Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г icon

Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Скачати 150.83 Kb.
НазваBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Дата22.11.2012
Розмір150.83 Kb.
ТипДокументи

BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY. – 2012. - №18.

ORIGINAL ARTICLES

Черкасов В.Г., Костюк О.Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при

внутрішньоміхуровому та підслизовому введенні 0,1% розчину доксорубіцину або мітоміцину-С 6

Власенко В.В., Палій Г.К., Власенко І.Г., Колодій С.А., Кордон Ю.В. Визначення ефективності

середовища влакон для діагностики туберкульозу 8

Назарчук О.А., Назарчук Г.Г., Палій Д.В., Сухляк В.В. Антибіотикочутливість клінічних штамів

Е.соІІ як збудників гнійно-запальних захворювань ^ 12

Звенігородська Г.Ю. Алельний поліморфізм генів цитокінів IL-1b та IL-10 при хронічних

гломерулонефритах у дітей 15

Григоренко A.M. Порівняльна оцінка методів діагностики варикозного розширення вен малого

тазу у жінок ^ 19

Черкасов Э.В., Башир-Заде Т.А., Глотова Т.Е., Возненко С.В. Морфологические особенности сосудов гемомикроциркуля-торного русла слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при дуодените

и язвенной болезни двенадцати-перстной кишки, ассоциированных с Helicobacter pylori ^ 22

Голубенко М.Ю. Роль гомоцистеїна при виникненні плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом 26

Лысенко А.П., Власенко И.Г., Палий Г.К., Власенко В.В., Кулик Я.М., Кордон Ю.В. Идентификация

адаптивных форм возбудителя туберкулеза ^ 28

Черкасова О.В. Структурні зміни ясен при лікуванні генералізованого пародонтиту у пацієнтів з

есенціальною артеріальною гіпертензією за допомогою тіотриазоліну ^ 33

Жорняк О.І., Палій Д.В. Експериментальне дослідження впливу антисептичних препаратів

у терапевтичних дозах 36

Римша О.В., Трофіменко Ю.Ю. Чутливість мікрофлори, ізольованої в пацієнтів до антибіотиків

та антисептиків ^ 38

Палій В.Г., Ковальчук В.П., Римша О.В. Протимікробна активність антисептиків декасану

та фурациліну у пацієнтів з урологічною інфекцією 41

Кордон Ю.В., Стукан O.K., Сорокоумова Л.К., Задерей Н.В. Дослідження формування резистентності

мікроорганізмів до антимікробних препаратів ^ 44

Превар А.П., Крижановська А.В. Показники неспецифічної резистентності організму під впливом

декасану і гексикону 47

Вовк І.М., Шевчук Н.М. Антимікробні властивості ефірних олій та їх взаємодія з антисептичним

препаратом декасаном ^ 50

Иванова С.А., Мартынчук М.А., Мруг В.Μ., Прокопчук З.Н. Рецидивирующий вульвовагинальный

кандидоз, чувствительность к антимикотикам 53

^ Власенко І.Г., Новицький А.О., Палій Г.К., Власенко В.В., Лихогляд O.K. Антихелікобактерна

активність озону при лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки ^ 55

ГридінаТ.Л., Мудрик Л.М., ФедчукА.С, Лозицький В.П., Мироненко Л.Г., Перетятко О.Г., Волянський А.Ю. Вплив Ε-амінокапронової кислоти на антиентерококову активність антибіотиків

при сумісному їх використанні ^ 58

Гасюк П.А., Черняк В.В., Аршинников Р.С. Гістохімічна будова кутикули і зубного нальоту та

особливості їх неорганічного вмісту 61

Превар А.П., Крижановська А.В., Сухляк В.В. Застосування нових багатокомпонентних лікарських

засобів для лікування гнійно-запальних процесів м'яких тканин ^ 64

Маєвський О.Є., Пролигіна І.В., Белік Н.В., Черкасова Л.А. Кореляційні зв'язки сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками здорових міських дівчат

середнього проміжного соматотипу ^ 67

Степанський Д.О., Каневський Д.О., Хейлік О.Г., Кременчуцький Г.М., Юргель Л.Г., Крушинська Т.Ю., Шарун О.В., Кошева І.П. Антагоністична активність аерококів-симбіонтів

по відношенню до умовно-патогених та патогених мікроорганізмів ^ 71

Мельник О. В., Корнійчук О. П. Пошук антимікробних агентів серед нових тіазоло[4,5-Ь]піридинів 74

Павлій С.Й., Павлій Р.Б. Чутливість до нових сполук флуорену метицилін-резистентних

Staphylococcus aureus, вилучених при гнійно-запальних процесах різної локалізації ^ 77

Голубка О.В., Савінова Т.В., Журавльова І.В., Запрій Т.П., Савінова О.М. Аналіз чутливості до

антимікотиків грибів Candida albicans і Candida non-albicans, циркулюючих на території Харкова і

Харківської області ^ 80

Циганенко А.Я., Мішина Μ.Μ., Дубовик О.С., Мішин Ю.Μ.Здатність до формування біоплівок P.mirabilis,

E.coli, K.pneumoniae під впливом світлодіодного випромінювання та протимікробних препаратів ...................... ^ 84

Семененко С.І., Лук'янович І.Л. Особливості півкульової асиметрії мозку, переважаючого типу сприйняття, емоційних порушень у хворих з когнітивними порушеннями та деменціями внаслідок екзогенних

уражень (тривалого зловживання алкоголем) ^ 87

Тимчук І.В., Лаврик Г.С., Корнійчук О.П., Кулик О.В. Видовий спектр і антибіотикочутливість

лактобактерій та грибів роду Candida, виділених з вагіни практично здорових жінок ^ 91

Сухляк В.В., Палій Д.В., Побережна Г.М., Скрибан Н.С. Мікробіологічне обґрунтування ефективності

Декасану® у пацієнтів із захворюванням слизової оболонки порожнини рота ^ 95

Чуркина Л.Н., Бидненко С.И., Марио Ванечутте, Авдеева Л.В., Лютко О.Б., Озерянская Η.Μ., Ярошенко Л.В. Биологические свойства атипичных форм staphylococcus aureus (sscvs),

выделенных у больных с остеомиелитом ^ 98

Прокопчук З.М., Коваленко I.M. Антимікробна активність антисептичних супозиторіїв 101

Власенко И.Г., Лысенко А.П., Власенко В.В., Палий Г.К., Сорокоумова Л.К., Колодий С.А. Определение основных биохимических свойств микобактерий туберкулеза,

выделенных из туберкулинов ППД ^ 104

Гридіна Т.Л., Федчук А.С, Лозицький В.П., Мудрик Л.М., Шитікова Л.І., Сочесло Л.В., Грузевський О.Α., Кольцова І.Г. Підвищення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків

при їх спільному застосуванні з інгібіторами протеолізу ^ 107

Коваль Г.М., Палій Г.К., Бойко Н.В. Вивчення дії фітонцидів на культури клебсієл

клінічного і рослинного походження 110

Попадинець О.Г. Оцінка морфометричних параметрів складових стінки сечового міхура

в умовах порушеного відтоку сечі ^ 114

Шепелев А.Є., Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматометричних параметрів

та показників гармонійності фізичного розвитку дівчат різних медичних груп ^ 117

Очеретнюк А.О., Король А.П., Яковлева О.О., Паламарчук О.В. Порівняльна характеристика

гістологічних змін в легенях щурів при дії інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та haes-lx-5% .......... ^ 120

Нурметова І.К., Кухар І.Д. Вплив лактопротеїну з сорбітолом та haes-lx-5% на динаміку

морфометричних параметрів щитоподібної залози білих щурів при опіковому шоці ^ 125

Гаврилюк А.О., Мороз Л.В., Туманський В.О. Співставлення результатів патоморфологічного

дослідження фіброзу печінки з клініко-лабораторними даними у хворих на хронічні вірусні гепатити ^ 128

Дриндак В.Б. Якісний та кількісний склад мікрофлори порожнини товстої кишки практично

здорових людей залежно від місяця літнього періоду 132

^ Черно B.C., Хилько Ю.К. Макро-мікрорельєф та будова стінок верхньої стрілоподібної та

сигмоподібної пазух твердої оболони головного мозку людини 135

^ CLINICAL ARTICLES

Ковальчук В.П., Бобрук С.В., Юнусова О.Л., Волощук Н.І. Перспективи застосування декасану

в комплексному лікуванні дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз ^ 139

Арсенюк В.В., Бартош A.M., Зарицький О.М., Гринів О.В., Палій В.Г. Особливості

гнійно-запальних захворювань м'яких тканин у пацієнтів з наркотичною залежністю ^ 142

Панченко Л.О., Попова Н.Г., Короваєва І.В., Кириченко І.І., Васіна С.І., Попова Л.О. Негоспітальна

пневмонія у військовослужбовців: аналіз ендогенних і екзогенних факторів ризику розвитку захворювання ..... ^ 144

Римша С.В., Смолко Н.М., Смолко Д.Г. Варіанти маскованої депресії у жінок у кризові періоди життя……….. 146

Дзісь Н.П., Превар А.П. Використання мікробіологічних та імунологічних критеріїв для діагностики

запального та незапального процесів придатків матки ^ 150

Арсенюк В.В., Бартош A.M., Мерлюк В.О., Зарицький О.М., Гринів О.В., Лихогляд O.K. Дизбактеріоз кишечника, як ускладнення післяопераційного періоду у хворих

з абдомінальною хірургічною патологією ^ 153

Палій І.Г., Заїка С.В., Миршук Н.М. Сучасний спосіб медикаментозної корекції психосоматичних

порушень у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту ^ 155

Байло М.В., Римша С.В. Динаміка загострення параноїдної шизофренії при ад'ювантному

застосуванні Ламотріджину 162

Ковальчук В.П., Сорочан О.П., Трет'яков М.С, Дмитренко С.В. Етіологія баланопоститів та

чутливість збудників до протимікробних засобів ^ 167

Беседінський С Μ., Місевич О. Μ., Місевич Д. 0. Досвід лікування нанесених тваринами ран 170

Арсенюк В.В., Бартош A.M., Зарицький О.М., Гринів О.В., Палій Д.В. Спосіб хірургічного

лікування бешихи нижніх кінцівок ^ 174

Римша СВ., Масік О.І. Диференційно-діагностична значимість кольорового вибору

хворих на шизофренію та вагітних в залежності від емоційного стану ^ 175

Лисенко С.Α., Кіркілевський С.І., Стаєцька А.В. Стан первинних карцином у хворих на

дрібноклітинний рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом ^ 180

Кулигіна В.М., Побережна Г.М., Кудриш Л.Ф. Дослідження показників мінерального обміну та їх регуляторів в крові і ротовій рідині у хворих з поєднаними ураженнями тканин ротової порожнини

і синдромом мальабсорбції ^ 183

Нікогосян Л.Р. Діагностична значимість гіпергомоцистеїнемії у крові жінок з загрозою

антенатальної загибелі плоду 188

Сергета І.В., Дударенко О.Б., Шевчук Т.В. Рівень поширення різних форм агресивних

особистісних проявів серед ВІЛ-інфікованих чоловіків різного віку ^ 191

Вернигородський С.В. Кислотоутворююча функція слизової оболонки шлунка

при хронічному атрофічному гастриті з кишковою метаплазією 195

^ Коробчинська Н.В., Мазорчук Б.Ф. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового

періоду при анемії вагітних на фоні хронічних запальних захворювань ^ 200

Свістільнік Р.В., Московко С.П. Випадок швидкопрогресуючої мультисистемної атрофії

(особливості клінічних проявів і даних дослідження мрт) ^ 203

Булавенко О.В. Коцюбська І.Ю. Досвід використання препаратів прогестерону під час індукції

овуляції в програмах екстракорпорального запліднення у жінок з трубним фактором безпліддя 208

Бурлака О.В. Застосування ультрафонофорезу в лікуванні простої неатипової гіперплазії ендометрію 210

^ METHODICAL ARTICLES

Широбоков В.П., Палій Г.К., Войцеховський В.Г., Якименко А.І., Ковальчук В.П. Викладання хіміотерапії (антибіотики, протимікробні засоби) на кафедрах мікробіології, вірусології та

імунології медичних вузів України ^ 214

Krystyna Zaytseva Peculiarities of academic stress and coping among 1 st year students at the medical

university in Ukraine: cross-cultural study (essay for structured doctoral project) 216

Кондратюк Β.Η., Трофіменко Ю.Ю., Бобрук В.П., Гончаров О.Л., Корсун А.В., Кондратюк Е.П., Кобзина Л.В. Засіб для надання поверхні виробів медичного призначення

антимікробних властивостей ^ 221

Павленко О.В., Мунтян Л.М., Дацюк Т.О. Оптимізація методики знеболення при препаруванні

вітальних зубів під метало-керамічні конструкції в клініці ортопедичної стоматології 223

^ SOCIAL ARTICLES

Дмитренко С.В. Розповсюдженість іхтіозу у Вінницькій області: погляд на проблему 226

Чечуга СБ., Махотіна Т.І. Сучасні аспекти внутрішньоутробного інфікування плода 228

Скорук А.Г., Гаврилюк А.О. Тимомегапія в структурі летальності дітей з патологією загруднинної залози ... ^ 231 Паламар І.В. Особливості комплексної реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи

у Вінницькій області 234

Распутіна Л.В. Особливості параметрів якості життя у хворих з поєднаним перебігом хронічного

обструктивного захворювання легень та гіпертонічною хворобою різних стадій 237

Малик С.Л. Розумова працездатність та її реабілітація: психолого-фізіологічні аспекти

проблеми у молодших школярів 241

^ REVIEW ARTICLES

Малачкова Η.В. Огляд сучасних нейрофізіологічних та офтальмологічних даних в діагностиці

та лікування хворих на амбліопію 246

Гаврилюк А.О., Король Т.М., Андреев С.А., Федорченко О.В., Бенедіктова Н.В. Сучасні дані про

патоморфологію змін в дихальній системі при тяжкій черепно-мозковій травмі

(аналітичний огляд літератури) 248

CHRONICLE

Мнихович М.В., Кактурский Л.В., Вернигородский СВ., Каминская Η.Α., Мигляс В.Г. Памяти

Николая Ивановича Пирогова (к 130-летию со дня смерти Н.И.Пирогова) 254

Схожі:

Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Сміюха О. А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconBiomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Марієвський Β.Φ., Жалко-Титаренко В. П., Кролевецька Η.Μ., Матошко Г. В., Рубан Η.Μ., Поліщук Л. В., Федорова Л.Μ., Брич Ο.Ι., Дяченко...
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconОригінальні дослідження черкасов Е. В
Черкасов Е. В. Ультраструктура дендритних клітин тимуса при експериментальній опіковій хворобі
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconContent original articles онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б
Онисько P. M., Пальтов Є. В., Брейдак Ю. Г., Фік В. Б. Динаміка змін ультраструктурної організації стінки тонкої кишки та ланок її...
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconПрактикум по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах (ІІ сертификационный уровень) : учеб пособие. О. Н. П. Черкасов, 2010. 158 с
Глосарій європейського простору вищої освіти: до 195-річчя пнпу ім. К. Д. Ушинського. О. Свд мп черкасов, 2011. 210 с
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconQui auront lieu du 17 au 19 octobre 2013 Les thèmes principales de la conférence
«Visnyk de l’université de LVIV. Série Langues étrangères» ayant le titre de vak de l’Ucraine en philologie. La publication est effectuée...
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconКостюк О. М. Еволюція корпоративної власності та контролю в Україні / Корпоративне управління: монографія / А. Цєллє, О. М. Костюк, С. М. Козьменко. Бремен: Спрінгер Ферлаг, 2007. С. 142-154
Опубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких – 27 англійською мовою, у тому числі
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconContent preventive anthropology
Гринзовський A. M. Діяльність Пироговських з'їздів у розробці нормативно-методичного
Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г iconМ. Г. Костюк методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних завдань І самостійної роботи з дисципліни будівельна техніка
«Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 060103 «Водопостачання та водовідведення»)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи