Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография icon

Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография
Скачати 103.59 Kb.
НазваЛ. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография
>Л.А. Арцимович<><> <> <><><> <><><><><><><><><><><><>Адренергич
Дата07.09.2012
Розмір103.59 Kb.
ТипМонография


Развитие науки – это цепная реакция

накопления информации”

Л.А. Арцимович
Адренергические бета-антагонисты

615.7

Р


15 Радченко О. М.
Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография] / О. М. Радченко. - К. : Синопсис, 2011. - 128 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Анатомия

611

H 91 Human Anatomy : textbook : in three volumes. Vol. 1 / ed. V. G. Koveshnikov. – 2-nd ed. - Lugansk : Шико : Віртуальна реальність, 2011. – 328 p. - (Educational Literature). Экземпляры: всего:70 - ОИЛ(70)


Анемия железодефицитная

616.15

З-22 Залізодефіцитна анемія : [навч.-метод. посіб.] / ред. С. В. Видиборець. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. - 238 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Анемия мегалобластная

616.15

М 41 Мегалобластні анемії : [монографія] / С. В. Видиборець [та ін.]. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. - 136 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Внутренние болезни

616.89

В 60 Внутрішня медицина і тривожно-депресивні розлади : [підруч. для студ. ВМНЗ] / В. І. Денисюк [та ін.] ; ред. В. І. Денисюк. - Вінниця : Консоль, 2011. - 571 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гельминтозы

616.0029.1-053

W 64 WHO (World Health Organization). Helminth control in school-age children : a guide for managers of control programmes / WHO (World Health Organization). – 2-nd ed. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 76 p : il. Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Гиперсенсибилизация

616.093.2

З-41 Збірка протоколів надання медичної допомоги при алергічних захворюваннях / Асоціація алергологів України. - Вінниця : Едельвейс і К, 2011. - 169 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)

Головная боль

616.8.06

М 33 Матвієнко Ю. О. Первинні болі голови у практиці загального лікаря : [посібник] / Ю. О. Матвієнко. - Л. : Медицина світу, 2012. - 92 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Диагностика неврологическая

616.8

Я 22 Яворська Н. П. Посібник з топічної діагностики в неврології / Н. П. Яворська ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького. - Л., 2011. - 248 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Документация информационная

81.411.1

М 36 Мацюк Зоряна. Українська мова професійного спілкування : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 352 с.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), НА(3)

Доноры крови

615.38

В 42 Видиборець С. В. Донорство крові та метаболізм заліза : [монографія] / С. В. Видиборець, Ю. Ю. Дерпак, О. В. Сергієнко. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. - 144 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Здоровый образ жизни

61

А 76 Апанасенко Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : [підруч. для лікарів-слухачів закл. післядиплом. освіти ВНМЗ] / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - Л. : Кварт, 2011. - 303 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


612.67

О-53 Олейчук Д. В. Здоровый образ жизни - путь к счастливому долголетию / Д. В. Олейчук. - СПб. : Петроцентр, 2011. - 163 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


История

63.3(4Укр)

В 42 Визначні пам'ятки Вінниччини : [альбом] : до 80-річчя утворення Вінницької області = Remarkable memorials of Vinnytsa Region : [album] : to the 80-th Anniversary of Vinnytsya Region Formation / Л. Гальчевська [та ін.] ; ред. С. Нешик [та ін.] ; відп. за вип. К. Висоцька ; Вінниц. обл. краєзн. музей. - Вінниця, 2011. - 400 с. : цв.ил. : фото.цв. с. : a-цв.ил.a-фото.цв.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


63.3(4Укр)

С 24 Світлична В. В. Історія України : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В. В. Світлична. - 5-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 384 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


Логика

87.4

М 74 Мозгова Н. Г. Логіка : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. Г. Мозгова. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2011. - 248 с.

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(8)


Медицина

61

К 14 Казаков В. Н. Размышление о медицине (философия естествознания) : [публицистика]. Кн. 1 / В. Н. Казаков. - Донецк : Ноулидж, 2010. - 419 с. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), НА(4), ОБМФ(25)


^ 61

К 14 Казаков В. Н. Будущее медицины (что нас ждет завтра) : [публицистика]. Кн. 2 / В. Н. Казаков. - Донецк : Ноулидж, 2011. - 551 с.

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), НА(4), ОБМФ(25)


Мышца скелетная

615.84

Б 90 Булякова Н. В. Регенерация скелетных мышц и реакция иммунной системы млекопитающих при лазерном и радиационном облучении : [монография] / Н. В. Булякова, С. М. Зубкова, В. С. Азарова ; Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева. - М. : Тов-во научных изд. КМК, 2010. - 122 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Образование медицинское, повышение квалификации

610.25:616.1/8

Р 40 Реорганізація методики післядипломної підготовки лікарів в умовах пілотного проекту реформування медицини у Вінницькій області : тези доп. метод. конф., 22 берез. 2012 р. / ред. В. Μ. Мороз, Ю. Й. Гумінський, Л. В. Фоміна. - Вінниця, 2012. - 90 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Периодонта болезни

616.314

D 63 Diseases of the Periodontium (Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Treatment) : textbook / O. Ripetska [et al.] ; ed. V. Zubachyk. - Lviv : Liga Press, 2011. - 270 p. - Пер. изд. : Хвороби тканин пародонта (етіологія, патогенез, діагностика, лікування) / Ріпецька О., Денега І., Гриновець В. - Л, 2011. Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Психиатрия

616.89

І-73 Інтегративні підходи в діагностиці і лікуванні психічних та психосоматичніх хвороб. Четверта науково-практична міжрегіональна конференція : тези доп. : [зб. наук. праць] / відп. за вип. В. В. Петрушенко, Н. Г. Пшук, Є. Я. Пшук. - Вінниця, 2012. - 163 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Психология

88

Д 64 Долинська Л. В. Психологія конфлікту : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 304 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


^ 88

З-14 Загальна психологія : [підруч. для студ. ВНЗ] / О. В. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 88

З-14 Загальна психологія : практикум : [навч. посіб. для студ ВНЗ] / В. В. Волошина [та ін.]. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 280 с.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


^ 88

З-49 Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і психологія : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. М. Зелінська. - К. : Каравела, 2010. - 256 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


^ 88

П 77 Приходько Ю. О. Практична психологія: введення у професію : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Ю. О. Приходько. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2010. - 232 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Психология социальная

88

А 73 Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2010. - 216 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Растения лекарственные

615.30

Л 43 Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие алкалоиды : метод. указания для иностр. студентов по фармакогнозии, специальность 7.110201 "Фармация" / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2011. - 33 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

615.30

Л 43 Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные масла : метод. указания для иностр. студентов по фармакогнозии, специальность 7.110201 "Фармация" / Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова ; сост. В. А. Коваленко, И. Г. Мудрак. - Винница, 2011. - 45 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сердечно-сосудистые болезни

615.7

Т 42 Тиотриазолин, тиодарон в лечении сердечно-сосудистой патологии : [моногр.] / И. Я. Мазур [и др.]. - Запорожье : Печатный Мир, 2012. - 300 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Социология

60.5

Л 84 Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : [підруч. для студ. ВНЗ] / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2011. - 368 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


СПИД

616.902.1

A 28 AIDS at 30. Nations at the crossroads : Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), [б. м.], 2011. - 136 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Судебная медицина

61:34

С 89 Судебно-медицинская оценка трупных изменений для определения времени и давности смерти : практ. и учебно-метод. пособие / Н. Н. Тагаев [и др.] ; Харк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. - Х., 2011. - 100 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Тимус

611.053

В 68 Волошин Н. А. Тимус новорожденных : [монография] / Н. А. Волошин, Е. А. Григорьева. - Запорожье, 2011. - 154 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Туберкулез

616.0025

W 64 WHO (World Health Organization). Global tuberculosis control : WHO report 2011 / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 246 p. Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Физиология

612

S 70 Sofiadis, Nikolaos Th. Basic principles of human physiology / Nikolaos Th. Sofiadis, Vasiliki Stergiou-Michailidou ; ed. Yu. E. Malyarenko. – 2-nd ed. advanced, [б. м.], 2010. - 447 p. Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Химия органическая

24

М 64 Миронович Л. М. Біоорганічна хімія (скорочений курс) : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. М. Миронович. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2010. - 184 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия

617.053

Н 52 Неонатальная хирургия : [руководство] / Аверьянова Ю. В. [и др.] ; ред. Ю. Ф. Исаков, Н. Н. Володин, А. В. Гераськин. - М. : Династия, 2011. - 680 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


617.5

П 32 Півторак В. І. Посібник для студентів стоматологічного факультету з топографічної анатомії та оперативної хірургії : [лекції]. Розділи : Голова, шия / В. І. Півторак, А. В. Дусик, О. Г. Костюк. - Вінниця : Тезис, 2010. – 144 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), НА(8), ЧЗ-2(1)


Экономика

65.9(4Укр)

Н 35 Національна економіка : [підруч. для студ. ВНЗ] / П. В. Круш [та ін.] ; ред. П. В. Круш. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 448 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


❖ ❖ ❖


^ У фонд бібліотеки надійшло 50 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.


❖ ❖ ❖
4 книги

Неонатальная хирургия : [руководство] / Аверьянова Ю. В. [и др.] ; ред. Ю. Ф. Исаков [и др.].- М. : Династия, 2011. - 680 с.

Посібник присвячено актуальним проблемам дитячої хірургії неонатального періоду. В ньому представлені сучасні відомості про ембріологію, патогенез, пренатальну та постнатальну діагностики найбільш поширених вад розвитку і хірургічних захворювань різних органів. У виданні узагальнено сучасний світовий досвід хірургічного лікування і виходжування новонароджених дітей. Окремі глави присвячені загальним положенням анестезіології та інтенсивної терапії в хірургічній неонатології, діагностиці генетичних хвороб.

Видання ілюстровано малюнками та фотоматеріалами авторів, інформація представлена в структурованій формі, зручній для пошуку необхідної інформації.

Посібник розрахований на дитячих хірургів, анестезіологів-реаніматологів, неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, а також студентів медичних ВНЗ.

4 журнал

^ Український біохімічний журнал” - науковий журнал заснований у 1926 році. Видається НАН України, інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна. Видання публікує наукові та оглядові статті, експериментальні роботи з окремих питань біохімії.

Виходить один раз на два місяці.

“Український біохімічний журнал” реферується або індексується в “PubMed”, “Index Medicus”, “Current Contents”, “Science Citation Index”, “Journal Citation Reports”, “Джерело” (серії “Природничі науки”, “Медицина”), у російському виданні ВІНІТІ. Електронна версія розміщується на порталах “EBSCO” і “Elsevire”.


❖ ❖ ❖

Олейчук Д.В., Денисюку В.І., Пухлику Б.М., Пілюгіній І.П., Волошину М.А., Корнійчуку А.Г., Болюху Б.О., Бобруку В.П., Луцюку М.Б., Мостовому Ю.М.


висловлюємо подяку за книги, подаровані

у фонд нашої бібліотеки

❖ ❖ ❖^ Шановні читачі!

З 1 червня до 31 серпня

бібліотека переходить на літній графік роботи

понеділок-пятниця з 900 до 1700

субота, неділя - вихідні.

❖ ❖ ❖
Щиро вітаємо ювілярів травня:


Гомона Миколу Лонгіновича

Данильчука Віталія Васильовича

Комарницьку Наталію Тимофіївну


Бажаємо міцного здоров’я, натхнення у праці,

щастя та благополуччя вашим родинам.


@ Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В


Схожі:

Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconПерелік питань до диференційного заліку Модуль „Радіаційна медицина”
Природа та властивості іонізуючих випромінювань (альфа-, бета-, гама нейтронів, рентгенівських променів)
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconОстрая ревматическая лихорадка Зав кафедрой
Факторы способствующие циркуляции (бета-гемолитического стрептококка группы а и распространению вызванной им инфекции верхних дыхательных...
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconГосударственный стандарт союза сср радиометры загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами общие технические требования и методы испытаний гост 17225-85 государственный комитет СССР по стандартам москва государственный стандарт союза сср
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1985 г. №1201 срок действия установлен
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconРадченко Григорій Павлович
Г. П. Радченко народився у лютому 1890р в с. Дар-Надія Сахновщанського повіту Харківської губернії в родині заможного селянина (батько...
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconОснови економіки
Автори: Радіонова І. Ф., Радченко В. В., Кравченко І. С. та підручником рекомендованим мон україни «Радіонова І. Ф., Радченко В....
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconОснови економіки
Автори: Радіонова І. Ф., Радченко В. В., Кравченко І. С. та підручником рекомендованим мон україни «Радіонова І. Ф., Радченко В....
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconН. Я. Крижановська Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова» Харків хнамг-2010. Монография
Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова»
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография icon1. Вячеслав Радченко (справа) и Сергей Частикин (слева) с сертификатами участников олимпиады
Украины, России и Белоруссии. Наш университет был представлен студентами 4-го курса направления подготовки «программная инженерия»...
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconЛ. П. Панова проблемы современой архитектуры монография
Проблемы современной архитектуры: монография / Л. П. Панова; Харк нац акад город хоз-ва – Х.: Хнагх, 2011
Л. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография iconМонография Волгоград «Парадигма» 2010
Специфичность универсального: идея справедливости в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2010. – 299 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи