Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова icon

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Скачати 54.56 Kb.
НазваВінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дата07.09.2012
Розмір54.56 Kb.
ТипДокументи

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.ПироговаНаукова бібліотека

Серія: На допомогу бібліотечному фахівцю
/Рекомендаційний список літератури/Вінниця,2009Про свою діяльність та ресурси бібліотека повинна інформувати суспільство. Подібно до бізнес-організацій вона використовує сучасні рекламні технології. Це дозволяє поліпшити шляхи взаємин бібліотеки з місцевим співтовариством і створює позитивний імідж для всієї бібліотечної справи в цілому.

Система просування інформації охоплює сукупність різно­манітних заходів, зусиль, дій, які здійснюються з метою підвищення попиту в цілому. Комплекс просування (promotional mix) бібліотечної продукції та послуг формують такі елементи як реклама та зв’язки з громадськістю.1

Даний рекомендований список публікацій дасть змогу бібліотечним працівникам розширити свій кругозір з питань покращення іміджу бібліотечної професії, реклами та просування бібліотечних послуг.


 1. Арзуханов А. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояния / А. Арзуханов // Научные и технические библиотеки. - 2008. - N 8. - С. 64-77.

 2. Артемьева Т. "Рекламный листопад" / Т. Артемьева // Библиотека. - 2007. - N1. - С. 45-51.

 3. Бандилко Л. Бібліотека як суб’єкт ринкових відносин / Л. Бандилко // Вісник Книжкової палати. - 2003. - N12. - С. 27-28.

 4. Божко Н. Организация управленческой деятельности в библиотеке / Н. Божко // Библиотечный форум Украины. - 2009. - N 1. - С. 30-34.

 5. Борисова О. Библиотечно-библиографическая реклама / О. Борисова // Библиография. - 2003. - N3. - С. 101-105.

 6. Борисова О. Взгляд социолога на рекламу / О. Борисова // Библиотека. – 2007. - N 9. - С. 58-60.

 7. Булах Т. Правові засади реклами / Т. Булах // Вісник Книжкової палати. – 2008. - N 5. - С. 11-15.

 8. Бухтиярова Е. Потенциал молодых в формировании привлекательного образа библиотеки и библиотекаря / Е. Бухтиярова // Молодые в библиотечном деле. – 2004. - N5-6. - С. 46-48.

 9. Гаращенко О. Бібліотеки і громадські організації: грані співробітництва / О. Гаращенко // Бібліотечна планета. – 2002. - N4 . - С. 27-28.

 10. Гологудина Л. Реклама: "сарафанное радио" или СМИ? / Л. Гологудина // Библиотека. – 2005. - N11. - С. 16-17.

 11. Грекова Л. Дополнительное обучение: опыт развития / Л. Грекова // Библиотека. – 2008. - N 12. - С. 70-75.

 12. Гречко Г. О чем поведали креатив-проекты? / Г. Гречко // Библиотечный форум Украины. – 2008. - N 2. - С. 31-32.

 13. Гришина С. Психосоматические проблемы библиотечной профессии / С. Гришина // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 3. - С. 12-18.

 14. Демчукова И. Привлекательный образ библиотеки / И. Демчукова // Молодые в библиотечном деле. – 2004. - N5-6. - С. 99-103.

 15. Езова С. Коммуникативная компетенция библиотечного специалиста / С. Езова // Научные и технические библиотеки. – 2008. - N 4. - С. 100-107.

 16. Жукова Т. Профессиональное сознание библиотекаря: подходы к определению понятия / Т. Жукова // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 4. - С. 50-59.

 17. Зоткина В. Союзники на информационном поле / В. Зоткина // Библиотека. – 2009. - N 5. - С. 23-24.

 18. Капранов Д. Рекламним агентам вхід заборонено! / Д. Капранов, В. Капранов // Бібліотечна планета. – 2008. - N 2. - С. 15-16.

 19. Карін ель Бекрі-Дінуар "Зелена бібліотека" імені Роберта де Сорбонна – соціокультурний об’єкт майбутнього / ель Бекрі-Дінуар Карін // Бібліотечний вісник. – 2009. - N 1. - С. 24-28.

 20. Кармышева Н. Как сделать грамотный PR библиотеки? / Н. Кармышева // Новая Библиотека. – 2006. - N5. - С. 46.

 21. Кильпакова И. Теория и практика библиотечного кадрового менеджмента / И. Кильпакова // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 6. - С. 69-77.

 22. Клиновенко Е. Молодые в библиотечном деле: анализ кадрового потенциала библиотек вузов / Е. Клиновенко, И. Чумак // Молодые в библиотечном деле. – 2004. - N5-6. - С. 43-46.

 23. Клюев В. Научные основы рекламной деятельности библиотеки / В. Клюев // Библиография. – 2003. - N3 . - С. 97-101.

 24. Клюкина Н. История библиотечной рекламы / Н. Клюкина // Новая Библиотека. – 2004. - N3. - С. 26-27.

 25. Кузнецова Т. Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы кадров, которые "решают все" / Т. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 3. - С. 7-12.

 26. Мазурицкий А. Еще раз об эволюции библиотечной школы / А. Мазурицкий // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 3. - С. 113-124.

 27. Майзик З. Язык визуальной культуры (Реклама как инструмент маркетинга и коммуникации) / З. Майзик, Е. Баум // Мир библиографии. – 2004. - N2. - С. 36-39.

 28. Макеєва І. Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу / І. Макеєва // Бібліотечний вісник. – 2008. - N 3. - С. 22-27.

 29. Матвеев М. Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии / М. Матвеев // Научные и технические библиотеки. – 2008. - N 5. - С. 80-91.

 30. Матвеев М. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек / М. Матвеев // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 1. - С. 103-109.

 31. Матлина С. Библионимика . Имя как символ и брэнд библиотеки. (Постановка проблемы) / С. Матлина // Научные и технические библиотеки. – 2007. - N 4. - С. 5-14.

 32. Матлина С. Об инновациях без восторгов и овации / С. Матлина // Библиотечное дело. – 2008. - N 6. - С. 2-10.

 33. Ойвенталь А. Реализация кадровой стратегии / А. Ойвенталь // Научные и технические библиотеки. – 2009. - N 4. - С. 60-63.

 34. Пашин А. Основные черты профессии / А. Пашин // Научные и технические библиотеки. – 2007. - N 7. - С. 54-61.

 35. Пашкова В. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищення престижу бібліотечної професії / В. Пашкова // Библиотечный форум Украины. – 2007. - N 2. - С. 50-56.

 36. Петрухно Ю. Бібліотечний коллектив: поняття та структури / Ю. Петрухно // Вісник Книжкової палати . – 2007. - N 6. - С. 14-17.

 37. Позднякова Н. Библиотека и социальное партнерство. Новые возможности / Н.А. Позднякова, О.Б. Гончарова // Научные и технические библиотеки. – 2003. - N7. - С. 66-71.

 38. Поплавская А. Деловые контакты со СМИ взаимовыгодны / А.Я. Поплавская // Библиотека. – 2004. - N8. - С. 81-82.

 39. Попова М. Библиотека и газета: грани взаимодействия / М. Попова // Библиотековедение. – 2005. - N6. - С. 67-70.

 40. Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / О. Промська // Библиотечный форум Украины. – 2008. - N 1. - С. 26-28.

 41. Протопопова Е. Библиотечная экскурсия : понятие и виды / Е. Протопопова // Библиотека. – 2008. - N 8. - С. 53-55.

 42. Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / А. Рейнш // Библиотека. – 2009. - N 5. - С. 39.

 43. Рычагова С. С точки зрения рекламы, или конкурс учит творчеству / С. Рычагова // Библиотека. – 2008. - N 11. - С. 45-46.

 44. Соколова О. Бібліотечна реклама: різноманітність і дієвість / О. Соколова // Бібліотечна планета. – 2002. - N3. - С. 13-14.

 45. Степанова Г. Как нам помогают СМИ / Г. Степанова // Библиотека. – 2007. - N 11. - С. 51-52.

 46. Стоєва В. Творчі акції як основа позитивного іміджу бібліотеки / В. Стоєва // Бібліотечна планета. – 2004. - N3. - С. 21-22.

 47. Сукиасян Э. Болевые точки кадрового кризиса / Э. Сукиасян // Библиотека. – 2009. - N 5. - С. 17-18.

 48. Чрелашвили О. Реклама в библиотеке и реклама библиотек / О. Чрелашвили // Библиотечное Дело. – 2004. - N8. - С. 31-34.

 49. Шалиганова А. Нові стандарти професії / А. Шалиганова // Библиотечный форум Украины. – 2009. - N 1. - С. 35-39.

 50. Штыхван В. Искуство привлекать. (Связь с общественностью и формирование имиджа) / В. Штыхван // Библиотечное Дело. – 2004. - N6. - С. 22-24.

 51. Ястребова Е. ПР-менеджеры для библиотеки – управленцы современной формации / Е. Ястребова // Библиотековедение. – 2002. - N4. - С. 30-34.Укладач: Гулик І.В., гол. бібліотекар1 Реклама (від лат. reclamo – вигукую) — відкрите інформування споживачів про якість, переваги послуг, а також про здобутки чи характерні риси самої організації.
Зв’язки з громадськістю (public relations) — система впливу організації на потенційних споживачів за допомогою паблиситі.


Схожі:

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вища школа в Україні: здобутки та досягнення : бібліографічний покажчик / уклад. Г. М. Старчеус; відп за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Графік проведення пмк у студентів 6 курсу на 2012-2013 н р

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconМетодичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Наукова бібліотека Серія: «На допомогу бібліотечному фахівцю»
Організація І проведення конкурсів у бібліотеці (з досвіду роботи наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconСхема історії хвороби по травматології та ортопедії
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра травматології, ортопедії та хес
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconМіністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього
...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова icon90 років від дня народження
Гордістю нашого краю є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, відомий у всьому світі потужною науковою базою,...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії
Поширеність цереброваскулярних захворювань (цвз) у всіх регіонах світу така велика, що вони наприкінці XX сторіччя увійшли в індустріально...
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Кафедра патофізіології графік консультацій та відробок на весняний семестр 2012-2013 навч року
Консультації та відробки практичних занять на кафедрі патофізіології проводяться у четвер та суботу протягом січня, лютого, березня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи