Київський національний університет будівництва і архітектури наказ icon

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ
Скачати 108.45 Kb.
НазваКиївський національний університет будівництва і архітектури наказ
Дата06.07.2013
Розмір108.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Київський національний університет

будівництва і архітектури


наказ


"12" червня 2013 р.

№ 245


м. КиївПро запобігання і протидію проявам

корупції (хабарництва) у КНУБА


Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 № 152 "Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції", з метою запобігання і протидії проявам корупції (хабарництва) у Київському національному університеті будівництва і архітектури (далі – КНУБА)


НАКАЗУЮ:


1. Деканам факультетів (Смірнов В.М., Кащенко О.В., Іванченко Г.М., Гоц В.І., Волошкіна О.С., Войтенко С.П.), завідувачам кафедр та головам ДЕК, директору відокремленого структурного підрозділу "Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" Жаріновій А.Г. забезпечити відкритість та прозорість усіх видів освітніх процесів:


1.1. Дотримання норм професійної етики, дисципліни професорсько-викладацьким і навчально-допоміжним персоналом в організації і забезпеченні навчального процесу;


1.2. Впровадження об’єктивної і прозорої системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів та слухачів;


1.3. Вживати необхідних заходів щодо запобігання проявам посадових зловживань і корупції (хабарництва) під час проведення вступних випробувань, заліково-екзаменаційних сесій та державної атестації.


1.4. Провести в колективах інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо попередження порушень і зловживань під час навчального процесу, дотримання норм професійної етики службової дисципліни професорсько-викладацьким складом і навчально-допоміжним персоналом, та нарад щодо запобігання проявам корупції.


2. У разі виявлення корупційного правопорушення чи надходження інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підрозділів посадові особи, зазначені в пункті 1 цього наказу, зобов’язані повідомити ректора про виявлення такого правопорушення.


3. Проректору з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків Горовій О.О. активізувати роботу з профілактики та запобігання в студентському середовищі проявів корупційного спрямування, зокрема, провести засідання Ради студентського самоврядування КНУБА: "Про недопущення зловживань в студентському середовищі під час навчально-виховного процесу, заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації".


4. Проректору з навчальної та навчально-виробничої роботи Авксєнтьєву М.Ю. до 15.06.2013:


4.1. Розмістити у центральному корпусі КНУБА: "Студентську скриньку довіри" та інформаційне повідомлення: "Про запобігання і протидію проявам

корупції (хабарництва) у Київському національному університеті будівництва і архітектури", що додається (додаток 1 до наказу).


4.2. Розмістити на веб-сайті КНУБА цей наказ та інформаційне повідомлення: "Про запобігання і протидію проявам корупції (хабарництва) у Київському національному університеті будівництва і архітектури", що додається (додаток 1 до наказу).


5. Відповідальним за реєстрацію звернень, які надходять у відповідності з цим наказом, призначити завідуючу канцелярією Жеребко К.Г.


6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


^ Ректор П.М.Куліков


Проект наказу вносить:


Проректор з навчальної та

навчально-методичної роботи А.М.Станкевич


Погоджено:


Перший проректор

В.А.Баженов

Проректор з навчальної та навчально-виробничої роботи


М.Ю.Авксєнтьєв

Проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків


О.О.Горова

Проректор з навчальної роботи і комплексного розвитку

Г.В.Лагутін


Проректор з наукової роботи

П.П.Лізунов

Проректор з навчальної та навчально-методичної роботи


А.М.Станкевич


Начальник навчального відділу

О.Й.Кузьмич

Начальник відділу кадрів
О.Ю.Вольтерс


Завідуюча канцелярією
К.Г.Жеребко


Провідний юрисконсульт

І.М.ТоршинДодаток 1

до наказу КНУБА

від 12.06.2013 № 245

^ Про запобігання і протидію проявам корупції (хабарництва)

у Київському національному університеті будівництва і архітектури


Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 № 152 "Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції" та наказу Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – КНУБА) від 12.06.2013 № 245 "Про запобігання і протидію проявам корупції (хабарництва) у КНУБА", з метою запобігання і протидії проявам корупції (хабарництва) в КНУБА повідомляємо наступне:


^ КНУБА закликає громадян повідомляти про прояви посадових зловживань і корупції (хабарництва) з боку професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу КНУБА під час навчального процесу, інші правопорушення, що пов’язані з їх діяльністю:


^ 1) в КНУБА (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31):


на електронну  адресу: knuba_admin@ukr.net;


на поштову адресу: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31;


за телефонами: (044) 248-32-65;


^ 2) в ІПО КНУБА (м. Київ, вул. Освіти, 4):


на електронну адресу: marchenkov@ipo-knuba.edu.ua;


на поштову адресу: 03037, м. Київ, вул. Освіти, 4;


за телефонами: (044) 245-48-56;


Також інформуємо, що у центральному корпусі КНУБА розміщена "Студентська скринька довіри".


УВАГА!!!


Інформуємо, що відповідно до статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидій корупції" за вчинення корупційних правопорушень особи, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидій корупції" особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

^ Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

^ Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання установою копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник установи у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

^ З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Згідно із ст.368 Кримінального кодексу України прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років (ч.1).

^ Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.2).

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -

карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.3).

Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (ч.4).


Згідно із ст.369 Кримінального кодексу України пропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища –

карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років (ч.1).

^ Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк (ч.2).

^ Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої (ч.3).

^ Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої (ч.4).

^ Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої (ч.5).

Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру (ч.6).

Схожі:

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconРічний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню Київський національний університет будівництва І архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconПрограма конференції
Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра машин і обладнаня технологічних процесів
Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconРічний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню Київський національний університет будівництва І архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconРічний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню Київський національний університет будівництва І архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconРічний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню Київський національний університет будівництва І архітектури Предмет закупівлі

Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconХнамг 2007 В. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconВ. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд харків – хнамг 2007
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconНаказ №218/01-3 Про тимчасове припинення навчального процесу у Донбаській національній академії будівництва та архітектури
Донбаської національної академії будівництва та архітектури та згідно зі статтею 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних...
Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconКиївський національний університет будівництва І архітектури
Ліцензія моіну ав №552263 від 25. 08. 10р. Свідоцтво про акредитацію ІV рівня сд-іv №119044 від 25. 01. 10р
Київський національний університет будівництва і архітектури наказ iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Орловська Вероніка Сергіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи