Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство icon

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство
Скачати 130.04 Kb.
НазваАкушерство 618. 2 А 44 Акушерство
Дата07.09.2012
Розмір130.04 Kb.
ТипДокументи


Стоит вдуматься в происхождение недугов – и станет ясно, что все они коренятся в страстях человека и в горестях, отягчающих его душу”

Франсуа де Ларошфуко

Акушерство

618.2

А 44 Акушерство : учебник / Б. М. Венцковский [и др.] ; ред. Б. М. Венцковский, Г. К. Степанковская, Н. Е. Яроцкий. - К. : Медицина, 2010. - 448 с. Экземпляры: всего:83 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(79)


618.2

В


12 Вагітність
та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину : навч. посіб. Ч. 1 : (для слухача) / Л. Ф. Бєлобаба [та ін.] ; Програма "Здоров'я матері та дитини", Moter end child health programme. - К., 2011. - 248 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Анатомия

611

В 67 Волковой В. А. Анатомія людини : підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан. - Х. : Бурун і К., 2010. - 336 с.

Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), НА(6)


^ 611

Г 61 Головацький А. С. Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін ; ред. А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - Вид. 2-ге, доопрац. - Вінниця : Нова Книга. - 2010. - 368 с. : іл. с. : іл. Экземпляры: всего:104 - ЧЗ(1), УА(103)


611

К 78 Кравчук С. Ю. Анатомія людини : [навч. посіб. для студ ВМНЗ] / С. Ю. Кравчук. - Вид. 4-те, перероб. та доп. - Чернівці : Місто, 2010. - 600 с. : іл. с. : іл. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 616.091

О-75 Основы патологической анатомии = Пособие по патоморфологии с тестовыми заданиями : учеб. пособ. для иностр. студ. 3 курса мед. фак. / А. А. Гаврилюк [и др.] ; Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова, каф. патолог. анатомии и судеб. медицины. - Винница, 2010. - 200 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Анатомия пластическая

611

Н 57 Неттер, Френк. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер ; ред. Чайковський Ю. Б. ; пер. з англ. А. А. Цегельського . - Укр.-латин. вид. - Л. : Наутілус, 2009. - 616 с. - Пер.изд. : Atlas of human anatomy / Netter F.H. - 4th ed.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ОИЛ(2)


Беременность многоплодная

618.21

Б 14 Багатоплідна вагітність : навч. посіб. Ч. 1 : (для слухача)/ Л. Ф. Бєлобаба [та ін.] ; ред. Ю. П. Вдовиченко, Н. Г. Гойда, О. М. Юзько ; Програма "Здоров'я матері та дитини", Moter end child health programme. - За фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. - К. - 2011. - 288 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Биохимия

612.015

Г 93 Губський Ю. І. Біологічна хімія : підручник / Ю. І. Губський. - Вінниця ; К. : Нова Книга, 2011. - 656 с. : іл с. : іл

Экземпляры: всего:104 - ЧЗ(1), НА(3), ЧЗ-2(1), УА(99)


Витамин B-12

616.15

О-75 Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 / С. В. Видиборець [та ін.]. - К. : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2011. - 113 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гастрит

616.33

М 80 Морфологічна діагностика хронічного гастриту : метод. рек. / О. Г. Курик, Μ. Ю. Коломоєць, О. О. Вашеняк. - К., 2011. - 28 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гомеопатия

615.53

Г 97 Гуцол Л. П. Основи гомеопатії : [навч. посіб. для студ. ВМНЗ] / Л. П. Гуцол. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 344 с. : іл. с. : іл.

Экземпляры: всего:200 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(196)


Диагностика лабораторная

616.07

Л 12 Лабораторні дослідження в педіатрії : навч. посіб. / О. І. Залюбовська [та ін.]. - Х. : Бурун і К., 2011. - 256 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Дыхательная недостаточность

616.053.4

Д 50 Дихальна підтримка у новонароджених дітей : навч. посіб. Ч. 1 : (для слухача) / Т. В. Бондаренко [та ін.] ; ред. Ю. П. Вдовиченко [та ін.] ; Програма "Здоров'я матері та дитини", Moter end child health programme. - За фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. - К. - 2011. - 522 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Здоровый образ жизни

61

К 65 Копа В. М. Соціальна валеологія : навч. посіб. / В. М. Копа. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 204 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Здравоохранение

610.207

Е 45 Економіка охорони здоров`я : підручник / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, В. В. Таран ; ред. В. Ф. Москаленко. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 288 с. Экземпляры: всего:203 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(199)


610.207

Э 40 Экономика здравоохранения : учебник / В. Ф. Москаленко [и др.] ; ред. В. Ф. Москаленко. - Винница : Нова Книга, 2010. - 144 с.

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(96)


Зубное протезирование

616.314-089.2

З-40 Заяць Т. І. Знімні пластинкові протези : навч. посіб. / Т. І. Заяць, Я. З. Липська. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 224 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


История

63.3(4Укр)

Б 77 Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 688 с. - (Альма-матер).

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)

История медицины

61(09)

В 36 Верхратський С. А. Історія медицини : довід. вид. / С. А. Верхратський. - К. : Здоров’я, 2011. - 352 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Конгрессы

61

У 45 Українсько-Йорданський медичний конгрес та дні йорданської культури у Вінниці (1 ; 2011 ; Вінниця). Перший Українсько-Йорданський медичний конгрес та дні йорданської культури у Вінниці : матеріали, 12-17 вересня 2011 р. - Вінниця, 2011. - 76 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Конференции

67.9(4Укр)

Р 45 Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20 трав. 2011 р. - Вінниця : Вінниц. обл. Рада, 2011. - 157 с.

Экземпляры: всего:4 - НА(4)


Лекарства

615.1

С 50 Сметаніна К. І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів : навч. посіб. / К. І. Сметаніна. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 376 с. : іл. с. : іл. Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(9)


615.7

М 54 Методологічне обгрунтування використання квантово-фармакологічних показників для визначення фармакокінетичних властивостей лікарських засобів : метод. рек. / упоряд. I. C. Чекман [та ін.]. - К., 2011. - 12 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Медицина спортивная

613.7

К 30 Качан В. В. Теоретичні і практичні аспекти спортивної медицини : навч.-метод. посіб. / В. В. Качан, Л. А. Сарафинюк, О. В. Лежньова ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, каф. фізвиховання, фіз. реабілітації та спорт. медицини. - Вінниця, 2011. - 116 с .

Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(76)


613.7

М 42 Медицинская реабилитация в спорте : рук. для врачей и студентов / В. Н. Сокрут [и др.] ; ред. В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков. - Донецк : Каштан, 2011. - 620 с. : ил. с. : ил. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Микробиология

616.093

М 42 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : [підруч. для студ. ВМНЗ] / К. С. Андріанова [та ін.] ; ред. В. П. Широбоков ; Нац. МУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 952 с. : іл. с. : іл.

Экземпляры: всего:150 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(146)


Новорожденный, болезни

616.053.4

С 76 Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування : навч. посіб. Ч. 1 : (для слухача) / Т. В. Бондаренко [та ін.] ; ред. Н. Г. Гойда, Є. Є. Шунько, Д. О. Добрянскький ; Україно-Швейцарська Програма "Здоров'я матері та дитини", Moter end child health programme. - За фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. - К. - 2011. - 482 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Ортопедическая стоматология

616.314-089.2

П 81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підручник для студ стомат. ф-тів ВМНЗ / М. Д. Король [та ін.] ; ред. М. Д. Король. - Вид. 3-є, випр. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 240 с. : іл. с. : іл.

Экземпляры: всего:102 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(98)


Панкреатит острый некротизирующий

615.7

А 72 Антибактеріальна терапія та імунокорекція у хворих на гострий панкреатит : метод. рек. / Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова ; уклад. М. Ю. Ничитайло [та ін.]. - К., 2010. - 18 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Педиатрия

616.053

К 20 Капітан Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми : підруч. для студ. ВМНЗ / Т. В. Капітан. - Вид. 4-те , доп. і оновл. - Вінниця : Вінниц. газета, 2010. - 868 с. : іл. с. : іл. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


616.053

Н 40 Невідкладні стани в педіатрії : [навч. посіб.] / Р. І. Поцюрко [та ін.] ; ред. Р. І. Поцюрко. - 3-тє вид., стер. - К. : Медицина, 2009. - 192 с. Экз: всего:1 - ЧЗ(1)


616.053

П 24 Педиатрия : учеб. для студентов ВМУЗ / А. В. Тяжкая [и др.] ; ред. А. В. Тяжкая. - Изд. 2-е. - Винница : Нова Книга, 2010. - 1152 с. : ил. с. : ил.

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Персоналии-Пирогов Н.И. (1810-1881)

617(092)

Н 35 Національний музей-садиба М.І. Пирогова = M. I. Pyrogov national memorial estate : фотоальбом / ред. Віктор Гораш, Василь Шевченко. - Вінниця : ВіГор : Багіра, 2011. - 96 с. : фото.цв. Экз.: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


617(092)

С 24 Светя другим, сгораю сам : сб. научных работ междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, посвящ. 200-летию со дня рожд. Н.И. Пирогова, 25 февр. 2011 г. / ред. А. В. Чукичев [и др.]. - Челябинск, 2011. - 168 с. Экземпляры: всего:1 - НА(1)


Радиационная медицина

613.67

П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць : присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи, вип. 15 / ДУ НЦ радіац. медицини АМНУ ; ред. В. Г. Бебешко. - К. : ДІА, 2010. - 416 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Семейная практика

610.25:616.1/8

Ч-49 Чернобровий В. М. Загальна практика - сімейна медицина: основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація, телемедицина : (посіб. для студ.-випускників, лікарів-інтернів, лікарів заг. практики сімейної медицини) / В. М. Чернобровий. - Вінниця : Діло, 2011. - 84 с. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Стоматологической помощи службы

610.207

О-75 Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, гігієнічні, деонтологічні) : [навч.-довідниковий посібник] / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; ред. В. Г. Бардов ; Нац. МУ ім. О.О. Богомольця. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 440 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(8)


Студенты медицинских учебных заведений

61:378

Д 81 Дудікова Л. В. Особливості формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : метод. рек. / Л. В. Дудікова ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця, 2010. - 115 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Технология медицинская

617

С 91 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24-25 листоп. 2011 р. / ред. Ф. М. Ільченко, М. М. Сербул, Б. В. Хабрат. - К., 2011. - 139 с.

Экземпляры: всего:2 - НА(2)


Фармакогенетика

615.7

К 49 Клінічна фармакогенетика : навч. посіб. для студ ВМНЗ / О. О. Яковлева [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 160 с. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Физиология

612

Ф 50 Фізіологія : навч.-метод. посіб. для студ. фармац. фак. заочної форми навчання (спец. фармація) / В. М. Мороз [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця, 2012. - 86 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), НА(2)


Философия

87

П 31 Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посіб. : у 2 ч. / В. Л. Петрушенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с. : іл. : табл.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Химия

24

М 80 Мороз А. С. Медична хімія : підруч. для студ. ВМНЗ / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - Вид. 3-тє, стер. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 776 с. Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), НА(4), ЧЗ-2(1)


24

Ц 27 Цвєткова Л. Б. Загальна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Б. Цвєткова. - Л. : Новий Світ-2000. - 2011. - 399 с. - (Вища освіта в Україні).

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Химия аналитическая

24

А 64 Аналітична хімія : якісний та кількісний аналіз : навч. конспект лекцій / В. В. Болотов [та ін.] ; ред. В. В. Болотов. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 424 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)


Химия физическая

24

Ц 27 Цветкова Л. Б. Фізична хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цветкова. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 415 с. - (Вища освіта в Україні).

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия

617

З-14 Загальна хірургія : підручник / М. Д. Желіба [та ін.] ; ред. М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.

Экземпляры: всего:212 - ЧЗ(1), НА(2), УА(208), ЧЗ-2(1)


617(03)

Х-46 Хіміч С. Д. Довідник хірурга : довід. вид. / С. Д. Хіміч. - К. : Здоровья, 2011. - 208 с. Экземпляры: всего:5 - НА(3), ЧЗ-2(1), ЧЗ(1)


Эндокринология

616.4

Е 62 Ендокринологія : підруч. для студ. ВМНЗ / П. М. Боднар [та ін.] ; ред. П. М. Боднар. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 464 с. : іл. с. : іл. Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(96)


Эпонимы

611(03)

Э 72 Эпонимы в анатомии человека : [справочное изд.] / Н. А. Волошин [и др.]. - Запорожье : Печатный Мир, 2011. - 116 с. : ил. с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Языки

81.432.1

Б 44 Бєляєва В. М. Англійська мова : навч. посіб. / В. М. Бєляєва, Л. Л. Петльована. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 154 с. - (Вища освіта в Україні).

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


81.411.1

Л 63 Лиса Н. С. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах : [навч. посіб.] / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець ; Терноп. НЕУ. - Т. : Економічна думка, 2011. - 312 с. Экз.: всего:1 - ЧЗ(1)


81.432.4

П 14 Палагнюк І. Д. Німецька мова для I курсу : навч. посіб. / І. Д. Палагнюк, Л. Л. Петльована. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 126 с. - (Вища освіта в Україні). Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Языкознание

81.411.1

Л 63 Лісовий М. І. Культура професійного мовлення : навч. посіб. для студ. ВМНЗ / М. І. Лісовий. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 176 с.

Экземпляры: всего:302 - ЧЗ(1), НА(2), ЧЗ-2(1), УА(298)


❖ ❖ ❖

У фонд бібліотеки надійшло 50 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.


❖ ❖ ❖
4 книги

У книзі провідного історика медицини професора С.А. Верхратського висвітлені етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів до кінця ХХ ст. Велику увагу приділено внеску українських вчених-медиків. Окремі розділи присвячені медичній допомозі на Запорізькій Січі, на західно-українських землях.

Описані принципи цехової медицини, діяльність перших міських та повітових лікарів, перших лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської академії у підготовці українських вчених тощо.

Для лікарів різних спеціальностей, студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, а також для тих, хто цікавиться історією медицини.

Навчальний посібник “Соціальна валеологія” містить гуманітарне дослідження соціальних і валеологічних чинників здоров’я. Сутність життєвого модусу здоров’я подається автором, як процес природного і соціального, здорового і хворобливого, свідомого і генетично-уродженого, сутнісних сил людини і ціннісних імперативів суспільства.

Дослідженні різні валеологічні норми модусу здоров’я, механізм реалізації здорового способу життя, його параметри, аксіологічні, соціальні та іманентні характеристики. На основі результатів теоретичних і соціологічних досліджень зроблені висновки практичного характеру.

Навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів загальних гуманітарних дисциплін ВНЗ.

4 журнал

^ Лечебная физкультура и спортивная медицина” - російський науково-практичний журнал. Видається Всеросійським громадським фондом «Социальное развитие России».

Видання друкує статті з питань фізіології рухів і лікувального масажу, з проблем спортивної медицини. Розміщуються матеріали з практичного досвіду, огляди, лекції, що стосуються питань лікувальної фізкультури.

Виходить щомісячно. Журнал передплачено на замовлення кафедри фізвиховання.❖ ❖ ❖
Хижняку В.В., Фоміній Л.В., Гуцол Л.П., Коваленко В.О.,

Мудрак І.Г., Кузьміну І., Півтораку В.І., Палію Г.К.


висловлюємо подяку за книги, подаровані

у фонд нашої бібліотеки


❖ ❖ ❖


Щиро вітаємо ювілярів березня-квітня:


Лацибу Валерія Петровича

Тарасюк Майю Броніславівну

Кукурузу Юрія Петровича

Пархонюка Валерія Петровича

Сторожука Бориса Григоровича

Березняка Михайла Андрійовича

Макарову Людмилу Павлівну

Сокур Світлану Олександрівну

Чайку Григорія Васильовича

Кульчиковську Ніну Володимирівну

Сергету Ігоря Володимировича

Сінчук Наталію Іванівну

Артемчук Михайла Андрійовича


Бажаємо міцного здоров’я, щастя та

благополуччя вам і вашим родинам


@ Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В

Схожі:

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconА. В. Фокин Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство : учебник
А 44 Акушерство : учебник / Б. М. Венцковский [и др.]; ред. Б. М. Венцковский, Г. К. Степанковская, Н. Е. Яроцкий. К. Медицина, 2010....
Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconАкушерство 618. 2 В 12 Вагітність та пологи
Ни одна специальность не приносит порой столько мрачных переживаний и потрясе ний, как врачебная”
Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconРобоча навчальна програма передатестаційного циклу навчання (стажування) лікарів-слухачів за спеціальністю “Акушерство І гінекологія” Тривалість циклу 1 міс./156год
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconАкушерство І гінекологія

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство icon4. Акушерство І гінекологія

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство icon4. Акушерство І гінекологія

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconПлан роботи студентського наукового гуртка з дисципліни «акушерство І гінекологія»

Акушерство 618. 2 А 44 Акушерство iconПлан роботи студентського наукового гуртка з дисципліни «акушерство І гінекологія»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи