Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Сторінка1/9
Дата07.09.2012
Розмір1.62 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет» в 2012 році


Кривий Ріг 2011


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 586022, яка видана 23.08.2011р., серія АВ ліцензія № 586026, яка видана 23.08.2011р., серія АВ № 552856, від 27.10.2010 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1221/19959, №1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є відокремленими структурними підрозділами: Автотранспортний технікум; Гірничоелектромеханічний технікум; Гірничий технікум; Інгулецький технікум; Індустріальний технікум; Політехнічний коледж; Жовтоводське педагогічне училище; Нікопольське педагогічне училище, які здійснюють прийом та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до отриманих ліцензій.

  2. До ДВНЗ «Криворізький національний університет» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до ДВНЗ «Криворізький національний університет» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення, під час вступу надається місце у гуртожитку. Умови проживання відповідають технічним стандартам проживання у студентських гуртожитках. Кімнати обладнанні необхідним комплектом меблів. У кімнаті мешкає 2-3 особи.

  4. Організацію прийому вступників до ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Криворізький національний університет», затвердженим ректором.

  5. Ректор ДВНЗ «Криворізький національний університет» забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому до університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  6. ДВНЗ «Криворізький національний університет» створює відповідні умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму підготовки.

  7. Усі питання, пов'язані з прийомом до ДВНЗ «Криворізький національний університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії доводяться до відома вступників через засоби наочної інформації.

  8. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для видання відповідного наказу ректором ДВНЗ «Криворізький національний університет».


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (додаток 1).

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (додаток 1). Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. ДВНЗ «Криворізький національний університет» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям (спеціальність) підготовки (додаток 2).


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень він здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальня комісія працює щоденно з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00. Субота з 9.00 до 13.00. Неділя – вихідний.

5 серпня 2012 року – робочий день з 9.00 до 17.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (табл. 4.1):

Таблиця 4.1

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2012 року

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

1 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10-31 липня 2012 року

10-31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий –не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – пізніше 12 години 8 серпня 2012 року.

перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2012 року;

другий –не пізніше 12 години 6 серпня 2012 року;

третій – пізніше 12 години 9 серпня 2012 року.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 12 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 16 серпня
  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться в такі строки (табл. 4.2):


Таблиця 4.2

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів

6 липня 2012 року

6 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

1 – 5 серпня 2012 року

1 – 5 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

6 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

6 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 16 серпня4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки (табл. 4.3):

Таблиця 4.3

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

10 липня 2012 року

10 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

11 – 20 липня 2012 року

11 – 20 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 21 липня 2012 року

не пізніше 21 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 24 липня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 липня

за державним замовленням - не пізніше 24 липня;

за кошти фізичних та (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 липня
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
move to 0-3043689
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи