Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти icon

Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Скачати 153.15 Kb.
НазваПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Дата26.03.2013
Розмір153.15 Kb.
ТипПротоколМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти


Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки 6. 020202 «Хореографія»


Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від « 29 » січня 2013 р.


Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.


Укладачі: кандидат педагогічних наук, професор Годовський В.М.

доцент Пуйов В.М.


Зміст


Вступ…………………………………………………………………………….. 3


Порядок проведення вступного випробування………………………………...3


Зміст вступного випробування (творчого конкурсу) ………………………...4


Порядок та критерії оцінювання результатів вступного випробовування…..4


Список рекомендованої літератури……………………………………………..7


Електронний ресурс……………………………………………………………...10


Вступ


Метою вступного випробування є практичний показ та перевірка рівня виконавських умінь та навичок з хореографії:

- виконання екзерсису класичного та народно-сценічного або бального, або сучасного танців;

- виконання рухів біля станка і посеред зали;

- створення та показу власного танцювального етюду чи композиції.

Вступники повинні виявити рівень сформованості виконавських умінь та навичок, володіти навичками виконання рухів класичного та народно-сценічного або сучасного, або бального танців, мати необхідні професійні дані: крок, виворотність, стрибок, музикальність, уміти створювати танцювальні етюди.


^ Порядок проведення вступного випробування

 • допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

 • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

 • вступникам дозволяється брати з собою необхідні для творчих конкурсів предмети (тренажну форму, танцювальне взуття, костюми тощо), перелік яких рекомендований предметною екзаменаційною комісією, що проводить вступні випробування;

 • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

 • вступники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

 • перескладання вступних випробувань не дозволяється.Творчий конкурс складається з двох етапів:

  1. Виконання екзерсису класичного та народно-сценічного або сучасного, або бального танців.

  2. Практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції.^ Зміст вступного випробування (творчого конкурсу)

Зміст І етапу (виконання екзерсису класичного та народно-сценічного або сучасного, або бального танців)


Вступник повинен виявити знання та уміння виконання екзерсису класичного та народно-сценічного або сучасного, або бального танців за завданням викладача.

Показ класичного екзерсису передбачає перевірку рівня виконавських умінь та навичок вступників із класичного танцю, а саме: екзерсис біля станка та посеред зали, стрибки.

Показ народно-сценічного екзерсису передбачає перевірку знань його національних та регіональних особливостей, хореографічної лексики та музичного супроводу, тренаж, виконання технічно складних рухів.

Показ сучасного екзерсису передбачає знання основних рухів на напрямів сучасної хореографії.

Показ бального екзерсису передбачає знання основних рухів, термінів, комбінацій європейських та латиноамериканських танців.


^ Зміст ІІ етапу (практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції)


Вступник повинен продемонструвати уміння створити танцювальний номер і бути готовим відповісти на питання щодо його теми та ідеї, розповісти про образи та характери дійових осіб.

На практичному показі вступник повинен виявити:

 • уміння створювати художній образ засобами хореографії;

 • акторські здібності (здатність до образного мислення, багатство уяви, естетичного смаку, експресивність);

 • музикальність (відтворити метро-ритмічну основу музичного твору, визначити музичну фразу, речення, темп).


^ Порядок та критерії оцінювання рівня навичок та умінь,

виявлених на творчому конкурсі


Оцінювання результатів творчого конкурсу здійснюється членами предметної екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 100 до 200 балів (за кожен етап творчого конкурсу). Підставою для формування оцінки є критерії подані у таблицях.

Вступники, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


^ Критерії оцінювання І етапу творчого конкурсу
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

^ Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

Вступник має високий показник умінь та навичок з хореографії, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки. Має розвинені фізичні дані та початкову хореографічну підготовку.
5


181 - 200

Відмінно

Вступник добре зорієнтований у матеріалі, має достатні технічні можливості, хоча допускає деякі незначні помилки. Володіє відповідними технічними уміннями з хореографії, але дещо невпевнений у виконанні технічних вправ.4


152-180

Добре

Вступник має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки.
3


140-151

Задовільно

Вступник демонструє недостатні практичні навички з хореографії. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.
2


106-139

Незадовільно^ Критерії оцінювання ІІ етапу творчого конкурсу
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

^ Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

Вступник бездоганно виконує хореографічну композицію, демонструє блискучі творчі дані. Володіє виразними засобами хореографії, координацією тіла. Передає характер та манеру виконання художнього образу.
5


181 - 200

Відмінно

Вступник добре зорієнтований у матеріалі, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки. Недостатньо розкриває характер художнього образу та читання музичного матеріалу.4


152-180

Добре

Вступник має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки. Виявляє невідповідність музичного матеріалу та хореографічної лексики.
3


140-151

Задовільно

Вступник демонструє недостатні практичні навички з хореографії. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.
2


106-139

НезадовільноСписок рекомендованої літератури


 1. Аксьонова І. Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичний аспект / І.Ю. Аксьонова – Рівне: РДГУ, 2009. – 135 с.

 2. Асафьев Б. В. О музыкально-творческих навыках у детей: Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – Л.: Искусство, 1975. – С. 5–12.

 3. Базарова Н. П. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – Л.: Искусство, 1983. – 207 с.

 4. Балет: энциклопедия / [гл. ред. Григорович Ю. Н. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.

 5. Бежар М. Мгновение в жизни другого / Морис Бежар. – М.: В/О Союзтеатр, 1989. – 287 с.

 6. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. О. Березова. – [2–ге вид.]. – К. : Муз. Україна, 1990. – 256 с.

 7. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. О. Березова. – [2–е вид.]. – К.: Музична Україна, 1989. – 208 с.

 8. Богданов Г. Работа над танцевальной речью. Учебно-методическое пособие / Г. Богданов. Ч. 1. - М.: Союзтеатр, 2006. - 160 с.

 9. Бондаренко Л. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу /Людмила Бондаренко, Олександр Бердовський. – К.: Музична Україна, 1969. – 229 с.

 10. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях / Л. А. Бондаренко.– К.: Муз. Украина, 1985. – 222 с.

 11. Ваганова А. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – С.-П.: Лань, 2002. - 192с.

 12. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К.Василенко.. – К.: Мистецтво, 1971. - 562с.

 13. Василенко К.Ю. Українські народні танці для дітей / К.Василенко. –К.: Музична Україна, 1985. - 80с.

 14. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю/ В.М. Верховинець – К.: Музична Україна, 1990.

 15. Возрастная психология: детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов педагогических вухов / Составитель и научный редактор В.С.Мухина, А.А.Хвостов. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 624с.

 16. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 62–67.

 17. Годовський В. М. Теорія і методика роботи в дитячому хореографічному колективі /Володимир Годовський, Валентина Арабська. –Рівне: РДГУ, 2000.

 18. Годовський В.М. «Калина» Полісся. Ансамблю пісні і танцю «Калина» - 25 років /Володимир Годовський. –Рівне: РДГУ, 2004. - 100с.

 19. Годовський В.М. Постановка танцю в драматичній виставі /Володимир Годовський. –Рівне: РДГУ, 2002. -23с.

 20. Годовський В.М. Танці Полісся. Вип.1. Репертуарний збірник / В.Годовський. –Рівне: РДГУ, 2002. 114с.

 21. Годовський В.М. Український танець та зразки танцювального фольклору/ В.Годовський. –Рівне: РДГУ. -2001.

 22. Годовський В.М., Димченко С.С. Музика українського народного танцю. Посібник. –Рівне: РДГУ, 2003. - 357с.

 23. Годовський В.М. Повітряні підтримки у дуетно-сценічному танці. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціалізації 7.020202 «Хореографія»./ Володимир Годовський, Люція Зань. –Рівне: РДГУ, 2004. -75с

 24. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. -376с.

 25. Горбачук Р. Інноваційні дослідження простору в контексті сучасного хореографічного мистецтва / Р.Горбачук // Мистецтво­знавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 11. – К.: Міленіум, 2007. – С.27-32.

 26. Горбачук Р. Творчий експеримент як фактор становлення новітніх технологій у хореографії / Р.Горбачук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Вип. 1. ХХІ. – К.: Міленіум, 2008. – С.302 - 308.

 27. Горбачук Р. Творчий експеримент як фактор становлення новітніх технологій у хореографії / Р.Горбачук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Вип. 1. ХХІ. – К.: Міленіум, 2008. – С.302 - 308.

 28. Горбачук Р. Творчість Рудольфа Лабана в контексті теоре­тичних проблем сучасної хореографічної культури/ Р.Горбачук // Культура і сучасність: альманах. – К.: ДАКККІМ, 2006. – №1. – С. 107-111.

 29. Горбачук Р. Творчість Рудольфа Лабана в контексті теоре­тичних проблем сучасної хореографічної культури/ Р.Горбачук // Культура і сучасність: альманах. – К.: ДАКККІМ, 2006. – №1. – С.107-111.

 30. Горбачук Р.Інноваційні дослідження простору в контексті сучасного хореографічного мистецтва / Р.Горбачук // Мистецтво­знавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 11. – К.: Міленіум, 2007. – С.27-32.

 31. Горбачук Р.Л. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю: Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спец. 7.02020201 «Хореографія»/ Роксана Горбачук, Тетяна Лобан, Андрій Скоцький. –Рівне: РДГУ. - 2004. - 28с.

 32. Гройсман А. Л. Методологические принципы хореографического образования / А. Л. Гройсман // Психолого-педагогические аспекты обучения студентов театральных вузов: сб. фрагментов дисс. исследований. – М.: Имприт, 1996. – Вып. 3. – С.4–8.

 33. Лобан Т. Внесок майстрів джазового танцю в сучасне хореографічне мистецтво / Т.Лобан // Актуальні питання культу­ро­логії: Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри культу­рології: у 2-х томах. Вип. 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. –С.148-152.

 34. Лобан Т. Мерс Кенінгем – яскрава особистість хорео­графічного авангарду/ Т.Лобан // “Феномен ідентичності: зміст, структура та механізми формування. Матеріали регіональної науково-методичної конференції 29-30 листопада 2007 року. – Рівне: РДГУ, 2008. – С.158-162.

 35. Манелюк Д.І. Навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни «Історико-побутовий танець» /Дмитро Манелюк, Елла Манелюк,Наталя Карауш. – Рівне:РДГУ. -2003. -47с.

 36. Манелюк Д.І. Основи теорії та методики роботи хореографа в окремих видах спорту. Курс лекцій для студентів ІV – Vкурсів спец. 7.020202 «хореографія» /Дмитро Манелюк. –Рівне, РДГУ, 2010. - 19с.

 37. Марлянова О.А. Жіночі танці в українській хореографії /О.Марлянова. –Київ, 2009. -19с.

 38. Мартиненко О. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – Бердянськ. Видавець Ткачук О.В., 2010. -156с.

 39. Мистецтво балетмейстера. Методичні рекомендації і навчальна програма для викладачів та студентів вузів культури і мистецтв // Упорядники В.Годовський, А.Самохвалова, Р.Горбачук, О.Марач. –Рівне:РДГУ,-2000. -32с.

 40. Сердюк Т. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду. Монографія / Т.Сердюк. – Бердянськ., Видавець Ткачук О.В., 2011. -250с.

 41. Творча майстерня балетмейстера: [програма для сту­ден­тів спеціальності 7.020202 “Хореографія” спеціалізація “Сучасна хореографія”] / [укл. Л. М. Климчук]. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 20 с.

 42. Туркевич В. Хореографічне мистецтво України в персона­лiях / В.Туркевич. – К. : Iнтеграл, 1999. – 224 с.Електронний ресурс


Кафедра хореографії має власний сайт в мережі Інтернет www.horeograf.rv.ua.


Для інформаційного забезпечення вступники можуть використовувати посилання на електронні адреси спеціальних веб-сайтів:


 1. Мистецтво балетмейстера – www.infanata.com

 2. Теорія та методика викладання модерн танцю - www.freetodance.com

 3. Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю – www.luigijazz.com

 4. Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю - www.freetodance.com

 5. Композиція сучасного танцю та імпровізація - www.infanata.com

 6. Ансамбль сучасного танцю - www.luigijazz.com

 7. Теорія та методика викладання європейських танців - www.dance.com

 8. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців - www.dancesebastopol.com

 9. Композиція європейських танців - www.danceinfo.com

 10. Композиція латиноамериканських танців - www.dancelife.ru

 11. Ансамбль бального танцю - www.dancesport.ru

 12. Теорія та методика викладання класичного танцю - www.horeofraf.com

 13. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю – www.balletmusic.ru

 14. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю – www.bayanac.narod.ru

 15. Ансамбль народного танцю - www.ftst.ru

 16. Основи дуетно-сценічного танцю - www.udsa.com.ua

 17. Основи класичного танцю - www.horeofraf.com

 18. Теорія та методика викладання теп-дансу та акробатики – www.rambook.ru

 19. Теорія та методика викладання історико-побутового танцю - www.ftst.ru

 20. Історія костюма - www.myukraine.info /uk/, www.culture/etnography/costumes, www.akvitania.flybb.ru/topic33.html

 21. Історія хореографічного мистецтва - www.balletmusic.ru, www. ballet-enc.ru, www.idance.ru.Програма рекомендована до друку на засіданні кафедри хореографії (протокол № 7 від 20.02.2013 р.)


Зав. кафедри хореографії проф. Годовський В.М.

Схожі:

Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Вступ 3
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Вступ 3-7
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в рдгу досягти відповідного професійного рівня...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з української мови та літератури до Національного університету державної податкової служби України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до програми повної середньої зага
України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розроблена
Програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма вступного випробування із всесвітньої історії для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
Мета вступного випробування із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників із різних етапів її вивчення у загальноосвітній...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступ 3
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи