Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України icon

Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Скачати 150.83 Kb.
НазваКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Дата26.09.2014
Розмір150.83 Kb.
ТипКонкурс

Умови проведення Конкурсу – 2013/14


Стипендіальної програми «Завтра.UA»


 1. Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (надалі за текстом – Фонд та/або Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (далі за текстом – Стипендіальна програма «Завтра.UA») проводить відкритий конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України .

 2. В конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання, які навчаються у:

  1. ВНЗ – партнерах Програми (дивись Перелік ВНЗ – партнерів Стипендіальної програми «Завтра.UA» на 2013/14 навчальний рік);

  2. Інших вітчизняних ВНЗ ІV рівня акредитації (незалежно від форми власності).

 3. Етапи конкурсу:

  1. Підготовчий етап (червень – вересень 2013) включає проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії, оголошення про умови Конкурсу – 2013/14; підписання договорів з новими ВНЗ – партнерами Стипендіальної програми «Завтра.UA», тощо.

  2. ^ Прийом та реєстрація документів 01 – 25 жовтня 2013 року:

   1. від студентів, які подають документи безпосередньо до Програми поза процедурою первісного добору (Етап 1), що здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми.

   2. від студентів, які подають документи через ВНЗ – партнери до уповноваженого представника свого ВНЗ та реєструються на конкурс за результатами первісного добору (Етап 1), який здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми.

  3. ^ Етап 1 (01 жовтня – 25 жовтня 2013) – включає добір лише серед тих студентів, які навчаються в ВНЗ – партнерах Програми та подають документи на конкурс через ВНЗ до уповноваженого представника ВНЗ. Здійснюється силами ВНЗ відповідно до укладеної угоди між Фондом і ВНЗ та у межах встановленої для ВНЗ квоти.

  4. ^ Етап 2 (листопад 2013 – лютий 2014) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють троє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених трьома експертами. В рамках цього етапу також відбувається оцінювання наукової та соціальної діяльності конкурсантів, відповідно до поданих на конкурс документів, що її підтверджують, а також оцінювання есе (нарису) соціального характеру, яке за бажанням подається конкурсантом.

  5. ^ Етап 3 (лютий – квітень 2014) передбачає проведення очних одноденних змагань серед переможців 2-го етапу конкурсу у декількох містах України (на базі ВНЗ – партнерів Програми). Мета очного етапу – оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою.

  6. Оголошення результатів конкурсу (травень 2014).

 4. Порядок та строки подання документів

  1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати електронний пакет документів:

    1. Студенти, які навчаються у ВНЗ – не партнерах Програми, подають документи згідно до визначеного нижче переліку безпосередньо до Програми в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua з 01 до 25 жовтня 2013 року включно;

б) Студенти, які навчаються у ВНЗ – партнерах Програми, можуть подавати документи:

     1. до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою «Завтра.UA» згідно до внутрішнього регламенту ВНЗ. Після проходження первісного добору (1-го етапу) в ВНЗ, документи на CD-дисках передаються до Програми (до 25 жовтня 2013 року включно), при цьому студенти, документи яких передані в Програми, також повинні пройти реєстрацію в електронному вигляді (відмітити у формі реєстрації «через ВНЗ») на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua (не пізніше 25 жовтня 2013 року включно);

     2. безпосередньо до Програми поза процедурою первісного добору, що здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми, в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua з 01 до 25 жовтня 2013 року включно. Дивись пункт 6.2.

  1. Подання документів можливе тільки в один із зазначених вище способів (через ВНЗ – партнера або безпосередньо до Програми). При порушенні цього положення пошукач автоматично позбавляється права брати участь у конкурсі.

  2. ^ Незалежно від способу подачі документів необхідно обов’язково завантажити електрону версію всіх документів через сайт та заповнити Форму реєстрації для участі у Конкурсі – 2013/14, що буде розміщена на сайті Програми www.zavtra.in.ua з 01 до 25 жовтня 2013 року включно. (Інформація має відповідати відомостям, зазначеним в Заявці-2013 на участь у Конкурсі – 2013/14, що входить до пакету документів).

  3. Пошукач має право подавати на конкурс лише одну роботу згідно з затвердженим переліком наукових напрямів (дивись ^ Перелік наукових напрямів) та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» вперше.

  4. Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на адресу Програми, пізніше ^ 25 жовтня 2013 року, не реєструються і до розгляду не приймаються.

  5. Наукові роботи колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

  6. Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота та відгук можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу.

  7. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.

  8. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.

  9. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Фонд має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

 1. Перелік документів, які подаються на Конкурс:

  1. Заявка-2013 на участь у Конкурсі 2013/14 (дивись Заявку на участь у Конкурсі);

  2. Самостійна конкурсна робота студента за науковим напрямом, визначеним Фондом (дивись Перелік наукових напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт);

  3. ^ Сканований відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму):

   1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи роботи (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).

   2. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

   3. Слід обов'язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її контакти згідно з вимогами Заявки-2013 на участь у Конкурсі – 2013/14.

   4. Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та печаткою ВНЗ (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).

  4. Скановані копії паспорту (перша, друга сторінки і сторінки, де позначена діюча реєстрація (прописка)), ідентифікаційного коду та студентського квитка;

  5. ^ Опис соціальної або бізнес ідеї проекту, який конкурсант хоче реалізувати особисто або з командою стипендіатів обсягом не більше 500 символів (без врахування пробілів) українською або російською мовою. Текст опису розміщується у формі реєстрації та Заявці-2013. Опис не оцінюється, але його подання є обов’язковим для участі в конкурсі.

  6. ^ Скановані копії документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота. Наприклад: наявність публікацій, апробацій на наукових конференціях, дипломів про перемогу та призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), патентів тощо. Увага! Для участі у конкурсі достатньо подати сканову копію лише одного із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікацію, або перемогу на конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 6.3.2, на найвищий бал.

   1. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи безпосередньо до Програми (дивись п. 4). Наукова діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п. 6.3.2).

   2. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта не є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи через ВНЗ до уповноваженого представника ВНЗ. Але наукова діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п.6.3.2).

^ Зверніть увагу, що необхідно надати відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції (обкладинка та розворот) та змістом/програмою, відскановані копії тексту статті/тез; або відскановані копії дипломів про перемогу або призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), або інших документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта.

5.7. ^ Копії документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо. Подання документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта, не є обов’язковою умовою для прийняття документів до участі у конкурсі. Соціальна діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п.6.3.4).

5.8. Цьогорічна фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (формат як на паспорт).

5.9. Усі документи подаються в електронному вигляді:

5.9.1 Студенти, які подають документи безпосередньо до Програми, надсилають необхідний пакет документів через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua ;

5.9.2 Студенти, які подають документи через ВНЗ до уповноваженого представника свого ВНЗ, подають електрону версію документів на CD-диску та через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua .

Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому вигляді. Заява-2013 на участь у Конкурсі-2013/14 не сканується, а подається у текстовому редакторі Word.

 1. Процедура оцінювання

  1. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох етапів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів;

  2. Етап 1 – за проходження процедури попереднього добору в ВНЗ – партнерах Програми студентам нараховується 5 (п’ять) балів. Студентам, які подають документи безпосередньо до Програми, бали за проходження першого етапу конкурсу не нараховуються.

  3. Етап 2 – загальна кількість балів:

   1. ^ Оцінка конкурсної роботи. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють троє фахових експертів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка другого етапу становить суму оцінок трьох експертів. Максимально – 50 (п’ятдесят) балів. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою «нуль». На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в «нуль» балів, навіть якщо двоє інших експертів виставили позитивні оцінки. Роботи, які отримали оцінку «нуль» від двох і більше експертів, відхиляються автоматично. Учасники конкурсу, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

   2. ^ Додаткові бали за наукову діяльність конкурсанта – наявність публікацій (в тому числі опублікованих в співавторстві), апробацій на наукових конференціях за поданою роботою та/або за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота тощо. Максимально – 6 (шість) балів. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

    1. Перемога (1-ше місце) в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза межами України – 6 (шість) балів;

    2. Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається поза межами України (за оцінкою експертів Фонду); публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 5 (п’ять) балів;

    3. Перемога (1-ше місце) в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді – 4 (чотири) балів;

    4. Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної /  загальнонаціональної наукової конференції – 3 (три) бали;

    5. Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду) – 2 (два) бали;

    6. Призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; участь в міжнародній /  загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі конференції) – 2 (два) бали;

    7. Участь в інших наукових конференціях та інші наукові досягнення, які не увійшли до переліку пп. 6.5.1 - 6.5.8 (за оцінкою експертів Фонду) – 1 (один) бал.

Увага! Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів (наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді учасник одержує 5 балів за перемогу (перше місце) в конкурсі).

   1. ^ Додаткові бали за соціальну діяльність конкурсанта – волонтерську діяльність, участь у соціальних проектах, тощо. Максимально – 4 (чотири) бали. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

    1. Участь в волонтерських соціальних проектах, започаткованих не Фондом Віктора Пінчука – 1 (один) бал;

    2. Участь в соціальних проектах, започаткованих Фондом Віктора Пінчука – 3 (три) бали;

    3. Участь і в соціальних проектах, започаткованих Фондом Віктора Пінчука, і в інших суспільних проектах – 4 (чотири) бали.

Максимально за другий етап нараховується 60 (шістдесят) балів.

6.4. Етап 3 – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання. Максимально за третій етап нараховується 35 (тридцять п’ять) балів.

 1. Вимоги та визначення учасників етапів конкурсу

  1. До участі у першому етапі допускаються лише ті студенти, які навчаються в ВНЗ – партнерах програми та подають документи через ВНЗ до уповноваженого представника свого ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою «Завтра.UA» згідно внутрішнього регламенту ВНЗ.

  2. До участі у другому етапі допускаються документи та конкурсні роботи всіх зареєстрованих згідно умов конкурсу учасників конкурсу.

  3. До участі у третьому етапі конкурсу допускаються учасники, які успішно пройшли 2-й етап конкурсу та отримали загальну кількість балів (за 1-й та 2-й етапи конкурсу), яка дозволяє їм з урахуванням можливої оцінки 3-го етапу змагатися за входження в число переможців конкурсу – стипендіатів Програми. Гранична кількість учасників третього туру затверджується рішенням Фонду.

  4. Учасники конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

  5. Учасники конкурсу обов’язково повинні взяти участь в другому та третьому етапах конкурсу.

  6. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на третій етап конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників конкурсу, а бали, отримані ним за попередні етапи конкурсу, не враховуються в загальному рейтингу конкурсу.

  7. Якщо участь конкурсанта в третьому етапі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язується заздалегідь повідомити про настання таких обставин та надати відповідні документи, що їх підтверджують. В цьому випадку, відповідно до рішення Фонду, за оцінювання особистісного потенціалу учасника конкурсант отримує 0 (нуль) балів.

 2. ^ Визначення переможців

  1. Підсумкові оцінки, отримані учасниками на всіх етапах конкурсу, рангуються від більшої до меншої. Переможцями конкурсу – Стипендіатами Стипендіальної програми «Завтра.UA» – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію в загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів.

  2. Гранична кількість Стипендіатів затверджується рішенням Фонду.

  3. Результати конкурсу затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми www.zavtra.in.ua.

  4. Обов’язковою умовою для набуття статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA» є підписання переможцем конкурсу договору з ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». Після підписання цього договору переможець набуває статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору.

 3. Призначення стипендії

  1. Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсу, які підписали відповідний договір з Фондом.

  2. Розмір стипендії встановлюється рішенням Фонду.

  3. Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з 1 червня 2014 по 31 травня 2015 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсу Програми.

  4. Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.

 4. Розгляд звернень

  1. Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу, в тому числі щодо результатів первісного добору у ВНЗ – партнерах Програми.

  2. Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.Схожі:

Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра. Ua"...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра. Ua» (далі за текстом – Стипендіальна...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconУмови проведення Конкурсу – 2011/12
Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра. Ua"...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconСтипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука Всеукраїнська благодійна організація „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”
Всеукраїнська благодійна організація „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” в рамках реалізації cтипендіальної програми проводить...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс на здобуття премій для молодих учених І студентів вищих навчальних закладів
Нан україни щорічно проводить конкурс на здобуття премій для молодих учених І студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс на здобуття стипендій Юридичної фірми «анк» для студентів юридичних спеціальностей
Юридичною фірмою «анк» студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України для заохочення І підтримки обдарованих...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т. н.) вищих навчальних закладів на тему
Міжнародна організація виставкової статистики) оголошує міжнародний конкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т н.) вищих...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconПерелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у 2011 році
Перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconКонкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів І молодих учених, що присуджуються національною академією наук україни у 2010 році національна академія наук україни
Про конкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів І молодих учених, що присуджуються національною академією
Конкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи