В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Скачати 61.52 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО<> <> НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
Дата26.03.2013
Розмір61.52 Kb.
ТипПояснювальна записка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ/СПІВБЕСІДИ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 8.02030201 «ІСТОРІЯ*»

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 8.02030201 «ІСТОРІЯ

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «магістр»


МИКОЛАЇВ – 2013


Розробники програми к.і.н., доцент Назарова Катерина Вікторівна


Затверджено на засіданні кафедри історії України

протокол № 3 від «04» грудня 2012 року


Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права

протокол №  6 від «19 » грудня 2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Питання співбесіди / іспиту з курсу «Історія України» охоплюють період Новітньої історії України. Розглядається історичний процес на українських землях з початку Першої світової війни – до сьогодення.

Крім того, питання співбесіди / екзамену безпосередньо пов’язані з причинами, ходом та наслідками основних подій суспільно-політичного, економічного та культурного життя на Україні протягом 1914–2011 років.

Одним з найбільш актуальних напрямів вивчення вітчизняної історії залишається різнобічна характеристика суспільно-політичного становища населення українських земель, культурного розвитку, економічного життя та ін.

Абітурієнти повинні вміти діалектично мислити, бачити в історичних подіях позитивні й негативні сторони, робити об’єктивно правильні та логічні висновки, бачити перспективи тих чи інших подій в історії, давати оцінку різним політичним та культурним діячам та оцінювати їх роль в історичному минулому.

Вступна співбесіда / екзамен з історії України має на меті виявити у абітурієнтів знання фактичного матеріалу, рівень підготовки, вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку.

^ Перелік питань


Новітня історії України


 1. Ставлення українських політичних партій та громадських організацій до Першої світової війни

 2. Бойові дії на території України під час Першої світової війни

 3. Наслідки Першої світової війни для України

 4. Українські січові стрільці

 5. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі 19 і 20 ст.

 6. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

 7. Утворення Центральної Ради

 8. М. Грушевський - державний діяч та історик

 9. Проголошення автономії України в 1917 р.

 10. Проголошення Української Народної Республіки.

 11. Війна Радянської Росії проти УНР

 12. Гетьманат Скоропадського

 13. Культура за часів гетьманату Скоропадського

 14. Директорія УНР

 15. В. Винниченко - політичний портрет

 16. С. Петлюра – державний діяч

 17. Західноукраїнська народна Республіка

 18. Українська Галицька Армія

 19. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

 20. «Отаманщина» в Україні

 21. Україна в другій половині 1919 - на початку 1920 pp.

 22. Радянсько-Польська війна та Україна

 23. УСРР на початку 20-х років

 24. Нова економічна політика

 25. Голод 1921-1923 рр.

 26. Утворення СССР

 27. Остаточна втрата Україною незалежності в 1920-х рр.

 28. Індустріалізація в Україні

 29. Колективізація в Україні

 30. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

 31. Культурне будівництво в 20-30-х роках

 32. Українізація і розвиток національних меншин

 33. Формування тоталітаризму в Україні

 34. Масові сталінські репресії на Україні

 35. Українські землі в складі Польщі у 1920-1930-х рр.

 36. Українські землі у складі Румунії у 1920-30-х роках

 37. Українські землі у складі Чехословаччини в 1920-1930-х рр.

 38. Організація українських націоналістів

 39. Українське питання напередодні Другої світової війни

 40. Проголошення автономії Карпатської України

 41. Значення пакту Молотова-Ріббентропа, Радянсько-Німецького договору про дружбу і кордони для України

 42. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

 43. Напад Німеччини на СРСР та невдачі Червоної армії в 1941-1942 рр.

 44. Місце України в планах фашистів

 45. Евакуація народного господарства з України під час Великої Вітчизняної війни

 46. Встановлення фашистського окупаційного режиму

 47. Явище голокосту на Україні

 48. Радянський партизанський рух на окупованій території України

 49. Збройна боротьба УПА в 1942-1944 рр.

 50. С. Бандера - політичний портрет

 51. Визволення України від фашистських окупантів

 52. Наслідки Великої Вітчизняної війни для України

 53. Особливості повоєнної відбудови України

 54. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни в Україні

 55. Повоєнна зовнішньополітична діяльність УРСР

 56. Боротьба УПА в 1944 - сер. 50-х рр.

 57. Рівень життя та побуту населення України в 1945 - сер. 50-х рр.

 58. Голод 1946-1947 рр. на Україні

 59. Радянізація західноукраїнських областей

 60. Ліквідація Української Греко-католицької церкви

 61. Репресії проти населення Західної України

 62. Операція «Вісла»

 63. Культурно-ідеологічні процеси в Україні в 1945 - сер. 50-х рр.

 64. Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР в 1956 - 1964 рр.

 65. Соціально-економічний розвиток України в 1956-1964 рр.

 66. Духовне життя в Україні в 1956-1964 рр.: основні тенденції та характерні риси

 67. Економіка України під час наростання застійних явищ 1965-1985 рр.

 68. Політичне життя 1965-1985 рр.

 69. Духовний розвиток суспільства в 1965-1985 рр.: ідеологічний диктат

 70. «Шістдесятники» та Україна

 71. Дисидентський рух в Україні

 72. Участь українців у війні в Афганістані 1979-1989 рр.

 73. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

 74. Етапи перебудови та її наслідки для України

 75. Чорнобильська катастрофа та екологічна ситуація в СРСР

 76. Стартові умови розгортання державотворчого процесу в незалежній Україні

 77. Всеукраїнські референдуми 1991 та 2000 рр.

 78. Проголошення державної незалежності України

 79. Становлення владних структур в незалежній Україні

 80. Л. Кравчук та його політика на посту Президента України

 81. Л. Кучма - другий Президент України

 82. Політичний портрет В. Ющенка

 83. В. Янукович - Президент України

 84. Верховна Рада України за часів незалежності

 85. Українські уряди за часів незалежності

 86. Судова влада в Україні за часів незалежності

 87. Збройні сили та правоохоронні органи в незалежній Україні

 88. Формування багатопартійності

 89. Конституційний процес в незалежній Україні

 90. Становище національних меншин в незалежній Україні

 91. Стан національної економіки 1991-1994 рр.

 92. Реформаційні процеси в економіці 1994-2011 рр.

 93. Зовнішня політика незалежної України

 94. Співдружність незалежних держав та Україна

 95. Українська діаспора: історія і сучасність

 96. Україна і сучасний світ

 97. Сучасний стан української культури

 98. Релігійне життя в незалежній Україні

 99. Сучасна українська геополітична стратегія

 100. МНУ імені В.О. Сухомлинського: історія створення та сучасність

Схожі:

В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра політології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут психології та соціального забезпечення "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки Кафедра фінансів та кредиту «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи