Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність icon

Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність
Скачати 49.45 Kb.
НазваТрансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність
Дата15.09.2012
Розмір49.45 Kb.
ТипДокументи
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності


Актуальність. Організація повноцінного та ефективного управління підприємством передбачає формування чіткої організаційної структури та розробку механізмів взаємовідносин між його структурними підрозділами. У зв’язку з цим виникають проблеми у встановленні системи ціноутворення при реалізації продукції одними підрозділами іншим на взаємовигідних умовах. Зазначимо при цьому, що інтереси учасників даного процесу не завжди співпадають. У сучасних економічних умовах, коли виникає необхідність чіткому визначенні доходів та витрат кожного підрозділу підприємства та оцінки його впливу на загальний результат діяльності, проблема дослідження та застосування трансфертного ціноутворення набуває все більшого значення.

^ Мета дослідження. Метою дослідження є визначення функцій трансфертного ціноутворення, оцінка існуючих і альтернативних методів трансфертного ціноутворення, можливостей їх застосування в практичній діяльності вітчизняних підприємств.

^ Результати дослідження. Питання трансфертного ціноутворення знайшло відображення в наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Трансфертне ціноутворення визначається як процес, в якому приймають участь дві сторони: центр відповідальності, що постачає виготовлену продукцію, і центр відповідальності, який приймає дану продукцію з метою її наступного споживання або переробки. Продукція, передана від одного центру відповідальності до іншого центру відповідальності, називається проміжною продукцією. Продукцію, яку підрозділ реалізує зовнішнім структурам, називають готовою продукцією. Трансфертна ціна – ціна, відповідно до якої роботи або послуги одного центру відповідальності підприємства передаються іншому центру відповідальності цього підприємства.

Трансфертна ціна встановлюється, виходячи з рішень управлінського персоналу. Процес ухвалення рішень з трансфертного ціноутворення є досить складним і вимагає врахування великої кількості чинників. Їх прийнято поділяти на дві групи: зовнішні та внутрішні. Першим етапом прийняття управлінських рішень є саме аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників. Наступні етапи пов’язані безпосередньо з вибором та впровадженням обраної трансфертної ціни. На останньому етапі процесу ухвалення рішень аналізуються результати.

Використання компанією системи трансфертного ціноутворення дозволяє:

1. Надавати інформацію, яка є корисною для прийняття обґрунтованих економічних рішень менеджерами підрозділів

2. Гарантувати автономність діяльності підрозділів.

3. Цілеспрямовано переміщати частину прибутку між підрозділами або місцями їх розміщення,

4. мінімізувати економічні та кредитні ризики (наприклад, вірогідність зміни законодавства, девальвації національної валюти, ризики неплатежів).

Існують різноманітні підходи до встановлення трансфертних цін. У практиці господарювання найчастіше застосовують:

  • трансфертні ціни, що базуються на змінних витратах.

  • трансфертні ціни, що базуються на повних витратах.

  • трансфертні ціни, що ґрунтуються на ринкових.

  • трансфертні ціни на договірній основі.

Кожному з методів властиві переваги та недоліки. При цьому, як правило, один і той же самий метод втілює вигоди для одного підрозділу і невигідні умови для іншого, що і є причиною виникнення конфліктних ситуацій. Як правило за високих трансфертних цін переваги має центр відповідальності, який є постачальником продукту. Навпаки, низькі трансфертні ціни створюють переваги для центру відповідальності, що є споживачем продукту.

Розглянемо застосування різних підходів до встановлення трансфертних цін на прикладі. Припусимо, що підприємство займається випуском продукції, ринкова ціна якої – 130 грн. Змінні витрати на вигот. од. прод – 100 грн, повні витрати складають – 110 грн. Підрозділом планується випуск 60 одиниць продукції.


Таблиця 1 – Розрахунок результатів діяльності центрів відповідальності на основі різних підходів до трансфертних цін

Показники

Метод трансфертного ціноутворення на основі

змінних витрат

загальних витрат

ринкової ціни

Дохід від реалізації

6000

6600

7800

Змінні витрати

6000

6000

6000

Постійні витрати

600

600

600

Операційний прибуток (збиток)

(600)

-

1200


Отже ми бачимо, що підхід до визначення трансфертної ціни безпосередньо впливає на фінансовий результат підрозділу. Так за ТЦ за змінними витратами підрозділ отримує збиток – тобто його застосування є невигідним для продавця, проте вигідним для покупця, на основі повних витрат не отримує ні прибутків, ні збитків. А застосування ринкової ціни дозволяє отримати прибуток. Проте дана ситуація можлива лише при встановленій єдиній ринковій ціні.

Таким чином, дослідження показує, що жоден із загальноприйнятих методів повністю не задовольняє всіх учасників фінансових відносин та не виконує усіх функцій трансфертного ціноутворення. У науково-практичній літературі ми знаходимо рекомендації до часткового розв'язання проблем трансфертного ціноутворення. Ці рекомендації зводяться до використання подвійної ставки трансфертних цін.

За цим підходом кожна операція з передачі продукції всередині підприємства обліковується за двома різними внутрішніми цінами. Наприклад, підрозділ-продавець відображає реалізацію за ринковими договірними цінами, а підрозділ-покупець — отриману продукцію за ціною, встановленою на підставі змінних витрат.

Суттєвим недоліком цього методичного підходу є те, що він не сприяє розвитку конкуренції на внутрішньому ринку. Це зумовлено тим, що постачальники мають надійний ринок збуту продукції за сприятливими цінами і це зменшує мотиви для підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції. Методу притаманний також істотний рівень витрат на ведення подвійного управлінського обліку (проблема переобтяження цифрами). Окрім того, за подвійних трансфертних цін може скластися ситуація, коли згідно з управлінською звітністю всі центри відповідальності підприємства мають прибуток та створюють вартість, а підприємство в цілому має збитки.

Висновок. Використання трансфертного ціноутворення створює можливості оперативного контролю витрат та результатів діяльності на різних рівнях підприємства. На даний момент відсутній однозначний підхід до формування трансфертних цін, тому в залежності від цілей компанії в середньо- та довгостроковому періоді, ринкової кон’юнктури, фінансового стану компанії чи групи компаній та інших факторів, фінансово-економічна служба має впроваджувати відповідний метод формування трансфертних цін чи розробляти власний, що адаптований під певні умови та враховує проведені дослідження.

Схожі:

Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconУдк 338. 5: 334. 735 Необхідність застосування трансфертного ціноутворення в системі споживчої кооперації
...
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconФормування іміджу сумської області загальна постановка проблеми
Сьогодні, у зв’язку з підсиленням конкуренції між окремими містами за частку споживачів, туристів, інвестицій, поваги та уваги українські...
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconЕтичний кодекс українського вчителя преамбула
Етичні засади у відносинах між людьми є основою збереження І прогресу демократичного суспільства, основою всестороннього розвитку...
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconКонтрольні питання з дисципліни «Логіка» для 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат історичних наук, доцент Шмачкова Ольга Миколаївна
Висновки, засновані на відносинах між категоричними судженнями. Умовиводи за логічним квадратом
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconТема 15. Ціноутворення на ринках ресурсів
Ціноутворення – це економічний процес формування цін у суспільстві з товарним виробництвом
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconУдк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності
Анотація. Досліджено поняття та значення матеріальної відповідальності працівника в контексті трудових відносин, проведено порівняльний...
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconПрограма Курсу вікова психологія
Психологи прагнуть розкрити загальні риси в інтересах, потребах, відносинах, характерних для різних вікових груп. Водночас дедалі...
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconНазва модуля: Ціноутворення Код модуля: епі 6002 С01
Ціна в сучасній економіці Система цін. Методологія ціноутворення Цінова політика підприємства І вибір цінової стратегії. Методи ціноутворення....
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «ціноутворення» для студентів спеціальності
Пінішко В. С. Ціни і ціноутворення: навч. Посібн – Львів: «Інтелект-Захід», 2010. 33-58
Трансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність iconУдк 338. 51: 336. 717 Напрямки удосконалення державного регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках України
Бхідність удосконалення регулювання трансфертного ціноутворення для запобігання мінімізації податкових платежів банками з іноземними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи