Бібліографічний покажчик icon

Бібліографічний покажчик
Скачати 138.21 Kb.
НазваБібліографічний покажчик
Дата25.03.2013
Розмір138.21 Kb.
ТипДокументи


ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ


Ландшафтна архітектура та дизайн

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Алчевськ

2012

УДК : 712+72.012

ББК : Н 87


Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2012. – 17 с.


ЗМІСТ


Вступна частина……………………………………………....4

Історія ландшафтної архітектури та дизайну……….…........5

Ландшафтна архітектура …………………………………….6

Садово-парковий дизайн……………………………………..9

Іменний покажчик……………………………………………15


^ ВСТУПНА ЧАСТИНА


Актуальність даної роботи обумовлена новою ситуацією, що створилася в області ландшафтного проектування міських і заміських об'єктів. У цей час втрачена єдина містобудівна політика ландшафтного формування міського середовища й, як наслідок, єдина система озеленення міст, охорони історичних і естетичних коштовних територій. Зруйнована цілісність ландшафтного оформлення багатьох міст України. Разом з тим, збільшилася потреба в створенні невеликих приватних садів, оформленні територій різних суспільних будинків, озелененні інтер'єрів і ін.

Цією сферою діяльності у зв'язку з успішним «бізнесом» стали займатися особи, що найчастіше не мають ніяких професійних знань в області ландшафтного проектування, що приводить до появи об'єктів виконаних на низькому рівні. І в результаті відбувається девальвація багатьох ландшафтних розв'язків і на сторінках журналів з'являються непрофесійно виконані проекти. Для усунення викладених недоліків необхідна підготовка фахівців з ландшафтного дизайну у вузах відповідного профілю.

У покажчику представлені книги й статті по дизайнерському формуванню штучно створеного середовища з використанням природних елементів (рослинність, вода, рельєф) і штучних елементів (малі архітектурні форми, декоративна скульптура, візуальні комунікації, декоративне покриття, водні обладнання).

Даний бібліографічний покажчик містить у собі книги, статті з журналів на українському й російському мовах.

Уся література, представлена у покажчику є у фонді бібліотеки університету.

Бібліографічний опис джерел дано по ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріал у покажчику розташований по розділах, у систематичному порядку. Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком.

Покажчик рекомендований професорсько-викладацькому складу, студентам, аспірантам.

Історія ландшафтної архітектури та дизайну


1. Вронская А. Садовое искусство Викторианской Англии / А. Вронская // Ландшафтный дизайн. - 2007. - № 5. ─ С. 50-53.

2. Вронская А. Садовое искусство Эдвардианской Англии / А. Вронская // Ландшафтный дизайн. - 2007. - № 5. ─ С. 54-57.

3. Гнездилова Е. Там, за горизонтом, или Пейзаж взаймы / Е. Гнездилова // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 1. ─ С. 22-25.

История ландшафтной архитектуры.

4. Ильинская Н. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры / Н. А. Ильинская . ─ Л. : Стройиздат, 1984. ─ 152 с.

5. История ландшафтной архитектуры. Некоторые выдающиеся памятники ландшафтной архитектуры // Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – Гл. 4. – С. 55-72.

6. История появления и развития стилей и направлений в ландшафтном искусстве // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009 ─ С. 3-16.

7. История развития композиции парка // Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры / Л. С. Залесская. – М., 1964. – Г. 1.2. – С. 73-99.

8. Ландшафтний дизайн. Виникнення і розвиток // Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну / Н. Я. Крижанівська. ─ К., 2009 – Розд. 1. – С. 12-42.

9. Ландшафтний дизайн. Истоки и становление // Сычева А. В. Ландшафтний дизайн // А. В. Сычева, Н. П. Титова. – Мн., 1984. – С. 7-18.

10. Лебедева Т. Сады эпохи Ренессанса / Т. Лебедева // Ландшафтный дизайн. - 2007. - № 5. ─ С. 40-45.

11. Ожегов С. С. История ландщафтной архитектуры : краткий очерк / С. С. Ожегов. – М., 1993. – 240 с.

В сжатой форме дается иллюстрированная история ландшафтной архитектуры с древнейших времен до наших дней. Описания основных памятников ландшафтной архитектуры различных стран дополняют планы, перспективы.

12. Садово-парковое искусство – основа ландшафтной архитектуры // Краткий справочник архитектора : Ландшафтная архитектура / [И. Д. Родичкин, Ю. А. Бондарь, А. П. Вергунов и др.] ; под ред. И. Д. Родичкина. К., 1990. С. 19-29.

Краткая характеристика развития садово-паркового искусства. Исторические сады и парки.


Ландшафтна архітектура


13. Белоусова А. Сад и его компоненты: эффект, восприятие, акценты / А. Белоусова, А. Грачев // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 40-45.

14. Вязовская А. Арт-ландшафты, или Сады нового времени / А. Вязовская // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 34-37.

15. Грачев А. Парк Феофания / А. Грачев // Ландшафт. Дизайн. - 2011. – № 3. ─ С. 53-54.

16. Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры / Л. С. Залесская . ─ М., 1964 . 184 с.

17. Ивахова Л. И. Современный ландшафтный дизайн : [иллюстрированная энциклопедия] / Л. И. Ивахова, С. С. Фесюк, В. С. Самойлов . М., 2009 . ─ 384 с.

18. Ильинская Н. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры / Н. А. Ильинская . Л., 1984 . 152 с.

Освещается совокупность вопросов, связанных с проектированием и проектными работами в восстановлении исторических садово-парковых ансамблей.

19. Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / [Г. А. Потаев, А. В. Мазаник, Е. Е. Нитиевская и др.; под общ. ред. Г. А. Потаева]. ─ Ростов-н/Дону, 2008 . 219 с.

Изложены методические основы и даються практические рекомендации по формированию окружающего человека предметно-пространственной среды в городах, сельских поселениях, загородных местах отдыха. Рассматриваются особенности проектирования малих ландшафтно-архитектурных форм, их включения в композицию открытых пространств общественных центров, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных территорий.

20. Краткий справочник архитектора : Ландшафтная архитектура / [И. Д. Родичкин, Ю. А. Бондарь, А. П. Вергунов и др.] ; под ред. И. Д. Родичкина. ─ К., 1990 . ─ 336 с.

Освещаются основные вопросы проектирования объектов ландшафтной архитектуры, элементов благоустройства и оборудования городских территорий.

21. Кругляков Ю. Г. Планировка городских садов : размещение и расчеты / Ю. Г. Кругляков. ─ Л. ; М : Госстройиздат. - 1955. ─ 180 с.

22. Ландшафтная архитектура и ландшафтоведение // Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – Гл. 1. – С. 5-28.

23. Малые архитектурные формы и инженерное оборудование в ландшафтной архитектуре // Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – Гл. 3. – С. 41-54.

24. Организация процесса создания специализированных садов и парков // Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура : специализированные объекты / О Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. – М., 2008. – Гл. 4. – С. 184-194.

25. Основные вопросы проектирования специализированных объектов ландшафтной архитектуры // Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура : специализированные объекты / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. – М., 2008. – Гл. 3. – С. 82-183.

26. Особенности ландшафтной организации специализированных садов и парков // Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура : специализированные объекты / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. – М., 2008. – Гл. 2. – С. 20-81.

27. Павловская Я. Упущенные возможности / Я. Павловская // Строительство и реконструкция. - 2010.- № 3. ─ С. 40.

О том, как следует приступать к планированию и проектированию ландшафта.

28. Пивкин В. М. О новой парадигме ландшафтной архитектуры / В. М. Пивкин, Л. Н. Чиндяева // Известия вузов. Строительство. - 2008. - № 11/12. ─ С. 72-85.

29. Проектирование зеленых насаждений // Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков / Л. И. Рубцов. - М., 1973. ─ Разд. 3. – С. 131-194.

30. Проектирование крупных парковых массивов в условиях городского ландшафта // Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры / Л. С. Залесская. – М., 1964. – Гл. 2. – С. 61-13.

31. Проектирование ландшафта малого сада // Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры / Л. С. Залесская. – М., 1964. – Гл. 3. – С. 61-13.

32. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры // Краткий справочник архитектора : Ландшафтная архитектура / [И. Д. Родичкин, Ю. А. Бондарь, А. П. Вергунов и др.] ; под ред. И. Д. Родичкина. ─ К., 1990. ─ С. 50-80.

33. Проектирование пригородных ландшафтов // Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры / Л. С. Залесская. – М., 1964. – Гл. 1. – С. 6-60.

34. Регулярный стиль в ландшафтной архитектуре // Благоустройство территорий. - 2007. - № 10/11. ─ С. 28-29.

35. Рогальская М. Детально о планах / М. Рогальская // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 158-161.

Генплан, дендроплан, разбивочный чертеж.

36. Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков / Л. И. Рубцов. - М., 1973. ─ 196 с.

37. Семенов С. Ландшафт за ландшафтом / С. Семенов // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 1. ─ С. 150-152.

О деятельности ландшафтного архитектора по благоустройству местности.

38. Типология и особенности организации специализированных садов и парков // Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура : специализированные объекты / О Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. – М., 2008. – Гл. 1. – С. 7-19.

39. Шевченко Р. Рукотворный рельеф / Р. Шевченко // Строительство и реконструкция. - 2009. - № 6. ─ С. 41-43.

Территория вокруг загородного дома должна быть привлекательной и комфортной. Если же природа не преподнесла такого подарка, приходится прибегать к созданию рукотворного рельефа.


Садово-парковий дизайн


40. Виды садово-парковых декоративних форм. Дендрология // Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – Гл. 2. – С. 29-40.

41. Виецкая С. Садовый павильон / С. Виецкая // Наш дом. - 2008. – № 4. ─ С. 60-61.

42. Вороненко Ю. Секреты русского газона / Ю. Вороненко // Архитектура жилых зданий. - 2007. - № 2. ─ С. 75-77.

43. Встроенные зимние сады в структуре городских квартир // Архитектура жилых зданий. - 2007. - № 5. ─ С. 29-32.

44. Гарнизоненко Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера / Т. С. Гарнизоненко. ─ Ростов-н/Дону, 2005. ─ 315 с.

45. Гнездилова Е. Главное и детали сада / Е. Гнездилова // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 28-33.

Философский и исторический аспекты в создании ландшафта.

46. Границы в саду // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 133-138.

47. Графічна мова ландшафтного дизайну // Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну / Н. Я. Крижанівська. ─ К., 2009. – Розд. 3. – С. 107-134.

48. Дизайнерские секреты // Воронова О. В Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 162-181.

49. За зеленой стеной... вопросов // Ландшафтный дизайн. - 2007. - № 6. ─ С. 44-51.

О живой изгороди.

50. Зоны и уголки в саду // Воронова О. В Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 108-132.

51. Иванова М. Сад, приносящий удачу / М. Иванова // Строительство и реконструкция. - 2011. - № 1/2. ─ С. 40-41.

52. Игнатова Н. Регулярный партер / Н. Игнатова // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 98-103.

Два стиля одного сада.

53. Калистратова И. Газоны и их особенности / И. Калистратова // Архитектура жилых зданий. - 2008. - № 1. ─ С. 72-77.

54. Каштаева А. Микс стилей / А. Каштаева //Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 82-83.

Эффективное решение для участка у водоема.

55. Каменистые сады // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 145-153.

56. Кириленко Т. Организованные цветы / Т. Кириленко // Строительство и реконструкция. - 2010. - № 6. ─ С. 40-41.

Клумбы цветники и цветы - завершающий аккорд в дизайн-проекте ландшафта.

57. Классификация декоративних насаждений, описание растений, рекомендуемых для различных типов озеленения // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 21-70.

58. Композиции из красиво цветущих кустарников и многолетних цветочных растений // Ландшафтные цветочные композиции : альбом. ─ К., 1973. ─ Разд. 2. – С. 13-58.

59. Композиции из многолетних цветочных растений весеннего цветения // Ландшафтные цветочные композиции : альбом. ─ К., 1973. ─ Разд. 3. – С. 59-101.

60. Композиции из многолетних цветочных растений летнего цветения // Ландшафтные цветочные композиции : альбом. ─ К., 1973. ─ Разд. 4. – С. 103-200.

61. Композиции из многолетних цветочных растений осеннего цветения // Ландшафтные цветочные композиции : альбом. ─ К., 1973. ─ Разд. 5. – С. 201-241.

62. Краткая характеристика растений // Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост.: Ю. В. Рычкова]. – М., 2003. – Гл. 3. – С. 252-258.

63. Крюкова Н. Сад для всей семьи / Н. Крюкова, Т. Полищук //Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 86-87.

Решение ландшафта с минимальным уходом.

64. Ландшафтная композиция и архитектурно-пространственная организация малого сада // Приходько П. И. Ландшафтная композиция малого сада / П. И. Приходько. ─ К.,1976. ─ С. 28-48.

65. Николаевская З. А. Садово-парковый ландшафт / З. А. Николаевская. ─ М., 1989. ─ 342 с.

66. Общие приемы ландшафтного дизайна // Сычева А. В. Ландшафтний дизайн // А. В. Сычева, Н. П. Титова. – Мн., 1984. – С. 19-75.

67. Общие сведения по ландшафтному дизайну // Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост.: Ю. В. Рычкова]. – М., 2003. – Гл. 1. – С. 203-231.

68. Общие принципы выращивания древесных и кустарниковых, лиственных и хвойных пород // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 246-359.

69. Основные положения цветочного оформления садов и парков // Ландшафтные цветочные композиции : альбом. ─ К., 1973. ─ Разд. 1. – С. 7-12.

70. Основные принципы композиции зеленых насаждений // Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков / Л. И. Рубцов. - М., 1973. ─ Разд. 2. – С. 46-130.

71. Основные элементы малого сада // Приходько П. И. Ландшафтная композиция малого сада / П. И. Приходько. ─ К.,1976. ─ С. 49-81.

72. Открытый сад // Ландшафтный дизайн. - 2007. - № 5. ─ С. 28-32.

73. Оформление сада // Строительство и реконструкция. - 2010. - № 8. ─ С. 40-41.

74. Павловская Я. Упущенные возможности / Я. Павловская // Строительство и реконструкция. - 2010. - № 3. ─ С. 40.

О том, как следует приступать к планированию и проектированию ландшафта.

75. Пащенко А. Гармоничный микс / А. Пащенко, М. Панченко // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 112-115.

Декоративность круглый год.

76. Попова И. Праздник / И. Попова, Т. Мостовая // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 128-131.

Как создать нарядный сад за две недели.

77. Принципы построения ландшафтных композиций // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. – С. 71-77

78. Проектируем сад мечты // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 6-15.

79. Проектування об’єктів ландшафтного дизайну // Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну / Н. Я. Крижанівська. ─ К., 2009. – Розд. 4. – С. 135-179.

80. Растущие стены // Архитектура жилых зданий. - 2007. - № 2. ─ С. 71-74.

О живой згороди

81. Рябоконенко А. Озеленяем объект / А. Рябоконенко // Строительство и реконструкция. - 2010. - № 1/2. ─ С. 32-33.

Предварительные работы перед созданием ландшафтного дизайна на приусадебном участке.

82. Садовое искусство Японии // Архитектура жилых зданий. - 2007. – № 1. ─ С. 75-76.

83. Сладких Е. Для души, для сердца / Е. Сладких //Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 120-123.

Яркие краски и царство газонов.

84. Современный огород и сад // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 139-151.

85. Создание и формирование зеленых насаждений // Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост. : Ю. В. Рычкова]. – М., 2003. – Гл.4. – С. 259-280.

86. Стиль приусадебного участка // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О.В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 16-64.

87. Тематический сад // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О.В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 65-72.

88. Тертычная А. Садовая мозаика / А. Тертычная // Архитектура жилых зданий. - 2007. - № 2. ─ С. 78-80.

О современных садах

89. Указатель видов и разновидностей растений // Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – Гл. 5. – С. 73-275.

90. Уход за садом // Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост.: Ю. В. Рычкова]. – М., 2003. – Гл. 5. – С. 281-296.

91. Факторы внешней среды, их влияние на рост и развитие декоративных растений // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 17-20.

92. Флорадизайн та фітодизайн житлового середовища // Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну / Н. Я. Крижанівська. ─ К., 2009. – Розд. 5. – С. 180-203.

93. Формирование растительных композиций // Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / под ред. Г. А. Потаева. ─ Ростов-н/Дону, 2008. ─ С. 167-188.

94. Характеристика основных видов цветочных растений, пригодных для создания различных типов цветников // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 154-245.

95. Характеристика основних засобів ландшафтного дизайну // Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну / Н. Я. Крижанівська. ─ К., 2009. – Розд. 2. – С. 43-106.

96. Характерные особенности малого сада // Приходько П. И. Ландшафтная композиция малого сада / П. И. Приходько. ─ К., 1976. ─ С. 3-27.

97. Цветники, классификация, устройство и уход за цветниками // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 116-144.

98. Цветы на участке // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 152-161.

99. Чаус О. Взаимопонимание / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 104-107.

Сад как продолжение дома.

100. Шевченко Р. Да будет сад! / Р. Шевченко // Строительство и реконструкция. - 2009. - № 8. ─ С. 40-41.

Направления современного ландшафтного дизайна предусматривают объединение растений в садовые композиции.

101. Шевченко Р. Зеленый ковер / Р. Шевченко // Строительство и реконструкция. 2010. - № 4. ─ С. 40-41

Об озеленении загородных домов. О газонах.

102. Шевченко Р. Оживи изгородь / Р. Шевченко // Строительство и реконструкция. - 2009. - № 7. ─ С. 40-41.

103. Шевченко Р. Партерный газон / Р. Шевченко // Строительство и реконструкция. - 2010. - № 5. ─ С. 40-41.

104. Шеховцова И. Газонное царство / И. Шеховцова // Ландшафт. Дизайн. - 2011. - № 3. ─ С. 124-127.

Благоустройство за 7 шагов.

105. Элементы ландшафтного дизайна // Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост. : Ю. В. Рычкова]. – М., 2003. – Гл. 2. – С. 232-251.

106. Элементы сада // Воронова О. В. Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии планирования сада вашей мечты / О. В. Воронова. ─ М., 2010. ─ С. 73-107.

107. Этапы составления проекта озеленения // Шешко П. С. Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П. С. Шешко. ─ Мн., 2009. ─ С. 78-115.


Іменний покажчик

Б Нитиевская Е.Е 19

Белоусова А. 13 О

Бондарь Ю.А. 12,20,32 Ожегов С.С. 11

В П

Вергунов А.П. 2,20,24,25,26, Павловская Я. 27,74

32,38 Панченко М. 75

Виецкая С. 41 Пащенко А. 75

Вороненко Ю. 42 Пивкин В.М. 28

Воронова О.В. 46,48,50, Полищук Т. 63

78,84,86,87,98,106 Попова И. 76

Вронская А. 1,2 Потаев Г.А. 19,93

Вязовская А. 14 Приходько П.И. 64,71,96

Г Р

Гарнизоненко Т.С. 44 Рогальская М. 35

Гнездилова Е. 3,45 Родичкин И.Д. 12,20,332

Грачев А. 13,15 Рубцов Л.И. 29,36,70

^ З Рычкова Ю.В. 62,67,85,90,105

Залесская Л.С. 16,30,31,33 Рябоконенко А. 81

И С

Иванова М. 51 Самойлов В.С. 17

Ивахова Л.И. 17 Семенов С. 37

Игнатова Н. 52 Сладких Е. 83

Ильинская Н.А. 4,18 Сокольская О.Б. 24,25,26,38

К Сычева А.В. 9,66

Калистратова И. 53 Т

Каштаева А. 54 Теодоронский В.С. 24,25,26,38

Кириленко Т. 56 Тертычная А. 88

Крижанівська Н.Я. 8,47,79,92,95 Титова Н.П. 9,66

Кругляков Ю.Г. 21 Ф

Крюкова Н. 63 Фесюк С.С. 17

Л Ч

Лазарев А.Г. 5,23,40 Чаус о. 99

Лазарева Е.В. 5,23,40,89 Чиндяева Л.Н. 28

Лебедева Т. Ш

М Шевченко Р. 39,100,101,102

Мазаник А.В. 19 Шеховцова И. 104

Мостовая Т. 76 Шешко П.С. 6,55,57,68,77,91,

Н 94,97,107

Николаевская З.А. 65


Схожі:

Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи