Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури icon

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Скачати 55.13 Kb.
НазваПоложення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Дата26.09.2014
Розмір55.13 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Київського національного

університету будівництва і архітектури

___________________ П.М. Куліков

"___" ______________ 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва і архітектури


1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва і архітектури (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом ректора Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – КНУБА).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна ректору КНУБА.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам КНУБА та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових та службових осіб КНУБА, вносить його керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими та службовими особами КНУБА, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників КНУБА, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників КНУБА до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від структурних підрозділів КНУБА інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників КНУБА усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед ректором питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в КНУБА з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа КНУБА під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій КНУБА, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються КНУБА, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту КНУБА в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Ректор КНУБА сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

Київського національного університету

будівництва і архітектури,

начальник юридичного відділу І.М. Торшин

Погоджено:


Перший проректор
В.А. БаженовПроректор з навчально-виховної та навчально-виробничої роботи


М.Ю. Авксєнтьєв


В.о.проректора з соціально-економічного розвитку та інновацій

І.Л. Вільдман


В.о.проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків


В.О. Плоский


Проректор з навчальної та навчально-методичної роботи


А.М. СтанкевичГоловний бухгалтер


Г.С. ПетренкоНачальник відділу кадрів


Г.Р. Сухомлин


Начальник планово-фінансового відділу


Л.М. Довгуля


Голова профспілкового комітету


А.С. Ваколюк

Схожі:

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПоложення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconКиївський національний університет будівництва і архітектури наказ
України від 13. 02. 2012 №152 "Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання І протидії корупції", з метою...
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconПрограмний комітет
Куліков П. М., д е н., професор, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconРеєстр державних закупівель Київського національного університету будівництва І архітектури 2007 рік
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи І послуги)
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconРеєстр державних закупівель Київського національного університету будівництва І архітектури 2008 рік
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи І послуги)
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури iconРеєстр державних закупівель Київського національного університету будівництва І архітектури 2005 рік
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи І послуги)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи