Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М icon

Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М
Скачати 104.86 Kb.
НазваАнемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М
Дата07.09.2012
Розмір104.86 Kb.
ТипДокументи


Врач без книг, что рабочий без рук”

М.Я. Мудров

Анемия

616.15

М 12 Мавродий В. М. Анемия: синдромный подход : рек. для интересующихся врачей / В. М. Мавродий ; Ассоциация семейных врачей Одесского региона. - 3-е изд., перераб. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 48 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Антибиотики

615.34

А 72 Антибактериальная терапия в медицине критических состояний : монография / В. И. Черний [и др.] ; ред. Р. И. Новикова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 392 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Вакцинация

615.37

П 34 Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень : метод. рек. / Львів. НМУ ім. Данила Галицького, Харк. МА післядипломної освіти ; уклад. В. В. Чоп'як, Г. О. Потьомкіна, А. П. Подаваленко. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 40 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Внутренние болезни

618.32

П 20 Патология внутренних органов и беременность : учебное пособие для врачей-терапевтов и врачей общей практики / Б. А. Ребров [и др.]. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 324 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гельминтозы

616.0029.1-053

W 64 WHO (World Health Organization). Helminth control in school-age children : a guide for managers of control programmes / WHO (World Health Organization). - 2nd ed. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 76 p : il.

Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)


Гипертензия

615.7

Е 90 Ефективність лікування на основі препарату Лоріста HD - лозартан 100 мг + гідрохлортіаЗид 25 мг порівняно з комбінацією бісопролол 10 мг + гідрохлортіазид 25 мг у пацієнтів з помірною та тяжкою Артеріальною гіпертензією: дослідження ЕЛІЗА (результати 6-місячного спостереження) : [монографія] / Г. Д. Радченко [та ін.]. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 64 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

616.118

С 40 Сіренко Ю. М. Гіпертонічна хвороба і артеріальні гіпертензії : [монографія] / Ю. М. Сіренко. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 304 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


616.118

С 40 Сиренко Ю. Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии : [монография] / Ю. Н. Сиренко. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 352 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Грипп

616.921

А 95 Ахметишин Р. Л. Когда опасен новый грипп? Какая реальная защита существует? / Р. Л. Ахметишин. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 352 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Зубное протезирование

616.314-089.2/К 47-336286

К 48 Клёмин В. А. Клинические и лабораторные этапы изготовления зубных протезов : ортопед. атлас / В. А. Клёмин, А. Г. Комлев, А. А. Комлев. - Донецк : Заславский А.Ю., 2012. - 128 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Инсульт цереброваскулярный

616.831.1

Т 48 Ткаченко О. В. Ішемічний інсульт: прогностичні аспекти клінічних, лабораторних та нейровізуальних характеристик : [монографія] / О. В. Ткаченко, І. О. Цьоха. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2012. - 112 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Истории болезни составление

616.07

С 92 Схема истории болезни : справ. руководство / сост. Т. В. Чистик. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 24 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


История медицины

61(09)4Укр

Д 82 Думанський Ю. В. Історія медицини України в дзеркалі фалеристики : каталог медичних знаків / Ю. В. Думанський, О. В. Синяченко ; Донец. НМУ ім. М. Горького. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 320 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


61(09)

Ю 35 Юлиш Е. И. Неси свой крест... Очерки о великих, которым мы благодарны / Е. И. Юлиш. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 80 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Клинические протоколы

616.89.053

К 49 Клінічні протоколи надання медичної допомоги дітям із гіперкінетичними розладами та розладами загального розвитку / Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології ; викон. І. А. Марценковський [та ін.]. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2010. - 51 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Курение табака, расстройства здоровья

613.84

М 84 Мостовой Ю. М. Тютюнопаління: культуральні та медико-соціальні аспекти / Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко, А. А. Сідоров. - Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2012. - 176 с. : іл. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Лекарственная гиперсенсибилизация

616.093.2

П 90 Пухлик Б. М. Лекарственная аллергия в стоматологии : [монография] / Б. М. Пухлик, С. М. Пухлик, М. В. Анисимов. - О., 2010. - 112 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Лекарственная терапия

615.7

С 19 Сапоніт і аеросил у тваринництві та медицині / М. Ф. Кулик [та ін.] ; ред. М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, М. Б. Луцюк. - Вінниця : Рогальська І. О., 2012. - 362 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Медицинская практика, защита прав

610.2:34

А 95 Ахметишин Р. Л. Уголовный кодекс для врача / Р. Л. Ахметишин. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 128 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


610.2:34

Б 72 Бобров О. Е. Нехирургические мысли : публицистика разных лет / О. Е. Бобров. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 224 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Медицинская практика, оценка и приобретение

610.2:34

А 95 Ахметишин Р. Л. Хочу лицензию для медицинской практики. Как ее получить / Р. Л. Ахметишин. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 128 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Мочевая система

616.6.053

П 77 Природжені аномалії сечової системи у дітей : посіб. для лікарів / А. М. Абрамюк [та ін] ; ред. М. М. Кассараба, Д. Д. Іванов, О. О. Добрик = Congenital Anomalies of Urinary System in Children : manual for Physicians / Ed. by M. M. Kassaraba , D. D Ivanov., O. O. Dobryk . - Донецьк : Заславський О.Ю., 2010. - 416 с. : іл. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Неврология

616.8

Т 31 Теленгатор А. Я. Очерки по психологии, психотерапии и деонтологии в неврологии : [монография] / А. Я. Теленгатор. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 128 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Нефрология

616.61

И 20 Иванов Д. Д. Лекции по нефрологии. Диабетическая болезнь почек. Гипертензивная нефропатия. Хроническая почечная недостаточность / Д. Д. Иванов. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 200 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Онкологический больной

616.8.06

Л 56 Лікування хронічного больового синдрому в онкологічних хворих : [навч. посіб.] / Донец. НМУ ім. М. Горького ; ред. Г. В. Бондарь, В. І. Черній. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 128 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Онкология медицинская

616.006

Д 44 Діагностика та лікування злоякісних новоутворень : метод. вказівки для орг. самост. роботи студ. : [навч.-метод. посіб.] / Б. А. Болюх [та ін.] ; ред. Б. А. Болюх. - Вінниця : ДКФ, 2012. - 264 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


616.006

К 47 Клінічна онкологія : посіб. для студ. ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів : присвяч. 200-річчю з дня народж. видатного вчен. М. І. Пирогова / Б. А. Болюх [та ін.] ; ред. Б. А. Болюх. - Вінниця : ДКФ, 2012. - 704 с.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Остеоартрит

616.727

К 14 Казимирко В. К. Инволюционный остеоартроз и остеопороз : [монография] / В. К. Казимирко, В. Н. Коваленко, В. В. Флегонтова. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 724 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Панкреатит острый некротизирующий

616.37

Б 72 Бобров О. Е. Некоторые мифы и реальности острого панкреатита : [монография] / О. Е. Бобров, Н. А. Мендель. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 160 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Педиатрия

616.053

Д 44 Диагностика и лечение неотложных состояний у детей : учебное пособие / А. П. Волосовец [и др.] ; Донец. НМУ им. М. Горького. - 2-е изд., доп. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 160 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


^ 616.053

П 81 Пропедевтика педиатрии : учебное пособие для студентов 3-го курса лечебных фак. Модуль 1 / Е. И. Юлиш [и др.] ; ред. Е. И. Юлиш ; Донец. НМУ им. М. Горького, каф. пропедевтич. педиатрии. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 240 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Печеночная недостаточность

616.36

Ф 94 Фульминантная печеночная недостаточность : [монография] / В. И. Черний [и др.] ; ред. В. И. Черний. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 132 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Психология

88

Р 88 Русланов Д. В. Психология : [руководство] / Д. В. Русланов. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 416 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сердечно-сосудистая недостаточность

616.12.073

Д 64 Долженко М. М. Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність : [посібник] / М. М. Долженко, С. В. Поташев. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 160 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сердца аускультация

616.07

Д 99 Дядык А. И. Аускультация сердца : [пособие] / А. И. Дядык, Л. С. Холопов. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 80 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сколиоз

617.31

С 32 Сердюк В. В. Асимметрия тела. Сколиоз. Спинальный болевой синдром: новый взгляд на старую проблему : [монография] / В. В. Сердюк. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 392 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Стенокардия

615.7

М 42 Медикаментозне лікування стабільної стенокардіїї : метод. рек. робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм IXC Асоціації кардіологів України / М. І. Лутай, А. Ф. Лисенко ; викон. В. І. Волков [та ін.]. - К., 2010. - 64 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Суставов болезни

616.72

С 38 Синяченко О. В. Диагностика и лечение болезней суставов : [монография] / О. В. Синяченко. - Донецк : Заславский А.Ю., 2012. - 560 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Щитовидной железы болезни

616.44

П 16 Паньків В. І. Практична тиреоїдологія : [монографія] / В. І. Паньків. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 224 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Этика

87.7

V 95 Vozniuk N. M. Ethics = Етика : [textbook] / N. M. Vozniuk ; пер. з укр.: М. Є. Люлько, О. А. Лященко. - К. : Центр учбової літ-ри, 2008. - 212 p. - Пер. изд. : Етика / Вознюк Н. М.

❖ ❖ ❖

У фонд бібліотеки надійшло 100 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.

❖ ❖ ❖
4 журнал

Репродуктивная эндокринология” – новий Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал. Видає НАМН України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології з 2011 року. Виходить 2 рази на рік.

У виданні розглядаються питання гормональної терапії, менопаузи; обговорюються проблеми репродуктивної медицини, перинатальної медицини; висвітлюється досвід лікування ендокринної патології.

Публікації журналу представлені у повнотекстовому вигляді на сайті

www.reproduct-endo.com.ua.

Сподіваємось, ця інформація зацікавить студентів та викладачів медичного університету.


^ 4 книги

Синяченко О. В. Диагностика и лечение болезней суставов : [монография] / О. В. Синяченко. - Донецк : Заславский А.Ю., 2012. - 560 с.

У книзі представлені маловідомі лікарям методи діагностики і лікування хвороб суглобів, наведені їх діагностичні алгоритми і сучасні класифікації. Читач ознайомиться з історією вивчення хвороб опорно-рухового апарату, будовою суглобів і методами їх фізичного дослідження, з додатковими методами дослідження, з аспектами патогенезу запально-дегенеративних захворювань суглобів, з роллю мікроелементів, екологічних чинників і професій людей в розвитку і перебігу хвороби, з методами сучасного медикаментозного і немедикаментозного лікування хворих.

Книга призначена терапевтам, сімейним лікарям загальної практики, педіатрам, ревматологам, ортопедам, неврологам, фізіотерапевтам, курортологам, а також студентам вищих медичних навчальних закладів. Представлено більше 250 ілюстрацій.❖ ❖ ❖

Кондратюк А.І., Пилюйко Н.В.


висловлюємо подяку за книги, подаровані

у фонд нашої бібліотеки❖ ❖ ❖Шановні медики!

Щиро вітаємо вас із професійним святом –

Днем медичного працівника!

Ви присвятили себе благодійній справі – спасінню людського життя! Свої серця, знання та вміння поклали на вівтар

^ Охорони здоров’я!

Хочемо побажати усім вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та злагоди у ваших родинах! Нехай ваше чуйне серце ніколи не втомлюється відгукуватись на біль та недугу ближнього, а ваші руки дарують усім тепло та надію на одужання!


Щиро вітаємо ювілярів червня:


Ладутько Світлану Володимирівну

Ліхіцького Олексія Михайловича

Болюха Бориса Опанасовича

Шевчука Юрія Григоровича

Лісового Миколу Івановича

Іванчук Олену Романівну


Бажаємо міцного здоров’я, щастя та благополуччя вам і вашим родинамСхожі:

Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconУдк 616. 314+616. 761. 8]-073. 75 Ббк 56. 3 Р12 Рабухина Н. А., Аржанцев А. П
Рентгенодиагностика в стоматологии.—М.: 000 "Ме­дицинское информационное агентство", 1999.—452 с., илл
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconУдк: 378. 016: 616. 5: 616. 97(091)(477. 54) Руководители кафедры дерматологии и венерологии
Ключевые слова: дерматология, венерология, сифилис, госпиталь, клиника, преподаватель, исследования
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Сумський державний університет Медичний інститут удк 618. 33-007. 1-06:[616-002+618. 1+616. 3+613. 81/. 882]-055. 2(043. 3)
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом медичної генетики
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconLmon09. 09. 09. 616

Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconУдк: [616. 379 – 008. 604+616. 12 – 008. 331. 1] – 085. 22 – 005 036 клинические, гемодинамические и биохимические эффекты рамиприла у больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией
...
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconКлинико-лабораторные критерии диагностики ротавирусной моно- и микстинфекции у детей
С, многократная рвота, учащение стула до 5-8 раз, зеленоватый оттенок испражнений с примесью в стуле слизи, боли в животе, наличие...
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconАнатомия 616. 091 С 87 Струков А. И
Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире”
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconКраснодар 1998 удк 616-07/089-07. 618. 01/89 рецензенты
И. Б. Заболоцких, проф., зав кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом эфферентной терапии
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconПередовий педагогічний досвід як невичерпне джерело нового та прогресивного
Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, переробл., допов. – К: Академвидав, 2007. – 616 с
Анемия 616. 15 М 12 Мавродий В. М iconУдк 613. 955: 577. 4: 616 Подрігало Л. В., Пашкевич С. А., Кривенцова І. В., Сокол К. М., Трегубов В. В
Використання гігієнічних методик для виявлення й прогнозування донозологічних станів у школярів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи