свойства файла: сделать...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи