Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи icon

Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи
Скачати 96.64 Kb.
НазваАкушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи
Дата07.09.2012
Розмір96.64 Kb.
ТипДокументи


Ни одна специальность не приносит порой столько мрачных переживаний и потрясе ний, как врачебная”

А.П. Чехов


Акушерство

618.2

В 12 Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину : навч.посіб. Ч. 1 : (для слухача) / Л. Ф. Бєлобаба [та ін.] ; Програма "Здоров'я матері та дитини", Moter end child health programme. - К., 2011. - 248 с. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Анатомия

611

В 67 Волковой В. А. Анатомія людини : підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан. - Х. : Бурун і К., 2010. - 336 с. Экз.: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


611

Г 61 Головацький А. С. Анатомія людини : підручник : у 3-х т. Т. 1. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін ; ред. А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - Вид. 2-ге, доопрац. - Вінниця : Нова Книга. - 2010. - 368 с. : іл. Экземпляры: всего:103 - ЧЗ(1), УА(102)


611

С 34 Сидоренко П. І. Анатомія та фізіологія людини : підручник для студ. ВМНЗ I-II рівнів акредитаціїї / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. - 2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2009. - 248 с. : кольор. вкл. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Анатомия пластическая

611

Н 57 Неттер Френк. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер ; ред. Чайковський Ю. Б. ; пер. з англ. А. А. Цегельського . - Укр.-латин. вид. - Л. : Наутілус, 2009. - 616 с. - Пер.изд. : Atlas of human anatomy / Netter F.H. - 4th ed. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОИЛ(1)


Биология

28

П 58 Популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя : навч.-метод. посібник. Модуль 3 / Р. П. Піскун [та ін.]. ; ред. Р. П. Піскун ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, каф. мед. біології. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 328 с.

Экземпляры: всего:301 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(297)

Биохимия

612.015

Г 93 Губський Ю. І. Біологічна хімія : підручник / Ю. І. Губський. - Вінниця ; К. : Нова Книга, 2011. - 656 с. : іл.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Внутренние болезни

616

П 27 Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини : підручник. Т. 3 : Диференціальний діагноз і ведення хворих у клініці внутрішньої медицини. Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини / В. Г. Передерій ; В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова Книга. - 2010. - 1006 с. : іл.

Экземпляры: всего:103 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(99)


Всемирная организация здравоохранения

616.89.1/В 64-934421

В 84 ВОЗ (Женева). Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя / ВОЗ. - Женева : ВОЗ, 2010. - 40 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гистология

611.018

Г 51 Гістологія людини : підручник для студ. ВМНЗ / О. Д. Луцик [ та ін.]. - вид. 4-те доопр. і випр. - К. : Книга плюс, 2010. - 584 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Глазные болезни

617.7

Н 40 Невідкладна допомога при раптових захворюваннях органа зору : навч.-метод. посіб. / Й. Р. Салдан [та ін.] ; ред. Й. Р. Салдан ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, каф. очних хвороб. - Вид. 3-тє перероб. та доп. - Вінниця, 2010. - 64 с. Экз.: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Информатика

73

Б 27 Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; ред. В. В. Пасічник. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 390 с. - (Комп`ютинг).

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


История

63.3(4Укр)

Б 77 Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 688 с. - (Альма-матер).

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Кровеносные сосуды

616.092

А 92 Атаман О. В. Механізми розвитку D-гіпервітамінозитивних уражень кровоносних судин : моногр. / О. В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2011. - 150 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Культура

71

Х 91 Хрестоматия по истории мировой культуры : учебное пособие / А. В. Мисюн [и др.] ; ред. А. В. Мисюн ; Одес. НПУ, каф. Культуро-логии и искусствоведения. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Онкология медицинская

616.006

Ш 83 Шпарик Я. В. Рак: переможці і жертви : [біограф. довідки] / Я. В. Шпарик. - Л. : Афіша, 2008. - 628 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Ортопедическая стоматология

616.314-089.2

М 34 Матеріалознавство у стоматології : навч. посіб. для студ. стоматолог. ф-тів / М. Д. Король [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 240 с. : іл. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.314-089.2

Ф 69 Фліс П. С. Техніка виготовлення знімних протезів : підручник / П. С. Фліс, Т. М. Банних. - К. : Медицина, 2008. - 256 с. : iл. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Оториноларингология

616.21

О-85 Оториноларингологія : [підручник для студ. ВМНЗ ІV рівня акредитації] / Д. І. Заболотний [та ін.]. - К. : Медицина, 2010. - 472 с. : іл. Экземпляры: всего:186 - УА(182), ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1)

Педиатрия

616.053

К 20 Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник для вузов / Т. В. Капитан. - 5-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 656 с. : ил.

Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(1), УА(9)


Персоналии

91.9:61

С 31 Сенс оптимізму в мікробіології : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. Палія Гордія Кіндратовича / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук, Н. М. Шевчук ; комп. верстка В. Ю. Шаповалова ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. - Вінниця, 2011. - 75 с. : іл. - (Вчені нашого університету). Экземпляры: всего:5 - ФЗ(2), БИНТ(3)


Профессиональные болезни

613.62

П 61 Посібник з професійних хвороб : навч. посіб. / О. В. Бродик [та ін.] ; ред. О. О. Абрагамович, М. С. Регеда ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького. - Л. : Кварт, 2010. - 186 с.

Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(1), НА(15), ЧЗ-2(1)


Психиатрия

616.89

П 86 Психіатрія і наркологія : підручник / В. Л. Гавенко [та ін.] ; ред. В. Л. Гавенко, В. С. Бітенський. - К. : Здоров’я, 2009. - 512 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Религия

86

Р 36 Религиоведение : учебное пособие / П. К. Лобазов [и др.] ; ред. П. К. Лобазов ; Одес. НУ. Филос. фак. - Изд. 3-е, дополн. и переработ. - Х. : Бурун Книга, 2011. - 448 с. Экз.: всего:7 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(5)


Сальмонеллезы

616.9.053

Г 81 Грешило М. С. Сальмонельози у дітей : моногр. / М. С. Грешило, В. І. Руда, Л. В. Пипа ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Хмельницький : Цюпак А.А., 2011. - 212 с. Экз.: всего:1 - ЧЗ(1)


Социальные науки

66

П 36 Піча В. М. Політологія : підручник для студ. ВЗО / В. М. Піча, Н. М. Хома ; ред. В. М. Піча. - 5-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 304 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 66

П 50 Політологія : підручник / В. Г. Антоненко [та ін.] ; ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2010. - 568 с. - (Альма-матер). Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Статистика

65.9(4Укр)

С 78 Статистичний щорічник Вінниччини за 2010 рік / Головне упр. статист. у Вінницькій обл. ; ред. С. Н. Ігнатов. - Вінниця, 2011. - 620 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Уход за больным

616.08

К 28 Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник для студ. ВМНЗ / Н. М. Касевич ; ред. B. I. Литвиненко. - Вид. 4-тє. - К. : Медицина, 2011. - 424 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Фармакогнозия

615.30

М 54 Методические указания для самостоятельной работы иностранных студентов по фармакогнозии : (спец. 7.110201 "Фармация"), (Модуль 1) / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2010. - 65 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


615.30

М 54 Методические указания для самостоятельной работы иностранных студентов по фармакогнозии : (спец. 7.110201 "Фармация"), (Модуль 2) / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2010. - 66 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Фармакология

615.5

Ф 24 Фармакологія : підручник для студ. мед. ф-тов ВМНЗ / I. C. Чекман [та ін.] ; ред. I. C. Чекман. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 784 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Фармакология клиническая

615.7

Ф 24 Фармакотерапія : підручник для студ. фармац. ф-тів / О. В. Крайдашенко [та ін.] ; ред. О. В. Крайдашенко [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 644 с. : іл. Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), НА(5)


Фармация

615.4

Ф 24 Фармацевтична опіка: вибрані питання : навч.посіб. / О. С. Хухліна [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 424 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


Физиология

616.092

А 92 Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навч.посібник / О. В. Атаман. - Вид. 4-е. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 512 с. : іл. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


612

Ф 53 Філімонов В. І. Фізіологія людини : підручник : пер. з рос. / В. І. Філімонов. - К. : Медицина, 2010. - 776 с. - Пер. изд. : Физиология человека / Филимонов В.И. - К., 2008.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


612

Ф 53 Філімонов В.І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях : посібник для студ. ВНЗ / В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456 с. : іл.

Экземпляры: всего:104 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(100)

^ 612

Ф 53 Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах: пер. с укр. : пособие для студентов высш. учебных заведений / В. И. Филимонов. - Винница : Нова Книга, 2009. - 488 с. : ил.

Экземпляры: всего:13 - ЧЗ(1), НА(3), УА(9)


Философия

87

П 31 Петрушенко В.Л. Філософія : підручник / В.Л. Петрушенко. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 506 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Химия

24

М 80 Мороз А.С. Медична хімія : підручник для студ. ВМНЗ / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - Вид. 3-тє, стер. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 776 с. Экз.: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Химия аналитическая

24

А 64 Аналітична хімія : якісний та кількісний аналіз: навч. конспект лекцій / В. В. Болотов [и др.] ; ред. В. В. Болотов. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 424 с. Экз.: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия

617

З-14 Загальна хірургія : підручник / М. Д. Желіба [та ін.] ; ред. М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.

Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), НА(2), УА(8)


^ 617

О-28 Общая хирургия : учебник / ред. Н. А. Кузнецов. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 896 с. : ил. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


617

Х 50 Хірургія : [підручник для студ. стомат. ф-тів ВМНЗ] / Б. П. Лисенко [та ін.] ; ред. Б. П. Лисенко, В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 712 с. Экз.: всего:6 - ЧЗ(1), НА(4), ЧЗ-2(1)


Экология

28.08

К 38 Кизима Р. А. Екологія : навч.посіб. / Р. А. Кизима. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Языкознание

81.411.1

Л 63 Лісовий М. І. Культура професійного мовлення : навч. посіб. для студ. ВМНЗ / М. І. Лісовий. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 176 с.

У фонд бібліотеки надійшло ^ 50 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.


книга

У навчальному посібнику висвітлені питання фармацевтичної опіки хворих та лікарів при застудних захворюваннях, порушенні функції травного каналу, алергії, окремих порушеннях діяльності нервової системи, залізодефіцитній анемії, при застосуванні лікарських засобів різних груп у вагітних та лактуючих жінок.

Навчальний посібник з фармацевтичної опіки підготовлений відповідно до частини програми навчальної дисципліни «фармацевтична опіка» для студентів спеціальності «клінічна фармація» вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Книга може бути рекомендована студентам старших курсів фармацевтичних факультетів та інтернам-клінічним провізорам у якості додаткового навчального матеріалу студентам всіх факультетів та практичним лікарям для удосконалення знань з клінічної фармакології окремих груп лікарських засобів.


журнал

«Профілактична та дитяча стоматологія» – науково-практичний журнал, заснований Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького.

Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей є важливою проблемою сучасної стоматології. Це особливо стосується карієсу зубів та його ускладнень. Обстеження дітей різних регіонів України свідчить про значне зростання випадків карієсу як тимчасових, так і постійних зубів. Покращити стоматологічне здоров’я дітей можливо завдяки впровадженню профілактичних заходів карієсу з урахуванням чинників ризику.

Маємо надію, що даний журнал буде корисним у науковій і практичній діяльності дитячих стоматологів.


❖ ❖ ❖
Акчурину Олегу Маратовичу,

Сарахану Миколі Микитовичу


висловлюємо подяку за книги,

подаровані у фонд нашої бібліотеки


❖❖❖
Щиро вітаємо ювілярів листопада:


Рудавку Станіслава Івановича

Шевченка Володимира Миколайовича

Омельченко Оксану Дмитрівну

Писаренко Людмилу Мифодіївну

Домащенко Світлану Григорівну


Наші сердечні вітання

Пілюгіній Інні Павлівні

Юрчишиній Ользі Анатоліївні

Бажаємо ювілярам міцного здоров’я, щастя та

благополуччя вам і вашим родинам, творчих досягнень

і натхнення у всіх справах.


 Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В

Схожі:

Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи
Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи пр аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві,...
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconА. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник
А 44 Акушерство : учебник / Б. М. Венцковский [и др.]; ред. Б. М. Венцковский, Г. К. Степанковская, Н. Е. Яроцкий. К. Медицина, 2010....
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconАкушерство 618. 2 А 44 Акушерство
...
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconМетодичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)”
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconВагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (ендокринні захворювання, сечових органів, шлунково-кишкового тракту). Актуальність теми
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (ендокринні захворювання, сечових органів, шлунково-кишкового тракту)
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconПередчасні пологи шифр мкх-10 – О60
Передчасні пологи – це пологи з спонтанним початком, прогресуванням пологової діяльності та народженням плода вагою більш 500 г у...
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Сумський державний університет Медичний інститут удк 618. 33-007. 1-06:[616-002+618. 1+616. 3+613. 81/. 882]-055. 2(043. 3)
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом медичної генетики
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Акушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи