Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів icon

Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів




Скачати 60.06 Kb.
НазваРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Дата13.09.2012
Розмір60.06 Kb.
ТипДокументи

Комар О.Й.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ

Вул.Хмельницьке шосе, 25, м.Вінниця

Т.(0432)53-03-85

е-mail: biblioteka@rambler.ru


Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів


Головним завданням вузівської бібліотеки сьогодні – забезпечити оперативну і якісну інформаційну підтримку розвитку освітнього і наукового процесів у вузі з максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій. Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки і збільшенні об’ємів послуг при постійному підвищенні їх якості.

Чим вищий рівень наданих інформаційних послуг в вузівській бібліотеці, тим якісніше інформаційне забезпечення потреб вузу. Отже, дуже важливим є якісне і кількісне наповнення книжкового фонду, фонду електронних, мультимедійних видань, а також каталогів, баз даних бібліотеки. Наша бібліотека надає доступ до шести баз даних, 4 з яких створені співробітниками бібліотеки.

Це такі електроні бази даних:

  • електронний каталог, в якому відображений весь фонд бібліотеки, включаючи також аналітичний опис періодичних видань;

  • база «Книгозабезпечення»;

  • повнотекстова база праць викладачів вузу;

  • база читачів, потреба в якій виникла в зв’язку з впровадженням в бібліотеці автоматизованої книговидачі. В ній знаходиться індивідуальна інформація про кожного користувача.

  • повнотекстова база НАУ(Нормативні акти України);

- зібрання повнотекстових видань видавничої компанії «ЦУЛ», яке містить більше 500 назв за різними тематиками: аудит, бухгалтерський облік., маркетинг, менеджмент, фінанси, економіка, правова література. Доступ до всієї збірки видань можливий в усіх читальних залах бібліотеки інституту.

Більш детально зупинюсь на інформаційних базах даних нашої бібліотеки, головним інформаційним ресурсом якої є її фонд. Він налічує 230 тис. примірників, і є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень інституту в галузі економіки. Завдяки можливостям програми «УФД/Бібліотека» створена електронна картотека книгозабезпечення усіх навчальних предметів та курсів, куди заноситься інформація про навчальні дисципліни вузу, кафедри, кількість студентів. Зі створенням електронної бази «Книгозабезпечення» і з введенням її в загальноінститутську мережу, ми надали можливість нашим викладачам користуватись інформацією по книгозабезпеченню безпосередньо на своїх робочих місцях на кафедрах.

Фонд періодичних видань нараховує близько 200 найменувань журналів і газет.

Головним електронним ресурсом бібліографічної інформації – це електронний каталог, який на даний час відображає понад 55 тис. бібліографічних документів. Складовими частинами електронного каталогу практично є: алфавітний каталог, систематичний каталог (рубрикатор якого побудований за цифровим варіантом системи ББК) та інформаційно-пошуковий тезаурус, який є найефективнішим засобом предметного пошуку в електронному каталозі. Він розроблений нашими бібліографами у відповідності з інформаційними потребами користувачів. Його створення посприяло більш досконалій організації багатоаспектного пошуку документів, задоволенню як найвужчих і найпростіших так найширших і найскладніших запитів, організації інформаційного пошуку від загального до конкретного.

Бібліотека нашого інституту, як сучасна комунікативна система, використовує нові придбані повнотекстові електронні ресурси. Важливою для студентів та науково-педагогічних працівників є правова інформація. Користувачі бібліотеки мають можливість працювати з повнотекстовою базою даних програмного продукту «НАУ» (Нормативні Акти України), яка є повною нормативною базою законодавчих актів України, надійним джерелом нормативно- правової та ділової інформації. ЇЇ оновлення проводиться щоденно через Інтернет, а копіювання інформації доступне кожному користувачу.

Постійно проводиться наповнення бази «Праці викладачів вузу», яка на даний момент містить понад 200 праць. Користувачі бібліотеки через електронний каталог можуть знайти не тільки назву та джерело статей наших науковців , але й повний текст наукових праць і використовувати їх в режимі читання.

Піднесенню ролі вузівської бібліотеки сприяє також використання Інтернету. Усі наші читальні зали обладнані автоматизованим робочим місцем для користувачів, які об'єднані в єдину локальну мережу, що дає можливість одночасного доступу до баз даних бібліотеки та Інтернету всім користувачам.


Таким чином в бібліотеці зібрані значні інформаційні фонди, які дозволяють забезпечити інформаційні потреби в документах. Завдяки чому викладачі і студенти інституту мають можливість займатися своєю основною діяльністю вже на новому рівні, отримуючи необхідні знання. І тут дуже важливо наскільки повно, оперативно і якісно створюються і поповнюються бібліотечні каталоги, картотеки, різноманітні бібліографічні бази даних, покажчики та ін.

Для більш повного інформування читачів про наукові здобутки викладачів нашого вузу, у 2005 році ми започаткували серію персональних бібліографічних покажчиків « Нехай не згасне світ науки». За цей період видано 5 покажчиків, структура яких сформована таким чином: передмова, біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, список праць вченого та літератури про нього. Це дає можливість отримати максимальну інформацію про конкретного вченого нашого вузу.

Вимоги сьогодення диктують і нові потреби. Споживачам необхідна не тільки оперативна інформація, але й оперативні форми її надання. В бібліотеці використовуються можливості електронної пошти при інформуванні ректорату, викладачів кафедр інституту. Саме таким методом розповсюджується «Інформаційний бюлетень бібліотеки» про нові надходження літератури.

Завданням сучасної вузівської бібліотеки є надання допомоги користувачам в їхній самостійній інформаційно-пошуковій діяльності. Тому студенти-першокурсники всіх факультетів мають можливість отримати теоретичні знання та практичні навики користування інформаційними базами даних бібліотеки в розрізі курсу «Університетська освіта».

Важливу роль в забезпеченні інформаційних потреб користувачів займає бібліографічне інформування. В роботі нашої бібліотеки проводяться як інноваційні так і традиційні методи інформування. Це такі як: Дні інформації, Дні кафедри, Дні відкритих дверей. Така комплексна форма як День інформації включає тематичні виставки-перегляди нових надходжень, усний бібліографічний огляд літератури чи періодичних видань, бесіди, консультації. У цьому році, згідно плану, були проведені такі тематичні Дні інформації, наприклад: «Управління персоналом: мистецтво чи наука?», «Права споживача – одне з найголовніших прав людини», «Інвестиційна діяльність – шляхи активізації», «День довкілля».

Розвитку співробітництва бібліотеки і кафедр вузу сприяють Дні кафедр, в якому беруть участь кафедра, бібліотека та інші інформаційні підрозділи вузу. Їх змістом є: відкритий перегляд літератури по профілю кафедри або окремим темам, обговорення питань інформаційно-бібліографічного обслуговування, організація консультацій по методиці пошуку потрібної інформації. Таким чином програма Дня кафедри дозволяє обговорювати актуальні питання спільної роботи кафедри і бібліотеки.

Постійно проводиться і індивідуальне інформування, яке задовольняє окремі запити, постійні або разові. Чергові бібліографи надають кваліфіковану допомогу студентам при пошуку їхніх тем рефератів, доповідей, курсових, дипломних і магістерських робіт, так як в темі важливо виділити головне і правильно сформулювати ключові слова, за якими буде здійснюватись пошук. Крім того, на допомогу читачам у користуванні електронним каталогом біля кожного комп’ютера створені і віддруковані «Порадники користувача», за допомогою яких студенти самостійно можуть ознайомитись із роботою щодо пошуку інформації в електронному каталозі.

Найбільш ефективною формою індивідуального інформування є Вибіркове Розповсюдження Інформації (ВРІ). Вона має такі особливості як:

- орієнтація при обслуговуванні на весь документальний потік , а не тільки на нові надходження;

- наявність зворотнього зв’язку,

В електронному каталозі створена картотека пошукачів із зазначенням прізвища, посади, теми наукової роботи з ключовими словами по цій темі. Таким чином, постійно готуються і роздруковуються бібліографічні списки для пошукачів і здобувачів, які включають книги і публікації в періодиці по їхній тематиці. В залежності від бажання абонента ВРІ, він може отримати списки як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.

Отже, бібліотека сьогодні – це центр надання бібліотечно- інформаційних послуг. І забезпечення інформаційних потреб могло б бути більш ефективним і якісним, якби довідково-бібліографічна, інформаційна діяльність вузівських бібліотек направлялась і координувалась на рівні держави, а не вирішувалась силами окремо взятої бібліотеки.





Схожі:

Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconРоль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів
Без глибокого І різнобічного оволодіння обсягами І потоками інформації, які весь час зроста­ють, соціальний розвиток суспільства...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconТрансформація інформаційних потреб користувачів: чи потрібен студенту традиційний підручник?
Киричок Людмила Олексіївна, бібліотекар ІІ категорії відділу навчально-методичної літератури
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconІнформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки
Одним із видів бібліографічного обслуговування є інформаційно-бібліографічне інформування — систематичне забезпечення інформацією...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconРоль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесу внз. Відтак головним завданням бібліотеки внз було І...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconОрганізація фонду рідкісних видань наукової бібліотеки овенко Л. Ф
Мета роботи з фондом рідкісних видань забезпечення його поповнення, збереження та систематизації, задоволення потреб користувачів...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів iconРегіональну науково-практичну конференцію «Науковій бібліотеці Дондту 55: від традицій до інновацій»
Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального, наукового та виховного процесів навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи