І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга icon

І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга
Скачати 34.93 Kb.
НазваІ. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія
Дата26.09.2014
Розмір34.93 Kb.
ТипДокументи

Педагогіка. Освіта

 1. Осадчий, І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. - К. : Інформавтодор, 2013. - 436 с.

 2. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник. - Суми : Ун-тьска книга, 2013. - 396 с.

 3. Кравцов, Ю. С. Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини : монографія. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. - 255 с.

 4. Гедікова, Н. П. Методичний посібник щодо організації самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання з дисципліни "Державна політика в галузі освіти". - О. : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2013. - 132 с.

 5. Ільїна, О. С. Навчальний рік : основні накази. - К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. - 128 с.

 6. Войцях, Т. В. Запобігання дитячій жорстокості. - К. : Ред. загальпед. газ., 2013. – 120 с.

 7. Макаренко, О. А. Професійна етика педагога. - К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. – 88 с.

 8. Внутрішньошкільний контроль та аудит. - К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. - 128 с.

 9. Толкачова, Л. І. Інтерактивні прийоми у вихованні. - К. : Шкільний світ, 2013. - 120 с.

 10. Чудаков, В. Є. Охорона праці в навчальному закладі : накази, положення, інструкції. - К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. - 128 с.

 11. Василенко, Н. В. Інформатизація профільного загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект. - Х. : Основа, 2013. - 128 с.

 12. Портфоліо методиста. - К. : Шк. світ, 2013. - 128 с.

 13. Ціннісне ставлення до праці : виховні заходи. - К. : Шк. світ, 2013. - 128 с.

 14. Підласий, І. П. Чи буде PISA в Україні?. - Х. : Основа, 2013. - 128 с.

 15. Санітарно-гігієнічні правила та норми в організації навчально-виховного процесу : накази. - К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. - 96 с.

 16. Ситнікова, Є. М. Школа молодого спеціаліста. - Х. : Основа, 2013. - 112 с.

 17. Дрожжина, Т. В. Менеджеру освіти про гендер і школу. - Х. : Основа, 2013. - 128 с.

 18. Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу : заняття курсу за вибором. - Х. : Основа, 2013. - 128 с.

 19. Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів. - К. : Ред. газ. дошк. та почат. освіти, 2013. - 120 с.

 20. Радул, В. В. Соціалізація особистості : навч. посібник. - Кіровоград : [ФОП Александрова М. В.], 2013. - 236 с.

 21. Елькін, М. В. Формування професійної компетенції вчителя. - Х. : Основа, 2013. – 112 с.

 22. Лыкова, В. А. Педагог как психотерапевт: помощь "агрессивному" ребенку. - К. : Дельта, 2007. - 124 с.

 23. Реброва, О. Е. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва : монографія. - К. : [НПУ ім М. П. Драгоманова], 2012. - 295 с.

 24. Науково-методична проблема школи. - К. : Шк. світ, 2013. - 128 с.

 25. Туріщева, Л. В. Психологічні проблеми на педагогічній раді. - Х. : Основа, 2013. – 128 с.

 26. Календар знаменних і памятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік : до 15-річча ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [Нілан-ЛТД], 2013. - 211 с.

 27. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович - видатний педагог, психолог, громадський діяч : бібліографічний покажчик. - К. : [Нілан-ЛТД], 2013. - 143 с.

 28. Гончаренко Семен Устимович : бібліографічний покажчик. - К. : [Нілан-ЛТД], 2013. - 199 с.

 29. Загальні вимоги до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт : метод. рекомендації. - О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. - 48 с.

 30. Горовенко, О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації. - Х. : Основа, 2013. - 112 с.

 31. Торган, М. М. Контрольно-діагностичні функції в управлінні ЗОШ : навч. посібник. - О. : [ВМВ], 2011. - 120 с.

 32. Торган, М. М. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч.-метод. комплекс. - О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. - 84 с.

 33. Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 29-30 жовтн 2013 р.. - О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. - 128 с.

 34. Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи : Програма міжнар. наук.-практ. конференції 29-30 жовтн 2013 р.. - О. : [б. в.], 2013. - 12 с.

 35. Черненеко, Н. М. Моніторінг та оцінювання в освіті : практикум. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2010. - 60 с.

 36. Долженков, О. О. Методичні вказівки з управлінської практики : за спец. 8.18.010020 "Управління навчальним закладом". - О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. - 28 с.

 37. Дорошенко, С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : В. 2. - Х. : Основа, 2013. - 144 с.

 38. Баришполь, С. В. Довідник учителя 1-го класу : практичні психол.-пед. рек. у запитаннях і відповідях. - Х. : Основа, 2013. - 160 с.

 39. Іваній, О. М. Формування правової компетентності майбутнього вчителя : навч.-метод посібник. - Суми : Університетська книга, 2013. - 112 с.

 40. Прокоп, И. Виховні цілі навчання: історія, теорія, методика : навч. посібник. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 214 с.

 41. Сакалюк, О. О. Керівник навчального закладу : навч.-метод. комплекс. - О. : Вид. Букаєв Вадим Вікторович, 2014. - 40 с.

 42. Войнола, Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 140 с.

 43. Реброва, О. Е. Методологіні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти : монографія. - К. : [НПУ ім М. П. Драгоманова], 2012. - 283 с.

 44. Морально-етичне виховання : 1 клас. - Х. : Основа, 2013. - 176 с.

 45. Морально-етичне виховання : 2 клас. - Х. : Основа, 2013. - 144 с.

 46. Морально-етичне виховання : 2 клас. - Х. : Основа, 2013. - 160 с.

 47. Пятница, Т. В. Мой ребенок - левша. Диагностика и обучение леворуких детей. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 315 с.

 48. Пустовіт, Н. О. Екологічні задачі, ігри та вікторини : 5-11 класи. - К. : Шкільний світ, 2013. - 112 с.

Схожі:

І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Охорона праці в галузі» навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»,...
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Р64 Розвиток творчої активності майбутніх педагогів: теорія І практика [Текст] : [монографія]. О.:[б в.], 2005. 276 с
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconДо практичних занять з дисципліни “охорона праці в галузі”
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconМіністерство освіти та науки україни
Навчальний посібник з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного...
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconПрактикум по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах (ІІ сертификационный уровень) : учеб пособие. О. Н. П. Черкасов, 2010. 158 с
Кучер, З. І. Практика перекладу (німецька мова) : [навч посіб для студ вищ навч закладів]. Вінниця : Нова книга, 2013. 54 с
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга iconТематика робіт На конкурс надсилаються роботи, які виконані за спеціальністю Охорона праці. Умови проведення конкурсу
Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1076 від 10. 2012 р з галузі науки бжд спеціальність «Охорона праці»,...
І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга icon1 Вступ Місце І значення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
Дисципліна «Охорона праці в галузі» базується на вивчених та попередніх курсах, загальних питаннях безпеки людини в умовах її життя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи