«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» icon

«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Скачати 101.56 Kb.
Назва«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Дата08.09.2012
Розмір101.56 Kb.
ТипДокументиОргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі.

Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р.

у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, органів місцевого самоврядування.

програма конференції

22 травня 2012 р., вівторок

- прибуття учасників та розміщення;

- реєстрація.

^ 23 травня 2012 р., середа

- пленарне засідання;

- засідання науково-технічних секцій.

24 травня 2012 р., четвер

- засідання науково-технічних секцій;

- відвідування кафедр та підрозділів університету;

- заключне засідання.

^ 25 травня 2012 р., п’ятниця

- екскурсії на гірничо-металургійні підприємства

Криворізького басейну;

- відвідування музею «Колекція каменю науково-дослідного

мінералогічного музею КНУ» - національного надбання України.

- від’їзд учасників конференції.

Науково-технічні секціЇ

секція 1 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин

Керівник - Блізнюков Віктор Григорович, професор кафедри

відкритих гірничих робіт, д.т.н., тел. 380 56 409-61-49.

секція 2 - ^ Підземна розробка родовищ корисних копалин

Керівник - Ступнік Микола Іванович, завідувач кафедри

підземної розробки родовищ корисних копалин, проф.,

тел. 380 56 409-61-09.

секція 3 - ^ Шахтне та підземне будівництво

Керівник - Андрєєв Борис Миколайович, завідувач кафедри буді-

вельних геотехнологій, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-61-08.

секція 4 - Маркшейдерія та геодезія

Керівник - Федоренко Павло Йосипович, завідувач кафедри марк-

шейдерії, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-61-35.

секція 5 - Геологія, прикладна мінералогія і екологія

Керівник - Євтєхов Валерій Дмитрович, завідувач кафедри геології та

прикладної мінералогії, д.г.-м.н., проф., тел. 380 56 409-61-12; 409-61-13.

секція 6 - Економіка

Керівник - Ковальчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри еко

номічної теорії та підприємництва, д.т.н., проф., тел. 380 564 74-59-46.

секція 7 - Будівництво в гірничо-металургійній промисловості

Керівник - Жуков Сергій Олександрович, завідувач кафедри

будівельних конструкцій, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-06-28.

секція 8 - ^ Рудникова аерологія та охорона праці

Керівник - Лапшин Олександр Єгорович, професор кафедри ру

д-икової аеролоії та охорони праці, д.т.н., `тел. 380 56 409-61-27.

секція 9 - Металургія

Керівник - Губін Георгій Вікторович, завідувач кафедри

металургії чорних металів та ливарного виробництва,

д.т.н., проф., тел. 380 56 409-78-34.

секція 10 - ^ Технічна механіка, гірничі машини

та галузевий транспорт

Керівник - Громадський Анатолій Степанович, завідувач кафе-

дри гірничих машин та обладнання, д.т.н., проф.,

тел. 380 56 409-06-19.

секція 11 - Електромеханіка та електроенергетика

Керівник - Сінолиций Анатолій Пилипович, завідувач кафедри

автоматизованого електропривода, д.т.н., проф.,

тел. 380 56 409-06-47.

секція 12 - Інформаційні технології в процесах видобутку

та переробки корисних копалин

Керівник - Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри

комп’ютерних систем та мереж, д.т.н.,

тел. 380 56 409-17-20.

секція 13 - ^ Філософсько-методологічні засади

інноваційного суспільства

Керівник - Капіца Володимир Федорович, завідувач кафедри

філософії, д.філ.н., проф., тел. 380 56 409-06-15.

СЕКЦІЯ 14 - ^ Збагачення корисних копалин

Керівник - Олійник Тетяна Анатоліївна, завідувачка кафедри

збагачення корисних копалин, д.т.н., проф., тел. 380 56 409-78-31

СЕКЦІЯ 15 - ^ Проблеми педагогіки в контексті сталого суспільного

розвитку

Керівник - Шелевицький Ігор Володимирович, заступник ди-

ректора з наукової роботи ПІ ДВНЗ «КНУ», д.т.н., доц.,

тел. 380 564 71-62-34.

СЕКЦІЯ 16 - ^ Гуманітарні проблеми та сталий суспільний розвиток

Керівник - Шрамко Ярослав Владиславович, д. філос. н., проф.,

проректор ДВНЗ «КНУ», директор ПІ ДВНЗ «КНУ»,

тел. 380 564 71-57-34.

Форми участі в роботі конференціЇ

- виступ з пленарною доповіддю;

- виступ з секційною доповіддю;

- демонстрація експонатів;

- участь у конференції (без доповіді).

Робочі Мови конференції

українська, російська, англійська.

^ Організаційний внесок за участь у конференції - 500 грн. (участь

в усіх програмних заходах, відвідування виставки, екскурсії,

публікація доповіді, інформаційний пакет учасника).
^

міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Дніпропетровська облдержадміністрація

криворізька міська рада


ДВНЗ “криворізький національний університет»

Академія гірничих наук України

Асоціація “укррудпром”

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”


^

Міжнародна науково-технічна конференція


присвячена 80-річчю Дніпропетровської області

та 90-річчю ДВНЗ

«Криворізький національний університеТ»

^ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА»україна, кривий ріг

22-25 травня 2012 р
^

Зразок

Заявка


на участь у міжнародній науково-технічній конференції

«Сталий розвиток

промисловості та суспільства»


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________

___________________________________________________

Місце роботи ________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Посада ____________________________________________

___________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________

___________________________________________________

Поштова адреса ____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Телефон, факс ______________________________________

E-mail _____________________________________________

Назва науково-технічної секції _________________________

___________________________________________________

Тема доповіді _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Форма участі ________________________________________

(доповідь, повідомлення)

Потреба у готелі _____________________________________

Підпис __________________ Дата ___ ___________ р.


Розміщення учасників конференції:


– Готель “Саксагань” тел. 66 29 01

– Готель “Братислава” тел. 27 74 78

– Готель “Готель” тел. 90 17 78

– Готель “Вікторія” тел. 404 88 88

– Готель “Дружба” тел. 409 82 10

– Готель “Аврора” тел. 404 08 08.

Готель “Саксагань” тел. 66 29 01

– Готель “Арена” тел. 92 88 46

– Готель «Домашній затишок» тел. 409 25 45УДК 622.1:528


О.Е. КУЛИКОВСКАЯ, канд. техн. наук, доц.

В.Д. СИДОРЕНКО, д-р техн. наук, проф.,

ГВУЗ «Криворожский национальный университет»


^ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СМЕЩЕНИЯ РЕПЕРОВ

ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА НА ТЕРРИТОРИИ

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ


Выполнен анализ влияния горных работ на деформацию земной поверхности в пределах Криворожского бассейна.


^ Проблема и ее связь с практическими задачами. Сегодня территория Криворожского бассейна представляет собой потенциальную зону, в пределах которой активизированы все факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенно-природного характера ... [1].

Для оценки качества математических моделей эмпирической зависимости использован коэффициент детерминации (R2)

(1)

где Dj - дисперсия функции приближения, Dy - дисперсия данных, Do - дисперсия остатков.

Список литературы

1. Паранько И.С. Кривой Рог - потенциальная зона возникновения техногенно-природных и техногенных чрезвычайных ситуаций / И.С. Паранько, А.Я. Смирнова, О.В. Иванова // Геолого-минералогический вестник. - 2005. - № 1. - С. 5-9.

2. Денисов А.И. Результаты исследований составляющих современных движений земной поверхности Криворожья / А.И. Денисов // Современные движения земной коры. - 1984. - С. 138 - 140.

3. Куликовская О.Е. О необходимости исследований геодинамических процессов в Кривбассе / О.Е. Куликовская, В.Д. Сидоренко//Вестник геодезии и картографии. -1998. - № 1 . - С. 8-12.

Рукопись поступила в редакцию 22.06.10
публікація матеріалів конференції

Доповіді учасників конференції у вигляді статей, оформлених згідно з нижченаведеними вимогами, будуть опубліковані в наукових фахових виданнях Криворізького технічного університету.

Для своєчасного формування програми та публікації матеріалів конференції необхідно до 1 березня 2012 р. надіслати до Оргкомітету:

- заявку на участь у конференції за наданою формою;

- доповідь у вигляді статті (надсилається електронною поштою або на дискеті з примірником роздрукованого тексту);

- рецензію.

Статті публікуються до початку конференції за умови переказу організаційного внеску до 1 квітня 2012 р.


Вимоги до оформлення статті


Стаття повинна містити виділені жирним шрифтом такі підрозділи: проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями; аналіз досліджень та публікацій; постановка завдання; викладення матеріалу та результати; висновки та напрямок подальших досліджень.

Обсяг статті - від 4 до 5 сторінок, включаючи анотацію, таблиці та рисунки.

Текст статті повинен бути набраний в редакторі ^ Мicrosoft Word або сумісних з ним. Настройки редактора: розмір сторінки - А4 (210297 мм); поля - 2,5 см з усіх боків; інтервал між рядками - одинарний; Times New Roman, шрифт 11.

Перед відомостями про авторів розміщується індекс УДК (заголовними літерами, шрифт 11).

Нижче - ініціали та прізвище авторів (заголовними літерами, шрифт 11), їх вчений ступінь та місце роботи.

Наступна строчка - назва статті (заголовними літерами, шрифт 11). Під назвою розміщується анотація мовою статті, шрифт 9.

Формули у статті мають бути набрані за допомогою редактора формул ^ Мicrosoft Equatіon або сумісних з ним.

Рисунки мають бути вставлені в текст і виконані в редакторі Мicrosoft Equatіon за допомогою функції "Рисунок Мicrosoft Word". Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню.

Окремо до статті подається інформація на трьох мовах (українською, російською, англійською): УДК, прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація, шрифт 9. Вирівнювання по ширині тексту. Прізвище, ініціали автора(ів) виділити жирним шрифтом..

^ Зразок оформлення статті


Адреса Оргкомітету


ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, 50002, Україна.

Тел./факс: 380 564 26 24 07

380 56 409-61-38

E-mail: ktu@alba.dp.ua

science@ktu.edu.ua

Банківські реквізити: ЄДРПОУ 37664469

Р/р 31253272212453 в ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.,

м. Дніпропетровськ МФО 805012 Код доходів 25010100 .

.

Призначення платежу :“За участь у конференції

_____________________________”

Прізвище, ім’я, по батькові, номер секції

Схожі:

«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2013 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» icon«Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconБарановичський державний університет (білорусь) ІV міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІV міжнародної студентської наукової Інтернет-конференції " Повсякденне життя радянського суспільства...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Законність І правопорядок: механізми забезпечення»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Законність І правопорядок: механізми забезпечення»,...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»,...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та...
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет» iconДовідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ всеукраїнського науково-методичного семінару «Комп’ютерне моделювання в освіті», який відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи