В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Скачати 197.13 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО<><><>ФАКУЛЬТЕТ розвитку дитини<><><>"ЗАТВЕР
Дата26.09.2014
Розмір197.13 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ розвитку дитини

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

20” ЛЮТОГО 2014 Р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
Для абітурієнтів, які вступають

на ФАКУЛЬТЕТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«спеціаліст»/ «МАГІСТР»

на денну / заочну форму навчання.
Спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта

8.01010101 Дошкільна освіта


^ МИКОЛАЇВ – 2014

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі тестування.

Вступники проходять тестування в обсязі діючих програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Розробник: д.п.н., проф. Степанова Т.М.
Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти та розвитку дитини

Протокол № 8 від 18 лютого 2014 року
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету розвитку дитини

Протокол № 8 від 19 лютого 2014 року

Голова фахової атестаційної комісії _____________________ Т.М. Степанова

^ 1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 100.

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 1.

Максимальна кількість балів – 100.

Час на проходження тестування – 2 астрономічні години.
2.ПРОГРАМА

Орієнтовні питання для вступних випробувань

    1. Погляди вітчизняних педагогів першої половини ХХ ст. про використання природи у всебічному вихованні дітей дошкільного віку (К. Ушинський, Є.  Водовозова, О. Симонович).

    2. Проблеми навчання дошкільників математики в сучасних дослідженнях (Н. Баглаєва, Т. Степанова, Г. Скірко, О. Фунтікова та ін.).

    3. Сучасні дослідження з проблем дошкільної лінгводидактики в Україні (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Луцан, Т. Котик, К. Крутій, О. Луценко, О. Трифонова та ін.).

    4. В. Сухомлинський та його лінгводидактичні погляди. Книга «Серце віддаю дітям». Навчання дітей 6 років рідної мови в школі під блакитним небом.

    5. П. Гальперін, В. Давидов, А. Леушина, Н. Менчинська та ін. про проблему генезису поняття числа в дітей дошкільного віку.

    6. Українські педагоги-науковці про формування особистості дитини дошкільника засобами природи (А. Макаренко, В. Сухомлинський).

    7. Зміст роботи з ознайомлення з природою в дитячих садках сер. ХХ ст. (за методом Є. Тихеєвої, Л. Шлегер).

    8. Дослідження Н. Сакуліної, Є. Фльоріної та ін. з проблем дитячого малюнку та ліплення.

    9. Розвиток здібностей дітей до образотворчої діяльності (Аналіз досліджень Б. Теплова, Є. Фльоріної, Н. Ветлугіної, Т.  Комарової).

    10. Сучасні дослідження в галузі фізичного виховання дошкільників (М. Єфименко, Е. Вільчковський, В. Ликова, Н. Денисенко).

    11. Навчальний курс «Теорія і методика ознайомлення дітей з природою», його зміст, методи і форми.

    12. Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст і тематика бесід. Методика проведення.

    13. Методика навчання дітей монологічного мовлення. Характеристика методів, прийомів навчання.

    14. Методика навчання описових розповідей за картиною

    15. Навчання творчого розповідання. Структурні компоненти заняття й методичні прийоми навчання творчого розповідання.

    16. Принципи словникової роботи. Характеристика методів і прийомів словникової роботи.

    17. Методи і прийоми музично-естетичного виховання дошкільників.

    18. Роль принципів науковості й доступності у відборі змісту знань дітей про природу, їх характеристика.

    19. Використання принципу послідовності в ознайомленні дошкільників з природою восени.

    20. Методика художнього читання й розповідання дошкільників.

    21. Історія розвитку методики фізичного виховання дошкільників.

    22. Психолінгвістичні засади методики навчання дітей української мови в російськомовному ДНЗ.

    23. Загальні дидактичні принципи формування математичних уявлень дошкільників. Їх характеристика.

    24. Використання дидактичного матеріалу у процесі навчання

    25. дошкільників математики.

    26. Теорія П. Гальперіна «Поетапне засвоєння знань». Характеристика етапів розвитку діяльності лічби.

    27. Значення та завдання навчання дошкільників елементам математики.

    28. Використання природи у вихованні дітей в історії західної прогресивної педагогіки (Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребель).

    29. Використання наочності під час навчання дітей музики.

    30. Погляди вітчизняних педагогів першої половини ХХ ст. про використання природи у всебічному вихованні дітей дошкільного віку (К. Ушинський, Є.  Водовозова, О. Симонович).

    31. Вітчизняне образотворче мистецтво: становлення та розвиток.

    32. Роль аналізаторів у розвитку діяльності лічби, їх характеристика. Формування уявлень про число у дітей дошкільного віку.

    33. Індивідуальна робота вихователя, її роль і місце в процесі навчання математики дітей дошкільного віку.

    34. Заняття – основна форма навчання дітей дошкільного віку математики.

    35. Індивідуалізація навчання дошкільників математики. Методи і прийоми навчання дошкільників співу.

    36. Характеристика різних форм організації дітей у навчанні.

    37. Навчання гри на музичних інструментах у ДНЗ.

    38. Зміст музичного виховання дітей дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та розділами програм «Українське дошкілля», «Дитина» (2012 р.).

    39. Музично-ритмічні рухи. Прийоми навчання.

    40. Зміст і завдання музичного виховання дітей дошкільного віку.

    41. Методика навчання грамоти дітей в дошкільному навчальному закладі.

    42. Планування роботи з музичного виховання в сучасному дошкільному навчальному закладі України.

    43. Методика розвитку мовлення дітей раннього віку.

    44. Завдання і зміст виховання звукової культури мовлення. Прийоми індивідуальної перевірки звуковимови дітей. Методика навчання дітей вимови українських звуків.

    45. Шляхи і методи формування граматичної правильності мовлення дітей дошкільного віку.

    46. Види дитячої музичної діяльності. Їх характеристика

    47. Музичні заняття з дітьми раннього і дошкільного віку. Їх характеристика і структура.

    48. Поняття про множину. Операції з множинами.

    49. Характеристика різних форм організації дітей з формування елементарних математичних уявлень.

    50. Методика ознайомлення дошкільників із задачею. Види задач.

    51. Методика формування уявлення дітей про простір.

    52. Поняття зв’язного мовлення, його види, особливості засвоєння дітьми дошкільного віку.

    53. Методика розвитку мовлення дітей 3-го року життя. Види занять, специфіка проведення.

    54. Форми роботи з розвитку мовлення в ДНЗ. Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять.

    55. Методи, прийоми та засоби навчання дітей рідної мови в ДНЗ.

    56. Особливості методики проведення занять з фізичної культури в молодших та середніх групах ДНЗ.

    57. Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) освітня лінія «мовлення дитини» та варіативні програми розвитку мовлення дітей.

    58. Методика ознайомлення з творами образотворчого мистецтва і керівництва образотворчою діяльністю дітей.

    59. Методика навчання дітей лазіння. Аналіз розділу «Лазіння» в програмах «Впевнений старт», «Дитина» (2012р.).

    60. Закономірності та принципи розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови.

    61. Індивідуальна робота вихователя, її роль і місце в процесі навчання математики дітей дошкільного віку

    62. Самостійна музична діяльність дітей дошкільного віку.

    63. Використання елементів народної математики в навчанні дошкільників.

    64. Час та його особливості. Методика формування уявлень про час у дітей дошкільного віку

    65. Рухливі ігри у фізичному вихованні дошкільників, їх класифікація та методика керівництва.

    66. Дидактичні ігри у формуванні елементарних математичних уявлень у дошкільників, їх місце в режимі дня.

    67. Роль і значення образотворчого мистецтва у розвитку естетичного сприймання і художньої творчості дітей. Вимоги до відбору творів мистецтва для дітей різного віку.

    68. Особливості методики проведення занять з фізичної культури в старших дошкільних групах ДНЗ.

    69. Активний відпочинок дітей, його зміст та місце в системі фізичного виховання.

    70. Організація роботи з сім'єю з питань фізичного виховання дошкільників.

    71. Характеристика програм з образотворчої діяльності в ДНЗ у різних вікових групах.

    72. Образотворче мистецтво 19 ст.: класицизм, романтизм, сентименталізм та реалізм у мистецтві (П. Федотов, В. Тропинін, А. Венеціанов).

    73. Організація педагогічного процесу з образотворчого мистецтва в дошкільному навчальному закладі.

    74. Структура заняття з образотворчої діяльності, вибір методів і прийомів навчання. Вимоги до добору матеріалів, зберігання та їх використання. Спеціальне обладнання для демонстрації.

    75. Завдання та зміст навчання декоративного малювання в різних вікових групах.

    76. Види малювання в дошкільному навчальному закладі. Завдання та зміст навчання зображення предметів у кожній віковій групі.

    77. Сюжетне та декоративне ліплення в дошкільному навчальному закладі. Задачі та зміст навчання.

    78. Види ліплення, завдання навчання дітей техніці зображення предметів з глини.

    79. Форми організації музичної діяльності дошкільників, сучасні підходи, їх характеристика.

    80. Керівництво роботою з музичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

    81. Своєрідність предметних, сюжетних і декоративних завдань з аплікації. Вимоги до аплікаційного образу і показу прийомів наклеювання.

    82. Слухання музики. Прийоми навчання.

    83. Характеристика засобів та методів фізичного виховання в ДНЗ.

    84. Форми організації фізичного виховання в ДНЗ, їх характеристика.

    85. Методика загартування повітрям, водою та сонцем дітей дошкільного віку. Аналіз розділу «Загартування» у програмах «Впевнений старт», «Дитина» (2012 р.).

    86. Особливості розвитку моторики дітей раннього віку.

    87. Особливості добору загальнорозвивальних вправ та методика проведення ранкової гімнастики в І та II молодших групах.

    88. Роль вихователя під час музичних занять та свят у різних вікових групах дошкільного навчального закладу.

    89. Методика ознайомлення дошкільників з природою восени.

    90. Самостійна музична діяльність дітей дошкільного віку.

    91. Методика навчання молодших дошкільників кидання, ловіння. Аналіз розділу «Кидання», «Ловіння» в програмах «Українське дошкілля», «Дитина» (2012 р.).

    92. Форми і методи забезпечення наступності і перспективності з навчання дітей та учнів рідної мови. Мовленнєва готовність дітей до школи.

    93. Особливості та методика навчання дошкільників ходьби та бігу. Аналіз розділів «Ходьба», «Біг» у програмах «Впевнений старт», «Дитина» (2012 р.).

    94. Поняття рухових умінь та навичок. Етапи навчання дітей фізичних вправ.

    95. Особливості добору загальнорозвивальних вправ та методика проведення ранкової гімнастики в старших дошкільних групах.

    96. Куток природи в дошкільних навчальних закладах, його роль і значення в навчально-виховному процесі.

    97. Методи, прийоми та засоби ознайомлення дошкільників з природою, їх характеристика.

    98. Переказ літературних творів. Добір літературних творів до переказу, вимоги до них. Особливості навчання переказу в різних вікових групах. Методичні прийоми.

    99. Методика ознайомлення дітей з творами українських письменників.

    100. Робота з дітьми з формування елементарних математичних уявлень у різновіковій групі.

    101. Методи і форми використання природи у виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

    102. Обсяг знань, умінь і навичок дітей різних вікових груп з ознайомлення з природою взимку.

    103. Види конструювання в дошкільному навчальному закладі. Завдання та зміст навчання дітей конструювання.

    104. Прийоми викладання, наклеювання та вирізування, їх послідовність у навчанні дітей аплікації.

    105. Ділянка ДНЗ як одна з основних баз ознайомлення дітей з природою.

    106. Методичне керівництво роботою з ознайомлення дітей з природою.

    107. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою в ДНЗ.

    108. Методика ознайомлення дітей з природою влітку в дошкільному навчальному закладі.

    109. Зміст ознайомлення дітей з природою в дошкільному навчальному закладі навесні.

    110. Предмет і завдання методики ознайомлення дітей з природою в ДНЗ. Зв'язок з іншими науками.

    111. Методика розвитку діалогічного мовлення. Завдання і зміст розвитку діалогічного мовлення у ДНЗ.

    112. Методика вивчення природи рідного краю в дошкільному навчальному закладі.

    113. Базовий компонент дошкільної освіти (2012р.) про зміст і завдання освітньої лінії «Дитина у природному довкілллі». Аналіз розділів програм «Українське дошкілля», «Дитина» (2012 р.) з ознайомлення з природою.

    114. Планування та облік роботи з ознайомлення дошкільників з природою.

    115. Форми організації сприйняття мистецтва дітьми дошкільного віку та методи ознайомлення.

    116. Мовлення вихователя як засіб розвитку мовлення дітей, вимоги до нього.

    117. Розвиток дитячої творчості як актуальна проблема педагогіки. Своєрідність творчої діяльності дитини.

    118. Методика формування уявлення дітей про величину предметів.

    119. Роль сенсорного сприйняття предметів у оволодінні прийомами зображення. Методика організації розглядання та обстеження предметів.

    120. Методика навчання дітей стрибків. Аналіз розділу «Вправи зі стрибків» варіативних програм виховання і навчання дошкільників («Українське дошкілля», «Впевнений старт», «Дитина» (2012р.).

    121. Особливості та методика навчання дошкільників ходьби та бігу. Аналіз розділів «Фізичний розвиток» у програмі «Українське дошкілля», «Зростаємо дужими» у програмі «Дитина» (2012р.).

    122. Методика розвитку діалогічного мовлення. Завдання і зміст розвитку діалогічного мовлення у ДНЗ.

3. ЛІТЕРАТУРА

Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

 1. Аматьєва О.П. Діагностика та розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності / О.П. Аматьєва // Наука і освіта. – 1999, № 56. – С.77–80.

 1. Арнаутов М.Психология литературного творче­ства / М. Арнаутов. – М.: Прогресе, 1970. – 654 с.

 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів, 1990. – 278 с.

 3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.

 4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. пос. для студ. філолог. спец. / А.О. Білецький. – К.: Артек, 1997. – 224с.

 5. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.А., Лихолетова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайом­лення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.А. Зеленко. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с.

 6. Богуш А.М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник / За ред. А.М. Богуш. Друге видання, доповнене. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704с.

 7. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку// Педаго­гіка і психологія. – 1998. №3. – С. 112–121.

 8. Болтівець С. Психологія творення мови // Дивослово. 1997. № 4. - С.31-35.

 9. Борее Ю. Эстетика. - М.: Политиздат, 1988. -496 с.

 10. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М.: Пе­дагогика, 1973.-239 с.

 11. Ветлугина Н.А. Общие вопросы художествен­ного творчества ребенка // Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М.: Педагогика, 1972.-С.5-48.

 12. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільно­го віку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М.Богуш. - К.: ІЗМН, 1997. - 112с.

 13. Волков И.Ф. Литература как вид художествен­ного творчества: Книга для учителя. -М.: Просвещение, 1985.-192 с.

 14. Волошин М. Лики творчества. 2-е изд. - Л.: Нау­ка, 1989.-848 с.

 15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психолог. Очерк: Книга для учителя. -М.: Просвещение, 1991. - 94 с.

 16. Глюцер В.И. Дети пишут стихи. Книга о детском литературном творчестве. - М.: Просвещение, 1964. - 253с.

 17. Дошкільна педагогічна психологія / За ред.Проф. Д.Ф. Ніколенка. - К.: Вища школа, 1987. -184 с

 18. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошко­льника. - М.: Межд.образоват. и психолог. Колледж, 1996.-197 с.

 19. Запорожец А.В. Избранные психологическиетруды: В 2-х т. Т.1 Психологическое развитие ребенка. - М.: Педагогика, 1986. - 320 с.

 20. Комарова Т.Г. Дошкольный возраст: проблемы развития художественно-творческих способностей // дошкольное воспитание. 1998. № 10. - С.65-68.

 21. Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А.А., Новлянс-кая З.Н. Как развивать художественное восприятие ушкольников. - М.: Знание, 1988. - 80 с.

 22. Кулачківська С.Є. Провідні детермінанти психі­чного розвитку дитини // Дошкільне виховання. 1997.№ 2. - С.4-5.

 23. Культура української мови / За редВ.М.Русанівського. - К.: Либідь, 1990.

 24. Літературний словник-довідник. - К.: Академія, 1997.-750 с.

 25. Поддьяков Н.Н. Творчество как проблема лич­ности // Вопросы психологии. - 1985 №4.-С. 170-171.

 26. Придумай слово / под ред. О.С.Ушаковой. - М.: Просвещение, 1996

 27. Столович Л.Н. Жизнь - творчество - человек: функции художественной деятельности."- М.: Политиз­дат, 1985.-415с.

 28. Українська народна поетична творчість. - К.: Рад. Школа, 1966. -274 с.

 29. Якобсон П. Психология художественного тво­рчества. - М.: Знание, 1971. - 47 с.


Теорія і методика музичного виховання

 1. Лісовська Т. А. Музичне виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: 2014. – 356с.

 2. Степанова Т. М. , Лісовська Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Монографія. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 256с.

 3. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду / Н. А. Ветлугина. – М.: 1981. – 240 с.

 4. Ветлугина Н. А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. Педагогика и психология» / Н. А. Ветлугина, А. В. Кенеман. – М. : Просвещение, 1983. – 255 с.

 5. Гогоберидзе А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учеб. Пособие для студ. высш.учебн. заведений / А. Г. Гогоберидзе. – М. : Академия, 2005 – 320 с.

 6. Зінич Р. Т., Кукловська В. Г., Рудченко І. М., Шоломович С. М. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К. : Муз. Україна, 1979. – 265с.

 7. Зимина А. Н. Теория и методика музикального воспитания детей дошкольного возраста / А. Н. Зимина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – 320с.

 8. Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников / Н. Г. Кононова. – М.: 1982. – 360 с.

 9. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах / Н. Г. Кононова. – М.: 1990. – 130 с.

 10. Музыкальное воспитание дошкольников : пособие для студентов пед. институтов, учащихся пед. училищ и колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет.сада / под. ред. О. Радыновой. — М. : Просвещение : Владос, 1994. — 223 с.


Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей

 1. Антонович С. А., Захарчук Р. В., Чугай Р. В. Декоративно-ужиткове мистецтво. – Л. : 1993 – 272с.

 2. Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник, За аг. Ред. Г. В. Сухорукової. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376с.

 3. Комарова T. С. Изобразительная деятельность в детском саду / T. С. Комарова – M. : Просвещение, 1982. – 176 с.

 4. Лиштван З. В. Конструирование / З. В. Лиштван – M. : Просвещение. 1981. – 182с.

 5. Лепка в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада // Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, Г. В. Пантюхина – M. : Просвещение. 1986. – 144с.

 6. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб. пособие // Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Н. Б. Халезова – M. : Просвещение. 1991. – 256с.

 7. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з мистецтвом витинанки: Методичні рекомендації / Укл. Ликова И.О., – K.: І СДО, 1995. – 200с.

 8. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – M.: Просвещение, 1983. – 230 с.

 9. Сірченко Л.І., Скиданова Л.Я. Декоративне малювання в дитячому
  садку. Альбом. – К.: Рад. Школа, 1991. – 216 с.

 10. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання : конспект лекцій і занять (за матеріалами власного досвіду). . – К.: 1995. . – 236 с.

Теорія і методика фізичного виховання і валеологічної освіти

 1. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / О. Л. Богініч. – К. : 2001. – 184с.

 2. Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. / Посібник. – К.: Кобза, 2003. – 242с.

 3. Вільчковський Е. С. Методика фізичного виховання в дитячому садку / Е. С. Вільчковський. – К.: 1979. – 189с.

 4. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми : Мрія ЛТД. 2001. – 216с.

 5. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – Л.: ВНТЛ, 1998. – 336 с.

 6. Вільчковський Е. С., Залигіна Г. В. Фізична культура: Методичний посібник. Старша група в дитячому садку. – К.: 1990. – 56 с.

 7. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М. : Просвещение. – 1985. – 271 с.

 8. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М. : Просвещение. 1983. – 124с.

 9. Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей докільного віку6 навч.посіб./ Загородня Л.П., Тітаренко С.А.,Барсуковська Г.П.; за аг ред.. Л.П. Загородньої. – Суми: Університетська книга, 2011. – 272с.


Формування елементарних математичних уявлень

 1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число / Л.В. Артемова. – К.: Томіріс, 1997. – с. 304.

 2. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. Баглаєва //Дошкільне виховання. – 1999. – № 7. – С. 3 – 4.

 3. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі / Н. Баглаєва// Дошкільне виховання, 2000. – №10. – С.8 – 11.

 4. Баглаєва Н. Обчислювальна діяльність дошкільнят /Н. Баглаєва //Палітра педагога, 2001. – № 3. – С.10 – 13.

 5. Богданович М. Математична підготовка дітей в дитячому садку/ М. Богданович, М. Козак, Я. Коваль / Методика викладання математики в початкових класах:навчально-методичний посібник. – К.: 1998. – С. 27 – 28.

 6. Белошистая А. Дошкольный возраст: формирование и развитие математических способностей/ Белошистая А. // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 2. – С.69 – 79.

 7. Корнеева Г. Современные подходы к обучению дошкольников математике /Г. Корнеева, Е. Родина // Дошкольное воспитание, 2000. – № 3. – С.46 – 49.

 8. Леушина A.M. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста / A.M. Леушина. – М: 1974. – 367с.

 9. Степанова Т.М.Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей старшого дошкільного віку:монографія / Т.М.Степанова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 209 с.

 10. Фунтікова О. Методичні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4-5 року життя / О. Фунтікова // Палітра педагога, 1999. – № 4. – С. 10 – 13.

 11. Фадеєва Т. Вчимося міркувати (математична підготовка дошкільнят) / Т. Фадеєва //Дошкільне виховання, 2000. – №3. – С.10.

 12. Щербакова Е.Й.Организация обучения дошкольников математике по разноуровневым программам: методические рекомендации / Щербакова Е.Й., Степанова Т.М. – Запорожье, 1994. – 98 с.


Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей

 1. Богуш A.M., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Підручник для ВНЗ. - К.: Вища школа, 2007. - 540 с.

 2. Дошкільна лінгводидактика. - Хрестоматія / Укл. A.M. Богуш. - К. : Слово, 2006. -746 с.

 3. Богуш A.M. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. - К. : Слово, 2004. -376 с.

 4. Богуш A.M., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку: мовленнєві ігри, вправи, ситуації. - К. : «Слово», 2008. – 218 с.

 5. Богуш A.M. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Х.: Ранок, 2011.-176с.

 6. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя). – К., 2010. - 36с.

 7. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку -К: Освіта, 2012

 8. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2011. – 268с.

 9. Стежинки у Всесвіт : програма для дітей п’ятирічного віку / автор. кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2011. – 124 с.

 10. Богуш А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч.пос. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.

 11. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. - Запоріжжя, 1998. – 206 с.

 12. Миронова CA. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -М: Просвещение, 1991. – 128 с.

 13. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К: Вежа, 1994. – 218 с.

 14. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. - К: Грайлик, 1999

 15. Потебня A.A. Мысль и язык - К, 1993

 16. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. пос. Для студентів ВНЗ / Під ред. Л.О. Калми-кової. -К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут, в-во «Фенікс», 2008. - 235 с.

 17. Слепович ЕС. Формирование речи у дошкольников с задержками психического развития - Лишек, 1989

 18. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению. - К, 1998

 19. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови -Тернопіль, 1997.– 180 с.


Основи природознавства з методикою керівництва

 1. Бєлєнька Г.В. Змалку ближче до природи / Г.В. Бєлєнька //Дошкільне виховання, - №6, 2004. – С. 7-10.

 2. Г.Бєлєнька, Т.Конюхова. Авторські казки про природу як засіб
  формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку / Г. Бєлєнька, Т. Конюхова / Наука і сучасність, 2004. - №43. – С. 11-13.

 3. Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. / О.Л. Богініч, Г.В. Бєлєнька. – Київ : Кобза, 2003. – 192 с.

 4. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей / Н.М. Горопаха. – Рівне,2001. – 128 с.

 5. Григор’єва О.О., Фесюква Л.Б. Пори року: комплексні заняття / О.О. Григор’єва, Л.Б. Фесюква. – Х.: Веста : Видавництво «Ранок», 2007. – 208с

 6. Кот Н.М. Спільна робота дитячого закладу та сім'ї з екологічного виховання дошкільників / Н.М. Кот //додаток до газети „Дитячий садок". – 2001. - № 45 (14). – С. 13-15.

 7. Лохвицька Л.В. Створення навчально-ігрового довкілля для пізнавального розвитку дошкільника / Л.В. Лохвицька // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – Київ : Контекст, 2000. С.219-222.

 8. Лупійко Л. Екологічна культура та народні природознавчі традиції: орієнтовний зміст програми «Екологічна скринька» / Л. Лупійко // Палітра педагога. – 2004, № 1. – С. 9 - 13.

 9. Пантелєєв Г. Ділянки дитячого садка: естетика оформлення / Г. Пантелєєв //Дошкільне виховання. – 2003, № .4. – С.10.

 10. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників З.П. Плохій. – Київ : Ред. журн. „Дошкільне виховання", 2002. – 173 с.

 11. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку / З.П. Плохій. – К. : Вища шк., 2001. – 127 с.

 12. Плохій 3. Вітальна цінність природи / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2000, № 11. – С. 7-8.

 13. Плохій 3. Природа як пізнавальна цінність / З. Плохій //Дошкільне виховання, 2001, № 6. – С. 7 8.

 14. Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників / Н.Ф. Яришева. – Київ : Грамота, 2001. – 170 с.

 15. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : Навч. посібник / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 2008. – 255 с.

 16. Яришева Н.Ф. Природа України / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 2010. – 355 с.


Схожі:

В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки «затверджую» Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології " затверджую " ректор в. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського біологічний факультет "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології " затверджую " ректор в. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 20 \" лютого 2014 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи