Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» icon

Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Скачати 65.66 Kb.
НазваХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Дата15.09.2012
Розмір65.66 Kb.
ТипДокументи

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки 6.020208 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»


Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», денної та заочної форми навчання, кваліфікації «бакалавр мистецтва».

Приймаються випускники загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів) на базі повної середньої освіти, терміном навчання 4 роки (денна та заочна форми навчання) за держзамовленням та на контрактній основі;

^ При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра для конкурсного відбору вступників зараховуються:

  • результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з історії України, з української мови та літератури.

  • результати вступного випробування (творчий конкурс).

Встановлена шкала оцінювання від 100 до 200 балів за кожен етап (завдання) конкурсу.


^ Зміст творчого конкурсу

Вступний конкурс на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» полягає у виконанні двох окремих етапів (завдань) з рисунку і живопису. Завдання посиленої складності, призначені для виявлення творчих здібностей вступників і вимагають достатнього рівня володіння графічною, живописною техніками, умінням компонувати, передати форму, об’єм та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити необхідні уміння і навички композиційного, графічного і живописного відтворення натури.

Завдання з рисунку і живопису виконуються згідно правил реалістичного зображення, включають в себе усі ланки художнього відтворення предметів навколишнього середовища – компонування на форматі, передача пропорцій, відтворення матеріальності, передача об’єму. Завдання виконується з натури.

Оцінювання результатів творчого конкурсу кожного етапу (завдання) здійснюється окремо за 200-бальною системою (див. критерії оцінювання творчих робіт для абітурієнтів, таблиця 1, 2).


Рисунок

Завдання: рисунок гіпсової голови (копія класичних зразків) – Антиноя, Гермеса, Германіка і т. д.) .

На аркуші паперу закомпонувати, виявити конструкцію і передати об’єм гіпсової голови. Матеріал - графічний олівець, папір формату – А-2. Час виконання – 4 год. Освітлення звичайне, денне, може бути використане штучне підсвітлення. Фон нейтральний. Голова зображується з шиєю без плечового поясу та будь-яких додаткових атрибутів.

Вступник повинен правильно закомпонувати рисунок у форматі, правильно передати конструкцію гіпсової голови, вірно відтворити пропорції великих і малих форм і голови в цілому, а також з допомогою засобів світлотіні передати цілісність і об’єм голови. Від вступника вимагається дотримання правильної послідовності ведення роботи – компонування, виявлення великих форм, пророблення деталей, узагальнення, тощо.


Т а б л и ц я 1


^ Шкала оцінювання 100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів ( Рисунок)


100-123

Вступник не може відтворити натуру зображувальними графічними засобами. Не володіє художньою графічною грамотою. Немає знань з композиції, перспективи. Не володіє графікою, не відчуває пропорцій.

Вступник не володіє знаннями загальної художньої грамоти.
При зображенні натури очевидні грубі порушення пропорцій, лінійне і тональне вирішення на дуже низькому рівні і не відповідає критеріям вимог вступу до вищої школи.

Вступник допускає грубі порушення пропорцій композиційного характеру, тонального вирішення, відсутнє або на дуже низькому рівні цілісне сприймання і передача зображувальної натури. Низький рівень мистецької підготовки.

124-151

Вступник володіє певними навичками зображувальної графічної грамоти. Здатний відтворювати натуру різноманітними графічними засобами. Допускає порушення пропорцій. Не впевнено володіє побудовою, світлотіньовою передачею зображуваного.

Вступник недостатньо впевнено володіє графічною технікою зображення натури. Допускає порушення у побудові: пропорцій і перспективи, тональних співвідношень. Очевидні недоліки у передачі об’єму, допускає порушення цілісності зображення.

При побудові зображення абітурієнт допускає порушення пропорцій, перспективи, тональних співвідношень. Непереконливе композиційне вирішення, є недоліки у відтворенні об’єму, матеріальності.

152-180

Вступник володіє художньою грамотою. Правильно компонує зображувальні предмети на форматі. Вірно будує, має знання перспективи, пластичної анатомії. Грамотно передає тональні співвідношення. Окремі недоліки у композиційному, лінійному, тональному вирішеннях.

Вступник добре володіє зображувальною грамотою, вірно передає пропорції, рух, пластичні особливості анатомії. Виявляє, добре володіє тоном, світлотінню, майстерно передає об’єм.

Володіє знаннями з перспективи, пластичної анатомії. Впевнено будує і правильно вирішує світло тональність, об’ємність і цілісність.

181-200

Вступник вільно володіє зображувальною грамотою. Вміє правильно за компонувати з елементами власного підходу. Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів світлотінню і лінійно, чітким прорисовуванням деталей, виразністю і цільністю сприйняття. Вільно володіє графічною грамотою.

Правильно і грамотно передає натуру. Крім вільного володіння матеріалами і технікою зображення демонструє творчий підхід до роботи і власне бачення через певну техніку. Практична робота виконується без зауважень і відповідає вимогам поставленого завдання.Живопис

Завдання: живопис натюрморту (натюрморт із трьох-чотирьох побутових предметів з гіпсовою маскою).

При виконанні завдання з живопису необхідно закомпонувати та передати тонові і кольорові співвідношення предметів натюрморту. Робота виконується з натури, матеріал – акварель, гуаш, олія (за вибором), формат – А-2. Час виконання – 4 год. Для натюрморту відбирається декілька різних за формою і кольором предметів, поєднаних смисловим змістом і загальною кольоровою гамою. В натюрморт додаються драперії різного кольору. Освітлення натюрморту – розсіяне, денне.

Вступник повинен відтворити загальну колористичну гаму натюрморту, передати об’єм, фактуру і матеріальність предметів, знайти відмінності по світлоті, насиченості і відтінку в залежності від освітлення і оточення. При цьому необхідно виявити живописно-колористичні здібності, уміння і навички реалістичного відтворення предметів оточуючого середовища з допомогою живописних засобів вираження.


Т а б л и ц я 2


^ Шкала оцінювання 100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів (Живопис)


100-123

Вступник не може відтворити натуру зображувальними живописними засобами. Не володіє художньою живописною грамотою. Немає знань з композиції, перспективи. Не володіє прийомами живопису, не відчуває пропорцій.
При зображенні натури очевидні грубі порушення пропорцій, кольорове і тональне вирішення на дуже низькому рівні і не відповідає критеріям вимог вступу до вищої школи.

Допускає грубі порушення пропорцій композиційного характеру, тонального і кольорового вирішення, відсутнє або на дуже низькому рівні цілісне сприймання і передача зображувальної натури. Низький рівень загальномистецької підготовки.

124-151

Вступник володіє певними навичками зображувальної живописної грамоти. Здатний відтворювати натуру окремими живописними засобами. Допускає порушення пропорцій. Недостатньо впевнено володіє живописною технікою зображення натури. Допускає порушення у побудові: пропорцій і перспективи, кольорових і тональних співвідношень. Очевидні недоліки у передачі об’єму, допускає порушення цілісності зображення.

Непереконливе композиційне вирішення, є недоліки у відтворенні об’єму, матеріальності.

152-180

Вступник володіє художньою грамотою. Правильно компонує зображувальні предмети на форматі. Вірно будує, має знання перспективи, пластичної анатомії. Грамотно передає тональні і кольорові співвідношення. Окремі недоліки у композиційному, живописному, тональному вирішеннях.

Вступник добре володіє зображувальною живописною грамотою, вірно передає пропорції, рух, пластичні особливості анатомії. Виявляє колір, добре володіє тоном, світлотінню, майстерно передає об’єм.

Впевнено будує, правильно вирішує колір, світлотональність, об’ємність і цілісність.

181-200

Вступник вільно володіє зображувальною живописною грамотою. Вміє правильно за компонувати з елементами власного творчого підходу. Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів кольором і світлотінню, чітким прорисовуванням деталей, виразністю і цільністю прийняття.

Правильно і грамотно передає натуру, зображення чітке, колір насичений і правильний, деталі об’єднані у єдине ціле.

Крім вільного володіння матеріалами і технікою зображення демонструє творчий підхід до роботи і власне бачення через певну живописну техніку. Практична робота виконується без зауважень і відповідає вимогам поставленого завдання.Затверджено на засіданні кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, протокол № 7 від 17.01.2012р.
Схожі:

Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconКалендарно-тематичне планування змісту уроків української художньої культури
Основні періоди розвитку. Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного...
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconФакультет образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Декан факультету образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва у м. Вижниця Чернівецького національного університету ім. Ю....
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПідручники англійською мовою за темою декоративно прикладне мистецтво, образотворче мистецтво

Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Художньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. – Декоративно-прикладне мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи