Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» icon

Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно»
Скачати 44.61 Kb.
НазваПодаткове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно»
Дата15.09.2012
Розмір44.61 Kb.
ТипДокументи

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ НА МАКРОРІВНІ


У повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» принц Лимон повідомив мешканців міста про те, що після введення податку на повітря, вони стали менше дихати. Через це було вирішено ввести податок на опади, до Вашої уваги слайд 1. У цьому дитячому прикладі зазначені і об’єкт оподаткування, і абсолютна величина податку, і обґрунтування введення нового податку. Тож, як бачимо, податки розглядаються навіть у дитячих творах, годі й говорити про їх важливість у реальному житті для кожної особи, підприємства та держави в цілому.

Регулювання і оптимізація податкової системи і податкового навантаження є вкрай актуальним питанням для економіки кожної країни. Надмірне податкове навантаження разом із загальною економічною кризою спричинить зростання тінізації економіки, відтоку національних капіталів за кордон, зниженню ділової активності суб'єктів господарювання. За недостатнього рівня податкового навантаження державний бюджет недоотримуватиме кошти, а тому уряд держави не буде в змозі ефективно та в повному обсязі виконувати свої функції. Розробка методичних підходів щодо визначення рівня податкового навантаження є актуальним питанням з огляду на необхідність оцінювання ефективності системи оподаткування.

Систематизація підходів щодо вивчення податкового навантаження дозволила згрупувати їх у два напрями – якісний і кількісний, характеристика яких наведена на слайді 2. Варто відмітити, що на сьогоднішній день немає єдиного підходу як щодо тлумачення сутності поняття «податкове навантаження», так і щодо співвідношення його із термінами «податковий тиск», «податковий тягар» і «податковий прес».

Дискусійними є і методичні підходи щодо обчислення податкового навантаження. Аналіз наукових і методичних джерел, засвідчив, що податкове навантаження може оцінюватися як на мікрорівні – для фізичних осіб та суб’єктів господарювання, так і на макрорівні – для країни вцілому. Зверніть будь-ласка, увагу, на слайд 3, на якому представлено цілий ряд абсолютних та відносних величин, які можуть бути використані для оцінювання податкового навантаження на загальнодержавному рівні.

Найбільш традиційним показником, що дозволяє оцінити рівень податкового навантаження в країні в цілому є так званий податковий коефіцієнт (tax ratio). Він розраховується як співвідношення між сумою сплачених податків, включаючи обов’язкові відрахування на соціальне страхування, та валового внутрішнього продукту у ринкових цінах.

Аналіз значення податкового коефіцієнта у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку у 1965-2009рр., динаміку якого Ви можете бачити на слайді 4, засвідчив тенденцію до зростання податкового навантаження – в середньому на 0,2% щорічно. В цілому ж його середнє значення за даний період зросло майже на 9%, при цьому за період 1965-1990 рр. – приріст склав близько 8% , а з 1991р. середнє значення податкового коефіцієнта в країнах ОЕСР зросло лише на 1% і в останні 20 років його величина коливалась в межах 33 – 36%.

Результати групування країн ОЕСР за період 1965-2009рр., до Вашої уваги слайд 5, засвідчило, що у більшості з них значення податкового коефіцієнту знаходиться в межах 25-30%. При цьому найменше значення податкового коефіцієнту спостерігалось в Південній Кореї та Туреччині, найбільше – у Швеції.

За результатами групування країн у 2009 р., зверніть будь-ласка, увагу на слайд 6, для більшості країн, у тому числі і України, значення податкового коефіцієнта знаходиться в межах 35-40%. Отримані результати, з одного боку, не дозволяють стверджувати, що податковий тиск в Україні є одним із найвищих у світі, але з іншого боку – слід враховувати, що рівень тінізації економіки, за оцінками експертів, сягає від 30 до 50%.

Порівнюючи з попередньою таблицею можна стверджувати, що відбулось переміщення більшості країн у групи з вищим рівнем податкового коефіцієнту, лише у США значення податкового коефіцієнту у 2009р. менше за середню величину за період. До того ж значення податкового коефіцієнту у близько 30% індустріальних країн перевищує 40% ВВП, а у майже 60% країн – більше 35% ВВП.

У процесі аналізу податкового навантаження на макрорівні, на нашу думку, є доцільним співставлення податкового коефіцієнта із темпами економічного розвитку країни. Групування окремих країн світу відповідно до вищезазначених показників у 2002-2009 рр. представлено на слайді 7. Отримані результати засвідчили, що не було країн, які характеризуються одночасно стрімким темпом економічного розвитку, так і високим та низьким податковим навантаженням одночасно. При цьому і в країнах з низьким рівнем податкового навантаження протягом досліджуваного періоду надстрімкого економічного розвитку не відбувалося.

Поєднання значень податкового коефіцієнта із темпами економічного розвитку для тих же країн у 2009 році, до Вашої уваги слайд 8, засвідчили, що темпи приросту ВВП в переважній більшості країн мали негативне значення, але приналежність країн до груп за величиною податкового коефіцієнту практично не змінилась.

Динаміка податкового коефіцієнта в Україні протягом 2002-2009 рр. засвідчує помірну тенденцію до його зростання, будь-ласка, слайд 9. Найбільше ж значення податкового коефіцієнта становило близько 36% у 2008р. При цьому, як бачимо, внески на державне пенсійне і загальнообов’язкове соціальне страхування формують значне податкове навантаження, адже вони складають приблизно третину значень податкового коефіцієнта.

Важливим напрямом для оцінювання податкового навантаження на макрорівні поряд із розрахунками податкового коефіцієнта на основі даних бюджетної статистики та статистики державних цільових фондів, є розрахунок відносних величини податкового навантаження за даними системи національних рахунків.

Зверніть, будь-ласка, увагу, на слайд 10. Нами було визначено співвідношення між величиною податків на виробництво та імпорт і обсягом ВВП України за 2000-2009 рр. При цьому, на нашу думку, доцільно використовувати поряд із валовими показниками і чисті показники податків на виробництво та імпорт.

До Вашої уваги, слайд 11. Використання даних системи національних рахунків дозволяє структурувати співвідношення податків і ВВП у розрізі податків на продукти та інших податків, пов’язаних із виробництвом.

Одним із підходів до оцінювання податкового навантаження є міждержавне порівняння податкових ставок на аналогічні податки. До Вашої уваги, слайд 12.

На завершення доповіді хотілося б зазначити, що Олівер Уендел Холмс-старший говорив, що податки – це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Водночас нормальне функціонування та розвиток суспільства, в свою чергу, вимагає встановлення оптимального рівня податкового навантаження. Свідченням гостроти та важливості цього питання для України є те, що на податкові надходження припадає понад 70% формування доходної частини державного бюджету.

НА ЦЬОМУ ДОПОВІДЬ ЗАВЕРШЕНО.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.

Схожі:

Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconІі міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування І прогнозуваНня»
Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconІіі міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування І прогнозуваНня»
Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconПрограма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика
У спецкурсі вивчаються методи формування математичних моделей радіоелектронних схем на макрорівні у вигляді системи звичайних диференційних...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconМетоди діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Діагностика потенціалу інноваційного розвитку і його підсистеми – інноваційного потенціалу – дозволяє оцінити його достатність чи...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconЗ якими захворюваннями слід диференціювати гострий аднексит?
Що таке гарднерельоз? Методи його діагностики та лікування. 14. Бактеріальний вагіноз. Методи його діагностики та лікування
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconМетодичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів "Економічний ризик І методи його вимірювання"
Економічний ризик І методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 050106 “Економіка підприємства”, 050200 “Менеджмент організацій”...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconЗ податкового права
Податкове законодавство: наукові та нормативні підходи щодо його визначення, співвідношення з іншими галузями законодавства. Принципи...
Податкове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно» iconЕконометричні методи в фінансовому менеджменті тема Моделювання за допомогою var моделей ”
Методи оцінювання невідомих параметрів var моделей та проблеми, пов’язані з їх застосуванням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи