Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Сторінка2/9
Дата07.09.2012
Розмір1.62 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальної комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

5.8. Особи, які у 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі (додаток 6).

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «Криворізький національний університет» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим, пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 4). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової (повної) вищої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється як сума середнього бала документа про базову (повну) вищу освіту, балів результатів вступних випробувань та додаткових балів у передбачених випадках. Середній бал документа про базову (повну) вищу освіту та бали результатів вступних випробувань обчислюються за 5-бальною шкалою з округленням до сотих бала. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти складають вступний екзамен з іноземної мови.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за державну атестацію.

6.3.1. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра наказом ректора університету створюються фахові атестаційні комісії. Для проведення вступного випробування у формі вступного екзамену з іноземної мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр наказом ректора університету створюється предметна екзаменаційна комісія.

6.3.2. Для проведення фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови кафедри складають Програми фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови, які розміщуються на інформаційних стендах випускових кафедр та веб-сайті Приймальної комісії університету.

6.3.3. Додаткові бали для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра додаються за участь у наукових дослідженнях, олімпіадах, конференціях, участь у конкурсах наукових і творчих робіт, наявність публікацій враховуються на підставі документально підтверджених результатів.

6.3.4. На основі обчисленого конкурсного балу вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра формується та оприлюднюється рейтинговий список вступників на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.3.5. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра та при вступі подали до Приймальної комісії копії документів про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього впродовж трьох календарних днів після оприлюднення рейтингового списку осіб, зобов’язані подати оригінали вищеперерахованих документів до Приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.3.6. Особи, які в установлений строк не виконали умови п. 6.3.5, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченим терміном підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних фахових випробувань, середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала (додаток 4). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів за вступне фахові випробування складає не менше 4 балів.

Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.5. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.6. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі повної середньої освіти проводяться творчі конкурси:

на навчання за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» – з музики;

на навчання за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія» – з хореографії;

на навчання за напрямами підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» та 6.020207 «Дизайн» – з живопису та малюнка.

Творчий конкурс проходиться в один етап і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ДВНЗ «Криворізький національний університет» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче від встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляційну заяву вступника щодо оцінки, отриманної на вступному екзамені, творчому конкурсі, фаховому випробуванні, розглядають апеляційні комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет», які створюються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, № 1221/19960.

Прийом заяв вступників до апеляційних комісій на результати вступних випробувань здійснюється до 12 години наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань.

Апеляційні комісії починають роботу після закінчення прийому заяв вступників на апеляцію. Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання.

На засідання апеляційної комісії запрошується лише вступник. Особи, які супроводжують вступника, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 50 відсотків – на педагогічні напрями підготовки, 25 відсотків – на технічні та економічні напрями підготовки.Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом із обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДВНЗ «Криворізький національний університет» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IХ. Зарахування вступників на основі повної загальної

середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «інформатика», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «інформатика», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», «початкова освіта», та напрями (спеціальності) галузей знань «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) «практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перерахованих вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які у 2012 році закінчили підготовчі курси ДВНЗ «Криворізький національний університет», для вступу до університету на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) (додаток 6) при вступі на відповідний напрям додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Підсумкова атестація з кожного предмету проводиться за 12-бальною шкалою. Підсумковий бал нараховується за 20-бальною шкалою за формулою:

, де  – загальна кількість годин, які було прослухано на курсах ; – кількість предметів, на яких навчався слухач; - підсумкова атестаційна оцінка з і-того предмету;  - час відвідування курсів з і-того предмету, год;

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до ДВНЗ «Криворізький національний університет», обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет» до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом до ДВНЗ «Криворізький національний університет»:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I і II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії до ДВНЗ «Криворізький національний університет» попередніх років в розмірі 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «Криворізький національний університет» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 №849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше 1 року (при вступі на заочну форму навчання за ОКР бакалавра на напрями (спеціальності): «дошкільна освіта», «початкова освіта», «музичне мистецтво» «образотворче мистецтво», «історія», «українська мова і література», «мова і література», «практична психологія», «біологія», «географія»).

особи, які мають більш високий середній бал додатка до диплома бакалавра при вступі на ОКР спеціаліста, магістра.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийом до ДВНЗ «Криворізький національний університет».

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ДВНЗ «Криворізький національний університет» розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


^ ХV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет» ;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет» ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ цих Правил.


ХVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДВНЗ «Криворізький національний університет» на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.


^ ХVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців

та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими цими Правилами, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.5. Іноземці, які закінчили підготовче відділення ДВНЗ «Криворізький національний університет» зараховуються до університету на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.98 №1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» (п. 20) за результатами комплексної співбесіди.


XVIIІ. Додаткове зарахування до ДВНЗ «Криворізький національний університет» і зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДВНЗ «Криворізький національний університет». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, які проводив Криворізький національний університет) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ ХІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Ткач


Додаток 1 до правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет»


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра


^ Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні

терміни навчання

*Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна

форма навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма навчання

Заочна форма навчання

Денна

форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

151 рік76408.01010301

Технологічна освіта

51 рік86008.01010401

Професійна освіта

5

5

1 рік

1 рік

8367


5091

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво

51 рік86008.02020501

Образотворче мистецтво

151 рік99000203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія

151 рік74508.02030301

Українська мова і

література

451 рік82408.02030302

Мова і література

(англійська)

51 рік94908.02030302

Мова і література

(німецька)

51 рік92708.02030302

Мова і література

(російська)

151 рік71400305

Економіка та підприємництво

8.03050201

Економічна кібернетика

35

10

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050301

Міжнародна економіка

25

-

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050401

Економіка підприємства

45

46

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050701

Маркетинг

25

25

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050801

Фінанси і кредит

40

15

(до завершення циклу навчання)

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050802

Банківська справа

20

-

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03050901

Облік і аудит

80

80 (у томучислі 20 до завершення циклу навчання

1 рік

1 рік

9000

6200

0306

Менеджмент і

адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

25

25

1 рік

1 рік

9000

6200

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

10

10

1 рік

1 рік

9000

6200

0401

Природничі науки

8.04010101

Хімія

101 рік90008.04010201

Біологія

101 рік70508.04010301

Геологія

5

5

1 рік

1 рік

7700

4333

8.04010401

Географія

101 рік82208.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

12

8

1 рік

1 рік

8740

5250

0402

Фізико−математичні науки

8.04020101

Математика

151 рік81508.04020301

Фізика

71 рік81500403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика

101 рік

-

89500501

Інформатика та

обчислювальна техніка

8.05010201

Компютерні системи та мережі

10

-

1 рік

-

8900

-

8.05010301

Програмне забезпечення систем

10

10

1 рік

1 рік

8900

5340

0502

Автоматика та управління

8.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

-

1

-

1 рік

-

5239

8.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

10

10

1 рік

1 рік

7890

5239

0503

Розробка корисних копалин

8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

25

25

1 рік

1 рік

8642

5548

8.05030102

Шахтне і підземне будівництво

8

8

1 рік

1 рік

8372

5423

8.05030104

Маркшейдерська справа

5

5

1 рік

1 рік

8341

5131

8.05030301

Збагачення корисних

копалин

10

10

1 рік

1 рік

8417

5338

0504

Металургія та

матеріалознавство

8.05040101

Металургія чорних металів

17

13

1 рік

1 рік

7485

4971

8.05040104

Обробка металів тиском

7

5

1 рік

1 рік

7858

4971

8.05040201

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

6

5

1 рік

1 рік

7267

4971

8.05040304

Металознавство

-

1

-

1 рік

-

4971

8.05040305

Термічна обробка металів

-

1

-

1 рік

-

4971

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

8.05050201

Технологія машинобудування

8

8

1 рік

1 рік

8718

5507

8.05050301

Металорізальні верстати та системи

5

5

1 рік

1 рік

8642

5547

8.05050309

Гірничі машини та комплекси

10

10

1 рік

1 рік

8300

5008

8.05050311

Металургійне обладнання

9

7

1 рік

1 рік

7991

4971

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

8.05060101

Теплоенергетика

5

5

1 рік

1 рік

8291

5294

0507

Електротехніка та

електромеханіка

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

8

8

1 рік

1 рік

8009

5659

8.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

14

10

1 рік

1 рік

8557

5680

8.05070207

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

10

10

1 рік

1 рік

8718

5729

0513

Хімічна технологія та

інженерія

8.05130105

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

3

2

1 рік

1 рік

7485

4971

0601

Будівництво та архітектура

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

10

10

1 рік

1 рік

8538

5494

8.06010103

Міське будівництво та господарство

5

5

1 рік

1 рік

8616

5260

8.06010104

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

5

5

1 рік

1 рік

8237

5354

8.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

10

10

1 рік

1 рік

8022

5172

0701

Транспорт і транспортна

інфраструктура

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

10

10

1 рік

1 рік

8439

5168

0801

Геодезія та землеустрій

8.08010101

Геодезія

6

6

1 рік

1 рік

7869

4585

1801

Специфічні категорії

8.18010018

Адміністративний

менеджмент

25

-

1 рік

1 рік

7914

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
move to 0-3043689
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи