Керівник Ніколашин Юрій Михайлович icon

Керівник Ніколашин Юрій Михайлович
НазваКерівник Ніколашин Юрій Михайлович
Дата08.09.2012
Розмір97.1 Kb.
ТипДокументи

Науково-технічні секціЇ

секція 1 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин

Керівник - Ніколашин Юрій Михайлович, професор кафедри

відкритих гірничих робіт, д.т.н., тел. 380 56 409-61-49.

секція 2 - Підземна розробка родовищ корисних копалин

Керівник - Ступнік Микола Іванович, завідувач кафедри

підземної розробки родовищ корисних копалин, проф.,

тел. 380 56 409-61-09.

секція 3 - Шахтне та підземне будівництво

Керівник - Андрєєв Борис Миколайович, завідувач кафедри буді-вельних геотехнологій, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-61-08.

секція 4 - Маркшейдерія та геодезія

Керівник - Федоренко Павло Йосипович, завідувач кафедри марк-

шейдерії, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-61-35.

секція 5 - Геологія, прикладна мінералогія і екологія

Керівник - Євтєхов Валерій Дмитрович, завідувач кафедри геології та прикладної мінералогії, д.г.-м.н., проф., тел. 380 56 409-61-12; 409-61-13.

секція 6 - Економіка

Керівник - Ковальчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, д.т.н., проф.,

тел. 380 564 74-59-46.

секція 7 - Будівництво в гірничо-металургійній промисловості

Керівник - Жуков Сергій Олександрович, завідувач кафедри

будівельних конструкцій, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-06-28.

секція 8 - ^ Рудникова аерологія та охорона праці

Керівник - Лапшин Олександр Єгорович, професор кафедри рудникової вентиляції та охорони праці, д.т.н., `тел. 380 56 409-61-27.

секція 9 - Металургія

Керівник - Губін Георгій Вікторович, завідувач кафедри

металургії чорних металів та ливарного виробництва,

д.т.н., проф., тел. 380 56 409-78-34.

секція 10 - ^ Технічна механіка, гірничі машини

та галузевий транспорт

Керівник - Громадський Анатолій Степанович, завідувач кафе-

дри гірничих машин та обладнання, д.т.н., проф.,

тел. 380 56 409-06-19.

секція 11 - Електромеханіка та електроенергетика

Керівник - Сінолиций Анатолій Пилипович, завідувач кафедри

автоматизованого електропривода, д.т.н., проф.,

тел. 380 56 409-06-47.

секція 12 - Інформаційні технології в процесах видобутку

та переробки корисних копалин

Керівник - Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри

комп’ютерних систем та мереж, д.т.н.,

тел. 380 56 409-17-20.

секція 13 - ^ Філософсько-методологічні засади

інноваційного суспільства

Керівник - Капіца Володимир Федорович, завідувач кафедри

філософії, д.філ.н., проф., тел. 380 56 409-06-15.

СЕКЦІЯ 14 - ^ Збагачення корисних копалин

Керівник - Олійник Тетяна Анатоліївна, завідувачка кафедри

збагачення корисних копалин, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-78-31.
^

Зразок

Заявка


на участь у міжнародній науково-технічній конференції

«Сталий розвиток

гірничо-металургійної промисловості»


Прізвище, імя, по батькові _____________________________

___________________________________________________

Місце роботи ________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Посада ____________________________________________

___________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________

___________________________________________________

Поштова адреса ____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Телефон, факс ______________________________________

E-mail _____________________________________________

Назва науково-технічної секції _________________________

___________________________________________________

Тема доповіді _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Форма участі ________________________________________

(доповідь, повідомлення)

Потреба у готелі _____________________________________


Підпис __________________ Дата ___ ___________ р.


Розміщення учасників конференції:


– Готель “Саксагань” тел. 66 29 01

– Готель “Братислава” тел. 27 74 78

– Готель “Готель” тел. 90 17 78

– Готель “Вікторія” тел. 404 88 88

– Готель “Дружба” тел. 409 82 10

– Готель “Аврора” тел. 404 08 08.
^

міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

міністерство промислової політики України

Дніпропетровська обласна рада

криворізька міська рада


криворізький технічний університет

Академія гірничих наук України

Асоціація “укррудпром”

Відкрите Акціонерне Товариство

АрселорМіттал Кривий Ріг”


^

Міжнародна науково-технічна конференція


«СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»


присвячена 130-річниці

розробки залізних руд на Криворіжжі
україна, кривий ріг

25-28 травня 2011 р.Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» запрошує Вас взяти участь в її роботі.

Конференція відбудеться з 25 по 28 травня 2011 р.

у Криворізькому технічному університеті.

^ До участі в роботі конференції запрошуються фахівці вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, органів місцевого самоврядування.

програма конференції

25 травня 2011 р., середа

- прибуття учасників та розміщення;

- реєстрація.

^ 26 травня 2011 р., четвер

- пленарне засідання;

- засідання науково-технічних секцій.

27 травня 2011 р., п’ятниця

- засідання науково-технічних секцій;

- відвідування кафедр та підрозділів університету;

- заключне засідання.

^ 28 травня 2011 р., субота

- екскурсії на гірничо-металургійні підприємства

Криворізького басейну;

- відвідування музею «Колекція каменю науково-дослідного

мінералогічного музею КТУ» - національного надбання України.

- від’їзд учасників конференції.

Форми участі в роботі конференціЇ

- виступ з пленарною доповіддю;

- виступ з секційною доповіддю;

- демонстрація експонатів;

- участь у конференції (без доповіді).

Робочі Мови конференції

українська, російська, англійська.

^ Організаційний внесок за участь у конференції - 450 грн. (участь

в усіх програмних заходах, відвідування виставки, екскурсії,

публікація доповіді, інформаційний пакет учасника).

публікація матеріалів конференції

Доповіді учасників конференції у вигляді статей, оформлених згідно з нижченаведеними вимогами, будуть опубліковані в наукових фахових виданнях Криворізького технічного університету.

Для своєчасного формування програми та публікації матеріалів конференції необхідно до 1 березня 2011 р. надіслати до Оргкомітету:

- заявку на участь у конференції за наданою формою;

- доповідь у вигляді статті (надсилається електронною поштою або на дискеті з примірником роздрукованого тексту);

- рецензію.

Статті публікуються до початку конференції за умови переказу організаційного внеску до 1 квітня 2011 р.


Вимоги до оформлення статті


Стаття повинна містити виділені жирним шрифтом такі підрозділи: проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями; аналіз досліджень та публікацій; постановка завдання; викладення матеріалу та результати; висновки та напрямок подальших досліджень.

Обсяг статті - від 4 до 5 сторінок, включаючи анотацію, таблиці та рисунки.

Текст статті повинен бути набраний в редакторі ^ Мicrosoft Word або сумісних з ним. Настройки редактора: розмір сторінки - А4 (210297 мм); поля - 2,5 см з усіх боків; інтервал між рядками - одинарний; Times New Roman, шрифт 11.

Перед відомостями про авторів розміщується індекс УДК (заголовними літерами, шрифт 11).

Нижче - ініціали та прізвище авторів (заголовними літерами, шрифт 11), їх вчений ступінь та місце роботи.

Наступна строчка - назва статті (заголовними літерами, шрифт 11). Під назвою розміщується анотація мовою статті, шрифт 9.

Формули у статті мають бути набрані за допомогою редактора формул ^ Мicrosoft Equatіon або сумісних з ним.

Рисунки мають бути вставлені в текст і виконані в редакторі Мicrosoft Equatіon за допомогою функції "Рисунок Мicrosoft Word". Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню.

Окремо до статті подається інформація на трьох мовах (українською, російською, англійською): УДК, прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація, шрифт 9. Вирівнювання по ширині тексту. Прізвище, ініціали автора(ів) виділити жирним шрифтом..


^ Зразок оформлення статтіУДК 622.1:528


О.Е. КУЛИКОВСКАЯ, канд. техн. наук, доц.

В.Д. СИДОРЕНКО, д-р техн. наук, проф.,

Криворожский технический университет


^ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СМЕЩЕНИЯ РЕПЕРОВ

ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА НА ТЕРРИТОРИИ

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ


Выполнен анализ влияния горных работ на деформацию земной поверхности в пределах Криворожского бассейна.


^ Проблема и ее связь с практическими задачами. Сегодня территория Криворожского бассейна представляет собой потенциальную зону, в пределах которой активизированы все факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенно-природного характера ... [1].

Для оценки качества математических моделей эмпирической зависимости использован коэффициент детерминации (R2)

(1)

где Dj - дисперсия функции приближения, Dy - дисперсия данных, Do - дисперсия остатков.

Список литературы

1. Паранько И.С. Кривой Рог - потенциальная зона возникновения техногенно-природных и техногенных чрезвычайных ситуаций / И.С. Паранько, А.Я. Смирнова, О.В. Иванова // Геолого-минералогический вестник. - 2005. - № 1. - С. 5-9.

2. Денисов А.И. Результаты исследований составляющих современных движений земной поверхности Криворожья / А.И. Денисов // Современные движения земной коры. - 1984. - С. 138 - 140.

3. Куликовская О.Е. О необходимости исследований геодинамических процессов в Кривбассе / О.Е. Куликовская, В.Д. Сидоренко//Вестник геодезии и картографии. -1998. - № 1 . - С. 8-12.

Рукопись поступила в редакцию 22.06.10


Адреса Оргкомітету

Криворізький технічний університет,

вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, 50002, Україна.

Тел./факс: 380 564 26 24 07

380 56 409-61-38

E-mail: nik@tnet.dp.ua

ktu@alba.dp.ua


Банківські реквізити: Р/р 31253272210596

в ГУДКУ у Дніпропетровській обл., м. Дніпропетровськ,

МФО 805012. ЗКПО 02070720. ІПН 020707204849.

Свідоцтво 04893931.


Призначення платежу :“За участь у конференції ________________________________”

Прізвище, ім’я, по батькові, номер секції

Схожі:

Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconКерівник Ніколашин Юрій Михайлович
Керівник Андрєєв Борис Миколайович, завідувач кафедри буді-вельних геотехнологій, д т н., проф., тел. 380 56 409-61-08
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconКерівник Ніколашин Юрій Михайлович
Керівник Андрєєв Борис Миколайович, завідувач кафедри буді-вельних геотехнологій, д т н., проф., тел. 380 56 409-61-08
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconБаранов Юрій Михайлович Богданець Олександр Миколайович

Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бездітко юрій михайлович
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств: регіональні аспекти
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconКорчак Юрій Михайлович Наук ст., вч звання
Мета курсу виробити у студентів вміння пояснювати зв’язок фізичних властивостей кристалів з їх симетрією, а також застосовувати основні...
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconХмелько Юрій Михайлович професор кафедри радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук, доцент
...
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconТема об-35ф розвиток теорії та моделювання термодинамічних процесів
Керівник(и) ндр: д ф м наук, проф. Ткачук Володимир Михайлович, к ф м наук, доц. Фурман Віталій Васильович
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
Суспільні трансформації в Західній Україні у 1939–1941 рр. (номер держреєстрації 0110U000026), науковий керівник – Кучерепа Микола...
Керівник Ніколашин Юрій Михайлович iconТема Гк-04Ф «Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті»
Керівник ндр: Яценко Герман Михайлович, доктор геол мін наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи