15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» icon

15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Скачати 63.38 Kb.
Назва15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Дата08.09.2012
Розмір63.38 Kb.
ТипДокументи

ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ

Міжвузівська науково-методична конференція

Кривий Ріг, Україна

15 березня 2011 р.


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р. на базі Криворізького технічного університету за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду 11, Криворізький технічний університет (КТУ), кафедра іноземних мов.

До участі в роботі конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, науковці, викладачі вузів, аспіранти, магістранти, студенти.

Робота конференції планується за такими напрямами:

- актуальні питання формування лексико-семантичної структури сучасних терміносистем;

- особливості функціонування мовних одиниць в іноземних мовах;

- стратегії використання інноваційних технологій в опрацюванні мови (мережа Інтернет, комп’ютерний переклад, електронні словники);

- новації і досвід у викладанні професійно-орієнтованої іноземної мови.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, українська, російська.

Працюватимуть секції:

 1. Прикладна лінгвістика.

 2. Інноваційні технології у вивченні іноземних мов.

 3. Новітні методики викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.До участі в роботі конференції Вам необхідно до 1 березня 2011 р. надіслати на адресу оргкомітету або електронною поштою (for_eng@mail.ru):

 • заявку на участь (бланк заявки додається);

 • тези доповіді (у двох примірниках, чітко роздруковані, з дотриманням вимог оформлення, підписом автора);

 • електронний варіант тез на CD-R ;

 • квитанцію про сплату організаційного внеску (скановану копію або оригінал).


На конференції буде проведено конкурс студентських наукових робіт. Найкращі роботи будуть відзначені спеціальними дипломами.


Вимоги до матеріалів доповідей, що публікуються:


  1. Тези доповіді подають у вигляді файлу (на CD-R ), їх обсяг не повинен перевищувати дві сторінки тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word.

  2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.

  3. Гарнітура: Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; англійською, німецькою, французькою мовами, а також українською і російською.

  4. Назва доповіді – ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту.

  5. Над назвою, праворуч – ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене звання, посада (курсив), нижче через 1 інтервал назва навчального закладу (курсив).

  6. Через 2 інтервали – текст тези з відступом 0,9 см.

  7. За необхідності друкується список використаних джерел, оформлений згідно вимог державного стандарту.

  8. Додається текст, друкований на папері в 2-х примірниках, один з яких підписується автором(ами).

^ Тези доповідей, які не відповідають вимогам не розглядаються.


Фінансові умови участі:

 • організаційний внесок для компенсації витрат на проведення конференції становить 25 грн.

Просимо після відправлення матеріалів перевірити (електронною поштою або телефоном) надходження їх до оргкомітету.

Електронна адреса для надсилання матеріалів доповідей, заявок, копій квитанцій, запитів тощо: for_eng@mail.ru


Кошти просимо надсилати на адресу:

Лях Ірини Валентинівни

Пр. Металургів, буд. 14, кв. 8

50006, м. Кривий Ріг


Адреса Оргкомітету:

Кафедра іноземних мов

Криворізький технічний університет

вул. ХХІІ партз’їзду 11, ауд. 530

50027, м. Кривий Ріг

Зав.каф. іноземних мов: канд.пед.наук, доцент Голівер Надія Олексіївна, контактний телефон: +30 (56) 409-06-49, e-mail: holiver1@mail.ru


Телефони для довідок:

Відповідальний секретар: ст. викладач Лях Ірина Валентинівна, контактний телефон: +30 (56) 409-06-49 (кафедра), (096) 795-26-20 (моб.)


Ми будемо вдячні Вам за дотримання форми заявки, вимог до тез доповіді, а також своєчасного їх відправлення за нашою адресою.

Сподіваємося на Вашу участь у конференції.


^ Заявка

учасника міжвузівської науково-методичної конференції

«Лінгвістичні студії»

15 березня 2011 р.


1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Місце роботи

(повна назва закладу, кафедри, підрозділу тощо)
5. Посада
6. Учений ступень,

наукове звання
7. Домашня адреса

(прохання чітко вказувати поштовий індекс)
8. Назва доповіді
9. Назва секції, в рамках якої з’являється участь та планується доповідь
10. Варіант участі:

(прохання чітко зазначити, чи плануєте Ви особисто бути присутнім на конференції)

заочна участь

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
особиста участь

без доповіді
з доповіддю
з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
11. Телефони

(домашній, робочий, мобільний)
12. E-mail


_____________________ ____________________

дата підпис


Заявка

учасника міжвузівської науково-методичної конференції

«Лінгвістичні студії»

15 березня 2011 р.


1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Місце роботи

(повна назва закладу, кафедри, підрозділу тощо)
5. Посада
6. Учений ступень,

наукове звання
7. Домашня адреса

(прохання чітко вказувати поштовий індекс)
8. Назва доповіді
9. Назва секції, в рамках якої з’являється участь та планується доповідь
10. Телефони

(домашній, робочий, мобільний)
11. E-mail


_____________________ ____________________

дата підпис

Схожі:

15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» icon15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р на...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV всеукраїнської науково-практичної конференції Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи
Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”, яка...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи