Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І icon

Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
Скачати 97.41 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
Дата14.09.2012
Розмір97.41 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І.


№ з/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи

1

Проблеми становлення і розвитку ринку праці в Криворізькому регіоні

Стаття

Криворізький економічний інститут КНЕУ. Кривий Ріг: 1999.-34 с.

34

Мазурок П.П. Гавриш В.М. Кравченко Н.В. та ін.

2

Формування ринку праці в Україні в контексті міжнародного досвіду

Стаття

36. наук, праць. К: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН Укр.2000.- Вип.26. - С.144-147.

(Фахове видання).

4

-

3

Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників

Стаття

Предпринимательство, хазяйство и право. - 2000. - №12.-С.90-92. (Фахове видання).

3

-

4

Економіко-правова основа оплати праці в умовах контрактної системи найму

Стаття

Підприємництво, господарство і право. -2001.-№1.-С. 81-83. (Фахове видання).

3

-

5

Проблеми формування заробітної плати під впливом ринку праці

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Оплата праці і проблеми теорії та практики»- Луцьк: Вол. держ. ун-т ім.Л. Українки. - 2000. - С.104-106.

(Фахове видання)

3

Туманов М.О.

6

Роль регіональних центрів зайнятості у вирішенні ефективного працевлаштування вільної робочої сили

Тези

Матеріали науково-методичної конференції «Проблеми регіональної підготовки спеціалістів»- Кр. Ріг. КТУ. - 2000. - С.95-96.

(Фахове видання)

2

-

7

Особливості формування ринку праці та відображення його в зарубіжній економічній теорії

Тези

Матеріали Міжнародної науково-метод. конференції «Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання)». –К.: КНЕУ.-2000. – С. 129-130.

(Фахове видання).

2

-

^ II. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

8

Проблеми і тенденції розвитку регіональних центрів зайнятості України

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн. наук праць. Вип.186.ДНУ Дніпропетровськ. - 2003. -С.1122-1128.

(Фахове видання)


7

Носач Л.Л.

9

Державне регулювання ринку праці України: стан та перспективи

Стаття

Вісник Криворізького технічного університету. Збірн. наук, праць Вип.З.-2004.-С.136-140.

(Фахове видання)

4

-

10

Соціальний орієнтир регіональних центрів зайнятості України

Стаття

Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава.2005. - С.219-223. (Фахове видання)

5

-

11

Людський капітал - основний засіб сучасного виробництва

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн. наук. праць Вип.220. ДНУ Дніпропетровськ. - 2006. - С.573-578.

(Фахове видання)

6

Агапова А.В.

12

Соціально-економічний розвиток України в контексті інституціональних поглядів

Стаття

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 36ір. наук праць. Вип.9.Кіровоград. - 2006.-С.345-348.

(Фахове видання)

4

Маханькова О.А.

13

Якість вищої освіти та ринок праці України: стан, проблеми, перспективи

Тези

«Проблеми ступеневої підготовки фахівців у контексті Болонської угоди». Матеріали міжвузівської наук.-методичної конференції. Кр.Ріг-2004.-С.143-145

3

Носач Л.Л.

14.

Людський капітал – головна продуктивна сила сучасної економіки

Тези

Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки: освіта, теорія, практика». – Кривий Ріг, 2008.

2

Яцишина Л.Л.

15.

Економічна роль в сучасних теоріях та практиці


Тези

Матеріали міжнародної конференції «Сталий розвиток металургійного комплексу» - Кривий Ріг: Мінерал, 2011. – С. 57-58

2

Т.І., Василенко О.О.

16.

Зміна становища людини у виробництві і суспільстві під впливом НТП

Тези

Матеріали міжнародної конференції «Сталий розвиток металургійного комплексу» - Кривий Ріг: Мінерал, 2011. – с. 58-59

2

Т.І., Овчарова А.І.

17.

Економічна теорія і практика управління людським капіталом – сучасною продуктивною силою підприємства і суспільства

Тези

Матеріали науково – практичної конференції КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Кривий Ріг 2011 – С. 348-352.4

-

^ Ш. Основні навчально-методичні роботи

18

Плани семінарських занять з курсу «Історія економічних вчень» для студентів економічного факультету всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки

Кр. Ріг. КТУ: Вид-во Мінерал. - 2003. – 56 с.

56

-

19

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Політична економія» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки

Кр. Ріг: КТУ: Вид-во Мінерал. -2003.-21с.

21

-

20

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з «Історії економічних вчень»

Методичні вказівки

Криворізький економічний інститут КНЕУ Кр.Ріг: 1998. - 24с.

24

Єлисєєва В.М. Яковлєва О.О.

21

Індивідуальні завдання та методичні вказівки по їх виконанню з «Політичної економії»

Методичні вказівки

Криворізький економічний інститут КНЕУ Кр.Ріг: 1999.-33с.

33

Кравченко Н.В.

22

Методичні рекомендації для самостійної роботи з «Історії економічних вчень» (для студентів всіх форм навчання).

Методичні вказівки

Криворізький економічний інститут КНЕУ Кр.Ріг:2001.-24с.

24

Мазурок П.П. Гавриш В.М. Мішин Ю.Р.

23

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Політична економія» («Основи економічної теорії») для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання

Методичні вказівки

Кривий Ріг:Видавничий центр КТУ, 2008. -15с.

15
24

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання)

Методичні вказівки

Кривий Ріг:Видавничий центр КТУ, 2008. -26с.

26
25.

Методичні вказівки до виконання різних видів самостійної роботи з дисципліни «Політична економія» (тести, ситуації, задачі) для студентів напряму підготовки галузі знань 0305 «Економіка і підприємство»

Методичні вказівки

Кривий Ріг:Видавничий центр КТУ, 2010. -58с.

58


Ковальчук Н.В

26.

Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Політична економія» для студентів

галузі знань 0305 «Економіка і підприємство» усіх форм навчання

Методичні вказівки

Кривий Ріг:Видавничий центр КТУ, 2010. -72с.
Андрієвська О.А.

27.

Методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів

галузі знань 0305 «Економіка і підприємство» усіх форм навчання

Методичні вказівки

Кривий Ріг:Видавничий центр КТУ, 2011. -17с.

17

Кравченко Н.В.

Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць д-ра екон наук Дубницького Володимира Івановича
Маркетинговая концепция управления региональным развитием промышленного комплекса
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок навчально-методичних та наукових праць козловського володимира федоровича
Комплект аппаратуры для: исследования инфранизкоча-стотных случайных стацио­нарных процессов
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Матеріали науково-практичної конфе-ренції аспірантів та студентів “Сучасні проблеми екології”, Житомир, 2004. – С. 26-28
Список наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Модернізація підсистеми аеродромних вогнів зпс світлосигнальної системи типу “Свеча-3” І категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи