Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Скачати 329.95 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Сторінка1/3
Дата05.02.2013
Розмір329.95 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВДНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


РОДОВИЩА КРИВБАСУ


Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Кривий Ріг

2012


УДК 553.31


Укладач Кисільова О. В.

Відповідальний за випуск Баскакова С. О.


Родовища Кривбасу : реком. бібліогр. покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека КНУ, 2012. - 25 с.


Бібліографічний покажчик складений за допомогою системи «УФД/Бібліотека» відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-86.


Вступ
Україна входить до числа провідних мінерально-сировинних держав світу. Загальні запаси залізних руд в Україні оцінюються в 27,4 млрд. т. Криворізький залізорудний басейн - головний гірничовидобувний центр країни. Запаси родовищ Кривбасу становлять 18,7 млрд.т. Серед руд родовищ Криворізького басейну виділяються багаті (магнетитові і гематит-магнетитові з середнім вмістом заліза 58,1 %) і бідні (залізисті кварцити зі середнім вмістом заліза 33,3 %) руди. Видобуток багатих руд здійснюється підземним способом. Глибина видобутку досягла 850—1200 м. Залізисті кварцити видобуваються переважно на Новокриворізькому, Південному, Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах відкритим способом. Глибина видобутку становить близько 300м. Усього, з початку промислового освоєння надр Кривбасу, видобуто 5,5 млрд т. залізорудної сировини.

На початок ХХІ ст. в Кривому Розі діють 9 шахт, 5 гірничо-збагачувальних комбінатів, що ведуть видобуток руди на 9 кар'єрах. Перспективи басейну пов'язані з подальшим поширенням виробництва залізних руд за рахунок збагачених оксидованих залізистих кварцитів і значного збільшення видобутку магнетитових кварцитів підземним способом.

Література в рекомендаційному бібліографічному покажчику «Родовища Кривбасу» розташована тематично (по родовищам) і включає в себе 136 назв літератури. В покажчик ввійшли наукові, науково-дослідні, навчальні видання, журнальні публікації за період з 1952 по 2012 р. р.

Покажчик розрахований на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів університету.

Довідковий апарат видання містить Іменний покажчик.1.

^ Валявкинське родовище


Грицай, О. Ю.

Карбонати халцедонових прожилків з кори вивітрювання Інгулецького і Валявкинського залізорудних басейнів [Текст] / О. Ю. Грицай // Відомості АГН України. – 1997. – № 4. – С. 35-36.


2.
Геолого-технологическое картирование окисленных железистых кварцитов Валявкинского месторождения в Криворожском бассейне [Текст] / Э. В. Дмитриев, М. И. Черновский, А. С. Журавлев [и др.] // Геология рудных месторождений. – 1989. – Т. 31, № 5. – С. 80-87.


3.
Блоха, В. Д.

Тріщинуватість залізистих порід Новокриворізького і Валявкинського родовищ [Текст] / В. Д. Блоха, В. В. Стеценко, Т. П. Нестеренко // Геолого-мінералогічний вісник [Текст] / М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг, 2007. – № 2 (18). –

С. 70-74. – Бібліогр.: 1 назв.


4.
Розробка технології збагачення залізовміщуючих відходів Валявкінського техногенного родовища [Текст] / В. Д. Євтехов, К. В. Ніколаєнко, В. В. Філенко, І. О. Біленко // Вісник КТУ [Текст] : зб. наук. праць / технічний університет Криворізький ; М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 25. –

С. 272-275. – Бібліогр.: 4 назв.


5.
Розробка технології збагачення залізовміщуючих відходів Валявкінського техногенного родовища [Текст] / В. Д. Євтехов, К. В. Ніколаєнко, В. В. Філенко, І. О. Біленко // Вісник КТУ [Текст] : зб. наук. праць / технічний університет Криворізький ; М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 26. –

С. 266-269. – Бібліогр.: 4 назв.


6.
Лозин, А. А.

Перспектива применения предобогащения в технологических схемах обогащения окисленных железистых кварцитов Кривбасса [Текст] / А. А. Лозин, И. А. Герасименко, В. В. Нитяговский // Разработка рудных месторождений [Текст] : научно-технический сборник / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, КТУ. – Кривой Рог, 2011. – Вып. 94. – С. 262-265. – Библиогр.:

8 назв.
7.

Ганнівське родовище


Блощук, А. В.

Структура рослинних угруповань відвалів Ганнівського кар'єру Північного ГЗК [Текст] / А. В. Блощук, М. Г. Сметана // Вісник КТУ [Текст] : збірник наукових праць / технічний університет Криворізький ; МОН України, КТУ. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 9. – С. 158-161. – Бібліогр.: 9 назв.


8.
Блощук, А. В.

Ценотична структура рослинних угруповань Ганнівських відвалів [Текст] / А. В. Блощук // Вісник КТУ. – Кривий Ріг, 2006. – Вип.15. – С. 279-281. – Бібліогр.: 3 назв.


9.
Афанасьев, Н. Л.

Определение вертикальной мощности Анновской структуры Кривбасса по геофизическим данным [Текст] / Н. Л. Афанасьев // Геофизический сборник. – 1970. – № 35. – С. 91.


10.
Ковальчук, Л. Н.

Деякі риси геології і прикладної мінералогії Ганнівського родовища абразивного гранату [Текст] / Л. Н. Ковальчук // Науковий вісник НГА України. – 2000. – № 4. – С. 18-19.


11.
Кобзар, В. М.

Про стратиграфічне і структурне положення метаморфічних порід Західної Аннівської смуги Північного Криворіжжя / В. М. Кобзар // Геологічний журнал. – 1963. – Т.23, Вип.1. –

С. 65-73.


12.
Кобзарь, В. Н.

О взаимоотношениях гранитоидных и метаморфических пород в районах Западно-Анновской полосы Северного Криворожья [Текст] / В. Н. Кобзарь // Геологический журнал. – 1965. – Т. 25, Вып. 4. – С. 72.


13.
Євтєхов, Є. В.

Формаційна приналежність залізорудної товщі Ганнівського розрізу Кривбасу [Текст] / Є. В. Євтєхов // Відомості АГН України. – 1997. – № 4. – С. 63.


14.
Євтєхов, Є. В.

Корисні копалини залізовмісних розрізів Ганнівського родовища та родовища шахти ім.Леніна як показники їх історико-геологічних особливостей [Текст] / Є. В. Євтєхов // Науковий вісник НГА України. – 2000. – № 4. – С. 15-16.


15.
Структурно-стратиграфическое положение железистых пород Западно-Анновской полосы (Северное Криворожье) [Текст] / Я. Н. Белевцев, М. Н. Довгань, С. Е. Федюшин [и др.] // Геологический журнал. – 1973. – Т. 33, № 6. – С. 50-56.


16.
Довгань, М. Н.

Сопоставление разрезов гнейсовосланцевой толщи Анновского района и Фрунзенской (верхней)свиты Криворожской серии Саксаганского района [Текст] / М. Н. Довгань // Геологическое строение и перспективы рудоносности Кривого Рога на больших глубинах [Текст] : тезисы докладов межвед. совещ. (г. Кривой Рог, 23-25 апр. 1973 г.). / АН УССР, Ин-т геохимии и физики и физики минералов ; отв. ред. Н. П. Семененко. – К., 1973. – С. 95-96.


17.
Целесообразность создания электрофицированного участка трассы дизель-троллейвозного транспорта в Анновском карьере СевГОКа [Текст] / Ю. П. Астафьев, О. В. Дымченко, А. Г. Максимчук, Б. Н. Рудь // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1986. – № 2. – С. 44-45.


18.
Черных, А. Д.

Оценка и геомеханический расчет устойчивости бортов дорабатываемого карьера [Текст] / А. Д. Черных, В. В. Перегудов, С. А. Жуков // Вісник КТУ [Текст] : збірник наукових праць / технічний університет Криворізький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КТУ. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 27. – С. 30-34. – Библиогр.: 8 назв.


19.
Вилкул, Ю. Г.

Влияние гранулометрического состава взорванной горной массы на технико-экономические показатели работы карьеров [Текст] / Ю. Г. Вилкул, В. В. Перегудов // Разработка рудных месторождений [Текст] : научно-технический сборник / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, КТУ. – Кривой Рог, 2011. – Вып. 94. – С. 8-13. – Библиогр.: 5 назв.


20.
Гладырь, В. В.

Управление газопылединамическими процессами в атмосфере Первомайского и Анновского карьеров ОАО "Северный ГОК" [Текст] / В. В. Гладырь, В. М. Куроченко // Разработка рудных месторождений [Текст] : научно-технический сборник / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, КТУ. – Кривой Рог, 2011. – Вып. 94. – С. 157-161. – Библиогр.: 4 назв.


21.
Некоторые генетические особенности Анновского вольфрам-медно-молибденового рудопроявления [Текст] : (Криворожско-Кременчугская зона, Украина) / В. Н. Иванов, Ю. И. Дищук, Н. А. Козарь [и др.] // Мінеральні ресурси України. – 2011. – № 3. – С. 24-29. – Библиогр.: 5 назв.

22.551.2(082)

Т30


Гданцівське родовище


Палеофитологическая характеристика пород глееватской и гданцевской свит Криворожской структуры (район сверхглубокой скважины) [Текст] / Е. А. Асеева, Т. П. Михницкая, В. А. Рябенко, В. В. Фуртес // Тектоника и стратиграфия: Респ. межвед. сб. – К., 1989. – № 30. – С. 47-51.


23.

553

П27

Дорфман, Я. З.

Богатые железные руды Гданцевского месторождения Кривбасса [Текст] / Я. З. Дорфман, И. М. Устенко // Перспективы развития богатых железных руд Криворожского бассейна на глубину. – К., 1975. – С.83-85.
24.551.2(082)

Т30Глеєватське родовище


Палеофитологическая характеристика пород глееватской и гданцевской свит Криворожской структуры (район сверхглубокой скважины) [Текст] / Е. А. Асеева, Т. П. Михницкая, В. А. Рябенко, В. В. Фуртес // Тектоника и стратиграфия: Респ. межвед. сб. – К., 1989. – № 30. – С. 47-51.


24.

55(082)

Г36

Березовский, А. А.

Состав и строение кайнозойской толщи Глееватского месторождения Криворожского бассейна [Текст] / А. А. Березовский, Ю. М. Бублик // Геолого-мінералогічний вісник [Текст] / М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг, 2001. – № 1 (5). – С. 66-77.


26.
Несмашный, Е. А.

Устойчивость борта Глееватского карьера, подработанного подземными горными работами, при расширении его границ [Текст] / Е. А. Несмашный, А. А. Романенко, А. В. Болотников // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. –

№ 3 (275). – С. 76-79. – Библиогр.: 4 назв.
27.553

А92Інгулецьке родовище


Атлас структурно-петрографических карт и разрезов рудных Криворожских железорудных месторождений [Текст]. Ч. 1 : Рудоуправление "Ингулец" / АН УССР, Ин-т геологических наук. – К. : [б. и.], 1954. – 11 с.28.
Смірнова, А. Я.

Топомінералогія і технологічна мінералогія сульфідів з зон натрієвого метасоматозу залізних руд Інгулецького родовища(Криворізький басейн) [Текст] / А. Я. Смірнова, В. Д. Євтєхов // Геолого-мінералогічний вісник [Текст]. –

Кривий Ріг, 2001. – № 1 (5). – С. 88-95.


29.
Минералогические и геохимические особенности выветренных бедных железных руд верхней части разреза саксаганской свиты Ингулецкого месторождения [Текст] / Э. А. Беспояско, Е. В. Евтехов, О. Т. Мачадо, А. Я. Смирнова // Геолого-мінералогічний вісник [Текст]. – Кривий Ріг, 2001. – № 2 (6). –

С. 46-54.


30.
Минералого-петрографические особенности железистых кварцитов как фактор трещинообразования горного массива (на примере Ингулецкого месторождения Кривбасса) [Текст] / Ю. Л. Ахкозов, Е. Ю. Грицай, В. С. Вейцель, С. В. Чуприй // Геолого-мінералогічний вісник [Текст]. – Кривий Ріг, 2006. –

№ 1 (15). – С. 12-17.


31.
Ахкозов, Ю. Л.

Некоторые геолого-минералогические факторы, определяющие свойства руд Ингулецкого месторождения [Текст] / Ю. Л. Ахкозов, В. А. Куповец, И. А. Копертехин // Горный журнал. – 1982. – № 2. – С. 9-10.


32.
Ахкозов, Ю. Я.

Онтогенетические особенности железистых кварцитов Ингулецкого месторождения Кривого Рога в связи с оценкой их обогатимости [Текст] / Ю. Я. Ахкозов, Б. И. Пирогов // Доклады АН УССР. Сер.5. Геология, химия, биологические науки. – 1982. – № 5. – С. 3-6.


33.
Ахкозов, Ю. Л.

Особенности магнетизации гематита в железистых кварцитах Ингулецкого месторождения [Текст] / Ю. Л. Ахкозов, Б. И. Пирогов, В. М. Зинченко // Доклады АН УССР. – 1986. –

№ 12. – С. 4-7.


34.
Євтєхов, В. Д.

Технологічна мінералогія сульфідів Інгулецького родовища Криворізького басейну [Текст] / В. Д. Євтєхов, Г. Я. Смирнова // Мінералогічний журнал. – 2001. – № 4. – С. 129-135.


35.
Евтехов, В. Д.

Вариации содержания сульфидов в коре выветривания продуктивной толщи Ингулецкого месторождения (на примере пятого железистого горизонта) [Текст] / В. Д. Евтехов, А. Я. Смирнова // Академический вестник. – 1998. – № 2. –

С. 80-83.


36.
Довгань, М. Н.

Андалузит в породах нижней свиты Криворожской серии рудника "Ингулец" [Текст] / М. Н. Довгань // Минералогический сборник Львовского университета. – 1975. – Вып. 2., № 29. –

С. 38-39.


37.
Грицай, О. Ю.

Карбонати халцедонових прожилків з кори вивітрювання Інгулецького і Валявкинського залізорудних басейнів [Текст] / О. Ю. Грицай // Відомості АГН України. – 1997. – № 4. – С. 35-36.


38.
Стрыгин, А. И.

Гранитизация метабазитов и пород нижней свиты в Ингулецком районе Криворожья [Текст] / А. И. Стрыгин, М. Н. Довгань // Известия АН СССР. Сер. Геологическая. – 1961. – № 6. –

С. 68-78.


39.
Соловйова, Ф. І.

Новий тип гідротермальної мінералізації в мігматитах Інгулецького району [Текст] / Ф. І. Соловйова // Геологічний журнал. – 1963. – Т. 23, Вип. 1. – С. 84-89.


40.

551.2(082)

Т30

Сковородникова, Е. А.

О цикличности ингулецкой серии / Е. А. Сковородникова, С. В. Телыма // Тектоника и стратиграфия: Респ. межвед. сб. – К., 1981. – № 21. – С.32-39. – Библиогр.: 7.


41.
Погорелов, Ю. С.

Применение метода естественного электрического поля для контроля качества противофильтрационной завесы на Ингулецком месторождении железистых кварцитов [Текст] / Ю. С. Погорелов, В. С. Дубровин, Т. Н. Стасеева // Вестник МГУ: Сер. Геология. – 1982. – № 2. – С. 86-89.


42.
О минеральных формах серы и их распределении в железистых кварцитах Ингулецкого месторождения / М. В. Педан, М. И. Черновский, Л. П. Панова, В. А. Куповец // Геологический журнал. – 1973. – Т. 33, Вып. 5. – С. 53-59.


43.
Мачадо, О. Т.

Деякі особливості складу гіпергенно змінених залізистих кварцитів Інгулецького родовища [Текст] / О. Т. Мачадо, Л. П. Панова // Відомості АГН України. – 1997. – № 4. – С. 35.


44.

55(063)

П78

Смирнова, А.

Генетическая минералогия сульфидов железисто-кремнистой формации Ингулецкого месторождения Криворожского бассейна / А. Смирнова // Проблемы геологии и освоения недр.Ч.1. – Томск, 1998. – С. 99.


45.

549

М61

Ахкозов, Ю. Л.

Последовательность формирования минералов железистых кварцитов Ингулецкого месторождения и ее связь с обогатимостью руд / Ю. Л. Ахкозов // Минералогия рудных месторождений Украины: Сб. науч. тр. – К., 1984. – С. 224-229.


46.

551.311

К66

Чертойг, Ю. Г.

Зона окисления богатых железных руд Ингулецкого типа в Криворожском бассейне / Ю. Г. Чертойг // Кора выветривания. – 1960. – Вып.3. – С.190-203.


47.

55(082)

Г36

До проблеми виділення шостого залізистого і шостого сланцевого горизонтів в розрізі Саксаганської світи Інгулецького родовища [Текст] / І. С. Паранько, В. Д. Євтєхов, С. В. Чупрій [та ін.] // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг, 2000. –

№ 1-2 (3-4). – С. 12-16.


48.

55(082)

Г36

Євтєхов, В. Д. (д-р наук)

Розподіл сульфідів в зонах лужного метасоматозу Інгулецького родовища / В. Д. Євтєхов, А. Я. Смирнова // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг, 1999. – Вип.1. – С.49-52.


49.

55(082)

Г36

Євтєхов, В. Д. (д-р наук)

Топомінералогія кори вивітрювання саксаганської світи Інгулецького родовища / В. Д. Євтєхов, О. Т. Мачадо, Е. Беспояско // Геолого-мінералогічний вісник. – 2002. – № 2 (8). – С. 5-17.


50.

55(082)

Г36

Жуков, С. А. (д-р наук, проф.)

Особенности магматитов Ингулецкого месторождения как блочного сырья / С. А. Жуков // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг, 2000. – № 1-2 (3-4). – С.168-169.


51.

55(082)

Г36

Топомінералогія сульфідів Інгулецького родовища / В. Д. Євтєхов, А. Я. Смирнова, О. Т. Мачадо, Е. О. Беспояско // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг, 2000. –

№ 1-2 (3-4). – С.173-184.


52.
Білокрис, Л. С.

Інгулецьке родовище доломітів [Текст] / Л. С. Білокрис // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1970. – № 4. – С. 301-304.


53.
Ахкозов, Ю. Л.

Влияние тектонического фактора на инженерно-геологические свойства пород осадочного чехла Ингулецкого месторождения (Криворожский бассейн) [Текст] / Ю. Л. Ахкозов, С. В. Чуприй, Ю. П. Мечников // Геолого-мінералогічний вісник [Текст] / М-во освіти і науки України, КТУ ; [ гол. ред. В. Д. Євтєхов]. – Кривий Ріг, 2006. – № 2 (16). – С. 100-103. – Библиогр.: 4 назв.


54.
Гуреєв, М. М.

Геолого-економічна оцінка залізорудних промислових запасів Інгулецького родовища (Криворізький басейн) [Текст] / М. М. Гуреєв // Геолого-мінералогічний вісник [Текст] / М-во освіти і науки України, КТУ ; [ гол. ред. В. Д. Євтєхов]. –

Кривий Ріг, 2007. – № 1 (17). – С. 73-75. – Бібліогр.: 1 назв.


55.

58

Т19

Таран, М. А.

Фітотрофні мікроміцети техногенно змінених екосистем [Текст] / М. А. Таран. – Кривий Ріг : Видав. центр КТУ, 2009. – 441 с.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз криворізький національний університет наукова бібліотека бизов володимир Федорович
Президент агн україни, Заслужений діяч науки І техніки, Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України двнз криворізький національний університет Наукова бібліотека «Письменники Криворіжжя»
Місто по праву вважається осередком творчої майстерності, і чимало його художників, акторів, музикантів, журналістів та літераторів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України двнз криворізький національний університет Наукова бібліотека «Письменники Криворіжжя»
Місто по праву вважається осередком творчої майстерності, І чимало його художників, акторів, музикантів, журналістів та літераторів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України двнз криворізький національний університет Наукова бібліотека «Письменники Криворіжжя»
Місто по праву вважається осередком творчої майстерності, І чимало його художників, акторів, музикантів, журналістів та літераторів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи