Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки icon

Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки
Скачати 60.29 Kb.
НазваІнформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки
Дата20.11.2012
Розмір60.29 Kb.
ТипІнформації

Інформаційно-бібліографічне інформування ВНЗ

Наталя Латуша,
бібліотека ВНАУ


Одним із видів бібліографічного обслуговування є інформаційно-бібліографічне інформування — систематичне забезпечення інформацією користувачів за довготривалими запитами.

Основна мета такої роботи — регулярне доведення інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки.

Бібліографічне інформування буває диференційоване і недиференційоване (масове). Диференційоване інформування здійснюється з урахуванням інформаційних потреб користувача або групи користувачів з близькими інформаційними потребами. А тому відповідно поділяється на індивідуальне і групове.

Щодо групового інформування.

У Вінницькому національному аграрному університеті 38 кафедр, понад 400 викладачів. Враховуючи зміни в організаційній структурі університету, отримання ним статусу національного, розширення кількостей спеціальностей, відкриття нових підрозділів, кафедр, кількість абонентів інформування збільшилась, додались нові актуальні теми, змінилась форма передачі інформації.

Особливою категорією при інформуванні в бібліотеці ВУЗу є професорсько-викладацький склад. Завданням групового інформування є регулярне забезпечення професорсько-викладацького складу, викладачів кафедр даними про нову літературу, яка надійшла до бібліотеки. Щомісячно готуються списки нових надходжень, щодо отриманої літератури та інформаційні листи на кафедри.

Індивідуальне інформування.

Основними формами індивідуального бібліографічного інформування є співпраця з абонентами. Сюди входять: усні повідомлення, підготовка добірок видань, бібліографічних списків.

Підготовка до застосування системи індивідуального інформування складається з таких етапів:

 • реєстрація абонента,

 • визначення теми,

 • погодження джерел інформації,

 • визначення типів і жанрів документів,

 • погодження форми надання інформації (сам документ, тематичний список, який включає документи та бібліографічні повідомлення).

Зареєстрований абонент щомісячно отримує інформацію з тем, які він відмітив у реєстраційній картці. Наприкінці року проводиться анкетування для перевірки результативності досліджуваного інформування, уточнення теми. В 2011 році співробітником нашої бібліотеки проінформовано 21 абонент системи вибіркового розповсюдження інформації за 42 темами. Абонентам було надіслано 141 інформаційний лист, в яких використано 1625 джерел інформації з періодичних видань. Добір джерел проводився за темами «Місцеві бюджети», «No-till технології», «Органічне землеробство», «Енергетичні рослини», «Кролівництво», «Ринок землі», «Хвороби рослин» та ін.

Незабаром ми плануємо відправляти інформацію на електронну скриньку викладачів. У віртуальному режимі викладач матиме можливість поставити запитання бібліографу і протягом дня отримати відповідь. Оскільки навчальні корпуси нашого вузу розташовані досить далеко один від одного, така послуга підвищить оперативність інформування, а також ефективність зворотного зв'язку.

Основою індивідуального та групового інформування є знання бібліографом інформаційних потреб абонентів, адже ефективність обслуговування залежить від того, наскільки точно сформульовані запити абонентів. Нечітке формулювання теми призведе до надходження надлишкової інформації до абонента в процесі інформування, і навпаки, звуження теми призведе до втрати важливої інформації. Бібліограф повинен добре орієнтуватися в відповідній тематиці, розуміти галузеву термінологію.

Користувач, повідомлення до якого не надходить індивідуально, має можливість користуватися послугою групового інформування.

Однією з форм групового інформування є проведення днів дипломника, днів кафедри, днів спеціаліста, огляди літератури тощо.

Бібліографи співпрацюють з кафедрами, вивчають їхні потреби. З переліку тем проводиться відбір книг, періодичних видань. Готуються бібліографічні списки за кожним напрямком. У 2011 році в нашій бібліотеці було проведено Дні кафедр: «Кафедра Міжнародної економіки», «Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку та технічний сервіс», «Кафедра охорони природи та безпеки життєдіяльності» та ін. Для них була підібрана виставка книг, складені бібліографічні списки.

Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу були підготовлені Дні дипломників для кафедр «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа» та інших, підготовлений матеріал включав 92 напрямки, було представлено 1176 джерел.

Для викладачів та студентів кафедр «Годівля сільськогосподарських тварин та водні біоресурси», «Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієна», «Лісівництво та кормовиробництво», «Селекція та насінництво сільськогосподарських культур» та ін. було підготовлено матеріал з 57 тем, де було використано 3750 джерел.

Ще одним з напрямків групового інформування є День спеціаліста, для якого добирається книжкова виставка, на якій виставляються видання для перегляду й ознайомлення зі змістом. Готується невеликий огляд літератури, де бібліографи більш детально зупиняються на окремих питаннях.

Про всі інформаційно-бібліографічні заходи, що проходять в бібліотеці повідомляє бібліотечний сайт. На веб-сторінці бібліотеки ВНАУ публікують «Списки нових надходжень», «Інформаційні списки для кафедри», які містять основний опис видання, анотацію, кількість примірників.

Групове інформування за змістом може бути міжгалузевим, тематичним, проблемно-тематичним. Воно здійснюється як в поточному, так і в ретроспективному режимі.

Традиційним напрямком інформаційно-бібліографічної роботи бібліотеки є створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. Мета біобібліографічного покажчика – розкрити результати наукової роботи професорсько-викладацького складу університету. Метою бібліографічних покажчиків є популяризація фонду та добір матеріалу за темами на допомогу студентству в написанні курсових робіт та вивченню предмета.

Масове бібліографічне інформування, яке покликане сприяти інформуванню широкого кола читачів, проводиться з ініціативи бібліотеки.

У нашій бібліотеці проводяться такі комплексні форми масового інформування:

 • День спеціаліста – включає безпосередній показ первинних і вторинних документів разом з іншими заходами

 • День інформації – розрахований на різноманітну за складом читацьку аудиторію. День інформації може бути повністю присвячений новинкам, тоді експонуються всі отримані протягом певного періоду (1-2 місяці) видання з усіх галузей знань.

Під час тематичних Днів інформації добір літератури, організація виставки проводять за певною темою, запрошують спеціалістів для консультацій, оформляють замовлення на придбання чи видачу книг, журналів.

Ознайомитися з новими надходженнями до бібліотеки студенти та викладачі мають змогу різними шляхами:

 • в інформаційно-бібліографічному відділі, виставки-перегляди в якому організовуються щомісячно;

 • на абонементах;

 • в читальних залах (в нас вони розділені за галузями знань), де є постійні книжкові виставки, які систематично оновлюються;

 • у читальному залі періодичних видань, де новинки з журналів і газет оформляються щотижня і пропонуються для перегляду.

Для інформування читачів про нові книги чи книги, які заслуговують на більшу увагу, рекомендується використовувати плакати типу «Нова книга», «Про цю книгу говорять». Актуальним у залі періодики є плакат «Періодичні видання бібліотеки на поточний рік».

Розповсюдженою формою масового бібліографічного обслуговування є випуск списків та інформаційних бюлетенів, у яких відомості про нові надходження розташовують у певному порядку, частіше в систематичному. В нашій бібліотеці планується випуск бюлетеня нових надходжень за квартал, в якому буде вміщено ще й зміст підручника чи монографії, щоб викладачі кафедри та студенти більш детально могли ознайомитися з новою літературою.

Джерелами інформування бібліотеки ВНАУ є:

 • книги, наукові збірники;

 • періодичні видання (до 200 назв);

 • репозиторій (містить понад 1500 текстів статей та моновидань);

 • бібліографічні покажчики;

 • «Картотека законодавства України» (Омега),

 • електронний каталог, частково анотований, до якого частково прикріпленні повні тексти документів.

З впровадженням автоматизації в бібліотеці виникли нові форми інформування користувачів. На нашому сайті можна дізнатися назви періодичних видань, наявних в бібліотеці, про надходження літератури, подаровані книги, переглянути віртуальні виставки та огляди літератури, через сайт ми інформуємо про заплановані заходи, висвітлюємо свою видавничу діяльність. Електронний формуляр читача зберігає бібліографічну інформацію про документи, з якими він працював. Обравши з переліку навчальну дисципліну таблиці «Книгозабезпеченість», можна ознайомитися з рекомендованою літературою до цієї дисципліни. У перспективі – електронна доставка документів, створення вебліографічних списків.

Схожі:

Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconНаукових публікацій у фахових виданнях
«Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях» за 2 квартал (квітень-червень) 2012 р продовжує інформувати користувача...
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconПоложення про атестаційну колегію Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. 2011. №12. С. 18-19
Поточний бібліографічний покажчик,,Нові надходження літератури” відображає інформацію про книги та статті з періодичних видань з...
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки icon«нові книги» січень-червень 2012 року
«нові книги» є щоквартальним виданням та включає нові надходження документів (книг) до бібліотеки університету
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconЗбереження бібліотечно-інформаційних ресурсів
Закон України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" від 27. 01. 1995 р. №32/95-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconНові надходження до бібліотеки Видання нфаУ

Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconПовідомлення щодо нових надходжень. • Усі користувачі архіву можуть зареєструватись у Репозитарії, щоб підписатися на отримання повідомлень про нові надходження до певної колекції (певних колекцій) репозитарію
Для реєстрації в Репозитарії нпу треба вибрати пункт меню «Мій архів» та натиснути посилання «Новий користувач? Реєструйтеся»
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за травень 2010 року
Функції багатьох змінних [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.]; Факультет механізації...
Інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки iconНаказ №36-12 Про поповнення фонду науково-технічної бібліотеки Доннту працями авторів-співробітників університету
Доннту, веде їх облік, створює бібліографічні покажчики. За останні роки значно зменшились надходження праць наших авторів у фонд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи