А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник icon

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник
Скачати 76.05 Kb.
НазваА. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник
>А.В.Фокин<><><><> <><><> <><> <> <> <><><><><><><><> <> <><><><
Дата07.09.2012
Розмір76.05 Kb.
ТипУчебник


Научная работа немыслима без обмена идеями

и без хорошо поставленной информации”

А.В.Фокин
Акушерство

618.2

А 44 Акушерство : учебник / Б. М. Венцковский [и др.] ; ред. Б. М. Венцковский, Г. К. Степанковская, Н. Е. Яроцкий. - К. : Медицина, 2010. - 448 с. Экземпляры: всего:82 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(78)


Анатомия

611

Г 61 Головацький А. С. Анатомія людини : підручник : у 3-х т. Т. 1. /

А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін ; ред. А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - Вид. 2-ге, доопрац. - Вінниця : Нова Книга. - 2010. - 368 с. : іл. Экземпляры: всего:103 - ЧЗ(1), УА(102)


Анатомия пластическая

611

Н 57 Неттер, Френк. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер ; ред. Чайковський Ю.Б. ; пер. з англ. А.А. Цегельського . - Укр.-латин. вид. - Л. : Наутілус, 2009. - 616 с. - Пер.изд. : Atlas of human anatomy / Netter F.H. - 4th ed. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОИЛ(1)


Анестезиология

617.961

А 66 Анестезиология и интенсивная терапия : учебник / Ф. С. Глумчер [и др.] ; ред. Ф. С. Глумчер. - К. : Медицина, 2010. - 384 с.

Экземпляры: всего:85 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3), УА(80)


Биохимия

612.015

Г 93 Губський Ю. І. Біологічна хімія : підручник / Ю.І. Губський. - Вінниця ; К. : Нова Книга, 2011. - 656 с. : іл

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Гериатрия

612.67

М 77 Монастирський, Володимир. Старіння та омолодження організму: проблеми, які вирішуються з позицій нової науки - біологічної коагулології : [моногр.] / В. А. Монастирський ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького. - Л., 2011. - 252 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


2

Документация информационная

81.411.1

Ш 37 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - Вид. 6-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 301 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Дуоденоскопия

616.3.072

О-60 Оперативная дуоденоскопия : метод. рек. (для студ. 6-го курса, интернов, врачей-хирургов) / В. В. Петрушенко [и др.] ; Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова, каф. хирургии №1. - Винница, 2011. - 146 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), ЧЗ-2(1), НА(7)


Информатика медицинская

61

М 42 Медична інформатика в модулях : практикум / І. Є. Булах [та ін.] ; ред. І. Є. Булах ; Нац. МУ ім. О.О. Богомольця. - К. : Медицина, 2009. - 208 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Ионные каналы

612.014

Ш 95 Шуба Я. Μ. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. Μ. Шуба ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця АМНУ. - К. : Наукова думка, 2010. - 448 с. : іл.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Курорты

615.839

К 63 Комбіноване застосування гіпоксично-гіперкапнічної стимуляції і ароматизації повітряного середовища приміщень ефірними оліями в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів : метод. рек. / Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, Крим. ДМУ ім. С.І. Георгієвського, Крим. респ. установа НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. М. М. Юсупалієва [та ін.]. - К., 2011. - 16 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 615.839

К 63 Комбіноване застосування гіпоксично-гіперкапнічної стимуляції і лазеротерапії на санаторно-курортному етапі лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів : метод. рек. / Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, Крим. ДМУ ім. С.І. Георгієвського, Крим. респ. установа НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. В. М. Савченко [та ін.]. - К., 2011. - 15 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 3

Отит средний гнойный

616.21

Н 72 Нова тактика діагностики і лікування отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень : метод. рек. / Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, Харьк. МА післядипломної освіти ; уклад. Г. І. Гарюк [та ін.]. - К., 2009. - 24 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Уход за больным

616.08

К 28 Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник для студ. ВМНЗ / Н. М. Касевич ; ред. B. I. Литвиненко. - Вид. 4-тє. - К. : Медицина, 2011. - 424 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Физиотерапия

615.839

Д 50 Диференційоване застосування методів фізіотерапії в комбінації з гіпоксично-гіперкапнічною стимуляцією при хронічному обструктивному захворюванні легенів : метод. рек. / Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи, Крим. ДМУ ім. С.І. Георгієвського, Крим. респ. установа НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова ; уклад. М. М. Юсупалієва [та ін.]. - К., 2011. - 20 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия

617

З-14 Загальна хірургія : підручник / М. Д. Желіба [та ін.] ; ред. М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.

Экземпляры: всего:211 - ЧЗ(1), НА(2), УА(207), ЧЗ-2(1)


^ 617

Х 50 Хірургія : [підручник для студ. стомат. ф-тів. ВМНЗ] / Б. П. Лисенко [та ін.] ; ред. Б. П. Лисенко, В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 712 с. Экз. всего:86 - ЧЗ(1), НА(4), ЧЗ-2(1), УА(80)


Хирургия челюстно-лицевая

616.31-089

Т 41 Тимофеев А. А. Челюстно-лицевая хирургия : [учебник для студ. ВМУЗ] / А. А. Тимофеев. - К. : Медицина, 2010. - 576 с.

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(26)


^ У фонд бібліотеки надійшло 25 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.


4


книга

У монографії викладені вагомі наукові здобутки, які одержав автор за багато років наукової діяльності. Ґрунтовний аналіз одержаних результатів призвів до відкриття тромбін-плазмінової системи (ТПС), яка є п’ятою основною регуляторною системою організму, нарівні з генною, імунною, ендокринною та нервовою системами.

Відкриття ТПС та двох, здійснюваних нею фундаментальних протилежних внутрішньо суперечливих фізіологічних процесів – біологічної коагуляції та біологічної регенерації, дало автору можливість створити коагуляційно-регенераційну теорію відкритого розвитку та дві її складові – коагуляційно-гіпотрофічну теорію фізіологічного старіння організму і регенераційно-нормотрофічну теорію його омолодження, а також спосіб омолодження організму шляхом посилення біорегенерації.

Книга зацікавить тих хто вивчає проблеми довголіття і старіння.


журнал

«Инфекционный контроль» – щоквартальний науково-практичний журнал. Видання приділяє особливу увагу проблемам профілактичної медицини, висвітлює передову вітчизняну та зарубіжну практику у цій сфері.

Теми, які порушує видання, торкаються організації охорони здоров’я у забезпеченні санепідрежиму в ЛПЗ, профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій, актуальних проблем клінічної медицини, лабораторної діагностики, дезінфекції, стерилізації, гігієни та ін. На сторінках журналу публікуються законодавчі матеріали, статті вчених-медиків, тези конференцій та інших форумів з питань охорони здоров’я.

Журнал розрахований як на студентів і викладачів медуніверситетів, так і на практикуючих лікарів.


5^ Шановні читачі!

Фонд читальної зали поповнився навчальними та довідковими електронними виданнями на CD та DVD дисках з різних галузей медицини.

^ Для роботи з даними виданнями у читальній залі обладнано 2 АРМ для читачів, а також дозволяється користування власною комп’ютерною технікою.


❖ ❖ ❖

Костецькій А., Дмитренко Ж.,

Власову В.В., Калиновському С.Ф., Казакову В.Н.,

Хімічу С.Д., Левчук О.В., Коваленко В.О., Мудрак І.М.


висловлюємо подяку за книги, подаровані

у фонд нашої бібліотеки


❖ ❖ ❖
Щиро вітаємо ювілярів грудня:

Полесю Тетяну Леонідівну

Кондратович Світлану Олександрівну

Бажаємо міцного здоров’я, щастя та

благополуччя вам і вашим родинам.


6

^ Вітаємо колектив Вінницького національного медичного університету з Новим роком

та Різдвом Христовим!


Бажаємо вам зустріти Новий рік у гарному настрої,

зі світлими думками та хорошими намірами,

які неодмінно повинні збутися.

Нехай ваші справи сприяють злагоді та миру, зростанню добробуту.

Зичимо вам здоров'я, щастя, бадьорості та успіхів!


❖ ❖ ❖


З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі.

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!


7

Схожі:

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconАкушерство 618. 2 А 44 Акушерство
...
А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconАкушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи
Ни одна специальность не приносит порой столько мрачных переживаний и потрясе ний, как врачебная”
А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconРобоча навчальна програма передатестаційного циклу навчання (стажування) лікарів-слухачів за спеціальністю “Акушерство І гінекологія” Тривалість циклу 1 міс./156год
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник icon4. Акушерство І гінекологія

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconАкушерство І гінекологія

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник icon4. Акушерство І гінекологія

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconПлан роботи студентського наукового гуртка з дисципліни «акушерство І гінекологія»

А. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник iconПлан роботи студентського наукового гуртка з дисципліни «акушерство І гінекологія»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи