Структура мо бібліотек внз м. Вінниці icon

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці
НазваСтруктура мо бібліотек внз м. Вінниці
Дата07.09.2012
Розмір310 Kb.
ТипДокументи
Вінницьке методичне об'єднання бібліотек внз включає 7 бібліотек державних вищих навчальних закладів, їх методичним центром є наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету.

На сьогодні бібліотеки внз мають ряд особливостей. По-перше, в їх завдання входить не лише інформаційне забезпечення навчального процесу, але також інформаційне забезпечення наукових досліджень, рівень яких визначає обличчя внз в системі якісної освіти.

По-друге, у багатьох внз ведеться підготовка фахівців з дуже широкого спектру спеціальностей, що визначає склад і структуру фонду.

По-третє, бібліотеки внз здатні зайняти своє місце в інформаційному суспільстві, що розвивається, і створити своє оригінальне бачення цієї проблеми. Усі ці особливості вплинули на роботу бібліотек в 2011 році.

^ Таблиця 1.

Структура МО бібліотек ВНЗ м. Вінниці


В 2011 році до МО приєдналася бібліотека Вінницького кооперативного інституту (ВКІ), який є державним навчальним закладом і має ІІІ рівень акредитації. Загальний контингент студентів інституту на сьогоднішній день складає 2679 осіб, у тому числі на денному відділенні 1794 студенти, на заочному – 885, які навчаються у 91 академічній групі. Навчальний процес забезпечують 120 викладачів.


^ РОБОТА З БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ


Як відомо, одна з основних вимог до бібліотечних фондів - їх відповідність інформаційним потребам читачів. З розвитком суспільства, виробництва, науки змінюється структура інформаційних потреб. У таких умовах швидко назріває протиріччя між фондами, що склалися, і структурою інформаційних потреб, попитом на літературу. Це призводить до диспропорції в роботі бібліотеки, що проявляється в слабкому використанні фондів, неповному задоволенні запитів читачів, наростаючому невдоволенні читачів роботою бібліотеки.


  ^ Таблиця 2.


Кількість фонду по бібліотеках ВНЗ

Бібліотека

Було на

1.01.2011

Є на 1.01.2012

У % до

загального

фонду бібліотек МО

Різниця на 1.01.2012

Різниця на 1.01.2011

ВНАУ

212221

220670

8 %

8449

7485

ВНМУ

554711

558462

22 %

3751

20188

ВДПУ

528311

530591

21 %

2280

-717

ВНТУ

831751

835190

32 %

3439

6370

ВТЕІ

231159

232767

9 %

1608

2553

ВФЕУ

128551

130246

3 %

1695

12018

ВКІ

74730

73520

5 %

-1210

-

ВСЬОГО

2561434

2581446

100 %

20012

47897

Як бачимо в 2011 році фонди бібліотек ВНЗ м. Вінниці збільшилися тільки на 20012 примірників, тоді як минулого року ця цифра була майже в двічі більшою - 47897пр. Загальний фонд зростає, але дуже повільно. На сьогодні сукупний фонд налічує 2581446 документів.

В 2011 н.р. в роботі бібліотек першочергова увага приділялась комплектуванню підручниками, навчальними та методичними посібниками по предметах, що вивчаються в навчальних закладах - 35335пр., наукова література поповнилась на 9537 пр., а літературно-художніх видань надійшло 1228.

Якщо поповнення новими виданнями у бібліотеках внз в 2010 році склало 65106 видань, то за 2011 рік книжкові фонди бібліотек поповнилися лише на 51818.

Найбільше видань поступило до фондів бібліотек ВНМУ- 9266 прим. та ВНАУ- 9248прим. Списання літератури по МО в 2011 році менше ніж в 2010. Бібліотека ВФЕУ спромоглася обійтися без виключення джерел з фонду. Бібліотека ВНАУ списала менше сотні примірників, що говорить про якісне збереження фонду.

Таблиця 3.

Бібліотека

Надходження

Ріст

Списання
На 1.01.11р.

На 1.01.12р.
за 2010 р.

за 2011р.

ВНАУ

8581

9248

667

1096

79

ВНМУ

28132

9266

-18866

7944

5515

ВДПУ

6910

7788

878

7627

5504

ВНТУ

8685

8546

139

2315

5112

ВТЕІ

7554

6965

589

5001

5341

ВФЕУ

3040

8434

5394

57

0

ВКІ

2204

1571

633

5264

2698

Всього

65106

51818

-10566

29304

24249


Але, навіть при дотриманні темпу росту фонду важко повністю забезпечити інформаційні потреби навчального і наукового процесів на тлі істотного розширення спеціальностей, переорієнтації наукових інтересів і росту наукових зв'язків частини викладачів, а також потреби в інформації студентства.

^ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Основними напрямами в роботі бібліотек внз по обслуговуванню читачів в минулому році були:

· активне сприяння навчальному і науково-дослідному процесам внз;

· диференційоване обслуговування читачів усіх категорій відповідно до їх запитів;

· привиття читачам навичок пошуку інформації і уміння користуватися довідковим апаратом бібліотеки.

Це мало б послужити збільшенню кількості читачів порівняно з 2010 роком. Та сталося навпаки.

Таблиця 4.

Бібліотека


^ За єдиним обліком

Різниця

Обслужені

Різниця
2010 р.

2011р.в 2010р.

в 2011р.
ВНАУ

7824

8050

226
17085

17341

256

ВНМУ

9015

9024

9
32050

30711

-1339

ВДПУ

11760

10048

-1712
44252

40635

-3617

ВНТУ

10174

9601

-573
40393

37029

-3364

ВТЕІ

8286

8158

-128
16946

16004

-942

ВФЕУ

1725

1501

-224
1725

1501

-224

ВКІ

2695

2649

-46
5153

5164

11

Всього

51479

49031

-2448
157604

148385

-9219


За єдиним обліком кількість читачів зменшилася на 2448 одиниць. Причиною стало скорочення числа студентів-першокурсників у вузах міста (рекордне зниження кількості абітурієнтів було прогнозоване ще в 1999 р. через різке зниження народжуваності на початку 90-х. )

Приріст є тільки в бібліотеці ВНАУ, де кількість обслужених читачів збільшилася на 226 чоловік, НБ ВНМУ - на 9 користувачів. У всіх інших - суттєве зменшення.

Наступні показники залежні від кількості зареєстрованих читачів та їх активності. Оскільки кількість зменшилася, то і показники відвідування та книговидачі нижчі за минулорічні.


Таблиця 5.

Бібліотека


Відвідування

Різниця

за 2010р.

за 2011р.
ВНАУ

193280

164178

-29102

ВНМУ

373311

387221

13910

ВДПУ

572628

546433

-26195

ВНТУ

447348

413118

-34230

ВТЕІ

281767

278870

-2897

ВФЕУ

29834

44362

14528

ВКІ

66446

73412

6966

Всього

1964614

1907594

-57020Таблиця 6.

Бібліотека


Книговидача

Різниця

за 2010р.

за 2011р.
ВНАУ

520999

339963

-181036

ВНМУ

618996

621466

2470

ВДПУ

1020105

933285

-86820

ВНТУ

802006

757890

-44116

ВТЕІ

632591

631104

-1487

ВФЕУ

48267

46521

-1746

ВКІ

143217

162344

19127

Всього

3786181

3492573

-293608


Значне зниження показників відвідування та книговидачі за минулий рік, працівники бібліотеки ВНАУ, пояснюють активним використанням віддаленими користувачами повнофункціональної електронної автоматизованої бібліотечної система "Софія", яка повністю інтегрована в електронну навчальну систему "Сократ» (наскрізна навчальна комп’ютерна мережа «Intranet-ВНАУ»).

Як використовується книжковий фонд бібліотек, чи відповідає він запитам читачів ми з величини показника обертаності. Серед бібліотек ВНЗ міста цей показник найвищий у бібліотеках ВТЕІ (2.71) та ВКІ (2.2), найнижчі – ВФЕУ (0.33), ВНТУ (0.9).

Таблиця 7.

Бібліотека ВНЗ

Обертаність

^ Книгозабез- печеність
Читаність

Відвіду- ваність
2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

ВНАУ

3.0

1,5

28.0

27,0

67.0

42,0

25.0

20,0

ВНМУ

1.12

1,1

61.5

61,9

68.7

68,9

41.4

42,9

ВДПУ

1.93

1,76

44.9

52,8

86.75

92,22

48.7

54,4

ВНТУ

1.0

0.9

82.0

87.0

79.0

78.9

44.0

43.0

ВТЕІ

2.74

2,71

27.9

28,5

76.3

77,3

34.0

34

ВФЕУ

0.37

0.33

74.5

79.67

27.99

25.43

17.29

16.6

ВКІ

1.9

2,2

27.7

27,7

53.1

61,3

24.7

27,7

Середня

1.8

1.85

49.5

39.6

65.5

68.3

33.5

35.8


Найкраща забезпеченість літературою ВНТУ (87.0) та ВФЕУ (79.67), бібліотеки ВНАУ, ВТЕІ, ВКІ цей показник в межах 27.

Про інтенсивність читання говорить показник читаності, який в деяких бібліотеках ВНЗ МО міста досить високий: від 92,22 (ВДПУ), що зумовлено профільною специфікою вузу до 78.9 – ВНТУ, 77.3- ВТЕІ. Найнижчий показник в бібліотеки ВФЕУ-25.43, що дивно, оскільки книгозабезпеченість досить висока. Можемо припустити, що в цій бібліотеці не ведеться пропаганда фонду серед читачів, або ж якість фонду не відповідає потребам користувачів.

Показник відвідуваності характеризує активність читачів. Найвищий він у бібліотеці ВДПУ (54.4), найнижчі – ВФЕУ (16.6), ВНАУ (20).

^ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для задоволення інформаційних потреб читачів на сучасному етапі впроваджуються нові інформаційні технології. При їх допомозі бібліотеки вирішують наступні завдання:

· організовують доступ до віддалених баз даних з використанням мережі Інтернет;

· розподіляють інформацію по локальних мережах бібліотек внз і мережах внз;

· здійснюють комп'ютеризацію традиційних бібліотечних технологій.

У усіх бібліотеках внз є комп'ютерна техніка, але насиченість технікою не скрізь однакова. Парк ЕОМ по всіх бібліотеках внз складає 193 машини (у 2010 р. - 173 машини). Найбільша оснащеність технікою в НБ ВДПУ- 52 машини, тільки 6 комп'ютерів має бібліотека ВКІ.

В усіх бібліотеках внз продовжується формування електронного каталогу, без якого неможлива робота підрозділів бібліотек. Електронні каталоги бібліотек МО містять більше 772 тис. записів. Найбільш об'ємний ЕК в НБ ВНМУ, що налічує 247,4 тис. бібліографічних записів. Для порівняння: бібліотека ВФЕУ має у своєму ЕК тільки 8043 записів.

З розвитком інформаційних технологій усе більш актуальними стають питання координації. Координацію і кооперацію бібліотек значно ускладнює різнобій у використанні програмних продуктів. Бібліотеки ВНМУ, ВДПУ використовують програму "ІРБІС", бібліотеки ВНТУ та ВТЕІ – УФД "Бібліотека", у ВНАУ створений власний програмний продукт «Софія».

Довідково-інформаційним обслуговуванням (ДІО) займаються багато підрозділів бібліотек, проте, основні завдання ДІО реалізовуються бібліографічними відділами. Читачам надається широкий діапазон послуг: від телефонних довідок до повного консультаційного обслуговування. Наприклад: якщо в 2010 році кількість виконаних довідок (адресних, бібліографічних, фактографічних і тематичних) була 94893, то в 2011 році 97067 довідок.

Особливо тішить велика кількість тематичних довідок – 30860, оскільки вони є найскладніші серед запитів і вимагають великих витрат робочого часу працівників.

Більшість бібліотек (ВНТУ, ВТЕІ, ВНАУ, ВКІ, ВНМУ, ВДПУ ) традиційно ведуть інформування професорсько-викладацького складу внз по системі ВРІ. Кількість абонентів, які отримують інформацію за системою ВРІ, коливається від 4 у НБ ВНМУ до 38 в бібліотеках ВНТУ і ВТЕІ.

Традиції проведення занять з інформаційної культури, включення їх в навчальний розклад є невід'ємною частиною сьогоднішнього життя бібліотек внз. Велика частина бібліотечно-бібліографічних тем включають тепер відомості про електронні носії інформації, можливості пошуку в Інтернет і т.д.

В результаті цього, кількість годин по ББЗ в 2011 році склала 247 години, що на 43 години більше, ніж минулого року.


^ ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність бібліотек відображалася у видавничій продукції. Загалом було випущено 46 бібліографічних покажчиків. Поряд із друкованими виданнями бібліотеки розпочали випуск біобібліографічних покажчиків в електронній формі (на CD).


КАДРИ

Уся виконана робота неможлива без високого професіоналізму співробітників бібліотек. Кількість штатних бібліотечних працівників в зв’язку зі скороченням штатів вищих навчальних закладів, зменшилося за рік на 28 чоловік і складає по усіх бібліотеках 222,5 людини. Із загального числа фахівці з вищою освітою складають 81%, з них тільки 31%- з вищою бібліотечною.

Виходячи із основних кількісних показників можемо порівняти навантаження на одного працівника по бібліотеках. Як бачимо, внаслідок відчутного скорочення штату в деяких бібліотеках (ВДПУ- 12 осіб), річне навантаження збільшилося (^ таблиця 8).

Таблиця 8.

Бібліотека
КадриПо фонду

По книго-

видачі

Читачів за єдин.

реєстр.

По

читач. обслужен.

По відвіду-

ваннях

ВНАУ 2005

2010

2011

32

5564

22414

256

515

10184
29

30

7312

7355

17965

11332

270

268

589

578

6665

5472
ВНМУ 2005

2010

2011

44

11970

15922

194

723

7860
49

46

11328

12140

12632

13510

184

196

654

668

7619

8417
ВДПУ 2005

2010

2011

60.5

8576

15177

216

627

9359

64

52

8254

10203

15939

17947

184

193

691

781

8947

10508

ВНТУ 2005

2010

2011

52

16447

17013

214

843

9563

57

53

14592

15758

14070

14300

178

181

709

699

7848

7795

ВТЕІ 2005

2010

2011

36

6740

18892

199

361

7844

29.5

29.5

7835

7890

21443

21393

281

277

574

542

9551

9453

ВФЕУ 2010

2011

4

5

32137

26049

12066

9304

431

300

431

300

11250

8872

ВКІ 2010

2011

7

7

10675

10502

20460

23192

385

378

736

738

9492

10487

Середнє2010

2011

239,5

222,5

10694

11492

15685

15854

215

220

608

667

8767

8714Розглянемо зміни в навантажені по методичному об’єднанню вузівських бібліотек (ВНАУ, ВНМУ, ВДПУ, ВНТУ, ВНТІ - оскільки саме вони входили в склад методичного об’єднання в 2005 році) за 2005 і 2011 роки.


Таблиця 9.

Середнє навантаження на одного працівника МО

2005 рік

2011 рік


Різниця на 1.01.12

Працівники

224.5

210.5


-14

За книговидачею

17884

15696


-2186

Читачів за єдиною реєстрацією

216

223


7

За кількістю обслужених

614

654


40

За відвідуванням

8962

8329


-633

По фонду

9860

10669


809


З таблиці 9 чітко видно різницю між навантаженням 2005 та 2011 років. По книговидачі та відвідуванню показники в 2011 році дещо знизилися. Виросло навантаження за кількістю обслужених та по фонду. Потрібно брати до уваги зменшення числа працюючих і те, що ми розглядали середні показники, адже по окремо взятих бібліотеках дані суттєво відрізняються.

Справа не тільки в скороченні числа студентів. В діяльності бібліотек є невирішені проблеми і недоліки, що істотно впливають на якість обслуговування відвідувачів: зниження об'єму грошових коштів бібліотек на формування фонду у зв'язку із загальною фінансовою кризою; проблеми в комплектуванні, викликані невідповідністю вимог тендерних процедур до потреб бібліотеки; дефіцит виробничих площ та їх невідповідність сучасним вимогам до обслуговування користувачів і зберігання фондів; відставання темпів модернізації устаткування і програмного забезпечення; проблема старіння кадрів у бібліотеках, відсутність припливу молодих фахівців.

^ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

На сьогодні, науковою бібліотекою ВНМУ як методичним центром, по затвердженому плану роботи, були проведені заходи для поліпшення професійної майстерності та обмін досвідом роботи в різних напрямках бібліотечної справи.

Проведені заняття Школи керівного складу «Лідер» на тему: «Вміння бути публічним: майстерність чи талант?». Були розглянуті результати діяльності МО в 2011 році, озвучені недоліки в роботі та внесенні пропозиції щодо поліпшення надання методичної допомоги бібліотекам.

В квітні місяці на базі бібліотеки ВДПУ ім. М. М. Коцюбинського проведений семінар: «Бібліотека ВНЗ як середовище інтелектуального та творчого розвитку молоді», який був розрахований на спеціалістів відділів обслуговування та відповідальних за культурно-просвітницьку роботу у бібліотеках ВНЗ.

Виступи учасників були присвячені питанням впливу вузівської бібліотеки на формування інформаційної культури, творчої особистості студента (ВДПУ, ВНАУ, ВТЕІ).

26 жовтня для працівників відділів книгозбереження в бібліотеці ВНАУ відбулася науково-практична конференція «Стратегії збереження бібліотечних фондів». Проблеми комплектування, а головне збереження фондів вузівських бібліотек розглядалися під різноманітними кутами (ВНМУ, ВДПУ). Особлива увага приділялася використанню нових цифрових технологій в практиці збереження фондів (ВНТУ, ВДПУ). Досвідом проведення автоматизованої інвентаризації та переобліку поділилися бібліотекарі з ВНАУ та ВТЕІ.

    Серед дієвих форм підвищення фахового рівня бібліотекарів є школи професійної майстерності. Вузівські бібліотеки інтенсивно почали впроваджувати в свою роботу різноманітні інформаційні технології. Особлива увага приділяється штрихкодуванню фонду та автоматизованій книговидачі. Але під час опрацювання цих процесів виникає багато питань, які й були розглянуті в травні на «Школі професійної майстерності»: «Шрихове кодування бібліотечного фонду. Використання технологій автоматичної ідентифікації та видачі документів». Заняття проводилися на базі бібліотеки ВТЕІ, яка вже декілька років використовує в своїй практиці ці процеси. Працівники поділилися своїми напрацюваннями. Були проведені тренінги з технологій використання АБІС, штрихкодування видань, виготовлення читацьких квитків, статистичного обліку в обслуговуванні користувачів. Колеги збагатилися новими знаннями та навиками.

В рамках відзначення року Першокниги (450-річчя створення Пересопницького Євангелія) в бібліотеках вузів були організовані книжкові виставки. Можна зазначити, кожна бібліотека творчо віднеслася до поставленої задачі, використовувалися різноманітні джерела для збору інформації та ілюстрацій. Наприклад: бібліотека ВТЕІ зв’язалася з редакцією журналу «Віче», оскільки інститут не передплачує це періодичне видання, і замовила по пошті спеціально до виставки один з номерів, присвячений Першокнизі.

Вагомим і надзвичайно впливовим елементом методичної роботи є безпосереднє спілкування з фахівцями інших бібліотек, вивчення і аналізування стану їхньої роботи на місцях. Як результат таких відвідувань стають інформаційні листи, дайджести з серії «На допомогу фахівцю». Наприклад «Індивідуальна робота з читачами» - це узагальнення досвіду роботи бібліотек МО плюс методичні рекомендації. Також, з метою визначення рівня знань художньої літератури та пріоритетів читання користувачів було проведено міжвузівське дослідження «Місце художньої літератури у вашому житті» (згідно «Концепції Державної цільової програми підтримки читання до 2015 р.). Результати аналізу міжвузівського моніторингу висвітлені в дайджесті «Читання в структурі культурно-дозвіллєвих програм бібліотек ВНЗ».


    З кожним роком, через зменшення числа студентства у навчальних закладах, йде тенденція до пониження кількісних показників роботи вузівських бібліотек. Звичайно є багато нововведень в роботі бібліотек, ми стараємося відповідати сучасним запитам користувачів, але зупинятися на досягнутих результатах не можна.

Оцінюючи підсумки діяльності бібліотек внз міста в 2011 році, можна сказати, що незважаючи на проблеми, бібліотеки, в основному, впоралися з річними планами і програмами, і на 2012 рік створили фундамент для можливого підйому рівня роботи.

Схожі:

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconМетодичний центр бібліотек внз м. Вінниці 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Контактні телефони: (0432) 35-37-97, 35-55-33 факс: 67-01-91 (для бібліотеки)
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Методичний центр бібліотек внз м. Вінниці
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconСтруктура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами
Внз є постійно-діючим колегіальним, методичним, дорадчим органом, який включає 6 бібліотек державних та 1 комерційного (вфеу) вищих...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconМетодичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Наукова бібліотека Серія: «На допомогу бібліотечному фахівцю»
Організація І проведення конкурсів у бібліотеці (з досвіду роботи наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconПідвищення якості довідково–бібліографічного обслуговування користувачів бібліотекою внз укоопспілки полтавського університету економіки І торгівлі за допомогою "ОБ’єднаної довідкової служби бібліотек україни"

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconВплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз
Ставлення до бібліотек можна вважати мірилом духовності, книгозбірня допомагає здобувати знання, лікувати душі, підвищувати професіоналізм,...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconПлан проведення заходів спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотек внз
Засоби реалізації програм культурно-просвітницької діяльності та методика організації інформаційно-масових заходів в сільськогосподарських...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconМісце художньої літератури в освітньому та дозвіллєвому середовищі читачів бібліотек внз
Помічено, що молодь стала гірше писати. Бо коли люди читають книги, відбувається повільне розгортання логіки, а в Інтернеті та телебаченні...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconКонкурс Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек внз ііі–іv рівнів акредитації
Мета – стимулювати реформування та подальший розвиток бібліотечної справи, опанування новітніх технологій; активізація науково-дослідної...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці iconФормування тестопридатних структур шляхом реструктуризації об’єкта діагностування
Штучна структура такого фрагмента найбільш адаптована І відповідає оптимальним параметрам тестування конкретної програми, яка входить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи