Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов
Скачати 43.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов
Дата01.06.2013
Розмір43.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра германських та романських мов
II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
"Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи"У межах VII Всеукраїнського фестивалю науки

запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи», яка відбудеться 24 квітня 2013 р.


Планується робота за напрямками:

1. Проблеми сучасних лінгвістичних досліджень:

 • порівняльне вивчення різноструктурних мов;

 • германські мови;

 • романські мови;

 • слов’янські мови;

 • східні мови;

 • актуальні питання когнітивної лінгвістики;

 • актуальні питання соціального та регіонального функціонування мов.

^ 2. Переклад і перекладознавство:

 • актуальні питання перекладу спеціалізованих текстів;

 • переклад у XXI столітті: виклики епохи і перспективи розвитку;

 • навчання перекладу в умовах нової освітньої парадигми;

 • переклад в аспекті міжкультурної комунікації;

 • письмовий юридичний переклад і усний переклад з метою судового розгляду;

 • методи навчання юридичному та судовому перекладу;

 • професійні аспекти діяльності присяжного перекладача в різних системах судочинства.

^ 3. Проблеми юридичної лінгвістики та юридичного дискурсу:

 • вивчення фонетичних, морфосинтаксичних, лексичних, ідіолектних, стилістичних і прагматичних характеристик мовлення суб'єктів комунікації в судовому дискурсі;

 • законодавча техніка та лінгвістичні правила складання законодавчого документа;

 • семантичні критерії однозначності, ясності і точності в текстах законів та правовому мовленні;

 • проблеми зрозумілості і межі інтерпретації нормативного тексту;

 • історія законодавчої мови, latina iuridicalis, лінгвістичні особливості поширення правових систем та їх концептів;

 • порівняльне вивчення юридичних тезаурусів;

 • проблеми лінгвокриміналістики;

 • проблеми творення термінології у різних галузях права; юридичний концепт і термін : проблеми співвідношення;

 • офіційний статус мов та питання мовної політики в багатоетнічних державах;

 • риторические техники в юридическом дискурсе (вербальные, голосовые и жестовые приемы).

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, турецька.

Необхідна інформація!

Бажаючі взяти участь у конференції повинні в термін до 10 квітня 2013 направити на адресу оргкомітету такі матеріали:

1) заявку на участь (зразок заявки додається);

2) текст доповіді, оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;

3) відскановану квитанцію про оплату.


До друку приймаються тези доповіді обсягом до трьох сторінок тексту формату А4, набрані у редакторі MS Word. Шрифт - Times New Roman, розмір кегля - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) - 20 мм, абзац - 10 мм (див.зразок оформлення). Роботи аспірантів і здобувачів подаються з відсканованою копією рецензії наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою установи чи її підрозділу. У заявці необхідно також вказати контактний телефон та електрону адресу наукового керівника (без цієї інформації роботи студентів не розглядаються). Тези доповідей докторів наук друкуються безкоштовно.


Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри германських та романських мов Національного Університету «Одеська Юридична Академія» http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=929&Itemid=389&lang=ru і опубліковані окремим збірником на електронному носії (диск), який буде розіслано учасникам конференції разом із сертифікатом учасника. Розсилку матеріалів конференції буде здійснено до 24 травня 2013 р.


Учаснику конференції необхідно враховувати наступне: за участь у конференції та покриття витрат на видання збірника за результатами конференції й оплату поштових послуг сплачується оргвнесок у розмірі 100 гривень, що вноситься особисто або поштовим переказом за адресою: м. Одеса 65009, до запитання, Гіба Валерія Олексіївна


^ Контактна інформація:

Голова оргкомітету:

д. філол.. н., проф. Наталія Володимирівна Петлюченко (npetljutschenko@onu.edu.ua )

Заступник голови:

к.філол.н., доц. Анна Олександрівна Артюхова (anna.art@rambler.ru)

^ Відповідальний секретар конференції:

асистент Валерія Олексіївна Гіба (моб. 093 044 55 42, роб. (048) 719 88 10)


З усіма питаннями звертайтесь до відповідального секретаря або надсилайте їх на e-mail: internet_conference@onua.edu.ua (з позначкою «Интернет-конференція 2013»)


З повагою,

Оргкомітет


^ Зразок заявки


Заявка

На участь у II Міжнародній науковій Інтернет-конференції
«Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи»


Прізвище

Ім'я

По батькові

Місце роботи

Вчене звання, посада

Тема доповіді

Назва секції

Прізвище, ім’я, по-батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника, e-mail (за необхідністю)

Координати для контакту:

Поштова адреса

Тел.:

Ел. адреса:


Зразок оформлення тез


Бридко Т.В.

к.филол.н. , доцент ТНУ им.В.И.Вернадского


^ ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ»

В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ


Список использованной литературы:

1. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. К вопросу о предмете социолингвистики / Валентин Александрович Аврорин. – Л. : Наука, 1975. – 267 с.

2. Беликов В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. – М. : Изд. центр РГГУ, 2001. – 439 с.

3. Петренко А.Д. Социофонетическая вариативность современного немецкого языка в Германии / Александр Демьянович Петренко. – Киев : Рідна мова, 1998. – 254 с. … (не більш 5 джерел у алфавітному порядку без посилання на них у тексті тез).

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Філологія XXI століття: теорія,
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька,іспанська
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconПроект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Рекомендовано Навчально-методичною радою ну "Одеська юридична академія". Протокол №5 від "19" грудня 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» файєр олена Анатоліївна
Робота виконана на кафедрі цивільного права №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» Кафедра іноземних мов №1 Шановні аспіранти І молоді вчені!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної конференції «Сучасні тенденції юридичної науки очима молодих учених», що відбудеться...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Всеукраїнська екологічна ліга Інформаційне повідомлення засідання «круглого столу»
України та його гармонізації із законодавством єс; проблеми законотворчої та правозастосовної діяльності та ін
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошу
Конференція відбудеться 16-17 травня 2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даної конференції...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи