Про затвердження положення про порядок зарахування вступників icon

Про затвердження положення про порядок зарахування вступників
Скачати 46.21 Kb.
НазваПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
Дата07.09.2012
Розмір46.21 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


від 07.06.2012р. м. Кривий Ріг № 289


Про затвердження положення

про порядок зарахування вступників

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ МОНМСУ № 1179 від 12.10.2011р зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 №1221/19959) та Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок зарахування вступників до ДВНЗ «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В.о. ректора М.І. Ступнік


Вик. Ткач В.В.

тел. 74-16-16


Затверджую

Голова приймальної комісії

_________________ Ступнік М.І.

«____» __________________2012р.


Положення

про порядок зарахування вступників

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

1. Приймальна комісія у своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-Ш, Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ МОНМСУ № 1179 від 12.10.2011р.) і Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році.


2. Університет приймає на перший курс - зі скороченим терміном навчання або другий курс - з нормативним терміном навчання (на вакантні місця), третій курс (заочна форма навчання) – за інтегрованими планами (на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям (спеціальність) підготовки.

3. Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву на ім'я ректора про вступ до університету, у якій вказують обраний освітньо-кваліфікаційний рівень і напрям підготовки (спеціальність), форму навчання. У заяві фіксуються: факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифіката про державну акредитацію обраний напрям підготовки (спеціальність).

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатками (за особистим вибором оригінали або завірені копії);

- медичну довідку за формою № 086-о (оригінал або її завірену копію);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться відповідно до строків обумовлених у п.4.3 Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році.

5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченим терміном підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних фахових випробувань, середнього бала документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та атестата про повну загальну середню освіту. Середній бал документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та атестата про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала (додаток 4 Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів за вступне фахові випробування складає не менше 4 балів.

6. Програми конкурсного фахового вступного випробування представлені дисциплінами фахового спрямування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Вступні випробування проводяться у формі тестування, яке триває 1,5 години. Виконання завдання оцінюється за 12-бальною шкалою.

7. Вступники, які не з’явилися на конкурсне фахове вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі на зарахування не допускаються.

8. Вступники, які не рекомендовані за результатами конкурсного відбору до зарахування на навчання на 3 курс заочної форми навчання, мають можливість взяти участь у конкурсному зарахуванні на вакантні місця на 2 курс заочної форми навчання.

9. Особи, які подали до Приймальної комісії копії документів про освіту, медичної довідки та які в установлений термін після оприлюднення результатів конкурсу не подали оригінали документів до Приймальної комісії, втрачають право на зарахування на навчання. На звільнені при цьому місця проводиться зарахування за конкурсом осіб, які виконали умови зарахування.

10. Рішення Приймальної комісії університету про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні й оформляються протоколом, у якому вказуються умови зарахування. На підставі рішення Приймальної комісії університету ректор видає наказ про зарахування до складу студентів.

11. Договір про надання освітніх послуг при вступі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після наказу до зарахування.


Розглянуто і затверджено

на засіданні приймальної комісії

(протокол №6 від 30.05.2012р.)


Схожі:

Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Про затвердження положення про порядок зарахування вступників iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи